Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Schamphelaere Mia" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aalmoezeniers en moreel consulenten van niet-confessionele levensbeschouwingen in de sectoren van de scheepvaart, de zeevisserij en de luchtvaart - Tegemoetkoming (2-750)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 949 2-21 p. 949 (PDF)
Aalmoezeniers en moreel consulenten van niet-confessionele levensbeschouwingen in de sectoren van de scheepvaart, de zeevisserij en de luchtvaart - Tegemoetkoming (2-849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1212 2-26 p. 1212 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-27
p. 1301-1302 2-27 p. 1301-1302 (PDF)
Achterstallig pensioen - Cumulatie van sociale uitkeringen - OCMW-steun - Belastbaarheid (Recht van de langstlevende echtgenoot op een overlevingspensioen : ingang van het recht) (2-1650)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-45
p. 2325-2327 2-45 p. 2325-2327 (PDF)
Administratieve vereenvoudiging - Dienst voor administratieve vereenvoudiging - Jaarverslag - Geplande doelstellingen voor het najaar 2001 (2-1782)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2454-2455 2-47 p. 2454-2455 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2650-2651 2-50 p. 2650-2651 (PDF)
Administratieve vereenvoudiging - Studentencontracten - Kopie voor de Sociale Inspectie (Vermelding op de RSZ-aangifte van de hoedanigheid van jobstudent of van startbaancontractant) (2-611)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 756-757 2-17 p. 756-757 (PDF)
Afhandeling van fiscale bezwaarschriften door de administratie van het Kadaster - Samenwerking met de Vlaamse ombudsman - Kosteloze aflevering van kadastrale uittreksels - Bijwerking van de kadastrale documentatie (Onroerende voorheffing - Vermindering wegens bescheiden woning) (2-2758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3964-3965 2-71 p. 3964-3965 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4022-4023 2-72 p. 4022-4023 (PDF)
Algemene socio-economische enquÍte 2001- Volks- en woningtelling - Samenwerking met de bevolkingsinspectie - Eerbiediging van de privacy (2-1595)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2248-2249 2-44 p. 2248-2249 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2541-2543 2-48 p. 2541-2543 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Erkenning van de vrijzinnigheid (2-1715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373-2374 2-46 p. 2373-2374 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3336-3337 2-60 p. 3336-3337 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Erkenning van de vrijzinnigheid (Ledenaantalcriterium) (2-2469)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3588 2-64 p. 3588 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4127-4128 2-73 p. 4127-4128 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Informatiecentrum voor de sekten (2-1716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2374 2-46 p. 2374 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3077-3078 2-56 p. 3077-3078 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Verlening van visa door BelgiŽ (o.a. verlenen van visa aan zogeheten "zendelingen" van de Mormoonse Kerk) (2-1714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373 2-46 p. 2373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3076-3077 2-56 p. 3076-3077 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Verlening van visa door BelgiŽ (o.a. verlenen van visa voor zogeheten "zendelingen" van de Mormoonse Kerk) (2-1713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2358-2359 2-46 p. 2358-2359 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2464-2465 2-47 p. 2464-2465 (PDF)
Analyse van de bestrijding van het terrorisme : wettelijke aspecten en politiepraktijk (Historische schets van het terrorisme - Islamitisch terrorisme - Islamisme in Algerije - Terrorisme in Frankrijk - Belgische diensten belast met de bestrijding van het terrorisme : federale politie, antiterroristische gemengde groep (AGG), Staatsveiligheid, dienst "Terrorisme en Openbare Orde" van de federale politie (Terop) - Hoorzitting met buitenlandse deskundigen) (2-774)      
  Bespreking
2-136
p. 26-30 2-136 p. 26-30 (PDF)
  2-136
p. 30-34 2-136 p. 30-34 (PDF)
Arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten - Minderjarigen (Persoonlijk assistentiebudget voor personen met een handicap - Wettelijke vertegenwoordiging van een minderjarig kind of van een verlengd minderjarige) (2-1413)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 1979-1980 2-40 p. 1979-1980 (PDF)
Arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten - Reglementering (Indienstneming in het kader van een persoonlijk assistentiebudget voor personen met een handicap) (2-1292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-37
p. 1816-1818 2-37 p. 1816-1818 (PDF)
Asielprocedures - Verdeling van de dossiers over de Franse en Nederlandse taalrol (2-2376)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3390 2-61 p. 3390 (PDF)
Astma - Meerkost voor de patiŽnt - Tegemoetkomingen (2-824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-24
p. 1104-1105 2-24 p. 1104-1105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1164-1168 2-25 p. 1164-1168 (PDF)
Beroepsbrandweerlieden - Vrijwilligers - Bezoldiging (2-2238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3219-3220 2-59 p. 3219-3220 (PDF)
Beslagrecht - Wetgeving - Gemeenteontvangers (Invorderingsprocedure inzake gemeentebelastingen - Aanvulling art. 1391 Gerechtelijk Wetboek - Centraal bestand) (2-829)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1240-1241 2-26 p. 1240-1241 (PDF)
Betekening van kadastrale inkomens van nieuwbouwwoningen - Mededelingen op de bijgevoegde folder -Vijfjaarlijkse vermindering van de onroerende voorheffing - Aflevering van de kadastrale uittreksels (2-2614)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3927-3928 2-70 p. 3927-3928 (PDF)
