S. 3-1126 Dossierfiche K. 51-1878

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde in te gaan tegen de organisatie van onvermogen in het kader van bedrieglijke overdracht van een geheel van goederen
Christian Brotcorne   

inning der belastingen
belastingfraude
handelszaak
fiscale controle
BTW
financiŽle solvabiliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1126/1 3-1126/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/4/2005
3-1126/2 3-1126/2 (PDF) Amendementen 1/6/2005
3-1126/3 3-1126/3 (PDF) Verslag namens de commissie 1/6/2005
3-1126/4 3-1126/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/6/2005
3-1126/5 3-1126/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 16/6/2005
K. 51-1878/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/6/2005
K. 51-1878/2 Verslag namens de commissie 13/7/2005
K. 51-1878/3 Tekst verbeterd door de commissie 13/7/2005
K. 51-1878/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/4/2005   Indiening Doc. 3-1126/1 3-1126/1 (PDF)
21/4/2005   Inoverwegingneming
21/4/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/6/2005   Inschrijving op agenda
16/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
16/6/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
16/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
Doc. 3-1126/5 3-1126/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/4/2005   Verzending naar commissie
4/5/2005   Inschrijving op agenda
4/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
4/5/2005   Bespreking
25/5/2005   Inschrijving op agenda
25/5/2005   Bespreking
1/6/2005   Inschrijving op agenda
1/6/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
1/6/2005   Aanneming na amendering
1/6/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1126/3 3-1126/3 (PDF)
1/6/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1126/4 3-1126/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/6/2005   Overzending Doc. K. 51-1878/1
12/7/2005   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1878/2
13/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 155, p. 34-36
13/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 155, p. 45-46
Doc. K. 51-1878/4
13/7/2005   Aanneming zonder amendering
13/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2005   Bekrachtiging en afkondiging
9/9/2005   Bekendmaking (39498-39499)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 16/6/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 4/5/2005, 25/5/2005, 1/6/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 21/6/2005 60 23/11/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2005 9/9/2005, blz 39498-39499