Auteurs- en sprekersregister betreffende "Steverlynck Jan" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Internet voor iedereen"-project (Maatregel die heel wat bedenkingen oproept) (3-4700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6300-6301 3-65 p. 6300-6301 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7580-7581 3-71 p. 7580-7581 (PDF)
Ambtenaren - Invaliditeitspensioen - Toegelaten beroepsbezigheid (3-6515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9225-9226 3-84 p. 9225-9226 (PDF)
Ambtenaren - Invaliditeitspensioen - Toegelaten beroepsbezigheid (3-7030)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9838-9839 3-88 p. 9838-9839 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10286-10287 3-89 p. 10286-10287 (PDF)
Ambulante en kermisactiviteiten - Toewijzen van standplaatsen - Nieuwe regelgeving (3-6513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9355-9356 3-85 p. 9355-9356 (PDF)
Arbeidsongeschikte zelfstandigen - ReÔntegratie - Cumulatie van een ziekte-uitkering met een beperkte beroepsbezigheid (3-5609)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7783-7784 3-73 p. 7783-7784 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9477-9478 3-86 p. 9477-9478 (PDF)
Arbeidsongeschikte zelfstandigen - Vrijwilligerswerk (3-6264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8989 3-82 p. 8989 (PDF)
BTW en riolering (Gemeente, BTW-plichtig i.g.v. een overeenkomst met een drinkwatermaatschappij om het vervuilde water in te zamelen en af te voeren - Teruggave van de betaalde BTW) (3-1048)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-154
p. 25-27 3-154 p. 25-27 (PDF)
BVBA en EBVBA - Volstortingsplicht - Verdubbeling van het minimum te volstorten kapitaal (Beteugeling van de fiscale fraude - Omvorming van een EBVBA naar een andere BVBA) (3-1764)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2064-2065 3-30 p. 2064-2065 (PDF)
Bedrijfspensioenvoorzieningen - Omzetting van Europese richtlijnen (Oprichting van pan-Europese pensioenfondsen) (3-3964)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5315 3-59 p. 5315 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6521-6522 3-66 p. 6521-6522 (PDF)
Bedrijfspensioenvoorzieningen - Richtlijn 2003/41/EG - Omzetting (Toepassing op de verzekeringsondernemingen die ressorteren onder richtlijn 2002/83/EG) (3-1518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1689 3-27 p. 1689 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 2015-2016 3-29 p. 2015-2016 (PDF)
Behandeling van asbest - Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest - Gebruik van Glovebags (3-5936)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8528 3-79 p. 8528 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10789-10790 3-90 p. 10789-10790 (PDF)
Behoeftige zelfstandigen - Commissie voor vrijstelling van bijdragen - Motivering van beslissingen (3-5300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-70
p. 7182-7183 3-70 p. 7182-7183 (PDF)
Belastingen - Geleasde voertuigen - Voordelen bij eigendomsoverdracht (Belastbaarheid als abnormaal of goedgunstig voordeel of als voordeel van alle aard - Raming van de waarde van het voordeel op basis van de in een autogids gepubliceerde gemiddelde verkoopprijzen) (3-3280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-51
p. 4383-4384 3-51 p. 4383-4384 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5223-5225 3-58 p. 5223-5225 (PDF)
Belastingen - KMO's - Proefproject van de Europese Commissie (Nieuwe KMO-belasting : HST-project) (3-4238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5790-5791 3-62 p. 5790-5791 (PDF)
Belastingen - KMO's - Proefproject van de Europese Commissie (Nieuwe KMO-belasting : HST-project) (3-4239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5752 3-62 p. 5752 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6208-6209 3-64 p. 6208-6209 (PDF)
Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Verslag van het Rekenhof - Vastgestelde tekortkomingen (3-3052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3986-3988 3-48 p. 3986-3988 (PDF)
Beltrace - Sanitel - Aangekondigde vernieuwing (GeÔnformatiseerd traceersysteem voor de vleessector - Nieuw identificatiesysteem voor levende dieren) (3-6510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9291 3-85 p. 9291 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10260-10262 3-89 p. 10260-10262 (PDF)
Betalingsachterstand bij handelstransacties - Toepasbaarheid van de Europese en Belgische regelgeving op financiŽle producten die worden aangeboden aan ondernemingen (Leningen, leasingovereenkomsten, verzekeringscontracten, beurstransacties) (3-3352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4595 3-53 p. 4595 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8533-8534 3-79 p. 8533-8534 (PDF)
Bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) - Fiscale aftrekbaarheid in het jaar van pensionering (3-3629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4821 3-55 p. 4821 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5239-5240 3-58 p. 5239-5240 (PDF)
BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een handicap - Kwaliteitslabel) (3-1877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3169-3170 3-41 p. 3169-3170 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8035-8036 3-75 p. 8035-8036 (PDF)
BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een visueel handicap - Kwaliteitslabel - Site van de Koninklijke Muntschouwburg, het Nationaal Orkest van BelgiŽ en het Paleis voor Schone Kunsten) (3-1870)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2449-2450 3-34 p. 2449-2450 (PDF)
BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een visueel handicap - Kwaliteitslabel) (3-1872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2321-2322 3-33 p. 2321-2322 (PDF)
BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een visueel handicap - Kwaliteitslabel) (3-1873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2418-2419 3-34 p. 2418-2419 (PDF)
BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een visueel handicap - Kwaliteitslabel) (3-1874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2462-2463 3-34 p. 2462-2463 (PDF)
BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een visueel handicap - Kwaliteitslabel) (3-1875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2431 3-34 p. 2431 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-37
p. 2814-2815 3-37 p. 2814-2815 (PDF)
BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een visueel handicap - Kwaliteitslabel) (3-1878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2437 3-34 p. 2437 (PDF)
BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een visueel handicap - Kwaliteitslabel) (3-1880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2439 3-34 p. 2439 (PDF)
BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een visueel handicap - Kwaliteitslabel) (3-1881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2441 3-34 p. 2441 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2623-2624 3-35 p. 2623-2624 (PDF)
BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een visueel handicap - Kwaliteitslabel) (3-1883)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2445 3-34 p. 2445 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2636-2637 3-35 p. 2636-2637 (PDF)
BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een visueel handicap - Kwaliteitslabel) (3-1884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2446 3-34 p. 2446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2638-2639 3-35 p. 2638-2639 (PDF)
BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een visueel handicap - Kwaliteitslabel) (3-1871)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2317 3-33 p. 2317 (PDF)
BlindSurferlabel - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een visueel handicap - Kwaliteitslabel) (3-1876)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2327-2327 3-33 p. 2327-2327 (PDF)
BlindSurferlabel - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een visueel handicap - Kwaliteitslabel) (3-1882)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2371-2372 3-33 p. 2371-2372 (PDF)
Commissie voor vrijstelling van bijdragen - Motivering van de beslissingen - Vermelding van de beroepsmogelijkheden - Informaticaprogramma (3-5412)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7546-7547 3-71 p. 7546-7547 (PDF)
Cora shoppingcentrum te Moeskroen - Socio-economische vergunning - Gevolgen voor de kleinhandel - Standpunt van de naburige steden en gemeenten (3-3752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-56
p. 5021-5022 3-56 p. 5021-5022 (PDF)
Creatieve werknemers - Innovatiepremie (Premies voor de werknemers, vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen) (3-6564)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9609 3-87 p. 9609 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10681-10682 3-90 p. 10681-10682 (PDF)
Creatieve werknemers - Innovatiepremie (Premies voor de werknemers, vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (3-6097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8666-8667 3-80 p. 8666-8667 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9188-9189 3-84 p. 9188-9189 (PDF)
De BTW-plicht van gemeenten in het kader van het beheer van hun riolering (Recht op BTW-aftrek op de aanleg en het onderhoud van de rioleringen) (3-1065)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-131
p. 31-32 3-131 p. 31-32 (PDF)
De Belgische regeling inzake buitenlandse aannemers (Strijd tegen het zwartwerk en tegen de fiscale fraude - Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor een registratienummer) (3-1913)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 63-66 3-190 p. 63-66 (PDF)
De aangekondigde kaderwet inzake de schijnzelfstandigen (3-1098)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 18-20 3-160 p. 18-20 (PDF)
De aanpassing van de berekening van de belastingverlaging op de pensioenen (voor de gepensioneerden die een beroepsactiviteit uitoefenen - Wetsvoorstel 3-1188 tot opheffing van de beperking en van de toegelaten beroepsactiviteit van gepensioneerden) (3-2121)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-204
p. 73-74 3-204 p. 73-74 (PDF)
De aanpassing van de uiterste datum voor het neerleggen van de jaarrekening (Boeteregeling) (3-802)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-112
p. 98-100 3-112 p. 98-100 (PDF)
De aanvatting van zelfstandige activiteiten door werklozen en de impact daarvan op hun pensioenrechten (3-700)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-103
p. 41-42 3-103 p. 41-42 (PDF)
De aftrekbaarheid van kosten voor promotiefeesten (Directe belastingen : receptiekosten gemaakt n.a.v. evenementen met een publicitair doel) (3-877)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-116
p. 38-39 3-116 p. 38-39 (PDF)
De artisanale methode voor het slachten van kippen (Vragen vanuit het oogpunt van de voedselveiligheid - Traditionele methodes van slachten toegestaan) (3-1595)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-161
p. 43-44 3-161 p. 43-44 (PDF)
De bestrijding van de armoede bij zelfstandigen (3-367)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-80
p. 4-5 3-80 p. 4-5 (PDF)
De betrouwbaarheid van de zogenaamde "curvometer" bij het meten van de maximumsnelheid van bromfietsen (en wenselijkheid van de invoering van een verplichte nummerplaat voor bromfietsen) (3-1656)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 43-45 3-167 p. 43-45 (PDF)
De bijdragen voor de verzekering kleine risico's voor zelfstandigen (3-439)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-85
p. 50-54 3-85 p. 50-54 (PDF)
De bijdrageplicht van politieraden in uitvoering van de wet betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen (Onduidelijkheid over het feit of de politieraden al dan niet geviseerd worden door de wet van 13 juli 2005) (3-1083)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 74-76 3-132 p. 74-76 (PDF)
De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (Berekening op het totale inkomen - Perverse gevolgen - Geval van zelfstandigen die een beperkte beroepsactiviteit als werknemer uitoefenen of een sociale uitkering genieten) (3-618)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-98
p. 80-81 3-98 p. 80-81 (PDF)
De bronheffing op dividendbetalingen aan buitenlandse ondernemingen (Standpunt van de Europese Commissie) (3-1825)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-183
p. 30-31 3-183 p. 30-31 (PDF)
De concurrentiepositie van BelgiŽ als vestigingsplaats voor pan-Europese pensioenfondsen (Concurrentie tussen lidstaten om grensoverschrijdende pensioenfondsen van grote multinationals aan te trekken - Omzetting richtlijn 2003/41/EG) (3-1315)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-149
p. 66-68 3-149 p. 66-68 (PDF)
De controle op wilde dieren in gevangenschap (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Wild dier in gevangenschap dat niet aan de reguliere wetgeving voldoet en dat ontsnapt en schade aanricht - Nood aan strengere controle op bedrijven die wilde dieren houden - Everzwijnen, herten e.a.) (3-881)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-116
p. 62-64 3-116 p. 62-64 (PDF)
De dienstenrichtlijn voor de beoefenaars van de vrije beroepen (Richtlijn Bolkestein over de liberalisering van de diensten - Principe van het land van herkomst) (3-1074)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 72-74 3-132 p. 72-74 (PDF)
De doorvoer van aardgas via Zeebrugge (3-1688)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-171
p. 97-99 3-171 p. 97-99 (PDF)
De erfloze nalatenschappen in het gerechtelijk arrondissement Brussel (3-1800)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 30-32 3-181 p. 30-32 (PDF)
De erfloze nalatenschappen in het gerechtelijk arrondissement Brussel (Nalatenschappen die bij gebreke aan erfgerechtigden toekomen aan de Staat - Inbezitstelling) (3-1163)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-137
p. 72-74 3-137 p. 72-74 (PDF)
De evaluatie van de budgettaire neutraliteit door het Rekenhof (Evaluatie budgettaire gevolgen van de maatregelen uit de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen - Verslag aanslagjaar 2004 - Mededeling aan het Parlement) (3-1373)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-151
p. 59-60 3-151 p. 59-60 (PDF)
De fiscale behandeling van aanvullende pensioenen (Begrip "actief blijven tot aan de pensioenleeftijd" - Fiscale stimulans ten voordele van iemand met een vervangingsinkomen) (3-1749)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-175
p. 53-54 3-175 p. 53-54 (PDF)
De fiscale gunstmaatregelen om BelgiŽ aantrekkelijk te maken voor bedrijfspensioenfondsen (De concurrentiepositie van BelgiŽ als vestigingsplaats voor pan-Europese pensioenfondsen - Ontwerp van wet 3-1810 tot omzetting van richtlijn 2003/41/EG - Nood aan een aantrekkelijk fiscaal statuut) (3-1827)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-183
p. 38-40 3-183 p. 38-40 (PDF)
De gebrekkige financiering van het onderzoeksprogramma "Interuniversitaire attractiepolen" (IUAP) (3-1799)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-177
p. 101-103 3-177 p. 101-103 (PDF)
De geplande maatregelen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen (Pensioenen - Kleine risico's - Kinderbijslag) (3-1251)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-185
p. 17-20 3-185 p. 17-20 (PDF)
De gerechtelijke navordering van de RSZ-bijdragen (Doelmatigheid van de procedures - Dwangbevel - Vaststellingen van het Rekenhof) (3-736)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-106
p. 41-44 3-106 p. 41-44 (PDF)
De gevolgen van het nieuwe statuut van de medewerkende echtgenoten op het pensioen van de betrokken zelfstandigen (3-574)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-96
p. 65-68 3-96 p. 65-68 (PDF)
De houding van de regering in het debat over de mededinging bij vrije beroepen (Concurrentiebeperkingen : advocaten, notarissen, accountants, architecten, ingenieurs, apothekers - Verslag van de Europese Commissie - Vaste prijzen en honoraria - Reclame) (3-368)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-80
p. 5-8 3-80 p. 5-8 (PDF)