Betekening van kadastrale inkomens voor nieuwbouwwoningen - Beschikbaar materieel (2-1300)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1811-1812 2-37 p. 1811-1812 (PDF)
  Bul. 2-43
p. 2178-2179 2-43 p. 2178-2179 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2409-2411 2-46 p. 2409-2411 (PDF)
Burgerlijke stand - Modernisering (KUL-studie - Planning) (2-2534)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3691 2-66 p. 3691 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3853-3854 2-69 p. 3853-3854 (PDF)
Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie - Integreren of overhevelen van ambtenaren (2-1238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1739-1740 2-36 p. 1739-1740 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2368 2-46 p. 2368 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2655-2656 2-50 p. 2655-2656 (PDF)
De Maribel-vermindering (Terugbetaling van de steun in het kader van Maribel bis en ter - Bedrijven in moeilijkheden) (2-411)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-83
p. 17-19 2-83 p. 17-19 (PDF)
De aanbevelingen van de commissie voor Binnenlandse Zaken over het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie (Behandeling van asielaanvragen) (2-704)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-141
p. 14-16 2-141 p. 14-16 (PDF)
De aanhoudend hoge werkloosheidsgraad bij allochtonen en de discriminatie op de arbeidsmarkt (Vermeende discriminatie door het interimbedrijf Adecco) (2-523)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-100
p. 8-11 2-100 p. 8-11 (PDF)
De aankondiging van niet-gerealiseerde fiscale voordelen voor de belastingplichtige bij de aangifte voor het aanslagjaar 2001 (Vier krachtlijnen van de zogenaamde fiscale hervorming - Risico van verwarring - Kostprijs van de brochure) (2-683)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-134
p. 15-16 2-134 p. 15-16 (PDF)
De administratieve vereenvoudiging (Meetinstrumenten van de administratieve last - Modernisering van de overheidsdiensten - Electronische overheid - Dienst Administratieve vereenvoudiging - Regeringscommissarissen) (2-596)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 39-42 2-172 p. 39-42 (PDF)
De aflevering van visa voor Roemeense weeskinderen (Onthaal van Roemeense weeskinderen tijdens de zomervakantie door Belgische gastgezinnen - Aflevering van groepsvisa) (2-606)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-112
p. 13-14 2-112 p. 13-14 (PDF)
De afschaffing van de bijzondere beroepstitels voor verpleegkundigen (Ontwerp van koninklijk besluit houdende vervanging van de benaming "bijzondere beroepstitel" door "bijzondere beroepsbekwaamheid") (2-829)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 55-59 2-216 p. 55-59 (PDF)
De begeleiding bij de terbeschikkingstelling van de noodpil (Anticonceptie) (2-499)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
De behandeling van speciale identiteitskaarten waarvan de geldigheidsdatum reeds meer dan een jaar verstreken is (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-578)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De bekendmaking van het ontwerp van programmawet in het Belgisch Staatsblad op 3 januari 2001 (en publiceren van de wet onder vorm van een erratum in het Staatsblad van 13 januari 2001) (2-461)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-89
p. 26-27 2-89 p. 26-27 (PDF)
De bereikbaarheid van de hulp- en politiediensten via sms-bericht (Verzoek van verenigingen van doven en doofstommen - Praktische moeilijkheden - Mogelijke misbruiken - ASTRID-systeem) (2-1259)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-271
p. 16-18 2-271 p. 16-18 (PDF)
De beslissing tot introductie van de abortuspil RU-486 in ons land (Mifegyne, mifepristone - Conformiteit met de abortuswetgeving) (2-43)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-13
p. 10-12 2-13 p. 10-12 (PDF)
De bevraging van de bevolking over de hervormingsplannen voor de federale overheid, en meer bepaald over de telling en de verwerking van de gegevens (Copernicus-plan) (2-317)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-61
p. 19-21 2-61 p. 19-21 (PDF)
De blijvende toename van de achterstallige niet-geÔnde belastingen (Directe belastingen en BTW - Personeelsbezetting - Investering in informatica - Herstructurering in het kader van Copernicus en Coperfin) (2-842)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-175
p. 26-28 2-175 p. 26-28 (PDF)
De discriminatie van gehuwde en samenwonende personen met een handicap (Integratiepremie) (2-233)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-42
p. 10-11 2-42 p. 10-11 (PDF)
De door de minister aangekondigde nepsollicitaties (Controleren of bedrijven allochtonen discrimineren bij aanwerving - Arbeidsmobiliteit) (2-531)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-100
p. 8-11 2-100 p. 8-11 (PDF)
De erkenning van de bijzondere beroepstitel voor verpleegkundigen in de intensieve zorg en de spoedgevallenzorg (Ontwerp van koninklijk besluit houdende vervanging van de benaming "bijzondere beroepstitel" door "bijzondere beroepsbekwaamheid") (2-828)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 55-59 2-216 p. 55-59 (PDF)
De erkenning van een Nederlandstalige huisartsenkring in de Brusselse regio (2-953)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-199
p. 27-29 2-199 p. 27-29 (PDF)
De extra bescherming van de gebouwen van religieuze minderheidsgroepen in ons land (MoskeeŽn en synagogen - Emotionele betrokkenheid van de migrantengemeenschappen in ons land bij het internationaal conflict in Irak) (2-1285)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-277
p. 12-13 2-277 p. 12-13 (PDF)
De financiering van een openbare navelstrengbloedbank (Ethische vraag t.o.v. manipulatie en selectie van embryo's - Behandeling van leukemiepatiŽnten - Dreigende commerciŽle aanpak) (2-361)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-74
