S. 3-1954 Dossierfiche                  

Onderzoek van de subsidiariteit : Voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap COM(2006)594
commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden  

postdienst
richtlijn (EU)
marktliberalisatie
subsidiariteitsbeginsel
evenredigheidsbeginsel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1954/1 3-1954/1 (PDF) Verslag namens de commissie 5/12/2006
3-1954/2 3-1954/2 (PDF) Besluit van de commissie 5/12/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/11/2006   Indiening
21/11/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/12/2006   Inschrijving op agenda
7/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-193 Hand. 3-193 (PDF)
7/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o17)
Besluit van de commissie aangenomen.
Hand. 3-193 Hand. 3-193 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/11/2006   Verzending naar commissie
21/11/2006   Inschrijving op agenda
21/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Bespreking
5/12/2006   Inschrijving op agenda
5/12/2006   Aanneming van het besluit
het besluit is eenparig aangenomen (9 stemmen)
Doc. 3-1954/2 3-1954/2 (PDF)
5/12/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1954/1 3-1954/1 (PDF)
7/12/2006   Aanneming
7/12/2006   Mededeling aan de bestemmelingen
Mededeling aan de andere Belgische Parlementen, aan de Europese Commissie en aan de COSAC
7/12/2006   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd 7/12/2006
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/12/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/11/2006, 29/11/2006, 5/12/2006

Kruispuntbank van de wetgeving