De invoering van een "eerste pijler bis" van verplichte kapitalisatie binnen het systeem van wettelijk pensioen der zelfstandigen (Verplichte storting van een percentage van het inkomen door de zelfstandige wat hem een extra pensioen zou opleveren) (3-1703)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-171
p. 100-101 3-171 p. 100-101 (PDF)
De invoering van een pensioenbonus zoals bepaald in de artikelen 3 en 7 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (voor werknemers en zelfstandigen die na 62 jaar werkzaam blijven - Uitvoeringsbesluiten - Forfaitair versus procentueel bedrag - Uitbreiding tot de overlevingspensioenen) (3-1716)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 69-71 3-172 p. 69-71 (PDF)
De lastenverhogingen n.a.v. de nieuwe financieringswijze van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (BSE-testen - Financiering door de privť-sector) (3-431)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-82
p. 23-26 3-82 p. 23-26 (PDF)
De mensualisering van de sociale bijdragen van zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid (Opsplitsing van de bijdrage volgens het aantal maanden waarin gewerkt wordt) (3-1571)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-160
p. 59-60 3-160 p. 59-60 (PDF)
De mogelijke aanpassing van de gewaarborgde minimumrentevoet op groepsverzekeringen (3-1010)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-127
p. 51-55 3-127 p. 51-55 (PDF)
De mogelijke verlaging van de maximumrentevoet op individuele levensverzekeringen (3-1011)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-127
p. 61-63 3-127 p. 61-63 (PDF)
De mogelijkheden tot beroepsinschakeling voor gehandicapten (3-514)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-92
p. 62-66 3-92 p. 62-66 (PDF)
De mogelijkheden tot beroepsinschakeling voor gehandicapten via een zelfstandige activiteit (3-619)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-100
p. 63-65 3-100 p. 63-65 (PDF)
De omzetting van de Europese richtlijn 2005/19/EG betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten (De afgesproken termijn voor de omzetting is verstreken - Repercussies voor de in het kader van Pax Electrica [akkoord regering-Suez na de overname van Electrabel] gemaakte afspraken - Verplaatsing van de statutaire zetel) (3-1583)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-161
p. 34-35 3-161 p. 34-35 (PDF)
De omzetting van de Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie (Richtlijn 2003/98/EG - Voorontwerp van wet - Ontwerp van KB - Commercieel gebruik van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen) (3-1596)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-161
p. 32-34 3-161 p. 32-34 (PDF)
De omzetting van de richtlijn betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk (3-1012)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-127
p. 74-76 3-127 p. 74-76 (PDF)
De onderwerping van de publieke mandatarissen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen en de afschaffing van artikel 5bis van het koninklijk besluit nr. 38 (3-573)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-96
p. 61-65 3-96 p. 61-65 (PDF)
De onderwerpingsplicht van publieke mandatarissen (aan het sociaal statuut der zelfstandigen) (3-586)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-98
p. 28-30 3-98 p. 28-30 (PDF)
De onmogelijkheid voor arbeidsongeschikte zelfstandigen om aan vrijwilligerswerk te doen (3-1617)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-163
p. 33-35 3-163 p. 33-35 (PDF)
De openbaarheid van bestuur (Werking van de Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten - Omzetting Europese richtlijnen) (3-1640)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-165
p. 61-64 3-165 p. 61-64 (PDF)
De oprichting van een sanitair fonds voor houders van schapen en geiten (Blauwtongbesmetting - Fonds voor vergoeding van de producenten i.g.v. verplicht slachten of destructie van dieren) (3-1809)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 52-54 3-181 p. 52-54 (PDF)
De overname van Telindus door Belgacom (Voorlegging van het dossier aan de Europese Commissie versus Belgische Raad voor mededinging - Tussenkomst van de eerste minister) (3-890)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatsscretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-137
p. 23-24 3-137 p. 23-24 (PDF)
De pensioenvereniging (Juridische vorm - Voorontwerp van wet inzake de controle op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening [IPB]) (3-1372)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-151
p. 77-80 3-151 p. 77-80 (PDF)
De prijspolitiek van Electrabel voor biomassa uit de vlassector (Gebruik van de stengels voor opwerking van elektriciteit - Alternatieve energie - Economische waarde) (3-648)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-99
p. 80-82 3-99 p. 80-82 (PDF)
De promotiecampagne voor het sociaal statuut der zelfstandigen (Initiatief van de RSVZ - Verwijzing naar de eentalige Franse website van de minister van Middenstand - Aangifte commissie verkiezingsuitgaven ?) (3-1433)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-205
p. 12-14 3-205 p. 12-14 (PDF)
De rechtspositie van beŽdigde vertalers en tolken (Kwaliteitsvereisten inzake taal, deontologie en recht - Proefproject aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen - Nietig verklaarde rechtsplegingen) (3-1008)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-127
p. 36-39 3-127 p. 36-39 (PDF)
De recuperatie van de BTW naar aanleiding van investeringen in het rioleringsnet sinds 1 januari 2005 (3-1620)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-163
p. 31-33 3-163 p. 31-33 (PDF)
De retroactieve wijziging van de BTW-wetgeving (Recht van de gemeenten op BTW-aftrek in het kader van het beheer van hun riolering) (3-981)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-149
p. 16-18 3-149 p. 16-18 (PDF)
De reÔntegratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen via een beperkte beroepsbezigheid (3-1521)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-160
p. 54-56 3-160 p. 54-56 (PDF)
De reÔntegratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen via een beperkte beroepsbezigheid (Koninklijk besluit) (3-1496)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-214
p. 32-33 3-214 p. 32-33 (PDF)
De teruggave van gestolen goederen uit het buitenland (Gerechtelijke procedure - Parketten - Informatie aan de slachtoffers) (3-900)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-119
p. 61-63 3-119 p. 61-63 (PDF)
De toegelaten beroepsarbeid voor arbeidsongeschikte zelfstandigen (3-878)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-116
p. 60-61 3-116 p. 60-61 (PDF)
De toegelaten beroepsarbeid voor arbeidsongeschikte zelfstandigen (Voortgezette gedeeltelijke werkhervatting) (3-903)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-119
p. 69-71 3-119 p. 69-71 (PDF)
De toegelaten beroepsbezigheid van gepensioneerden (3-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-103
p. 39-41 3-103 p. 39-41 (PDF)
De toestand bij de Belgische mededingingsautoriteiten (Aanmelding van een fusie of overname - Korps, Dienst en Raad voor de Mededinging - Personeelsbezetting en werkdruk - Aanpassingen van de Europese mededingingsregels) (3-471)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-91
p. 17-19 3-91 p. 17-19 (PDF)
De uitkering van een welvaartsbonus voor gepensioneerden (3-2114)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-204
p. 74-76 3-204 p. 74-76 (PDF)
De uitvoering van de integratie van de kleine risico's in het sociaal statuut van de zelfstandigen (Financieringsmodaliteiten voor de integratie - Verhoging van de sociale bijdragen voor actieve en gepensioneerde zelfstandigen) (3-2281)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-216
p. 148-150 3-216 p. 148-150 (PDF)
De uitvoering van de wet "eenheid van loopbaan" (Gemengde loopbaan - Pensioenberekening bij overschrijding van de eenheid van loopbaan - Uitvoering wet van 11 mei 2003) (3-1316)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-149
p. 68-69 3-149 p. 68-69 (PDF)
De uitvoering van de wet "eenheid van loopbaan" (Samenloop van een pensioen als werknemer met een pensioen als zelfstandige) (3-513)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-92
p. 60-62 3-92 p. 60-62 (PDF)
De uitvoering van de wet "eenheid van loopbaan" (bij gemengde loopbanen - Uitvoering wet 11 mei 2003) (3-907)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-119
p. 71-72 3-119 p. 71-72 (PDF)
De uitvoering van de wet eenheid van loopbaan (3-1810)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 56-58 3-181 p. 56-58 (PDF)
De vaststelling van het pensioen als zelfstandige na een schorsing van het pensioen wegens hervatting van een beroepsbezigheid (Nieuwe maatregel : artikel 249 programmawet 27 december 2006) (3-2201)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 130-133 3-210 p. 130-133 (PDF)
De vele moeilijkheden bij de uitvoering en de toepassing van de franchisewet (Taak van de arbitragecommissie - Geen geschillencommissie - Evaluatierapporten) (3-1885)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 74-77 3-187 p. 74-77 (PDF)
De vergoeding van de economische schade die het gevolg is van de sterk verlaagde consumptie van gevogelte en van afgeleide producten, uit vrees voor de vogelgriep (3-1481)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 75-76 3-155 p. 75-76 (PDF)
De verloning van wijkagenten (FinanciŽle kloof tussen een wijkagent en een agent van een interventiedienst - Te weinig kandidaten voor de politiewijkdienst) (3-649)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-99
p. 44-45 3-99 p. 44-45 (PDF)
De verschillende vormen van samenwerkingsverbanden (Groot potentieel dat de diverse commerciŽle en administratieve samenwerkingsvormen vormen voor zelfstandigen - Aanmoediging) (3-656)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-99
p. 45-47 3-99 p. 45-47 (PDF)
De verschoonbaarheid van kosteloze borgen (Toestand van de natuurlijke personen en van de rechtspersonen die zich kosteloos borg hebben gesteld voor een gefailleerde) (3-419)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-83
p. 50-51 3-83 p. 50-51 (PDF)
De werking van de Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen (BMI) (Exportondersteuning en buitenlandse handel - Budget - Belgische Investeringsmaatschappij voor de Ontwikkelingslanden, BIO-KMO's - Chinees-Belgisch investeringsfonds) (3-685)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-104
p. 60-64 3-104 p. 60-64 (PDF)
De werkwijze van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (Aanbevelingen van het Rekenhof wat betreft de verschillende sociale prestaties - Europese regels inzake vrije mededinging - Verzekerden die niet de Belgische nationaliteit bezitten) (3-1554)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-160
p. 57-59 3-160 p. 57-59 (PDF)
De wetgeving voor internetveiling (Bescherming van de consument - Fraude - Gestolen goederen) (3-847)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-115
p. 90-94 3-115 p. 90-94 (PDF)
De wijziging van het systeem van registratie van aannemers naar aanleiding van onder meer een nakende veroordeling door Europa (Strijd tegen het zwartwerk en tegen de fiscale fraude - Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor een registratienummer) (3-1878)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 63-66 3-190 p. 63-66 (PDF)
Digitale kloof - Breedbandgebruik - Abonnementskosten (3-2886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3648-3649 3-45 p. 3648-3649 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7515-7516 3-71 p. 7515-7516 (PDF)
Digitale kloof - Breedbandgebruik - Abonnementskosten (3-2887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3790-3791 3-45 p. 3790-3791 (PDF)
Dreigend tekort aan tandartsen - Oorzaken en oplossingen (3-3686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4975-4976 3-56 p. 4975-4976 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5513-5515 3-60 p. 5513-5515 (PDF)
Economische wetgeving - Evaluatie (3-6096)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8731-8732 3-80 p. 8731-8732 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Steverlynck, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-70
p. 7 3-70 p. 7 (PDF)
Eenheid van loopbaan - Wet van 11 mei 2003 - Uitvoeringsbesluiten (Gemengde loopbaan - Pensioenberekening bij overschrijding van de eenheid van loopbaan) (3-1679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 2017-2018 3-29 p. 2017-2018 (PDF)
Erfloze nalatenschappen (Nalatenschappen die bij gebreke aan erfgerechtigden toekomen aan de Staat - Inbezitstelling - Gerechtelijk arrondissement Brussel) (3-512)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-92
p. 44-45 3-92 p. 44-45 (PDF)
Europese richtlijn betreffende markten voor financiŽle instrumenten - Weerslag op de bemiddeling in bankzaken - Cumulatie van hoedanigheden van financiŽle tussenpersonen (3-3851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5063-5064 3-57 p. 5063-5064 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5244-5246 3-58 p. 5244-5246 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7009 3-69 p. 7009 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5043)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6977-6978 3-69 p. 6977-6978 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7900 3-74 p. 7900 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5044)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6979 3-69 p. 6979 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5045)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6981 3-69 p. 6981 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8017-8018 3-75 p. 8017-8018 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5046)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6982 3-69 p. 6982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7211-7214 3-70 p. 7211-7214 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5047)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6982 3-69 p. 6982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7478-7480 3-71 p. 7478-7480 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5048)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7042-7043 3-69 p. 7042-7043 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6906-6907 3-68 p. 6906-6907 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7046 3-69 p. 7046 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5050)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6985 3-69 p. 6985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8042-8051 3-75 p. 8042-8051 (PDF)
  Bul. 3-77
p. 8263-8264 3-77 p. 8263-8264 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7072 3-69 p. 7072 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7074 3-69 p. 7074 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6942-6943 3-68 p. 6942-6943 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5054)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 7000 3-69 p. 7000 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 7001 3-69 p. 7001 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7735-7737 3-72 p. 7735-7737 (PDF)
  Bul. 3-75
p. 8086 3-75 p. 8086 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5056)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 7002 3-69 p. 7002 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7582 3-71 p. 7582 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5057)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 7002 3-69 p. 7002 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7322-7323 3-70 p. 7322-7323 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5058)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7084 3-69 p. 7084 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6955 3-68 p. 6955 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5060)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 7003 3-69 p. 7003 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7327 3-70 p. 7327 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6956 3-68 p. 6956 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5062)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 7003 3-69 p. 7003 (PDF)