p. 14-16 2-74 p. 14-16 (PDF)
De hervorming van de diensten van de Civiele Veiligheid (2-433)      
  Bespreking
2-53
p. 4-25 2-53 p. 4-25 (PDF)
De hervorming van het interneringssysteem (Plannen van de regering) (2-1181)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-253
p. 22-24 2-253 p. 22-24 (PDF)
De houding van de regering tegenover de aangekondigde Vlaamse belastingsvermindering (Afcentiemen - Personenbelasting - Gewestelijke versus federale bevoegdheden - Eigen fiscaliteit van gewesten en gemeenschappen) (2-7)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-6
p. 38-40 2-6 p. 38-40 (PDF)
De interne communicatie over de ambtenarenhervorming (Bijdrage van de ambtenaren)(Copernicus-plan) (2-268)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-47
p. 15-18 2-47 p. 15-18 (PDF)
De invoering van een visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten van Amerika reizen (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-593)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De islamitische eredienst (Erkenning en concretisering van de openbare financiering van islamitische gemeenschappen, moskeeŽn en islamitische bedienaren van de eredienst) (2-819)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-213
p. 27-31 2-213 p. 27-31 (PDF)
De jobkaart van de Vlaamse overheid (waarmee jongeren in een individuele beroepsopleiding in de onderneming kunnen instappen - Recht op werkloosheidsvergoedingen) (2-1234)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-267
p. 26-28 2-267 p. 26-28 (PDF)
De massacommunicatie en andere projecten van de regering naar aanleiding van de overschakeling op de euro als betaalmiddel (2-459)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-114
p. 55-57 2-114 p. 55-57 (PDF)
De mensenrechten in Vietnam (Schending inzake godsdienstvrijheid) (2-643)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-122
p. 7-11 2-122 p. 7-11 (PDF)
De millenniumbug en de overuren (2-65)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-16
p. 6-7 2-16 p. 6-7 (PDF)
De mishandelingen waarvan bejaarde vrouwen het slachtoffer zijn (Mishandeling van oudere vrouwen - Financiering van een zorgverzekering) (2-369)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De mogelijkheid tot introductie van de zelfmoordpil (Pil van Drion - Procedure nodig voor een eventuele introductie van deze pil op de Belgische markt - Patentaanvraag ingediend bij de European Patent Office te MŁnchen) (2-615)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-114
p. 13-14 2-114 p. 13-14 (PDF)
De mogelijkheid van ruling-afspraken met de administratie van Sociale Zaken (2-101)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-38
p. 21-23 2-38 p. 21-23 (PDF)
De nieuwe koopjeswet die werd aangekondigd (2-433)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-87
p. 11-12 2-87 p. 11-12 (PDF)
De noodpil (Anticonceptie) (2-502)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
De noodpil (Anticonceptie) (2-503)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
De omzendbrieven van 24 juni aan de OCMW's over de huisvesting van asielzoekers (Asielzoekers die niet in de aangewezen gemeentes wonen - Spanning tussen de spreiding van de asielzoekers en de vrijheid van vestiging) (2-1056)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-223
p. 12-14 2-223 p. 12-14 (PDF)
De omzetting van de richtlijn ter bestrijding van de betalingsachterstand (2-411)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-104
p. 28-31 2-104 p. 28-31 (PDF)
De oprichting van een magistratenschool (2-126)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-27
p. 20-21 2-27 p. 20-21 (PDF)
De organisatie van de islam in BelgiŽ (Moeilijkheden bij de representatieve organen van de moslims - Houding van de Staat - Actie van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding - Bemiddeling van twee parlementsleden) (2-843)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
De paspoorten- en visaproblematiek (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-594)      
  Vraag om uitleg van de heer Hordies aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De quota voor het opmaken van processen-verbaal voor verkeersovertredingen in Antwerpen (Overvloed aan processen-verbaal ingevolge de installatie van onbemande camera's - Inning van de boetes) (2-1162)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-251
p. 15-20 2-251 p. 15-20 (PDF)
De quota voor het opmaken van processen-verbaal voor verkeersovertredingen in Antwerpen (Overvloed aan processen-verbaal ingevolge de installatie van onbemande camera's - Inning van de boetes) (2-1170)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-251
p. 15-20 2-251 p. 15-20 (PDF)
De reclame voor vermageringspillen (Geneesmiddelen versus voedingsmiddelen - Reglementering in voege) (2-811)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-211
p. 29-32 2-211 p. 29-32 (PDF)
De schadevergoeding die de NMBS eist van de nabestaanden van personen die zelfmoord plegen op het spoor (Schadevergoeding voor de reizigers bij treinvertraging - Implicatie i.g.v. zelfdoding) (2-595)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-110
p. 12-14 2-110 p. 12-14 (PDF)
De schending van de godsdienstvrijheid door het communistisch regime in Vietnam (Schending van de mensenrechten) (2-629)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-122
p. 7-11 2-122 p. 7-11 (PDF)
De selectiecriteria voor de topfuncties bij de overheid (Copernicus-plan - Topmanagers - Kennis van het administratief recht en van de openbare sector) (2-907)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-188
p. 10-13 2-188 p. 10-13 (PDF)
De sociale bescherming van de zelfstandigen (2-589)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-159
p. 44-46 2-159 p. 44-46 (PDF)
De tewerkstelling van asielzoekers (Uitbreiding van de maatregel - Seizoenarbeid) (2-616)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-114
p. 6-8 2-114 p. 6-8 (PDF)
