S. 3-2081 Dossierfiche K. 51-3024

Wetsontwerp tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen
Bart Martens    Luc Willems    JoŽlle Kapompolť    Berni Collas    Ludwig Vandenhove   

energiebesparing
isolatie van gebouwen
belastingaftrek
terugwinning van energie
Protocol van Kyoto
krediet op onroerende goederen
vermindering van gasemissie
belasting van natuurlijke personen
kwaliteitsmerk
huisvesting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2081/1 3-2081/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/2/2007
3-2081/2 3-2081/2 (PDF) Amendementen 21/3/2007
3-2081/3 3-2081/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/3/2007
3-2081/4 3-2081/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/3/2007
3-2081/5 3-2081/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 22/3/2007
K. 51-3024/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/3/2007
K. 51-3024/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/4/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/2/2007   Indiening Doc. 3-2081/1 3-2081/1 (PDF)
1/3/2007   Inoverwegingneming
1/3/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/3/2007   Inschrijving op agenda
22/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
Doc. 3-2081/5 3-2081/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/3/2007   Verzending naar commissie
14/3/2007   Inschrijving op agenda
14/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
14/3/2007   Inleidende uiteenzetting
14/3/2007   Hoorzitting met de heer Hans Niessen, gewezen minister van de Duitstalige gemeenschap
14/3/2007   Hoorzitting met de heer Olivier Henz, voorzitter van de Plateforme Maison Passive asbl
14/3/2007   Hoorzitting met de heer Christophe Marrecau, coŲrdinator Passiefhuis-Platform vzw
14/3/2007   Gedachtewisseling
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Bespreking
21/3/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
21/3/2007   Aanneming na amendering
21/3/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2081/3 3-2081/3 (PDF)
21/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-2081/4 3-2081/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/3/2007   Overzending Doc. K. 51-3024/1
11/4/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 825
19/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 279, p. 58-59
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 280, p. 24-25
Doc. K. 51-3024/2
19/4/2007   Aanneming zonder amendering
19/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
10/5/2007   Bekendmaking (25687-25689)
24/5/2007   Erratum (27951)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 22/3/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 14/3/2007, 21/3/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 23/3/2007 60 31/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/4/2007 10/5/2007, blz 25687-25689
Errata
Op 24/5/2007, blz 27951