Europese spaarrichtlijn - Opbrengsten in BelgiŽ - Aanwending van de inkomsten (door de Staat - Certificaten tot vrijstelling van bronheffing) (3-3582)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4710 3-54 p. 4710 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5237-5239 3-58 p. 5237-5239 (PDF)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Voedselcontroles - Verhoogde bijdrage (3-4018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5430 3-60 p. 5430 (PDF)
Federale Investeringsmaatschappij - Federale Participatiemaatschappij - Fusie (3-3779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5078 3-57 p. 5078 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6207 3-64 p. 6207 (PDF)
Federale Investeringsmaatschappij - Federale Participatiemaatschappij - Fusie (Nieuw opdracht) (3-4761)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-66
p. 6461-6462 3-66 p. 6461-6462 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Dienst voor voorafgaande beslissingen in fiscale zaken ("ruling") - Reorganisatie (3-1819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2214-2215 3-32 p. 2214-2215 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2320-2321 3-33 p. 2320-2321 (PDF)
Federale Participatiemaatschappij - Federale Investeringsmaatschappij - Fusie (3-5309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7335-7336 3-70 p. 7335-7336 (PDF)
Federale politie - Central Technical Interception Facility - Werking van de tapkamer - Doorstroom identificatiegegevens (Gerechtskosten) (3-2337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2961-2962 3-39 p. 2961-2962 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4389-4391 3-51 p. 4389-4391 (PDF)
Federale politie - Internetcriminaliteit - Tapsysteem - Resultaten van testen (3-2336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2960-2961 3-39 p. 2960-2961 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8221-8222 3-77 p. 8221-8222 (PDF)
Gehandicapten - Tegemoetkomingen - Terugvordering - Kwijtschelding (3-6265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-81
p. 8906-8908 3-81 p. 8906-8908 (PDF)
Gerechtelijk arrondissement Brussel - Erfloze nalatenschappen (Nalatenschappen die bij gebreke aan erfgerechtigden toekomen aan de Staat - Inbezitstelling) (3-5855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-77
p. 8218-8219 3-77 p. 8218-8219 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9414-9415 3-86 p. 9414-9415 (PDF)
Gewaarborgde minimumpensioenen - Gemengde loopbanen (Zelfstandigen) (3-6336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-83
p. 9045-9046 3-83 p. 9045-9046 (PDF)
Gewaarborgde minimumpensioenen - Gemengde loopbanen (Zelfstandigen) (3-6337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-83
p. 9049 3-83 p. 9049 (PDF)
Haar voornemen om de koopjeswet te wijzigen (3-532)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-92
p. 26-27 3-92 p. 26-27 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-1994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Question avec rťponse
Bul. 3-33
p. 2329-2330 3-33 p. 2329-2330 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-1989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2414-2415 3-34 p. 2414-2415 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2704-2706 3-36 p. 2704-2706 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-1990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2417-2418 3-34 p. 2417-2418 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4271-4273 3-50 p. 4271-4273 (PDF)
  Bul. 3-72
p. 7657-7658 3-72 p. 7657-7658 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-1991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2418 3-34 p. 2418 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-1992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2463 3-34 p. 2463 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-1993)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2434 3-34 p. 2434 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10589-10590 3-90 p. 10589-10590 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-1995)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2472-2473 3-34 p. 2472-2473 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-1996)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2438 3-34 p. 2438 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2609-2610 3-35 p. 2609-2610 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-1997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2494 3-34 p. 2494 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-1998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2441 3-34 p. 2441 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2622 3-35 p. 2622 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-1999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2444 3-34 p. 2444 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2627 3-35 p. 2627 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-2000)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2498-2499 3-34 p. 2498-2499 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-2001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2446 3-34 p. 2446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2637-2638 3-35 p. 2637-2638 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-2002)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2447 3-34 p. 2447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-37
p. 2861-2862 3-37 p. 2861-2862 (PDF)
Het beroepsgeheim bij preventieadviseurs (Wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk) (3-674)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-102
p. 73-75 3-102 p. 73-75 (PDF)
Het bijhouden en het neerleggen van een register door vzw's (3-561)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-96
p. 54-55 3-96 p. 54-55 (PDF)
Het draaiboek voor e-gezondheidszorg (3-1060)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-131
p. 59-63 3-131 p. 59-63 (PDF)
Het energiebeleid in BelgiŽ (3-2041)      
  Debat
3-209
p. 4-47 3-209 p. 4-47 (PDF)
Het onderzoek naar een nieuwe rechtspersoon voor voorzorgsinstellingen (Aanvullende pensioenen) (3-1009)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-127
p. 50-51 3-127 p. 50-51 (PDF)
Het opfokken van bromfietsen en de verantwoordelijkheid van de bromfietsenhandelaar (Kenteken voor bromfietsen die de identificatie zou vergemakkelijken) (3-1457)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 77-78 3-155 p. 77-78 (PDF)
Het optreden van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid jegens de advocatuur in het kader van de aanpak van de schijnzelfstandigheid (Mogelijke oneerlijke concurrentie tussen advocatenverenigingen - Geplande kaderwet) (3-571)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 45-46 3-97 p. 45-46 (PDF)
Het samenvoegen van de factuur voor auteursrechten en de billijke vergoeding (Voorontwerp wet tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 - Vermindering van de administratieve lasten bij de inning door beheersvennootschappen - Doorverkopen via kunstgalerijen - Omzetting EG-richtlijn) (3-1641)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-165
p. 64-66 3-165 p. 64-66 (PDF)
Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot (Ongehuwde helper van een zelfstandige die met die zelfstandige verbonden is door een verklaring van wettelijke samenwoning) (3-369)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-80
p. 10-12 3-80 p. 10-12 (PDF)
Het toelaten van niet-Belgen tot het ambt van notaris (Ingebrekestelling door de Europese Commissie - Uitoefening van het openbaar gezag) (3-1882)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 53-55 3-187 p. 53-55 (PDF)
Het toezicht op herverzekeraars (Omzetting Europese richtlijn) (3-908)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-119
p. 49-51 3-119 p. 49-51 (PDF)
Het verlaagde tarief voor de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg (Verlaging van 21 naar 6%) (3-397)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-82
p. 46-49 3-82 p. 46-49 (PDF)
Het wetsontwerp omtrent de pan-Europese pensioenfondsen (De concurrentiepositie van BelgiŽ als vestigingsplaats voor pan-Europese pensioenfondsen - Omzetting richtlijn 2003/41/EG - Aantrekkelijk fiscaal statuut) (3-1564)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-160
p. 39-41 3-160 p. 39-41 (PDF)
Informatie- en internetgidsen - Misleidende verkooppraktijken (Praktijken waarbij onder het mom van informatiebrochures bedrijven worden misleid tot het sluiten van contracten) (3-4166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5591-5592 3-61 p. 5591-5592 (PDF)
Informatiemaatschappij - Participatie van senioren - Digitale kloof (Digitale insluiting [e-inclusie] - Nationaal Actieplan) (3-1981)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2381-2383 3-33 p. 2381-2383 (PDF)
Inkomstenbelastingen - Voorafbetalingen - Echtgenoten en wettelijk samenwonenden (Nieuwe regeling - Overheveling van het overschot van de ene echtgenoot of samenwonende naar de andere) (3-1668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1877 3-28 p. 1877 (PDF)
Internetveilingen - Fraudegevallen (3-3450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4598-4599 3-53 p. 4598-4599 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5616-5617 3-61 p. 5616-5617 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-78
p. 8382-8383 3-78 p. 8382-8383 (PDF)
Internetveilingen - Fraudegevallen (3-3451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4650-4651 3-53 p. 4650-4651 (PDF)
Internetveilingen - Fraudegevallen (3-3452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
Bul. 3-53
p. 4679 3-53 p. 4679 (PDF)
Jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen - Opbrengst 2005 (Extra middelen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen) (3-5079)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6872-6873 3-68 p. 6872-6873 (PDF)
Jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen - Opbrengst 2005 (Extra middelen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen) (3-5080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6985-6986 3-69 p. 6985-6986 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7530-7531 3-71 p. 7530-7531 (PDF)
Jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen - Opbrengst 2005 (Extra middelen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen) (3-5081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7072-7073 3-69 p. 7072-7073 (PDF)
Jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen - Uitvoering van de wet van 13 juli 2005 (Private en publieke instellingen in wiens schoot minstens ťťn persoon wordt bezoldigd voor de uitoefening van een publiek mandaat - "Raadgevende organen") (3-3384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4665-4666 3-53 p. 4665-4666 (PDF)
Jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen - Vrijstellingen (Instellingen waarin bezoldigde publieke mandatarissen aanwezig zijn - Extra middelen voor het sociaal statuut der zelfstandigen - Vrijstelling van raadgevende organen) (3-6472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9354-9355 3-85 p. 9354-9355 (PDF)
Kruispuntbank van ondernemingen - Gebrekkige werking - Toekomst kleinere ondernemingsloketten (3-6463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9277-9278 3-85 p. 9277-9278 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9464-9465 3-86 p. 9464-9465 (PDF)
  Bul. 3-88
p. 9936-9937 3-88 p. 9936-9937 (PDF)
Lasertherapie - Regelgeving (Risico's veroorzaakt door behandeling in schoonheidsinstituut - Medische handeling versus niet-medische handeling - Hoge Gezondheidsraad - Reglementering en maatregelen) (3-5978)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8524-8525 3-79 p. 8524-8525 (PDF)
Lissabon-strategie - Toekenning van 3 % van het bruto binnenlands product (BBP) aan wetenschap en innovatie - Interdepartementaal begrotingsprogramma voor wetenschapsbeleid (BPWB) - Afname van het budget (3-1739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-31
p. 2150 3-31 p. 2150 (PDF)
Luchthaven van Kortrijk-Wevelgem - Verkeersleiding - FinanciŽle steun (Opheffing van een historische discriminatie) (3-2591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3287-3288 3-42 p. 3287-3288 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4352-4354 3-50 p. 4352-4354 (PDF)
Mindervaliden - Interprofessioneel akkoord 2005-2006 - Toegang tot arbeid - Toegang tot een zelfstandig beroep (3-2230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2792-2793 3-37 p. 2792-2793 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3467-3468 3-43 p. 3467-3468 (PDF)
Minimumpensioenen voor alleenstaanden - Verschillende behandeling van werknemers en zelfstandigen - Ratio legis - Rechttrekking (3-2985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3763-3765 3-45 p. 3763-3765 (PDF)
Minimumpensioenen voor alleenstaanden - Verschillende behandeling van werknemers en zelfstandigen - Ratio legis - Rechttrekking (3-2986)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3900 3-47 p. 3900 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-53
p. 4676-4677 3-53 p. 4676-4677 (PDF)
Moederschapshulp - Dienstencheques voor vrouwelijke zelfstandigen (Fiscale behandeling) (3-5077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6979-6980 3-69 p. 6979-6980 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8141-8142 3-76 p. 8141-8142 (PDF)
Moederschapshulp - Dienstencheques voor vrouwelijke zelfstandigen (Fiscale behandeling) (3-5078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7073-7074 3-69 p. 7073-7074 (PDF)
NMBS - Rit Ieper-Brugge - Lange wachttijden in het station Kortrijk (3-2169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2693 3-36 p. 2693 (PDF)
NMBS - Rit Ieper-Brugge - Lange wachttijden in het station Kortrijk (3-2172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2674-2675 3-36 p. 2674-2675 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4288-4289 3-50 p. 4288-4289 (PDF)
NMBS - Vroegere treinhaltes - Heropening (Treinhalte in Lendelede) (3-4619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6176 3-64 p. 6176 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6600 3-66 p. 6600 (PDF)
Notariaat - Tekort aan kandidaat-notarissen dat zich tot notaris-titularis wil laten benoemen (Tekort in de huidige vorming wat het aanleren betreft van ondernemingsvaardigheden) (3-3729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5055-5056 3-57 p. 5055-5056 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 5997-5999 3-63 p. 5997-5999 (PDF)
Ontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep (Mogelijk maken van de reglementering van dienstverlenende intellectuele beroepen die onder andere niet beschikken over het voldoende aantal beoefenaars om een Instituut te financieren zoals deze bedoeld in de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen - Zie ook doc. 3-1724) (3-1723)      
  Amendementen nrs 1 tot 16 van de heer Steverlynck
3-1723/2
p. 1-7 3-1723/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 17 van de heer Steverlynck, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1723/5
p. 1 3-1723/5 p. 1 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1254)      
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck
   Forfaitaire belasting van de vennootschappen of beoefenaars van een vrij beroep bij niet of laattijdige indiening van de aangifte
3-1254/2
p. 1-4 3-1254/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
   Afschaffing van de verhoging van de verpakkingsheffing
3-120
p. 21 3-120 p. 21 (PDF)
   BTW-vrijstellingen voor maatschappelijk werk en sociale zekerheid
3-120
p. 22 3-120 p. 22 (PDF)
  3-120
p. 30 3-120 p. 30 (PDF)
   Effectisering van de fiscale vorderingen van de Staat
3-120
p. 22 3-120 p. 22 (PDF)
   Forfaitaire belasting van de vennootschappen of beoefenaars van een vrij beroep bij niet of laattijdige indiening van de aangifte
3-120
p. 21-22 3-120 p. 21-22 (PDF)
  3-120
p. 30 3-120 p. 30 (PDF)
   Maatregelen in verband met biobrandstoffen - Verlaging van de accijnzen - Budgettaire neutraliteit - Omgekeerde cliquetsysteem
3-120
p. 20-21 3-120 p. 20-21 (PDF)
  3-120
p. 30 3-120 p. 30 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1492)      
  Amendement nr 13 van de heer Steverlynck c.s.