De toename van het gebruik van antidepressiva in BelgiŽ (2-544)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-139
p. 48-51 2-139 p. 48-51 (PDF)
De toepassing van de euthanasiewet (Werking van de controle- en evaluatiecommissie - Initiatief "Levenseinde Informatie-Forum" - Opstellen en registratie van de wilsverklaring) (2-961)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-271
p. 68-71 2-271 p. 68-71 (PDF)
De toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan (Besnijdenis - Uitvoering en evaluatie van de wet van 24 november 1977 - Aantal klachten en veroordelingen - Toestand van de allochtone vrouwen) (2-375)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan (Uitvoering wet van 24 november 1997) (2-367)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De toestand in RoemeniŽ (Uitbreiding van de EU - Sociaal-economisch herstel : financiering projecten - Actie t.o.v. straatkinderen - Discriminatie van de Roma) (2-383)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 11-14 2-102 p. 11-14 (PDF)
De uitreiking van een identiteitskaart aan hoogbejaarde personen (Tienjaarlijkse vernieuwing) (2-309)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 15 2-59 p. 15 (PDF)
De vereenvoudiging van de administratie ten aanzien van zelfstandigen (Uniek loket - Hervorming handelsregister en het op stapel zetten van een ondernemingsregister) (2-532)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 28-29 2-100 p. 28-29 (PDF)
De vervroegde oppensioenstelling van ambtenaren en de actieve welvaartsstaat (Personeel van niveau 3 en 4) (2-499)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-94
p. 20-22 2-94 p. 20-22 (PDF)
De visaproblematiek (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten reizen en de perikelen van de jongste weken (Fraude - Valse papieren - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-933)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-193
p. 20-21 2-193 p. 20-21 (PDF)
De volksraadpleging over de hervorming van de federale administratie (Modernisering van de openbare diensten) (Copernicus-plan)(2-229)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-40
p. 23-25 2-40 p. 23-25 (PDF)
De voorzorgsmaatregelen in verband met de veteranenziekte (Bacterie legionella pneumophilia - Douchecellen, sauna's en bubbelbaden) (2-42)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-13
p. 9-10 2-13 p. 9-10 (PDF)
De vraag of de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden al dan niet van toepassing is op bepaalde door burgers aangekondigde controles op het optreden van politiediensten (Controles op de politie door de AEL [Arabisch Europese Liga] om inbreuken op de racismewet vast te stellen - Eventuele strafvervolgingen) (2-1151)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-247
p. 23-25 2-247 p. 23-25 (PDF)
De weigering van de eerste minister en de minister van Justitie de beroepsorganisatie van de griffiers te horen aangaande de hervorming van hun statuut en hun taken (Nieuw personeelsbeleid - Toepassing Copernicusplan - Erkenning van de beroepsorganisatie als officiŽle gesprekspartner) (2-971)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-272
p. 47-50 2-272 p. 47-50 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  Motie van aanbeveling van de dames de Bethune, Thijs, De Schamphelaere, Willame-Boonen, Lindekens, Nyssens, Laloy, Leduc en Taelman en de heren Dallemagne en Van Quickenborne
2-14
p. 37 2-14 p. 37 (PDF)
Dodelijk arbeidsongeval - Overheidspersoneel - Steun aan de nabestaanden door het provinciebestuur - Taak van de medisch-sociale dienst (2-2099)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-54
p. 2952-2954 2-54 p. 2952-2954 (PDF)
Drugs - Regeringsbeleid - Informatiecampagnes (Nieuw beleid inzake cannabisverbruik - Onduidelijkheid) (2-1509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2129-2130 2-42 p. 2129-2130 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw De Schamphelaere, gecoŲpteerd senator
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Erediensten op centraal niveau - Functionarissen - Bezoldiging (2-2095)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2986 2-55 p. 2986 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4089-4090 2-73 p. 4089-4090 (PDF)
Erfrechtverklaringen en akten van bekendheid - Vermelde bedragen - Aanpassing - Jaarlijkse indexering (2-2104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3042-3043 2-56 p. 3042-3043 (PDF)
  Bul. 2-70
p. 3892-3893 2-70 p. 3892-3893 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4090-4092 2-73 p. 4090-4092 (PDF)
Erotiekbeurzen - Openbare orde - Aanpak van het parket (Leeftijdsgrens - Publiciteit) (2-1280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-36
p. 1753-1754 2-36 p. 1753-1754 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2529-2530 2-48 p. 2529-2530 (PDF)
Examen inzake beroepsbekwaamheid voor magistraten - Vrijstellingsregeling voor bepaalde onderdelen (2-626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 778 2-17 p. 778 (PDF)
Fusie van de administratieve gezondheidsdiensten van Kortrijk en Brugge (Troeven van een regionaal centrum - Principes van het Copernicusplan) (2-1064)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1371-1372 2-28 p. 1371-1372 (PDF)
Fusie van de administratieve gezondheidsdiensten van Kortrijk en Brugge (Troeven van een regionaal centrum - Principes van het Copernicusplan) (2-1065)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1329-1330 2-28 p. 1329-1330 (PDF)
Geestelijke verzorging in de openbare gezondheidszorginstellingen - Budget - Rechtsregels (2-864)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1227-1228 2-26 p. 1227-1228 (PDF)
Gepensioneerden die nog verder activiteiten verrichten - Overschrijding van de inkomensgrens met meer dan 15% - Meer soepele regeling (Toegelaten activiteit) (2-953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1374-1376 2-28 p. 1374-1376 (PDF)
