S. 3-377 Dossierfiche K. 51-2213

Wetsontwerp betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten
Luc Willems   

Financial Services and Markets Authority
bankactiviteit
makelaar
tussenhandelaar
beroep in het bankwezen
financieel beroep
bankrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-377/1 3-377/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/12/2003
3-377/2 3-377/2 (PDF) Amendementen 28/4/2004
3-377/3 3-377/3 (PDF) Amendementen 25/10/2005
3-377/4 3-377/4 (PDF) Amendementen 7/12/2005
3-377/5 3-377/5 (PDF) Verslag namens de commissie 7/12/2005
3-377/6 3-377/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/12/2005
3-377/7 3-377/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 12/1/2006
K. 51-2213/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/1/2006
K. 51-2213/2 Verslag namens de commissie 28/2/2006
K. 51-2213/3 Tekst verbeterd door de commissie 28/2/2006
K. 51-2213/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 9/3/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/12/2003   Indiening Doc. 3-377/1 3-377/1 (PDF)
11/12/2003   Inoverwegingneming
11/12/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/1/2006   Inschrijving op agenda
12/1/2006   Algemene bespreking Hand. 3-145 Hand. 3-145 (PDF)
12/1/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-145 Hand. 3-145 (PDF)
12/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-145 Hand. 3-145 (PDF)
Doc. 3-377/7 3-377/7 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/2003   Verzending naar commissie
7/1/2004   Inschrijving op agenda
7/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
7/1/2004   Bespreking
4/2/2004   Inschrijving op agenda
4/2/2004   Hoorzitting met de heer E. Wymeersch, voorzitter van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
4/2/2004   Gedachtewisseling
18/2/2004   Inschrijving op agenda
18/2/2004   Hoorzitting met de heren DaniŽl Nicolaes en Paul Van Welden, respectievelijk voorzitter en ere-voorzitter van de Beroepsvereniging van Zelfstandige Bankagenten
18/2/2004   Hoorzitting met de heer G. Ravoet, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Vereniging van Banken
18/2/2004   Gedachtewisseling
10/3/2004   Inschrijving op agenda
10/3/2004   Hoorzitting met de heer Julien Van Molle en mevrouw Kelly Schamphelaere van de FVF (Federatie voor Verzekerings- en FinanciŽle Tussenpersonen)
10/3/2004   Hoorzitting met de heer Jean-Pol Guisset van APAFI (Association professionnelle des Agents Financiers Indťpendants)
10/3/2004   Hoorzitting met de heren Guy Delepine en Didier Eeman van de FADB (Federatie Agenten Dexia Bank)
10/3/2004   Gedachtewisseling
28/4/2004   Inschrijving op agenda
28/4/2004   Bespreking
5/5/2004   Inschrijving op agenda
5/5/2004   Bespreking
12/1/2005   Inschrijving op agenda
12/1/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
12/1/2005   Regeling der werkzaamheden
23/2/2005   Inschrijving op agenda
23/2/2005   Regeling der werkzaamheden
13/4/2005   Inschrijving op agenda
13/4/2005   Uitgesteld
16/11/2005   Inschrijving op agenda
16/11/2005   Regeling der werkzaamheden
7/12/2005   Inschrijving op agenda
7/12/2005   Bespreking
7/12/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
7/12/2005   Aanneming na amendering
7/12/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-377/5 3-377/5 (PDF)
7/12/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-377/6 3-377/6 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/1/2006   Overzending Doc. K. 51-2213/1
28/2/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2213/2
8/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 61-64
9/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+139/-0/o1)
Integraal verslag nr. 196, p. 61
Doc. K. 51-2213/4
9/3/2006   Aanneming zonder amendering
9/3/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/3/2006   Bekrachtiging en afkondiging
28/4/2006   Bekendmaking (22598-22607)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 12/1/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 7/1/2004, 4/2/2004, 18/2/2004, 10/3/2004, 28/4/2004, 5/5/2004, 12/1/2005, 23/2/2005, 16/11/2005, 7/12/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/3/2006, 9/3/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2006 60 22/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/3/2006 28/4/2006, blz 22598-22607