   Anti-rechtsmisbruikmaatregel inzake BTW : inwerkingtreding
3-1492/2
p. 24 3-1492/2 p. 24 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 11 van de heer Steverlynck c.s.
   Belastingvermindering voor het verwerven van werkgeversaandelen
3-1492/2
p. 22-24 3-1492/2 p. 22-24 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1774)      
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck
   WIB 1992 : aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen (Hoofdelijke aansprakelijkheid - Niet-betalen van bedrijfsvoorheffing)
3-1774/2
p. 1-2 3-1774/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Steverlynck
   BTW-Wetboek : aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen (Hoofdelijke aansprakelijkheid)
3-1774/2
p. 3 3-1774/2 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
   Aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen bij niet-betaling van BTW - Anti-rechtsmisbruikbepaling
3-177
p. 48-50 3-177 p. 48-50 (PDF)
   Aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen bij niet-betaling van bedrijfsvoorheffing
3-177
p. 48-49 3-177 p. 48-49 (PDF)
   Bestrijding van fiscale fraude
3-177
p. 48-50 3-177 p. 48-50 (PDF)
   Kasgeldvennootschappen : maatregelen tegen fiscale fraude
3-177
p. 50 3-177 p. 50 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-2427)      
  Algemene bespreking
   Sociale bescherming van de zelfstandigen
3-216
p. 136 3-216 p. 136 (PDF)
  3-216
p. 136 3-216 p. 136 (PDF)
   Verhoging van het bedrag van de maandelijkse sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen in geval van faillissement (tijdens maximum 12 maanden i.p.v. 6)
3-216
p. 135 3-216 p. 135 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Amendement nr 71 van de heer Steverlynck
   Inbreng in het Stookoliefonds
3-966/2
p. 6 3-966/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 72 van de heer Steverlynck
   Federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt - Elia-heffing
3-966/2
p. 6-7 3-966/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 73 van de heer Steverlynck
   Ecotaks - Verhoging van de verpakkingsheffing
3-966/2
p. 7 3-966/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 74 van de heer Steverlynck
   Aftrekbaarheid van de beroepsmatig gedane restaurantkosten
3-966/2
p. 8 3-966/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 75 van de heer Steverlynck
   Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing t.v.v. onderzoekers in privť-ondernemingen
3-966/2
p. 8 3-966/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 76 van de heer Steverlynck
   Vrijgestelde vergoeding voor hulpverleners van hulporganisaties
3-966/2
p. 8-9 3-966/2 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 77 van de heer Steverlynck
   Verlenging van de bezwaartermijn in fiscale zaken
3-966/2
p. 9 3-966/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 82 van de heer Steverlynck
   Belasting van energieproducten en elektriciteit : vaststelling van het bedrag van de accijnzen
3-966/2
p. 11-24 3-966/2 p. 11-24 (PDF)
  Amendement nr 83 van de heer Steverlynck
   Afschaffing van de vrijstelling van accijnzen op steenkool voor elektriciteitsproducenten
3-966/2
p. 24 3-966/2 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 84 van de heer Steverlynck
   Vrijstelling van accijns voor afgewerkte minerale oliŽn die worden hergebruikt
3-966/2
p. 25 3-966/2 p. 25 (PDF)
  Amendement nr 85 van de heer Steverlynck
   Vestiging en inning van de aanvullende belastingen op de personenbelasting ten bate van de gemeenten en de agglomeraties van gemeenten
3-966/2
p. 25-26 3-966/2 p. 25-26 (PDF)
  Amendement nr 86 van de heer Steverlynck
   Administratieve geldboetes als sanctie voor de laattijdige neerlegging van de jaarrekening der ondernemingen
3-966/2
p. 27 3-966/2 p. 27 (PDF)
  Amendementen nrs 78 tot 81 van de heer Steverlynck
   Bouwsparen : de enige woning moet beoordeeld worden op de laatste dag van het belastbaar tijdperk
3-966/2
p. 9-11 3-966/2 p. 9-11 (PDF)
  Verslag van de heer Steverlynck
3-966/4
p. 1-37 3-966/4 p. 1-37 (PDF)
   Administratieve vereenvoudiging (Wijziging Wetboek van Vennootschappen : regels en formaliteiten m.b.t. de bijeenroeping van de algemene vergadering ; oproeping via andere communicatiemiddelen zoals fax, elektronische aangetekende zending of e-mail)
3-966/4
p. 6-8 3-966/4 p. 6-8 (PDF)
  3-966/4
p. 8-11 3-966/4 p. 8-11 (PDF)
  3-966/4
p. 11-12 3-966/4 p. 11-12 (PDF)
  3-966/4
p. 13 3-966/4 p. 13 (PDF)
   Administratieve vereenvoudiging : stimuleren van de elektronische communicatie en vermindering van de administratieve lasten
3-966/4
p. 6-7 3-966/4 p. 6-7 (PDF)
   BIAC : mandaat van de leden van het College van commissarissen : controle van de rekeningen
3-966/4
p. 5 3-966/4 p. 5 (PDF)
   Belasting op energieproducten en elektriciteit (Bekrachtiging van 2 KB's en hun herneming onder vorm van een wetgevende tekst - Wet 22 oktober 1997 - Omzetting Europese richtlijn - Accijnzen - Diesel - Aardgas - Accijnsverhoging voor energie-intensieve bedrijven - Afschaffing van de vrijstelling op steenkool voor elektriciteitsproducenten - Taks op "groene" stookolie - Huisbrandolie - Energiebijdrage)
3-966/4
p. 30-33 3-966/4 p. 30-33 (PDF)
   Belastingvrijstelling voor de vrijwillige brandweerlieden en de vrijwilligers van de civiele bescherming (Wijziging artikel 38 WIB1992)
3-966/4
p. 22 3-966/4 p. 22 (PDF)
  3-966/4
p. 22 3-966/4 p. 22 (PDF)
  3-966/4
p. 27 3-966/4 p. 27 (PDF)
   Elektronische identiteitskaart (Statuut van de statutaire agenten tewerkgesteld in een andere overheidsdienst)
3-966/4
p. 5 3-966/4 p. 5 (PDF)
   Federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt (Wijziging wet 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt - Elia-heffing)
3-966/4
p. 17 3-966/4 p. 17 (PDF)
  3-966/4
p. 20 3-966/4 p. 20 (PDF)
   Hervorming en vereenvoudiging van de fiscale procedures : verlenging van de bezwaartermijnen
3-966/4
p. 27-28 3-966/4 p. 27-28 (PDF)
   Hervorming van het fiscaal regime PB van hypothecaire leningen en verzekeringen afgesloten voor het verwerven of behouden van de enige eigen woning van de belastingplichtige (Wijziging WIB1992)
3-966/4
p. 22 3-966/4 p. 22 (PDF)
  3-966/4
p. 28-30 3-966/4 p. 28-30 (PDF)
   Infrabel - Orgaan belast met het toezicht op de beheerder van de spoorweginfrastructuur of andere instanties - Bekrachtiging KB's genomen met toepassing van de programmawetten van 2 augustus 2002, 22 december 2003 en 9 juli 2004, betreffende de spoorweginfrastructuur en de reorganisatie van de NMBS
3-966/4
p. 4 3-966/4 p. 4 (PDF)
   Intrede van een privť-partner - Partnerschap via kapitaalsverhoging - Sluiten van een aandeelhoudersovereenkomst en een partnerschapsakkoord - Wijziging wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
3-966/4
p. 3 3-966/4 p. 3 (PDF)
   Omzetting van Belgocontrol in nv van publiek recht
3-966/4
p. 4 3-966/4 p. 4 (PDF)
   Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen (Invoeging van een afdeling in WIB1992 - Bestrijding van overmatige schuldenlast)
3-966/4
p. 23-24 3-966/4 p. 23-24 (PDF)
   Ondernemingsloketten
3-966/4
p. 12-13 3-966/4 p. 12-13 (PDF)
   Onttrekken aan de toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten van de opdrachten voor aanneming van diensten van spoorvervoer toegekend aan de spoorwegonderneming NMBS door de andere ondernemingen van de NMBS-groep - Niet-toepassing, onder bepaalde voorwaarden, van artikel 442bis WIB1992 op de inbreng van activa en passiva door een autonoom overheidsbedrijf in een ander autonoom overheidsbedrijf
3-966/4
p. 3-4 3-966/4 p. 3-4 (PDF)
   Opheffing van de verplichting het ondernemingsnummer (handelsregisternummer) aan te brengen op alle voertuigen gebruikt voor commerciŽle activiteiten
3-966/4
p. 8 3-966/4 p. 8 (PDF)
   Prijsverschil tussen herbruikbare verpakkingen en wegwerpverpakkingen (Wijziging gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Ecotaks
3-966/4
p. 24 3-966/4 p. 24 (PDF)
   Procťdť van de programmawetten
3-966/4
p. 5-6 3-966/4 p. 5-6 (PDF)
  3-966/4
p. 21-22 3-966/4 p. 21-22 (PDF)
   Sociaal stookoliefonds
3-966/4
p. 14 3-966/4 p. 14 (PDF)
  3-966/4
p. 16 3-966/4 p. 16 (PDF)
  3-966/4
p. 17 3-966/4 p. 17 (PDF)
  3-966/4
p. 19 3-966/4 p. 19 (PDF)
  3-966/4
p. 21 3-966/4 p. 21 (PDF)
   Steun aan de horeca-sector
3-966/4
p. 25-26 3-966/4 p. 25-26 (PDF)
   Taksen op beursverrichtingen en op aflevering van effecten aan toonder
3-966/4
p. 24-25 3-966/4 p. 24-25 (PDF)
   Uitstel van de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 op de Rijkscomptabiliteit
3-966/4
p. 5 3-966/4 p. 5 (PDF)
   Verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de Internetsite van het Belgisch Staatsblad
3-966/4
p. 11 3-966/4 p. 11 (PDF)
  3-966/4
p. 12 3-966/4 p. 12 (PDF)
   Verhoging van het aftrekbaar gedeelte van restaurantkosten
3-966/4
p. 25-26 3-966/4 p. 25-26 (PDF)
   Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing t.v.v. privť-ondernemingen (die samenwerken met universiteiten of hogescholen), universiteiten en hogescholen die onderzoekers tewerkstellen en t.v.v. het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (Wijziging artikel 385 programmawet [I] 24 december 2002)
3-966/4
p. 26-27 3-966/4 p. 26-27 (PDF)
   Wetsontwerp over de openbaarmaking van de bezoldigingen van de leiders van beursgenoteerde vennootschappen : onthouding van de CD&V-fractie bij de stemming in commissie
3-966/4
p. 11 3-966/4 p. 11 (PDF)
   Zeescheepvaart : navigatiehulpmiddelen
3-966/4
p. 23 3-966/4 p. 23 (PDF)
  Amendement nr 140 van de heer Steverlynck, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Energiebijdrage voor het niet-zakelijk gebruik van gasolie
3-966/8
p. 1 3-966/8 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
   Belasting op energieproducten en elektriciteit - Accijnsverhoging voor energie-intensieve bedrijven - Afschaffing van de vrijstelling van accijnzen op steenkool voor elektriciteitsproducenten - Taks op "groene" stookolie - Huisbrandolie
3-90
p. 48-49 3-90 p. 48-49 (PDF)
   De socio-economische situatie van het land
3-90
p. 45 3-90 p. 45 (PDF)
   Fiscale druk
3-90
p. 45-47 3-90 p. 45-47 (PDF)
  3-90
p. 47-48 3-90 p. 47-48 (PDF)
  3-90
p. 49 3-90 p. 49 (PDF)
   Hervorming van het fiscaal regime PB van hypothecaire leningen en verzekeringen afgesloten voor het verwerven of behouden van de enige eigen woning van de belastingplichtige
3-90
p. 47 3-90 p. 47 (PDF)
   Invoering in Vlaanderen van de Elia-heffing op elektriciteit (Liberalisering van de markt - Compensatie voor de gemeenten)
3-90
p. 47 3-90 p. 47 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen
3-90
p. 49 3-90 p. 49 (PDF)
   Sociaal stookoliefonds
3-90
p. 47 3-90 p. 47 (PDF)
  3-90
p. 47 3-90 p. 47 (PDF)
   Verhoging van de ecotaks
3-90
p. 46 3-90 p. 46 (PDF)
   Verhoging van het aftrekbaar gedeelte van de beroepsmatig gedane restaurantkosten
3-90
p. 46 3-90 p. 46 (PDF)
   Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing t.v.v. onderzoekers in privť-ondernemingen
3-90
p. 46 3-90 p. 46 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-90
p. 52-54 3-90 p. 52-54 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (3-1986)      
  Amendement nr 2 van de heren Brotcorne en Steverlynck
   Statuut van publiekrechtelijke lichamen - Onderwerping van de ondergeschikte besturen (gemeenten, OCMW's, e.a.) aan de BTW voor werken aan gebouwen opgesomd in artikel 44 BTW-Wetboek
3-1986/2
p. 2-5 3-1986/2 p. 2-5 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Steverlynck
   Bevoegdheid van de gewestelijke directeur om een beslissing te nemen tot sluiting van de vestiging waarin de belastingplichtige zijn economische activiteit uitoefent i.g.v. niet-betaling van de BTW of i.g.v. niet stellen van zakelijke waarborg op persoonlijke zekerheid
3-1986/2
p. 5 3-1986/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 39 van de heren Steverlynck en Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Pensioenen zelfstandigen - Verhoging minimumpensioen - Betaling van het kleine pensioen - Aanvulling op de loopbaan na de daadwerkelijke aanvangsdatum van het pensioen
3-1986/2
p. 18-19 3-1986/2 p. 18-19 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Steverlynck
   Bevoegdheid van de gewestelijke directeur van de directe belastingen om een beslissing te nemen tot sluiting van de vestiging waar de belastingplichtige zijn economische activiteit uitoefent, in het geval van niet stellen van zakelijke waarborg of persoonlijke zekerheid of in geval van herhaalde niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing
3-1986/2
p. 5-6 3-1986/2 p. 5-6 (PDF)
  Algemene bespreking
   Bevoegdheid van de gewestelijke directeur om een beslissing te nemen tot sluiting van de vestiging waarin de belastingplichtige zijn economische activiteit uitoefent i.g.v. niet-betaling van BTW
3-196
p. 12-13 3-196 p. 12-13 (PDF)