Gewestelijk overleg - Erkende werkgeversorganisaties - Representativiteit (Gewestelijke CAO's - VESOC en SERV) (2-539)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 637-638 2-14 p. 637-638 (PDF)
Grensarbeiders - Ongevallen op weg van en naar het werk - Aanpassing van de wetgeving (2-2244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3271-3272 2-59 p. 3271-3272 (PDF)
Herziening van artikel 157 van de Grondwet (Wetswijziging inzake militaire gerechten - Oprichting strafuitvoeringsrechtbanken) (2-697)      
  Bespreking
2-215
p. 4-15 2-215 p. 4-15 (PDF)
Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Organisatie en bevoegdheid van de geÔntegreerde politiedienst) (2-657)      
  Algemene bespreking
2-103
p. 29-35 2-103 p. 29-35 (PDF)
  2-103
p. 36-59 2-103 p. 36-59 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140) (2-465)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Recht op gelijkheid op alle terreinen binnen de samenleving - Deelname aan de maatschappelijke en politieke besluitvorming - Principe van politieke acties - Grondwetten in andere landen - Internationale verdragen) (2-483)      
  Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Islamitische godsdienst - Godsdienstonderwijs - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Voorbehouden percelen op openbare begraafplaatsen - Statuut van de moskeeŽn en de imams - Rituele slachting van dieren - Halal-label voor vlees) (2-834)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Verslag van de Staatsveiligheid over het moslimfundamentalisme in BelgiŽ - Islamitische godsdienst - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Vrouwen in de representatieve organen - Imams - Financieel tekort van de moskeeŽn - Controle op de toespraken van de imams) (2-847)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het aantrekken van werknemers uit de toekomstige Lidstaten van de Europese Unie (2-595)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-161
p. 83-85 2-161 p. 83-85 (PDF)
Het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer over de sms- en e-mailcampagnes (Verkiezingspropaganda) (2-1279)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 16-17 2-275 p. 16-17 (PDF)
Het dekken van lichamelijke schade aan een passagier die verzekeringsnemer is, wanneer deze veroorzaakt wordt door een "BOB" (Reactie op een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent - Vrijwillige "Bob" - Aansprakelijkheid voor de materiŽle en lichamelijke schade van de passagier-eigenaar van het voertuig bij een ongeval - Verzekeringsdekking) (2-977)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-204
p. 21-22 2-204 p. 21-22 (PDF)
Het falend jeugddelinquentiebeleid (Detentie van jeugdige delinquenten - Opheffing artikel 53 wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming door de wet van 4 mei 1999 - Besloten opvang : gemeenschapsbevoegdheid) (2-841)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-175
p. 40-43 2-175 p. 40-43 (PDF)
Het gebruik van minderjarigen als drugskoeriers in BelgiŽ (Preventieve en/of repressieve maatregelen - Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming - Regeringsbeleid t.o.v. persoonlijk gebruik, handel en productie van cannabis - Gebruik van cannabis door minderjarigen - Bevoegdheid van de gemeenschappen) (2-962)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-204
p. 22-24 2-204 p. 22-24 (PDF)
Het geweld binnen het gezin (Preventie van het geweld in de gezinnen - Opvang van en hulp aan slachtoffers - FinanciŽle hulp - Coordinatie op het terrein - Richtlijn aan parketten - Politieoptreden) (2-362)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
Het geweld tussen partners (Gezinnen samengesteld door mensen van hetzelfde geslacht - Uitvoering wet van 24 november 1997 - Aantal klachten en veroordelingen - Geweld door de besnijdenis gepleegd op vrouwen van islamitische cultuur) (2-370)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
Het hoge aantal zelfdodingen (Mogelijke oplossingen) (2-917)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-249
p. 56-58 2-249 p. 56-58 (PDF)
Het massaal indienen van verzoeken tot ambtshalve ontheffing wegens de fiscale discriminatie van gehuwden in afwachting van een beslissing van het Arbitragehof (2-585)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-108
p. 10-12 2-108 p. 10-12 (PDF)
Het recht op integratie van de Vierde Wereld (2-632)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-163
p. 23-26 2-163 p. 23-26 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie (2-112)      
  Debat
2-41
p. 4-53 2-41 p. 4-53 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw De Schamphelaere en de heren Dallemagne, Lozie en Van Quickenborne over de aanbevelingen
2-42
p. 25-28 2-42 p. 25-28 (PDF)
  2-42
p. 29 2-42 p. 29 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie.- Voortgangsrapport (Aanbevelingen met betrekking op zowel de verschillende vormen van immigratie [economische migratie, arbeidsmigratie, migratie om humanitaire redenen, mensenhandel en maatschappelijke integratie] als op de beheersing van de gevolgen ervan - Aanbevelingen betreffende het Europese en het nationale niveau) (2-565)      
  Bespreking
2-138
p. 23-46 2-138 p. 23-46 (PDF)
  2-139
p. 4-8 2-139 p. 4-8 (PDF)
Het resultaat van de bemiddelingsopdracht binnen de Moslimexecutieve (Erkennings- en financieringsbeleid van de moskeeŽn) (2-1128)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 16-17 2-241 p. 16-17 (PDF)
Het te laat uitbetalen van de lonen en pensioenen van de federale ambtenaren en het te laat terugbetalen van de personenbelasting (Stroom van betalingen die De Post niet aankan) (2-637)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-122
p. 25-28 2-122 p. 25-28 (PDF)
Het tekort aan bepaalde geneesheren-specialisten (Pediatrie, psychiatrie, reumatologie en geriatrie - Te nemen maatregelen) (2-830)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 60-64 2-216 p. 60-64 (PDF)
