S. 3-2415 Dossierfiche K. 51-2995

Wetsontwerp betreffende de oprichting van een commerciŽle vastgoedmaatschappij door de Staat
Regering G. Verhofstadt II  

onderneming in onroerend goed
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
publiek eigendom
openbaar gebouw
projectontwikkeling
Regie der Gebouwen
onroerend eigendom
privatisering
handelsmaatschappij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2995/1 Wetsontwerp 14/3/2007
K. 51-2995/2 Verslag namens de commissie 11/4/2007
K. 51-2995/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/4/2007
3-2415/1 3-2415/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/4/2007
3-2415/2 3-2415/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2007
3-2415/3 3-2415/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
14/3/2007   Indiening Doc. K. 51-2995/1
11/4/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2995/2
19/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 279, p. 38-56
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-31/o0)
Integraal verslag nr. 280, p. 19
Doc. K. 51-2995/3
19/4/2007   Aanneming zonder amendering
29/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/46 3-82/46 (PDF)
29/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/46 3-82/46 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
20/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2415/1 3-2415/1 (PDF)
20/4/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-5/o11) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2415/3 3-2415/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/4/2007   Verzending naar commissie
23/4/2007   Inschrijving op agenda
23/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
23/4/2007   Bespreking
23/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
23/4/2007   Aanneming zonder amendering
23/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2415/2 3-2415/2 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
6/7/2007   Bekendmaking (37130)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/4/2007 5 25/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/4/2007 15 7/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/5/2007 6/7/2007 , blz 37130

Kruispuntbank van de wetgeving