S. 3-2395 Dossierfiche K. 51-2446

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 249, ß 1, tweede lid, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten wat betreft de rechten verbonden aan een voornaamswijziging
Guy Swennen   Annelies Storms  

achternaam
registratierecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2446/1 Wetsvoorstel 27/4/2006
K. 51-2446/2 Amendementen 6/2/2007
K. 51-2446/3 Verslag namens de commissie 30/3/2007
K. 51-2446/4 Tekst aangenomen door de commissie 4/4/2007
K. 51-2446/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
3-2395/1 3-2395/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/4/2007
3-2395/2 3-2395/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/2007
3-2395/3 3-2395/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
27/4/2006   Indiening Doc. K. 51-2446/1
11/5/2006   Inoverwegingneming
30/3/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2446/3
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 277, p. 54-56
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 278, p. 219-220
Doc. K. 51-2446/5
12/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2395/1 3-2395/1 (PDF)
13/4/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. 3-2395/3 3-2395/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/4/2007   Verzending naar commissie
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
18/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
18/4/2007   Aanneming zonder amendering
18/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2395/2 3-2395/2 (PDF)
19/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
15/5/2007   Bekendmaking (26332-26333)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/4/2007 15 30/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/4/2007 60 12/6/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/2007 15/5/2007, blz 26332-26333