Het tijdskrediet (Recht op tijdskrediet, een onderbreking van de arbeidsovereenkomst gedurende ťťn jaar [Wet 10 augustus 2001] - Afschaffing van de loopbaanonderbreking dat voorzag in de mogelijkheid van vijf jaar opschorting van de arbeidsovereenkomst - Overgangsmaatregelen tussen de oude en de nieuwe wet - Collectieve arbeidsovereenkomst) (2-723)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-148
p. 9-12 2-148 p. 9-12 (PDF)
Het uitblijven van de beloofde toelagen door de Nationale Loterij (Toelagen aan instellingen voor gehandicaptenzorg en aan de bijzondere jeugdbijstand - Verbintenissen voor de jaren 1999, 2000 en 2001) (2-1025)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met middenstand
2-212
p. 21-22 2-212 p. 21-22 (PDF)
Het vervolgen van pesterijen op het werk na de dood van het slachtoffer (Antistalkingwet - Artikel 442bis van het Strafwetboek - Leemten - Noodzaak van een klacht van de persoon die beweert te worden belaagd om vervolging in te stellen - Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld [2-1134] - Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk [2-1063] - Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van (...) betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk [2-1064]) (2-813)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-210
p. 19-21 2-210 p. 19-21 (PDF)
Het voornemen tot herziening van artikel 24 van de Grondwet over de onderwijsvrijheid (Hertekening van het onderwijslandschap in Vlaanderen) (2-816)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 31-32 2-172 p. 31-32 (PDF)
Input-gegevens nodig voor de loonadministratie - Aangifte aan de RSZ - Reglementering (Bewaring van de gegevens) (2-1052)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1319 2-28 p. 1319 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1523-1524 2-31 p. 1523-1524 (PDF)
Islamitische eredienst - Executieve - Assemblee - Meningsverschillen (Vertragend effect op het erkenningsbeleid ten aanzien van moskeeŽn) (2-2046)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-54
p. 2920 2-54 p. 2920 (PDF)
Kadastrale documentatie - Bijwerking ten gevolge van de invoering van de euro - Aanpassing van (buitenlandse) adressen - Tijdig overmaken van gegevens door de administratie AKRED (sector Kadaster) aan de BTW-administratie (Betekeningen van het kadastraal inkomen) (2-2250)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3226-3227 2-59 p. 3226-3227 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3720-3721 2-66 p. 3720-3721 (PDF)
Kerkfabrieken - Overgebleven federale bevoegdheid vanaf 1 januari 2002 - Inhoud (Fusie van kerkfabrieken) (2-2100)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2986 2-55 p. 2986 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3080 2-56 p. 3080 (PDF)
Kilometervergoedingen - Indexering schalen (2-592)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 705-706 2-16 p. 705-706 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 880-882 2-19 p. 880-882 (PDF)
Kinderen die thuisonderwijs volgen - Recht op kinderbijslag (2-603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 771-772 2-17 p. 771-772 (PDF)
Landbouwvoertuigen - Vervoer van personen - Wettelijke bepalingen (Huifkarren getrokken door paarden of tractoren) (2-827)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-24
p. 1103 2-24 p. 1103 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1528 2-31 p. 1528 (PDF)
Lange gevangenisstraffen - Uitvoering - Voorwaardelijke invrijheidstelling (Levenslange opsluiting) (2-1508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2109 2-42 p. 2109 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2762 2-52 p. 2762 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 3016-3017 2-55 p. 3016-3017 (PDF)
Magistraten - Taalexamens (2-823)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-24
p. 1105-1106 2-24 p. 1105-1106 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-27
p. 1301 2-27 p. 1301 (PDF)
Meerwaardebelasting op gebouwde onroerende goederen - Onderwerping aan de personenbelasting (2-1301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1812-1813 2-37 p. 1812-1813 (PDF)
  Bul. 2-43
p. 2179-2180 2-43 p. 2179-2180 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2280-2281 2-44 p. 2280-2281 (PDF)
Moslimexecutief - Samenstelling - Werking (2-1272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1741 2-36 p. 1741 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2368 2-46 p. 2368 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2527-2529 2-48 p. 2527-2529 (PDF)
Niet-naleving van Europese richtlijnen in verband met proeven op dieren (2-109)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-25
p. 13-14 2-25 p. 13-14 (PDF)
Onrechtmatig hoger bevel (art. 152 en 260 Strafwetboek) - Toepassingsvoorwaarden - Manifeste onwettigheid (Uitvoering door ondergeschikte van manifest onwettig bevel) (2-558)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-15
p. 663-664 2-15 p. 663-664 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 727-728 2-16 p. 727-728 (PDF)
Onrechtmatig hoger bevel (art. 152 en 260 Strafwetboek) - Toepassingsvoorwaarden - Morele dwang of onoverwinnelijke dwaling - Legaliteitsbeginsel (Uitvoering door ondergeschikte van manifest onwettig bevel) (2-559)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-15
p. 664-665 2-15 p. 664-665 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 728-729 2-16 p. 728-729 (PDF)
Onroerend goed - Koopovereenkomst - Belastingplichtige of belastingschuldige - Verjaring (Gemeentebelasting op tweede verblijven) (2-820)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-24
p. 1103-1104 2-24 p. 1103-1104 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1163-1164 2-25 p. 1163-1164 (PDF)
Onroerend goed - Koopovereenkomst - Belastingplichtige of belastingschuldige - Verjaring (Gemeentebelasting op tweede verblijven) (2-821)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-24
p. 1107 2-24 p. 1107 (PDF)
