S. 3-2355 Dossierfiche K. 51-2689

Wetsontwerp tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
Regering G. Verhofstadt II  

verzekeringspremie
particuliere verzekering
invaliditeitsverzekering
chronische ziekte
bejaarde
bescherming van de consument
ziekteverzekering
rechten van de zieke
verzekeringsovereenkomst
kosten voor ziekenhuisopname
gehandicapte
verzekeringsrecht
arbeidsongeschiktheid
levensverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2689/1 Wetsontwerp 26/9/2006
K. 51-2689/2 Amendementen 8/3/2007
K. 51-2689/3 Amendementen 13/3/2007
K. 51-2689/4 Verslag namens de commissie 23/3/2007
K. 51-2689/5 Tekst aangenomen door de commissie 23/3/2007
K. 51-2689/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/3/2007
3-2355/1 3-2355/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 30/3/2007
3-2355/2 3-2355/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/4/2007
3-2355/3 3-2355/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/9/2006   Indiening Doc. K. 51-2689/1
23/3/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw franstalig opschrift) Doc. K. 51-2689/4
29/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 275, p. 41-55
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-0/o25)
Integraal verslag nr. 276, p. 84
Doc. K. 51-2689/6
29/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
30/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
30/3/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2355/1 3-2355/1 (PDF)
30/3/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o12) Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Doc. 3-2355/3 3-2355/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/3/2007   Verzending naar commissie
11/4/2007   Inschrijving op agenda
11/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
11/4/2007   Bespreking
11/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
11/4/2007   Aanneming zonder amendering
11/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2355/2 3-2355/2 (PDF)
12/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2007   Bekrachtiging en afkondiging
10/8/2007   Bekendmaking (41674-41680)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 10/4/2007 60 8/6/2007
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/4/2007 15 24/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2007 10/8/2007, blz 41674-41680

Kruispuntbank van de wetgeving