   Bevoegdheid van de gewestelijke directeur van de directe belastingen om een beslissing te nemen tot sluiting van de vestiging waar de belastingplichtige zijn economische activiteit uitoefent, in het geval van niet stellen van zakelijke waarborg of persoonlijke zekerheid of in geval van herhaalde niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing
3-196
p. 12-13 3-196 p. 12-13 (PDF)
   Statuut van publiekrechtelijke lichamen - Onderwerping van de ondergeschikte besturen (gemeenten, OCMW's, e.a.) aan de BTW voor werken aan gebouwen
3-196
p. 13 3-196 p. 13 (PDF)
   Strijd tegen fiscale fraude en betere inning van de belastingen (BTW en inkomstenbelastingen)
3-196
p. 12-13 3-196 p. 12-13 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-196
p. 35-37 3-196 p. 35-37 (PDF)
Opsporen en lokaliseren van telefoongesprekken - Gerechtskosten - Telecommunicatieoperatoren - Vergoeding (3-1815)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2246-2247 3-32 p. 2246-2247 (PDF)
PC-privť-programma - Onderzoek naar de toepassing in het bedrijfsleven (Fiscale stumulansen die het bedrijven mogelijk maken hun werknemers een PC voor thuis aan te bieden of te helpen kopen) (3-3075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3976 3-48 p. 3976 (PDF)
PC-privť-programma - Onderzoek naar de toepassing in het bedrijfsleven (Fiscale stumulansen die het bedrijven mogelijk maken hun werknemers een PC voor thuis aan te bieden of te helpen kopen) (3-3076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-48
p. 4074-4075 3-48 p. 4074-4075 (PDF)
PC-privť-programma - Toepassing door bedrijven - Diversificatie (3-4616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6238-6239 3-64 p. 6238-6239 (PDF)
PC-privťplan - Bekendmaking - Evaluatie (3-6293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8928 3-82 p. 8928 (PDF)
Pc-privť-programma - Toepassing door bedrijven - Diversificatie (3-5271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7131-7132 3-70 p. 7131-7132 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7427-7428 3-71 p. 7427-7428 (PDF)
Pensioenberekening - Gelijkstelling van de militaire dienst - Verschillende behandeling van werknemers en zelfstandigen (3-4276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5760-5761 3-62 p. 5760-5761 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6096-6098 3-63 p. 6096-6098 (PDF)
Pensioendienst voor de overheidssector - Berekeningsprogramma voor pensioenen - Gebreken (Programma PenCalc) (3-6958)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 10004-10007 3-88 p. 10004-10007 (PDF)
Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Voorwaarden (3-7239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10083-10084 3-89 p. 10083-10084 (PDF)
Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Voorwaarden (3-7240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10086 3-89 p. 10086 (PDF)
Pensioenen - Studiejaren - Regularisatie (Terugbetaling van overbodige bijdragen) (3-6428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9212 3-84 p. 9212 (PDF)
Pensioenen - Studiejaren - Regularisatie (Terugbetaling van overbodige bijdragen) (3-6429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9128 3-84 p. 9128 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10284 3-89 p. 10284 (PDF)
Pensioeninstelling - Pensioenvereniging - Stand van zaken (Creatie van een juridische structuur voor de instellingen) (3-1514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1688-1689 3-27 p. 1688-1689 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2134 3-30 p. 2134 (PDF)
Pensioenrechten - Werklozen die een zelfstandige activiteit aanvatten (3-3975)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5318-5319 3-59 p. 5318-5319 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5554-5555 3-60 p. 5554-5555 (PDF)
Pensioenreserves - Belastingvrije overdracht - Artikel 364ter van het WIB 1992 (Discriminatoir onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse overdracht) (3-5270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7131 3-70 p. 7131 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7426-7427 3-71 p. 7426-7427 (PDF)
Postwinkels - Selectieprocedure - Verdeling volgens type ondernemingen en locatie - Quotum voor winkelketens en zelfstandigen (3-4024)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5440-5441 3-60 p. 5440-5441 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5951-5953 3-62 p. 5951-5953 (PDF)
Proefproject "Postpunt" - Evaluatie - Uitbreiding naar andere overheidsdiensten (Aanbod van basispostdiensten via alternatieve verkoopkanalen - Buurtwinkels) (3-2612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3261 3-42 p. 3261 (PDF)
Raad voor de mededinging - Personeelsbestand (3-5856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8401-8402 3-78 p. 8401-8402 (PDF)
Reclame - Lokvogelpraktijken (Toereikende voorraad) (3-5275)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7134 3-70 p. 7134 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7659-7660 3-72 p. 7659-7660 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Belasting op de kapitalisatiebeveks
3-129
p. 14 3-129 p. 14 (PDF)
   Belastingaftrek voor risicokapitaal
3-129
p. 15 3-129 p. 15 (PDF)
   Lastenverlaging
3-129
p. 14 3-129 p. 14 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen
3-129
p. 15-17 3-129 p. 15-17 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Armoedeproblematiek bij de zelfstandigen
3-79
p. 49 3-79 p. 49 (PDF)
   Sociaal statuut voor de zelfstandigen - Financiering
3-79
p. 48 3-79 p. 48 (PDF)
   Tewerkstelling van gehandicapten
3-79
p. 49 3-79 p. 49 (PDF)
   Vergrijzing en eindeloopbaandebat
3-79
p. 48-49 3-79 p. 48-49 (PDF)
   Verzwaring van de lasten voor de bedrijven
3-79
p. 46-47 3-79 p. 46-47 (PDF)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Achterstallige bijdragen - Gerechtelijke navordering (3-2566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3273-3274 3-42 p. 3273-3274 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4905-4907 3-55 p. 4905-4907 (PDF)
Schorsing van een pensioen wegens hervatting van een beroepsbezigheid - Vaststelling van de pensioenrechten (Toegelaten beroepsbezigheid) (3-3869)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5205 3-58 p. 5205 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6095-6096 3-63 p. 6095-6096 (PDF)
Slachtaangiften - Controlesysteem "Beltrace" - Plaatsaanduiding (Thuisslachtingen - Tekortkomingen van het systeem) (3-5410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7387 3-71 p. 7387 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7725-7726 3-72 p. 7725-7726 (PDF)
Sociaal telefoontarief - Toekenning door alle operatoren - Centrale databank betreffende de begunstigden (3-3265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-50
p. 4254-4255 3-50 p. 4254-4255 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
Bul. 3-52
p. 4569-4570 3-52 p. 4569-4570 (PDF)
Sociale telefoontarieven voor mindervaliden (Breedbandinternet en mobiele telefonie - Uitbreiding van het begrip van universele dienstverlening) (3-606)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-99
p. 69-71 3-99 p. 69-71 (PDF)
Softwarepiraterij - Informatie van bedrijven en particulieren (3-3959)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5311-5312 3-59 p. 5311-5312 (PDF)
Softwarepiraterij - Informatie van bedrijven en particulieren (3-3960)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5316 3-59 p. 5316 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6364-6366 3-65 p. 6364-6366 (PDF)
Softwarepiraterij - Informatie van bedrijven en particulieren (3-3961)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5319 3-59 p. 5319 (PDF)
Station Lichtervelde - Overstapplaats voor lijnen 66 en 73 (3-6433)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9133 3-84 p. 9133 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10309-10310 3-89 p. 10309-10310 (PDF)
Statuten van vennootschappen - Aanpassing aan de nieuwe wetgeving (3-3476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4643-4644 3-53 p. 4643-4644 (PDF)
Telegeneeskunde - Labeling-systeem - Commissie "Normen inzake telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg" (3-4605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6148-6149 3-64 p. 6148-6149 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6555-6556 3-66 p. 6555-6556 (PDF)
Thuisslachtingen - Vergunningen - Controles (3-1513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1682 3-27 p. 1682 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2116-2117 3-30 p. 2116-2117 (PDF)
Thuiszorg - Informatisering - Wetsontwerp - Projecten (Behandelen en verzorgen van patiŽnten op afstand via nieuwe technologiŽen) (3-2567)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3274 3-42 p. 3274 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-47
p. 3926-3927 3-47 p. 3926-3927 (PDF)
Toegankelijkheid van de justitie - Akten van gerechtsdeurwaarders - Leesbaarheid (3-2903)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3695-3696 3-45 p. 3695-3696 (PDF)
Vennootschappen met sociale oogmerken (VSO's) - Erkenning - Winstoogmerk (Erkenning overeenkomstig artikel 104 WIB/92 - Aftrekbaarheid van giften) (3-2182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2672-2674 3-36 p. 2672-2674 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3000-3002 3-39 p. 3000-3002 (PDF)
Vennootschapsbijdrage - Terugbetaling van niet-verschuldigde bijdragen (Jaarlijkse bijdragen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen - Vrijstelling in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of vereffening) (3-3271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4335-4336 3-50 p. 4335-4336 (PDF)
Vennootschapsbijdrage bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen - Omzetting naar een sociale bijdrage (die sociale rechten oplevert) (3-5299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7271-7272 3-70 p. 7271-7272 (PDF)
Verkeersboeten - Onmiddellijke inning (Betaling via overschrijving - Mobile betaalterminals - Omzetverlies van De Post ingevolge de afschaffing van de boetezegels) (3-4020)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5435-5436 3-60 p. 5435-5436 (PDF)
Verzekeringssector - Hervorming van de klachtenbehandeling (Inrichting van ťťn systeem van klachtenbehandeling) (3-3281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4309-4310 3-50 p. 4309-4310 (PDF)
Vluchtmisdrijven - Misbruiken bij aangiften (teneinde de verzekering op te lichten) (3-5175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7113-7114 3-70 p. 7113-7114 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-71
p. 7401 3-71 p. 7401 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9305-9306 3-85 p. 9305-9306 (PDF)
Vluchtmisdrijven - Misbruiken bij aangiften (teneinde de verzekering op te lichten) (3-5176)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7136-7136 3-70 p. 7136-7136 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7662-7663 3-72 p. 7662-7663 (PDF)
Voormalige asielcentra - Verschil tussen aankoop- en verkoopprijs - Bewakings-, onderhouds-, herstellings- en saneringskosten (3-4002)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5419-5420 3-60 p. 5419-5420 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5786-5787 3-62 p. 5786-5787 (PDF)
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiŽn - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Voorstel van de heren Van den Brande, Beke, Schouppe, Steverlynck, Hugo Vandenberghe en Van Peel en van de dames de Bethune, De Schamphelaere en Tindemans
3-2381/1
p. 1-19 3-2381/1 p. 1-19 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de brandweerdiensten (Overheveling van de brandweer naar de gewesten) (3-2388)      
  Voorstel van de heren Beke, Steverlynck en Hugo Vandenberghe en van de dames de Bethune en De Schamphelaere
3-2388/1
p. 1-5 3-2388/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (3-837)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-837/1
p. 1-12 3-837/1 p. 1-12 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck
3-837/2
p. 1 3-837/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de onafhankelijke toegang van Europa tot de ruimte (3-2023)      
  Amendement nr 4 van de heer Steverlynck
3-2023/2
p. 2-3 3-2023/2 p. 2-3 (PDF)
  Bespreking
3-201
p. 75-76 3-201 p. 75-76 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere verzekerbaarheid van chronische zieken en gehandicapten (3-1278)      
  Stemming en stemverklaringen van de heer Steverlynck en mevrouw Vanlerberghe
3-172
p. 39-40 3-172 p. 39-40 (PDF)
  3-172
p. 76 3-172 p. 76 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake kansrijk ondernemen (3-1932)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Steverlynck
3-1932/2
p. 1-2 3-1932/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beoefenaars van een vrij beroep (3-1781)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1781/1
p. 1-5 3-1781/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in BelgiŽ (Overheidsondersteuning om de ICT in de zorg een snelle opmars te laten kennen (3-1788)      
  Voorstel van de heer Steverlycnk c.s.