  Bul. 2-31
p. 1520 2-31 p. 1520 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
  2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (2-290)      
  Algemene bespreking
2-269
p. 4-9 2-269 p. 4-9 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Amendement nr 27 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Fonds bestemd voor de financiering van informatie- en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie
2-1248/2
p. 12 2-1248/2 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Bijdrage van de lokale besturen in de kosten van de 100-diensten
2-1248/2
p. 2 2-1248/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 26 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Politiehervorming - Rechtspositie van het politiepersoneel - Financiering - Commissie ter begeleiding op lokaal niveau - Overdracht van gebouwen
2-1248/2
p. 2-12 2-1248/2 p. 2-12 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 27 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1248/7
p. 1-6 2-1248/7 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Afschaffing van het borstvoedingsverlof voor het vrouwelijk militair personeel
2-226
p. 4-6 2-226 p. 4-6 (PDF)
   Borstvoedingspauze in het leger en bij de politie
2-226
p. 6 2-226 p. 6 (PDF)
   Omvorming van het ministerie van Landsverdediging tot een ministerie voor Veiligheid en Samenwerking
2-226
p. 4 2-226 p. 4 (PDF)
   Politiehervorming - Financiering
2-226
p. 43-46 2-226 p. 43-46 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid - Afstemmen van de Plus 1, Plus 2 en Plus 3-plannen - Startbaanovereenkomst - Vereenvoudiging van de banenplannen
2-226
p. 31-32 2-226 p. 31-32 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 5-37 2-227 p. 5-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1566)      
  Amendement nr 10 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Terugbetaling van de kosten m.b.t. dieetvoeding voor medisch gebruik
2-1566/2
p. 5 2-1566/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 13 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   ZIV : onvoldoende dekking van medische materialen
2-1566/2
p. 6 2-1566/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 14 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Wijziging Riziv-wet : schrapping van de leeftijdsgrens van 16 jaar
2-1566/2
p. 6-7 2-1566/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 15 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Bestaansmiddelentoets voor rechthebbenden op een integratietegemoetkoming
2-1566/2
p. 7 2-1566/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 16 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   ZIV - Maximumfactuur - Kinderen - Kinderen met een handicap
2-1566/2
p. 7-8 2-1566/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Toegelaten arbeid voor rechthebbenden op een overlevingspensioen
2-1566/2
p. 8-10 2-1566/2 p. 8-10 (PDF)
  Amendement nr 18 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Herstructurering van ondernemingen : financiŽle sanctie in geval van niet-naleving van de informatie- en raadplegingsverplichtingen bij sluiting van een onderneming
2-1566/2
p. 10 2-1566/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 19 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Oprichting van een ondersteuningscel voor herstructurering van ondernemingen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
2-1566/2
p. 10-11 2-1566/2 p. 10-11 (PDF)
  Amendement nr 23 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Faillissement van een onderneming : aanvullende vergoeding van het brugpensioen als bevoorrechte schuldvordering
2-1566/2
p. 11-12 2-1566/2 p. 11-12 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Communautarisering van de kinderbijslagen
2-1566/2
p. 3-4 2-1566/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Wijziging wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen
2-1566/2
p. 4 2-1566/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr. 1 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Wijziging artt. 578 en 581 Gerechtelijk Wetboek : bevoegdheid van de arbeidsrechtbank inzake evenredige participatie mannen-vrouwen op de arbeidsmarkt
2-1566/2
p. 1 2-1566/2 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 12 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Medisch begeleide voortplanting : ZIV-terugbetaling
2-1566/2
p. 5-6 2-1566/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Wijziging KB van 18 december 1996 tot invoering van een sociale identiteitskaart
2-1566/2
p. 2 2-1566/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 20 tot 22 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Faillissement van een onderneming : bijstand van de werknemers door de curator bij het vaststellen van het bedrag van hun schuldvordering
2-1566/2
p. 11 2-1566/2 p. 11 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Wijziging samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders : kind getroffen door lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
2-1566/2
p. 2-3 2-1566/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 6 en 9 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Jaarlijkse aanpassing van de bedragen van de kinderbijslag
2-1566/2
p. 3 2-1566/2 p. 3 (PDF)
  2-1566/2
p. 4-5 2-1566/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 23 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1566/7
p. 1-5 2-1566/7 p. 1-5 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendement nr 10 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen : tewerkstelling van vreemdelingen in een regularisatieprocedure
2-600/2
p. 5 2-600/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 100 van mevrouw De Schamphelaere
   Asielzoekers : verplichte verblijfplaats in een opvangcentrum
2-600/2
p. 47-48 2-600/2 p. 47-48 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Uitvoering sociale akkoorden in gezondheidssector
2-600/2
