S. 3-1877 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen
Pierre Galand    JoŽlle Kapompolť   

ACS-EU-overeenkomst
ontwikkelingshulp
ACS-EU-samenwerking
motie van het Parlement
Overeenkomst van Cotonou
ACS-landen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1877/1 3-1877/1 (PDF) Voorstel van resolutie 25/10/2006
3-1877/2 3-1877/2 (PDF) Amendementen 1/12/2006
3-1877/3 3-1877/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/12/2006
3-1877/4 3-1877/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/12/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/10/2006   Indiening Doc. 3-1877/1 3-1877/1 (PDF)
26/10/2006   Inoverwegingneming
26/10/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o9) Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/10/2006   Verzending naar commissie
28/11/2006   Inschrijving op agenda
28/11/2006   Niet behandeld
5/12/2006   Inschrijving op agenda
5/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
5/12/2006   Bespreking
5/12/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
5/12/2006   Aanneming na amendering
5/12/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1877/3 3-1877/3 (PDF)
5/12/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1877/4 3-1877/4 (PDF)
14/12/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/12/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 5/12/2006