3-1788/1
p. 1-7 3-1788/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kritische succesfactoren die nodig zijn voor een geslaagde e-maatschappij (ICT-beleid) (3-1430)      
  Amendementen nrs 3 tot 12 van de heer Steverlynck
3-1430/2
p. 3-7 3-1430/2 p. 3-7 (PDF)
  Amendement nr 23 van de heer Steverlynck
3-1430/3
p. 7 3-1430/3 p. 7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het verplicht maken van een nummerplaat voor bromfietsen (3-1764)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1764/1
p. 1-6 3-1764/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
3-201
p. 74-75 3-201 p. 74-75 (PDF)
Voorverpakte voedingsmiddelen - Etikettering - Controle (3-6955)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9834 3-88 p. 9834 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10718-10719 3-90 p. 10718-10719 (PDF)
Voorverpakte voedingsmiddelen - Etikettering - Vermelding van allergenen (Controle) (3-5348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7390-7391 3-71 p. 7390-7391 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7719-7720 3-72 p. 7719-7720 (PDF)
Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) - Bijdragen - Fiscale aftrekbaarheid in het jaar van pensionering (3-7237)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10073-10074 3-89 p. 10073-10074 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10485-10487 3-90 p. 10485-10487 (PDF)
Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) - Fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen in het jaar van pensionering (3-5170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7268-7269 3-70 p. 7268-7269 (PDF)
Vrije beroepen - Vrije mededinging - Verslag van de Europese Commissie (Evaluatie van de verenigbaarheid van de regelgeving inzake de vrije beroepen met de beginselen van het mededingingsrecht - Prijs en reclamereglementering - Toegangsbeperkingen) (3-1706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2043-2044 3-30 p. 2043-2044 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2169-2173 3-31 p. 2169-2173 (PDF)
Wet betreffende financiŽle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten - Toepassing van fiscale bepalingen - In pand geven van aandelen (Dubbele heffing versus afwezigheid van heffing - Aard van het inkomen dat de pandgever ontvangt) (3-2395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3067-3068 3-40 p. 3067-3068 (PDF)
  Bul. 3-53
p. 4600 3-53 p. 4600 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6321-6322 3-65 p. 6321-6322 (PDF)
Wet van 11 mei 2003 over de uitvoering van het principe van de eenheid van loopbaan - Uitvoeringsmaatregelen - Werkgroep van de Rijksdienst voor pensioenen en Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen - Werkzaamheden (3-5795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-76
p. 8128-8129 3-76 p. 8128-8129 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10281-10283 3-89 p. 10281-10283 (PDF)
Wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen - Evaluatie (3-6505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9278-9279 3-85 p. 9278-9279 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9465-9467 3-86 p. 9465-9467 (PDF)
Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact - Aanvullende pensioenen - Omzendbrief (Fiscale behandeling - Oudere werknemer) (3-6556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-86
p. 9402-9403 3-86 p. 9402-9403 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9875-9876 3-88 p. 9875-9876 (PDF)
Wetboek vennootschappen - Artikel 600 - Overeenstemming met de Europese regelgeving (Kapitaalverhoging - Gelddeponering - Vrijheid van kapitaalverkeer) (3-5075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6978 3-69 p. 6978 (PDF)
Wetboek vennootschappen - Artikel 600 - Overeenstemming met de Europese regelgeving (Kapitaalverhoging - Gelddeponering - Vrijheid van kapitaalverkeer) (3-5076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7046 3-69 p. 7046 (PDF)
Wetenschappelijk onderzoek - Financiering door de overheid - Informatie (Toegankelijker maken van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek) (3-3807)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5082 3-57 p. 5082 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5860-5861 3-62 p. 5860-5861 (PDF)
Wetsevaluatie - Parlementaire commissie - Concrete doelstellingen (3-2969)      
  Schriftelijke vraag van de Steverlynck aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-46
p. 3861-3862 3-46 p. 3861-3862 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep (Mogelijk maken van de reglementering van dienstverlenende intellectuele beroepen die onder andere niet beschikken over het voldoende aantal beoefenaars om een Instituut te financieren zoals deze bedoeld in de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen - Zie ook doc. 3-1723) (3-1724)      
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck
3-1724/2
p. 1 3-1724/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (Omzetting EG-richtlijn houdende coŲrdinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en EG-richtlijn betreffende coŲrdinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten) (3-1690)      
  Algemene bespreking
3-166
p. 6-12 3-166 p. 6-12 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid (Verkeersveiligheidsfonds - Overeenkomsten met de politiezones) (3-1427)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Steverlynck
3-1427/2
p. 1-5 3-1427/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-133
p. 40-44 3-133 p. 40-44 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de pensioenen voor zelfstandigen (Verhelpen aan een aantal ongewenste neveneffecten van het ingevoerde sociaal statuut voor de meewerkende echtgenoot teneinde te vermijden dat het bedrag van het geheel van de pensioenen van elk van de echtgenoten lager is dan het vroegere gezinspensioen) (3-1293)      
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck
3-1293/2
p. 1-2 3-1293/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-137
p. 26-29 3-137 p. 26-29 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de precontractuele informatie bij commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten (Franchising - Vastleggen van een aantal regels omtrent de precontractuele fase zodat geen essentiŽle of belangrijke informatie wordt onthouden) (3-1292)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heren Steverlynck en Brotcorne
3-1292/2
p. 1-6 3-1292/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 10 van de heer Steverlynck
3-1292/3
p. 1-3 3-1292/3 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de heer Steverlynck
3-1292/4
p. 1-10 3-1292/4 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
3-134
p. 45-49 3-134 p. 45-49 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de vergunning van handelsvestigingen (Eenvoudigere en meer doorzichtige procedure voor toekenning van de socio-economische vergunning - Instellen van strikte termijnen - Unieke beroepsprocedure - Nationaal Sociaal-Economisch Comitť voor de Distributie - Aanvulling art. 589 Gerechtelijk Wetboek - Opheffing wet 29 juni 1975 op de handelsvestigingen) (3-816)      
  Amendementen nrs 1 tot 16 van de heren Steverlynck en Caluwť
3-816/2
p. 1-8 3-816/2 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 17 van de heer Jan Steverlynck, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-816/4
p. 1-3 3-816/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-74
p. 25-41 3-74 p. 25-41 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Generatiepact (3-1484)      
  Amendement nr 12 van de heer Steverlynck
   Belastingregime voor aanvullende vergoedingen die de werkgever bovenop een brugpensioenregeling of in het kader van een zogenaamde Canada-dry-regeling toekent
3-1484/2
p. 15-17 3-1484/2 p. 15-17 (PDF)
  Amendementen nrs 10 en 11 van de heer Steverlynck
   Toekenning pensioenbonus
3-1484/2
p. 12-14 3-1484/2 p. 12-14 (PDF)
  Amendementen nrs 13 tot 15 van de heer Steverlynck
   Decumul bij de berekening van belastingvermindering werkloosheidsvergoedingen
3-1484/2
p. 16-17 3-1484/2 p. 16-17 (PDF)
  Algemene bespreking
   Arbeidscheppende economische groei
3-141
p. 13 3-141 p. 13 (PDF)
  3-141
p. 14 3-141 p. 14 (PDF)
   Betere combinatie van arbeid en gezin
3-141
p. 15 3-141 p. 15 (PDF)
   Dualiteit van de arbeidsmarkt
3-141
p. 15 3-141 p. 15 (PDF)
   Eindeloopbaanbonus of "zilversprong"
3-141
p. 14 3-141 p. 14 (PDF)
   Financiering van de sociale zekerheid
3-141
p. 14 3-141 p. 14 (PDF)
   Slechte wetgeving die vaak met terugwerkende kracht in werking treedt
3-141
p. 13 3-141 p. 13 (PDF)
   Uitblijven van de defederalisering van de arbeidsmarkt
3-141
p. 15 3-141 p. 15 (PDF)
   Verlaging van de arbeidslasten
3-141
p. 14 3-141 p. 14 (PDF)
Wetsontwerp betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie (Ethische commissie voor de telecommunicatie; termijn om in beroep te gaan - Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie; termijn om in beroep te gaan) (3-1134)      
  Verslag van de heer Steverlynck
3-1134/2
p. 1-3 3-1134/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (Bescherming van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten in de digitale omgeving [Internet, CD-Rom, DVD]) (3-1073)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Steverlynck
3-1073/2
p. 1-3 3-1073/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-105
p. 4-12 3-105 p. 4-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1302)      
  Amendement nr 3 van de heer Steverlynck
   Mogelijkheid voor de zelfstandige met betalingsachterstand inzake sociale bijdragen een betalingsakkoord te sluiten met zijn socialeverzekeringskas
3-1302/2
p. 3-4 3-1302/2 p. 3-4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Kapompolť en de heer Steverlynck
3-1302/4
p. 1-16 3-1302/4 p. 1-16 (PDF)
   Beroep tegen beslissingen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
3-1302/4
p. 4 3-1302/4 p. 4 (PDF)
  3-1302/4
p. 10-12 3-1302/4 p. 10-12 (PDF)
   Degressief tarief voor de federale bijdrage t.v.v. ondernemingen die veel elektriciteit verbruiken en maatregelen ter bevordering van hernieuwbare en off shore-energieprojecten (Windenergie in zeegebieden - Groenestroomcertificaten - Elia-heffing)
3-1302/4
p. 4 3-1302/4 p. 4 (PDF)
  3-1302/4
p. 5-8 3-1302/4 p. 5-8 (PDF)
  3-1302/4
p. 9 3-1302/4 p. 9 (PDF)
   Luchtvaart : oprichting van een Nationale Toezichthoudende Instantie, NSA, binnen FOD Mobiliteit en Vervoer
3-1302/4
p. 8-9 3-1302/4 p. 8-9 (PDF)
   Ticketverkoop op elektronische wijze
3-1302/4
p. 4 3-1302/4 p. 4 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Beroep tegen beslissingen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
3-125
p. 22-23 3-125 p. 22-23 (PDF)
   Betere inning van de sociale bijdragen van de zelfstandigen - Aantal juridische middelen
3-125
p. 20 3-125 p. 20 (PDF)
   Bevordering van projecten van windenergie, zowel off shore als on shore
3-125
p. 19 3-125 p. 19 (PDF)
   Degressief tarief voor de federale bijdrage t.v.v. ondernemingen die veel elektriciteit verbruiken en maatregelen ter bevordering van hernieuwbare en off shore-energieprojecten - BTW op de federale bijdrage - Windenergie
3-125
p. 21 3-125 p. 21 (PDF)
  3-125
p. 23-24 3-125 p. 23-24 (PDF)
   Luchtvaart : oprichting Nationale Toezichthoudende Instantie, NSA, binnen FOD Mobiliteit en Vervoer
3-125
p. 20 3-125 p. 20 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1303)      
  Verslag van mevrouw Kapompolť en de heer Steverlynck
   Steenkoolheffing : uitsluiting, voor milieuredenen, van vrijstelling van accijnzen op kolen, cokes en bruinkool (Elektriciteitsproducenten)
3-1302/4
p. 5 3-1302/4 p. 5 (PDF)
  3-1302/4
p. 12-13 3-1302/4 p. 12-13 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Steverlynck
   Steenkoolheffing : uitsluiting, voor milieuredenen, van vrijstelling van accijnzen op steenkool, cokes en bruinkool (Elektriciteitsproducenten)
3-1303/2
p. 1-2 3-1303/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Kapompolť en de heer Steverlynck
3-1303/4
p. 1 3-1303/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Steenkoolheffing : uitsluiting, voor milieuredenen, van vrijstelling van accijnzen op kolen, cokes en bruinkool (Elektriciteitsproducenten)
3-125
p. 19 3-125 p. 19 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Amendement nr 10 van de heer Steverlynck c.s.
