S. 3-2348 Dossierfiche K. 51-2943

Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten
Regering G. Verhofstadt II  

computerprogramma
auteursrecht
intellectuele eigendom
namaak
burgerlijke rechtsvordering
octrooi
elektronisch onderdeel
computerpiraterij
commerciŽle rechtspraak
jurisdictiebevoegdheid
toegang tot de rechter
handelsregelingen
rechtsvordering
industriŽle eigendom
gegevensbank
rechtsingang
kwekersrecht
schadevergoeding
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2943/1 Wetsontwerp 26/2/2007
K. 51-2943/2 Verslag namens de commissie 15/3/2007
K. 51-2943/3 Tekst verbeterd door de commissie 15/3/2007
K. 51-2943/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/3/2007
3-2348/1 3-2348/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 27/3/2007
3-2348/2 3-2348/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2007
3-2348/3 3-2348/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
26/2/2007   Indiening Doc. K. 51-2943/1
15/3/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2943/2
22/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 274, p. 10-11
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 274, p. 36
Doc. K. 51-2943/4
22/3/2007   Aanneming zonder amendering
6/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/44 3-82/44 (PDF)
6/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/44 3-82/44 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
23/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/3/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2348/1 3-2348/1 (PDF)
27/3/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. 3-2348/3 3-2348/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/3/2007   Verzending naar commissie
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
28/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
28/3/2007   Aanneming zonder amendering
28/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2348/2 3-2348/2 (PDF)
19/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
10/5/2007   Bekendmaking (25704-25713)
15/5/2007   Erratum (26677)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/3/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/3/2007 5 28/3/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 28/3/2007 20 26/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/5/2007 10/5/2007 , blz 25704-25713
Errata
Op 15/5/2007 , blz 26677

Kruispuntbank van de wetgeving