S. 3-2354 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de conclusie van het themadebat over het "Energiebeleid in BelgiŽ"
Bart Martens    Luc Willems    JoŽlle Kapompolť    Berni Collas   

wegvervoer
energiedistributie
energiebesparing
fiscale stimulans
vervangende brandstof
elektrische energie
accijns
motie van het Parlement
aardgas
energieproductie
belastingaftrek
machtspositie
Protocol van Kyoto
gasdistributie
energiebeleid
vermindering van gasemissie
maatschappelijk of themadebat
elektriciteitsvoorziening
belasting van natuurlijke personen
tol
zachte energie
parafiscale heffing
regenereerbare energie
biobrandstof
verontreiniging door auto's

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2354/1 3-2354/1 (PDF) Voorstel van resolutie 29/3/2007
3-2354/2 3-2354/2 (PDF) Amendementen 11/4/2007
3-2354/3 3-2354/3 (PDF) Verslag namens de commissie 11/4/2007
3-2354/4 3-2354/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 11/4/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/3/2007   Indiening Doc. 3-2354/1 3-2354/1 (PDF)
29/3/2007   Inoverwegingneming
29/3/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-18/o3) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/3/2007   Verzending naar commissie
11/4/2007   Inschrijving op agenda
11/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
11/4/2007   Regeling der werkzaamheden
11/4/2007   Bespreking
11/4/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
11/4/2007   Aanneming na amendering
11/4/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2354/3 3-2354/3 (PDF)
11/4/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-2354/4 3-2354/4 (PDF)
19/4/2007   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Economie, Energie, Buitenlandse handel en Wetenschapsbeleid
19/4/2007   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 19/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 11/4/2007