S. 3-1932 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake kansrijk ondernemen
Fauzaya Talhaoui    Luc Willems    Jean Cornil    Clotilde Nyssens    Jacinta De Roeck    Christel Geerts    Lionel Vandenberghe   

steun aan ondernemingen
bedrijfsfinanciering
motie van het Parlement
sociaal achtergestelde groep
zelfstandig beroep
oprichting van een onderneming
particuliere onderneming
administratieve formaliteit
ondernemingsgeest
eerste-fasekapitaal
recht van vestiging
werkloosheidsbestrijding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1932/1 3-1932/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/11/2006
3-1932/2 3-1932/2 (PDF) Amendementen 28/2/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/11/2006   Indiening Doc. 3-1932/1 3-1932/1 (PDF)
23/11/2006   Inoverwegingneming
23/11/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/11/2006   Verzending naar commissie
28/2/2007   Inschrijving op agenda
28/2/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Stťphanie Anseeuw, Berni Collas
28/2/2007   Bespreking
14/3/2007   Inschrijving op agenda
14/3/2007   Hoorzitting met mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
14/3/2007   Hoorzitting met de heer Peter De Bruyn, voorzitter Vlaamse activiteitencoŲperaties
14/3/2007   Hoorzitting met de heer Xavier Evrard, directeur van Azimut coopťrative d'activitťs
14/3/2007   Hoorzitting met mevrouw Dorien De Troy, projectcoŲrdinator allochtoon ondernemen, UNIZO
14/3/2007   Gedachtewisseling
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Hoorzitting met de heer Marc Langohr en mevrouw Nathalie Klinkenberg, ExistenzgrŁndungsinitiative
21/3/2007   Hoorzitting met de heer Frťdťric Lernoux, Senior Manager Strategie en Communicatie van het Participatiefonds
21/3/2007   Gedachtewisseling
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/2/2007, 14/3/2007, 21/3/2007