S. 3-1944 Dossierfiche K. 51-2711

Wetsontwerp tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent
Regering G. Verhofstadt II  

regularisatie van de markt
energiecentrale
elektrische energie
vrije concurrentie
elektrische industrie
marktliberalisatie
energieproductie
machtspositie
energiebeleid
belasting
administratieve sanctie
geldboete

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2711/1 Wetsontwerp 16/10/2006
K. 51-2711/2 Amendementen 14/11/2006
K. 51-2711/3 Verslag namens de commissie 20/11/2006
K. 51-2711/4 Tekst aangenomen door de commissie 20/11/2006
K. 51-2711/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/11/2006
3-1944/1 3-1944/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 24/11/2006
3-1944/2 3-1944/2 (PDF) Amendementen 29/11/2006
3-1944/3 3-1944/3 (PDF) Verslag namens de commissie 29/11/2006
3-1944/4 3-1944/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 29/11/2006
3-1944/5 3-1944/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 7/12/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/10/2006   Indiening Doc. K. 51-2711/1
20/11/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw franstalig opschrift) Doc. K. 51-2711/3
21/11/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 244, p. 41-45
23/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-0/o20)
Integraal verslag nr. 244, p. 77-78
Doc. K. 51-2711/5
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/11/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
21/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
21/11/2006   Bespreking
21/11/2006   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
24/11/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/11/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1944/1 3-1944/1 (PDF)
24/11/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/11/2006   Inschrijving op agenda
7/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-193 Hand. 3-193 (PDF)
7/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-6/o1) Hand. 3-193 Hand. 3-193 (PDF)
Doc. 3-1944/5 3-1944/5 (PDF)
24/11/2006   Verzending naar commissie
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
29/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
29/11/2006   Aanneming zonder amendering
29/11/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1944/3 3-1944/3 (PDF)
29/11/2006   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-1944/4 3-1944/4 (PDF)
7/12/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
13/12/2006   Bekendmaking (69257-69261)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/11/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/11/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/12/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 29/11/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/11/2006 15 11/12/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 25/11/2006 60 8/2/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/12/2006 13/12/2006, blz 69257-69261