   Aardolie : gespreide betaling van stookoliefacturen
3-1493/2
p. 8-9 3-1493/2 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heer Steverlynck c.s.
   Inwerkingstreding van de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij samenwerkingsovereenkomsten - Franchising
3-1493/2
p. 10 3-1493/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Steverlynck c.s.
   Aardolie : programmaovereenkomst (Afsluiten van overeenkomsten, tussen de minister van Economie en beroepsverenigingen, die verbintenissen bevatten inzake prijzen)
3-1493/2
p. 7-8 3-1493/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 12 van de heer Steverlynck c.s.
   Verlaging van de bijzondere accijns op motorbrandstoffen - "Omgekeerd cliquetsysteem"
3-1493/2
p. 9-10 3-1493/2 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Amendement nr 15 van de heer Steverlynck
   Aardolie : ondertekening van de programmaovereenkomst
3-1775/2
p. 11-13 3-1775/2 p. 11-13 (PDF)
  Amendement nr 16 van de heer Steverlynck
   Wijziging van de wet betreffende de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van een beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep : Duitstalig Gewest
3-1775/2
p. 13 3-1775/2 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 23 van de heer Steverlynck
   CREG
3-1775/2
p. 16 3-1775/2 p. 16 (PDF)
  Amendementen nrs 17 tot 22 van de heer Steverlynck
   Wijziging wet 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt : werking van de CREG en andere bepalingen
3-1775/2
p. 13-16 3-1775/2 p. 13-16 (PDF)
  Algemene bespreking
   Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning voor de omzetting van de achtste Europese richtlijn inzake accountancy
3-177
p. 50-51 3-177 p. 50-51 (PDF)
   Hervorming van de CREG
3-177
p. 52 3-177 p. 52 (PDF)
   Petroleum : programmaovereenkomsten
3-177
p. 51-52 3-177 p. 51-52 (PDF)
   Wijziging kaderwet 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen : keuze voor de inwoners van het Duitstalige Gewest tussen de Nederlandstalige of de Franstalige Kamer
3-177
p. 50 3-177 p. 50 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (3-1988)      
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck
   Invoering van een ťťnmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector - Sanctie i.g.v. overtreding - Technische correctie
3-1988/2
p. 1 3-1988/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heer Steverlynck, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Titelbescherming van dienstverlenende intellectuele beroepen
3-1988/8
p. 10 3-1988/8 p. 10 (PDF)
  Algemene bespreking
   Invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector en de gassector
3-196
p. 11-12 3-196 p. 11-12 (PDF)
   Promotie van de pan-Europese pensioenfondsen - Fiscaal regime van de instellingen voor de financiering van pensioenen en van de instellingen van bedrijfspensioenvoorzieningen
3-196
p. 9-10 3-196 p. 9-10 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-196
p. 37-39 3-196 p. 37-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV) (3-2121)      
  Amendement nr 5 van de heer Steverlynck
   Wijziging van de wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder en wijziging van het Wetboek van vennootschappen
3-2121/2
p. 4 3-2121/2 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (Financiering - Wijziging wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1954 en wet 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen) (3-2025)      
  Algemene bespreking
3-204
p. 31-35 3-204 p. 31-35 (PDF)
Wetsontwerp houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 (Tijdskrediet : opheffing overgangsbepaling in artikel 103 quater van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen - Startbanenstelsel : wijziging wet 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid - Voltijds brugpensioen en halftijdsbrugpensioen : wijziging wet 26 maart 1999 - Outplacement : wijziging wet 5 september 2001 - Uitsluiting van het recht van de ontslagen werknemer om afwezig te zijn om een andere job te zoeken : wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - Betaald educatief verlof : inkorting indieningstermijn voor terugbetalingsaanvragen ; verhoging van het maximum aantal uren bij samenvallende les- en werkuren ; renteloze lening vanwege het Sluitingsfonds ; wijziging herstelwet 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen - Vereenvoudiging van de procedure bij het aanwenden van een regeling van flexibele uurroosters : wijziging wet 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen - Fiscale bepalingen : vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ; champignonteelt ; aanvullende vergoedingen "canada-dry" ; feitelijke belastingvrijstelling van vervangingsinkomsten die een bepaalde begrenzing niet overschrijden ; legistieke verbetering inzake indexering van bepaalde bedragen) (3-2436)      
  Algemene bespreking
3-216
p. 127-129 3-216 p. 127-129 (PDF)
Wetsontwerp overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (Hervorming van de wetgeving overheidsopdrachten - Omzetting Europese richtlijnen - Opheffing wet 24 december 1993) (3-1689)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Steverlynck
3-1689/2
p. 5-6 3-1689/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heren Steverlynck en Brotcorne
3-1689/4
p. 1-3 3-1689/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-166
p. 6-12 3-166 p. 6-12 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een Raad voor de Mededinging (belast met de toepassing van de wet tot bescherming van de economische mededinging op concrete gevallen : opsporing en vaststelling van de antimededingingspraktijken en onderzoek van de zaken - Algemene vergadering, auditoraat en griffie van de Raad - PrejudiciŽle vragen gesteld aan het Hof van Cassatie - Hoger beroep - Beroep tegen beslissingen van de sectorale regulatoren - Voorzieningen in cassatie tegen de beslissingen van de Raad - Wijziging artikelen 609 en 615 Gerechtelijk Wetboek - Zie ook doc. 3-1664) (3-1665)      
  Verslag van de heer Steverlynck
3-1665/2
p. 1-20 3-1665/2 p. 1-20 (PDF)
  Algemene bespreking
3-161
p. 10-11 3-161 p. 10-11 (PDF)
Wetsontwerp tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen sommige beslissingen genomen door de Commissie voor de regulering van de Electriciteit en het Gas (Beroepsmogelijkheden tegen beslissingen van de CREG bij het Hof van Beroep te Brussel [Procedure zoals in kortgeding] en bij de Raad voor de Mededinging [Zie ook doc. 3-1709]) (3-1301)      
  Verslag van mevrouw Kapompolť en de heer Steverlynck
3-1301/2
p. 1 3-1301/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-124
p. 16-17 3-124 p. 16-17 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent (Mogelijk maken van concurrentie op het vlak van de productie van elektriciteit waardoor het monopolie van Electrabel zal doorbroken worden - De heffing zou Electrabel moeten aanzetten tot het vrijmaken van de markt en de verkoop van niet-benutte of onderbenutte sites en zou nieuwe producenten moeten helpen toegang te verkrijgen tot het productiepark dat buiten verhouding staat tot het aanbod daarvan) (3-1944)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Steverlynck
3-1944/2
p. 1-2 3-1944/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek en van artikel 35 van het Wetboek van strafvordering in verband met de in geval van heling toepasselijke verbeurdverklaring (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake de heling en de inbeslagneming) (Bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen - Witwasdelict - Ernstige fiscale fraude) (3-1610)      
  Advies van de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische aangelegenheden uitgebracht door de heer Steverlynck
3-1610/5
p. 1-12 3-1610/5 p. 1-12 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Korte debattenprocedure voor beroep inzake verzekering van schade veroorzaakt door terrorisme) (3-2070)      
  Verslag van de heer Steverlynck
3-2070/2
p. 1-6 3-2070/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-208
p. 22 3-208 p. 22 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Toekenning van een legaal statuut aan de foorkramers [erkenning van hun activiteit en eenduidig stelsel van toewijzing van standplaatsen op kermissen] en actualisering van de wetgeving op de ambulante activiteiten teneinde de sector de nodige middelen te verschaffen om de crisis waarin hij thans verkeert het hoofd te bieden) (3-1112)      
  Amendement nr 8 van de heren Steverlynck en Schouppe
3-1112/2
p. 5 3-1112/2 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 5 van de heer Steverlynck
3-1112/2
p. 2-4 3-1112/2 p. 2-4 (PDF)
  Verslag van de heer Steverlynck
3-1112/3
p. 1-34 3-1112/3 p. 1-34 (PDF)
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, wat betreft de octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen (In overeenstemming brengen van de wet met het communautair recht : omzetting richtlijn 98/44/EG - Aanmoediging van risicovolle investeringen in onderzoek en ontwikkeling - Uitsluiting van de werkwijzen tegenstrijdig met de menselijke waardigheid) (3-1088)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Steverlynck en Brotcorne
3-1088/2
p. 1-5 3-1088/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de afschaffing van de accijnsverhogingen op motorbrandstoffen (Wijziging programmawet 5 augustus 2003 die het zogenaamde cliquetsysteem invoerde) (3-1389)      
  Voorstel van de heren Steverlynck en Schouppe
3-1389/1
p. 1-2 3-1389/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-154
p. 38-39 3-154 p. 38-39 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de commissies en de beroepscommissies bedoeld in de kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (3-838)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-838/1
p. 1-6 3-838/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Steverlynck
3-838/2
p. 1 3-838/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen voor hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein) (Oprichting bij het RIZIV van een Compensatiefonds) (3-386)      
  Amendementen nrs 38 tot 46, 52, 54 en 58 van de heer Steverlynck
3-386/6
p. 1-8 3-386/6 p. 1-8 (PDF)
  3-386/6
p. 10-11 3-386/6 p. 10-11 (PDF)
  3-386/6
p. 13 3-386/6 p. 13 (PDF)
  3-386/6
p. 14-15 3-386/6 p. 14-15 (PDF)
  Amendementen nrs 59 tot 70 van de heer Steverlynck, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-386/9
p. 1-7 3-386/9 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-110
p. 49-63 3-110 p. 49-63 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken (3-280)      
  Algemene bespreking
3-110
p. 49-63 3-110 p. 49-63 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds (Personenbelasting) (3-1649)      
  Voorstel van mevrouw de Bethune en de heren Schouppe en Steverlynck c.s.
3-1649/1
p. 1-10 3-1649/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de franchise-overeenkomst (teneinde de franchisenemer te beschermen en dus te komen tot meer evenwichtige contractuele relaties) (3-1192)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1192/1
p. 1-7 3-1192/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 44 van de programmawet (I) van 24 december 2002, ter verbetering van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (Opbouw van meer rechten binnen het stelsel van het vrij aanvullend pensioen : optrekken van de jaarlijkse maximumpremie, flexibele premievorming voor het verleden [backservice] en continuÔteit van de aanvullende pensioenopbouw ook bij tegenslagen) (3-1090)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1090/1
p. 1-9 3-1090/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Leurkaart - Versoepeling van de reglementering en vereenvoudiging van de formaliteiten - Personen die als helper, werknemer of familielid bij de onderneming betrokken zijn) (3-885)      
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck
3-885/2
p. 1 3-885/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Steverlynck
3-885/3
p. 1 3-885/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde fraude met kasgeldvennootschappen te voorkomen (Probleem op het vlak van de invordering) (3-1185)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1185/1
p. 1-4 3-1185/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verbod op de al dan niet rechtstreekse financiering van de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen) (3-834)      
  Amendementen nrs 6 en 7 van de heer Steverlynck
3-834/3
p. 2 3-834/3 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, het gebruik en het bezit van submunitie (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, gebruik en bezit van antipersoonsmijnen en submunitie) (3-1968)      
  Algemene bespreking
3-196
p. 44-46 3-196 p. 44-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 38, ß 1, 1į, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een belastingvrijstelling voor de uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen (Gratis dienstencheques) (3-1910)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1910/1
p. 1-3 3-1910/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid (Gezien het verloren gaan van de voeling tussen de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en de verantwoordelijke van de politie meer in het bijzonder in de meergemeentepolitiezones) (3-1956)      
  Voorstel van de heer Steverlynck c.s.
