S. 3-1945 Dossierfiche K. 51-2712

Wetsontwerp tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van [...] tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent
Regering G. Verhofstadt II  

regularisatie van de markt
energiecentrale
elektrische energie
energieproductie
rechtsmiddel
belasting
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2712/1 Wetsontwerp 16/10/2006
K. 51-2712/3 Tekst aangenomen door de commissie 20/11/2006
K. 51-2712/2 Verslag namens de commissie 21/11/2006
K. 51-2712/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/11/2006
3-1945/1 3-1945/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/11/2006
3-1945/2 3-1945/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/11/2006
3-1945/3 3-1945/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 29/11/2006
3-1945/4 3-1945/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/12/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/10/2006   Indiening Doc. K. 51-2712/1
20/11/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2711/3
21/11/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 244, p. 41-45
23/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 244, p. 78
Doc. K. 51-2712/4
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/11/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
21/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
21/11/2006   Bespreking
21/11/2006   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
24/11/2006   Overzending Doc. 3-1945/1 3-1945/1 (PDF)
24/11/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/11/2006   Inschrijving op agenda
7/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-193 Hand. 3-193 (PDF)
7/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-193 Hand. 3-193 (PDF)
7/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o1) Hand. 3-193 Hand. 3-193 (PDF)
Doc. 3-1945/4 3-1945/4 (PDF)
24/11/2006   Verzending naar commissie
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
29/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
29/11/2006   Aanneming zonder amendering
29/11/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1945/2 3-1945/2 (PDF)
29/11/2006   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-1945/3 3-1945/3 (PDF)
7/12/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
8/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
13/12/2006   Bekendmaking (69262)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/11/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/11/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/12/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 29/11/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/12/2006 13/12/2006, blz 69262