S. 3-872 Dossierfiche K. 51-1502

Wetsontwerp tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht
Patrik Vankrunkelsven    Luc Willems    JoŽlle Kapompolť    Andrť Van Nieuwkerke   

leiding van een onderneming
financiŽle voorschriften
bedrijfsleiding
aandeelhouder
deelneming
openbaarheid van het bestuur
raad van bestuur
holding
beursoperatie
niet in loondienst verkregen inkomen
overheidsbedrijf
recht op informatie
ondernemingsdirecteur
aandeel
groep ondernemingen
financiŽle transactie
aandeelhouderschap van werknemers
vennootschapsrecht
bedrijfsbeheer
geldmarkt
winstdeling voor werknemers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-872/1 3-872/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/10/2004
3-872/2 3-872/2 (PDF) Amendementen 10/11/2004
3-872/3 3-872/3 (PDF) Amendementen 16/11/2004
3-872/4 3-872/4 (PDF) Amendementen 17/11/2004
3-872/5 3-872/5 (PDF) Verslag namens de commissie 1/12/2004
3-872/6 3-872/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/12/2004
3-872/7 3-872/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 9/12/2004
3-872/8 3-872/8 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 9/12/2004
K. 51-1502/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/12/2004
K. 51-1502/2 Amendementen 5/7/2005
K. 51-1502/3 Amendementen 12/7/2005
K. 51-1502/4 Advies van de Raad van State 16/9/2005
K. 51-1502/5 Advies van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 8/12/2005
K. 51-1502/6 Amendementen 7/3/2006
K. 51-1502/7 Amendementen 21/3/2006
K. 51-1502/8 Amendementen 19/4/2006
K. 51-1502/9 Verslag namens de commissie 17/5/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/10/2004   Indiening Doc. 3-872/1 3-872/1 (PDF)
21/10/2004   Inoverwegingneming
21/10/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/12/2004   Inschrijving op agenda
9/12/2004   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-872/7 3-872/7 (PDF)
9/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-87 Hand. 3-87 (PDF)
9/12/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-87 Hand. 3-87 (PDF)
9/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-0/o14) Hand. 3-87 Hand. 3-87 (PDF)
Doc. 3-872/8 3-872/8 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/10/2004   Verzending naar commissie
27/10/2004   Inschrijving op agenda
27/10/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand, Etienne Schouppe
10/11/2004   Inschrijving op agenda
10/11/2004   Bespreking
17/11/2004   Inschrijving op agenda
17/11/2004   Bespreking
17/11/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o3)
17/11/2004   Aanneming na amendering
1/12/2004   Inschrijving op agenda
1/12/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-872/5 3-872/5 (PDF)
1/12/2004   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-872/6 3-872/6 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/12/2004   Overzending Doc. K. 51-1502/1
19/7/2005   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag 12/10/2005 nr. 160 Bijlage p. 18 + p. 19
22/9/2005   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-1502/4
25/10/2005   Externe adviesaanvraag: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Integraal verslag nr. 167 Bijlage p. 10
8/12/2005   Ontvangst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Doc. K. 51-1505/3
17/5/2006   Verwerping in commissie Doc. K. 51-1502/9
2/5/2007   Einde behandeling
19/5/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/25 3-82/25 (PDF)
3/2/2006   Opschorting termijn
Convocatie POC.
9/2/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
165+45
Doc. 3-82/32 3-82/32 (PDF)
10/2/2006   Hervatting termijn
5/5/2006   Opschorting termijn
11/5/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
165+45+30
Doc. 3-82/35 3-82/35 (PDF)
12/5/2006   Hervatting termijn
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 9/12/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 27/10/2004, 10/11/2004, 17/11/2004, 1/12/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 10/12/2004 165 4/7/2005
Opschorting termijn
Convocatie POC.
Onderzoekstermijn (K1) 10/12/2004 0
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 10/12/2004 60 4/3/2005
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
165+45
Onderzoekstermijn (K1) 10/12/2004 45
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
165+45+30
Onderzoekstermijn (K1) 10/12/2004 30 12/6/2006
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 10/12/2004 45 21/4/2006
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 10/12/2004 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 10/12/2004 0 12/5/2006