3-1956/1
p. 1-3 3-1956/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Steverlynck
3-1956/2
p. 2 3-1956/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-210
p. 44-45 3-210 p. 44-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (Nieuw opschrift: Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance] op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen - Openbaarmakingsplicht voor bestuurders van vennootschappen van publiek recht) (3-872)      
  Amendementen nrs 3 tot 6 en 9 van de heer Steverlynck
3-872/2
p. 2-5 3-872/2 p. 2-5 (PDF)
  3-872/2
p. 7 3-872/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Steverlynck
3-872/4
p. 3 3-872/4 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 15 tot 17 van de heren Steverlynck en Schouppe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-872/7
p. 1-4 3-872/7 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot herstel van artikel 117 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de promotie van passiefhuizen middels een "groene-hypotheeklening" (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen) (Uiterst goed geÔsoleerde woningen : fiscale aftrek) (3-2081)      
  Verslag van de heer Steverlynck
3-2081/3
p. 1-7 3-2081/3 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-210
p. 46-48 3-210 p. 46-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de Raad van State, wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Vreemdelingenwet en houdende oprichting van een Raad voor Vreemdelingenzaken (Wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 [Beperking van het vernietigingscontentieux tot reglementaire bepalingen en overheveling van de bevoegdheid voor beroepen tegen beslissingen met individuele strekking naar de gewone rechtbanken - Toelaatbaarheid van cassatieberoepen bij de Raad - Overheveling van leden van de Raad naar de gewone rechtbanken - Ontnemen aan de Raad van het vreemdelingencontentieux] - Wijziging Gerechtelijk Wetboek [Wedde van de overgehevelde raadsheren - Bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg om individuele rechtshandelingen van bestuurlijke overheden te vernietigen - Kortgeding tegen bestuurshandelingen met individuele draagwijdte - Vorderingen in nietigverklaring] - Wijziging van de vreemdelingenwet [Invoering van een Raad voor Vreemdelingen, die in vluchtelingenzaken de beslissingen van het Commissariaat voor de vluchtelingen en de staatlozen hervormt of vernietigt - Opheffing van de Vaste Beroepscommissie voor de vluchtelingen]) (3-1670)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Beke, Schouppe, Steverlynck, Van den Brande en Van Peel en van de dames de Bethune, De Schamphelaere en Thijs
3-1670/1
p. 1-62 3-1670/1 p. 1-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 9 van de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal (KMO's - Autofinancieringsaftrek - Onbeschikbaarheid van het bedrag van de aftrek - Vennootschapsbelasting) (3-1468)      
  Voorstel van de heren Steverlynck en Schouppe
3-1468/1
p. 1-3 3-1468/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
3-146
p. 77 3-146 p. 77 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de beperkingen van de toegelaten beroepsactiviteit van gepensioneerden (3-1188)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1188/1
p. 1-13 3-1188/1 p. 1-13 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Steverlynck
3-1188/2
p. 1-3 3-1188/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de uitkeringen in het kader van de sociale verzekering in geval van faillissement voor zelfstandigen (Verdubbeling van de uitkeringen en de termijn van uitkering) (3-1982)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1982/1
p. 1-6 3-1982/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot versoepeling van de termijnen voor de aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen van zelfstandigen (Wijziging KB 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van KB nr 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut van zelfstandigen - Zelfstandige die zich in een "staat van behoefte" bevindt - Zie ook doc. 3-2044) (3-1883)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1883/1
p. 1-4 3-1883/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijwaring van de pensioenrechten voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen bekomen (De voor de zelfstandige "in staat van behoefte" vrijgestelde kwartalen inzake bijdragen opnieuw beschouwen als betaalde kwartalen voor de vaststelling van de pensioenrechten - Zie ook doc. 3-1883) (3-2044)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-2044/1
p. 1-4 3-2044/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 129bis van het Wetboek van vennootschappen betreffende de administratieve geldboetes bij laattijdige neerlegging van de jaarrekening (Aanpassing van de termijn voor het neerleggen van de jaarrekeningen teneinde een betere afstemming te realiseren met de fiscale verplichtingen) (3-1238)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1238/1
p. 1-2 3-1238/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 131bis van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, om het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen aan de inkomensgarantie voor ouderen te koppelen (3-861)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-861/1
p. 1-8 3-861/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de belastingvermindering op pensioenen (Afschaffing van de afbouw van de belastingvermindering wegens vervangingsinkomen bij samenloop van het pensioen met een ander inkomen) (3-1189)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1189/1
p. 1-4 3-1189/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie (Opnemen van jeugdreeksen en -programma's in de tax shelterregeling [fiscaal voordeel]) (3-1284)      
  Verslag van de heer Steverlynck
3-1284/3
p. 1-6 3-1284/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-174
p. 16-17 3-174 p. 16-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 319 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de onderzoeksbevoegdheden inzake de inkomstenbelastingen af te stemmen op de onderzoeksbevoegdheden inzake de BTW (3-1392)      
  Verslag van de heer Steverlynck
3-1392/2
p. 1-6 3-1392/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 2 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, teneinde de fiscale invordering humaner te maken ten aanzien van de echtgenoten (Roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing - Uitbreiding van de toepassing van art. 394 tot de niet-inkomstengerelateerde belastingen) (3-874)      
  Verslag van de heer Steverlynck
3-874/3
p. 1-10 3-874/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3bis, ß 2, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen (Opheffing van de minimumduur van het door de rechtbank van koophandel uit te spreken beroepsverbod) (3-1908)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1908/1
p. 1-7 3-1908/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 887 van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure voor vordering tot schriftonderzoek - Overleden ondertekenaar - Erfgenamen) (3-982)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-982/1
p. 1-3 3-982/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1018, 6į, en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (Verhaalbaarheid van kosten van juridische bijstand voor het voeren van een geding) (3-1342)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe en Steverlynck
3-1342/1
p. 1-7 3-1342/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1408 en 1526bis van het Gerechtelijk Wetboek, inzake het beslag op roerende goederen (Niet voor beslag vatbare goederen : levensnoodzakelijke goederen en goederen nodig voor studie, beroepsopleiding en beroep - Recht van de beslagene tot verkoop in der minne) (3-1890)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1890/1
p. 1-8 3-1890/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 23bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, met het oog op de invoering van een permanente deeltijdse arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen (Cumulatie van een arbeidsongeschiktheid met een beroepsbezigheid - Hervatting van dezelfde beroepsbezigheid of van een andere - Beperking in de tijd) (3-1837)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1837/1
p. 1-4 3-1837/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de verminderingscoŽfficiŽnt bij vervroegde pensionering van zelfstandigen (3-1000)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1000/1
p. 1-4 3-1000/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten tot instelling van de verplichting voor een niet-professionele verkoper ingeschreven te zijn in het register van de gemeente die de occasionele verkoop waaraan hij deelneemt organiseert of toestaat, of er een verblijfplaats te hebben (Curiosamarkten, rommelmarkten of "brocante") (3-290)      
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck
3-290/2
p. 1-2 3-290/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Steverlynck
3-290/3
p. 1 3-290/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (3-1637)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1637/1
p. 1-15 3-1637/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzake rituele slachtingen (Rituele slachtingen : opheffen van de uitzonderingen en verplichting tot etikettering) (3-808)      
  Amendementen nrs 6 en 7 van de heer Steverlynck
3-808/3
p. 1-2 3-808/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Steverlynck
3-808/4
p. 1-2 3-808/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 9 en 10 van de heren Steverlynck en Beke
3-808/5
p. 1-3 3-808/5 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen om de openbaarmaking te regelen van de bezoldigingen van leidinggevenden bij VZW's, ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en vakbondorganisaties (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur (corporate governance) (3-1058)      
  Amendementen nrs 2 tot 7 van de heer Steverlycnk
3-1058/2
p. 2-8 3-1058/2 p. 2-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de minnelijke aanzuiveringsregeling (Art. 1675/10 : kwijtschelding van fiscale schulden en sociale bijdragen) (3-999)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-999/1
p. 1-5 3-999/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, teneinde het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen en de termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten in te korten (De eigenhandige facturering - Nadere regels voor de verbetering van foutieve facturen - Bewaringstermijn - Opslagplaats en grensoverschrijdende aspecten) (3-1829)      
  Voorstel van de heren Brotcorne en Steverlynck
3-1829/1
p. 1-10 3-1829/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een recht in te stellen om het belastingdossier te raadplegen in het raam van de bezwaarprocedure (3-596)      
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck
3-596/2
p. 1 3-596/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Steverlynck
3-596/3
p. 1-4 3-596/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van de door de werkgever toegekende verhuisvergoedingen (Mobiliteitsprobleem : vermijden van onnodige verplaatsingen in het woon- werkverkeer) (3-760)      
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck
3-760/2
p. 1 3-760/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de fiscale aftrekbaarheid van renovatie- en aanpassingswerken door de eigenaar-verhuurder (Woningen verhuurd via een socialeverhuurkantoor) (3-1529)      
  Verslag van de heer Steverlynck
3-1529/2
p. 1-5 3-1529/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om, ter bevordering van het gebruik van LPG als minst vervuilende klassieke brandstof, de installatie van een LPG-tank als aftrekbare besteding te beschouwen (3-1949)      
  Voorstel van de heer Steverlynck c.s.
3-1949/1
p. 1-9 3-1949/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een fiscale regeling, "tante-Agaathregeling" genaamd, ten voordele van beginnende ondernemers (Fiscale aftrekbaarheid van de verliezen en vrijstelling van roerende voorheffing - Artikelen 2, 117 en 264bis [nieuw] WIB1992) (3-653)      
  Algemene bespreking
3-89
p. 42-46 3-89 p. 42-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen (3-1972)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1972/1
p. 1-4 3-1972/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen (Beperking in de tijd van de bijdrageregeling voor zelfstandigen in bijberoep - Sectoren waarin er manifeste misbruiken worden vastgesteld - Verschijnsel van schijnzelfstandigheid - Machtiging aan de Koning) (3-2028)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-2028/1
p. 1-5 3-2028/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen (Zelfstandigen geconfronteerd met achterstallige bijdragen gezien de stijging van hun schuldenberg) (3-1187)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-1187/1
p. 1-4 3-1187/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck
3-1187/2
p. 1-2 3-1187/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Steverlynck
3-1187/3
p. 1-2 3-1187/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, de faillissementswet van 8 augustus 1997 en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, strekkende tot een rechtvaardiger fiscale behandeling van de schuldeisers in het kader van een gerechtelijk akkoord of faillissement (Principe van onmiddellijke recuperatie van de doorgestorte BTW bij faling van de afnemer - Inkomstenbelastingen : onmiddellijk verlenen van fiscale vrijstelling voor correct aangegeven vorderingen) (3-882)      
  Voorstel van de heer Steverlynck
3-882/1
p. 1-8 3-882/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Steverlynck
3-882/2
p. 1-2 3-882/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen 2 tot 6 van de heer Steverlynck
3-882/3
p. 1-4 3-882/3 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van de heer Steverlynck
3-882/4
p. 1-2 3-882/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-98
p. 48-50 3-98 p. 48-50 (PDF)
Winkelopeningstijden - Erkenning van gemeenten als toeristisch centrum (3-3972)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5360-5361 3-59 p. 5360-5361 (PDF)
Zelfstandige ondernemers en KMO's - Investeringen in beveiliging - Verhoogde fiscale aftrek (3-1779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2212 3-32 p. 2212 (PDF)
Zelfstandige ondernemers en KMO's - Investeringen in beveiliging - Verhoogde fiscale aftrek (3-1780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2216 3-32 p. 2216 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6340-6341 3-65 p. 6340-6341 (PDF)
Zelfstandigen - Arbeidsongeschiktheid - "Mensualisering" van de sociale bijdragen (3-3884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5140-5141 3-57 p. 5140-5141 (PDF)
Zelfstandigen - Invaliditeitsuitkeringen (3-4607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6149 3-64 p. 6149 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7529-7530 3-71 p. 7529-7530 (PDF)
Zelfstandigen - Invaliditeitsuitkeringen (3-4608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6215-6216 3-64 p. 6215-6216 (PDF)
Zelfstandigen - Pensioenen - Hervatting van een beroepsbezigheid (na de pensionering) (3-5737)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-73
p. 7845-7847 3-73 p. 7845-7847 (PDF)
Zelfstandigen - Pensioenen - Hervatting van een beroepsbezigheid (na pensionering) (3-5740)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-74
p. 7890-7891 3-74 p. 7890-7891 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8623-8624 3-79 p. 8623-8624 (PDF)
Zelfstandigen - Sociaal statuut - Vennootschapsbijdrage (3-6471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9352-9354 3-85 p. 9352-9354 (PDF)
Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Berekening (Ongelijke behandeling tussen zelfstandigen en werknemers - Aanpassing KB 20 juli 1971) (3-6263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8988 3-82 p. 8988 (PDF)
Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Uitstel van betaling bij bepaalde rampen (3-5963)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8525-8526 3-79 p. 8525-8526 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8738-8740 3-80 p. 8738-8740 (PDF)
Zelfstandigen - Statuut van de meewerkende echtgenoot - "Indeplaatsstelling" (Nieuw statuut - Oude gevallen van indeplaatsstelling om een gezinspensioen te vestigen) (3-2966)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3762-3763 3-45 p. 3762-3763 (PDF)
Zonnebankcentra - Campagne bij kappers en schoonheidsinstituten - Controles (3-6094)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8659 3-80 p. 8659 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9429-9430 3-86 p. 9429-9430 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999