p. 6-7 2-600/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Geneesmiddelenbeleid : wijziging wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994; generische geneesmiddelen
2-600/2
p. 7 2-600/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Kruispuntbank van de sociale zekerheid : lijst van mededelingen van sociale gegevens van persoonlijke aard
2-600/2
p. 7-8 2-600/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 16 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
2-600/2
p. 8 2-600/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 37 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Bijzondere accijns op LPG (Bevordering van LPG als motorbrandstof)
2-600/2
p. 20-22 2-600/2 p. 20-22 (PDF)
  Amendement nr 70 van mevrouw De Schamphelaere
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
2-600/2
p. 34-35 2-600/2 p. 34-35 (PDF)
  Amendement nr 71 van mevrouw De Schamphelaere
   Optrekken van de kinderbijslag voor het eerste kind van een zelfstandige
2-600/2
p. 35 2-600/2 p. 35 (PDF)
   Sociale bijdragen van zelfstandigen (Verhoging)
2-600/2
p. 35-36 2-600/2 p. 35-36 (PDF)
   Zelfstandigenpensioen : strafcoŽfficiŽnt bij vervroegde pensionering
2-600/2
p. 36-37 2-600/2 p. 36-37 (PDF)
  Amendement nr 72 van mevrouw De Schamphelaere
   Verhoging van de financiŽle middelen voor het sociaal statuut der zelfstandigen
2-600/2
p. 37 2-600/2 p. 37 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciŽle sector : uitbreiding van het interdepartementaal begrotingsfonds; vreemdelingen
2-600/2
p. 5 2-600/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 97 van mevrouw De Schamphelaere
   Referentieterugbetalingssysteem voor generische geneesmiddelen
2-600/2
p. 45-46 2-600/2 p. 45-46 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 8 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Uitbreiding +1,+2,+3-plan tot vreemdelingen in een regularisatieprocedure
2-600/2
p. 3-4 2-600/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 10, 13 tot 16 en 37 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
2-600/8
p. 1-4 2-600/8 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 70 tot 72, 97 en 100 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
2-600/8
p. 1-4 2-600/8 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
   Regionale aspecten van het werkgelegenheidsbeleid-Vlaanderen
2-85
p. 55 2-85 p. 55 (PDF)
   Uitbreiding +1, +2, +3-plan tot vreemdelingen
2-85
p. 55 2-85 p. 55 (PDF)
  Algemene bespreking van het wetsontwerp in zijn geheel
   Asielbeleid
2-85
p. 24 2-85 p. 24 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
2-85
p. 56-58 2-85 p. 56-58 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
   Asielbeleid
2-86
p. 31-33 2-86 p. 31-33 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
2-87
p. 70-77 2-87 p. 70-77 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Algemene bespreking
   Oprichting van een Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
2-136
p. 37 2-136 p. 37 (PDF)
   Overname door de Staat van de leningen door de NV BELFIN afgesloten ter herstructurering van Sabena
2-136
p. 37 2-136 p. 37 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-137
p. 74-103 2-137 p. 74-103 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Algemene bespreking
   Tenuitvoerlegging van de politiehervorming - Overdracht van het personeel - Impact op de gemeentefinanciŽn - Sociale zekerheid van het personeel
2-169
p. 15-24 2-169 p. 15-24 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Amendement nr 158 van mevrouw De Schamphelaere
   Daklozen : wijziging artikel 2, wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door OCMW's
2-1390/2
p. 188 2-1390/2 p. 188 (PDF)
  Amendement nr 163 van mevrouw De Schamphelaere
   Voorlopige aanduiding van een OCMW in geval van bevoegdheidsconflict
2-1390/2
p. 190-191 2-1390/2 p. 190-191 (PDF)
  Amendement nr 314 van mevrouw De Schamphelaere
   Centraal bestand van berichten van beslag : provincie- en gemeenteontvangers ; wijziging artikel 1391 Gerechtelijk Wetboek
2-1390/2
p. 360 2-1390/2 p. 360 (PDF)
  Amendement nr 315 van mevrouw De Schamphelaere
   Aanvulling Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld
2-1390/2
p. 361-364 2-1390/2 p. 361-364 (PDF)
  Amendement nr 322 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Niet-vatbaarheid voor beslag van vergoedingen voor prothesen en orthopedische toestellen uitgekeerd aan slachtoffers van een arbeidsziekte of een beroepsziekte
2-1390/2
p. 369 2-1390/2 p. 369 (PDF)
   Onoverdraagbaarheid en niet-vatbaarheid voor beslag van kinderbijslag (Artikel 1410 Gerechtelijk Wetboek)
2-1390/2
p. 369 2-1390/2 p. 369 (PDF)
  Amendement nr 323 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging artikelen 78 en 79 Burgerlijk Wetboek betreffende de aangiften en akten van overlijden
2-1390/2
p. 370-371 2-1390/2 p. 370-371 (PDF)
  Amendement nr 324 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Kortlopende huurovereenkomst (Wijziging Burgerlijk Wetboek)
2-1390/2
p. 371-373 2-1390/2 p. 371-373 (PDF)
  Amendement nr 325 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Voorrecht op roerende goederen t.v.v. slachtoffers van misdrijven (Wijziging artikel 19 van de hypotheekwet van 16 december 1851)
2-1390/2
p. 373-375 2-1390/2 p. 373-375 (PDF)
  Amendement nr 326 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging van een aantal bepalingen betreffende de echtscheiding en invoering van de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk
2-1390/2
p. 375-379 2-1390/2 p. 375-379 (PDF)
  Amendement nr 327 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Summiere rechtspleging van invordering (Wijziging artikelen 1338 e.v., 587, 589, 591 en 628 Gerechtelijk Wetboek)
2-1390/2
p. 380-385 2-1390/2 p. 380-385 (PDF)
  Amendement nr 328 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Niet-samenlevende ouders : verplichting iedere adreswijziging te melden aan diegenen die omgangsrecht hebben (Wijziging artikel 374 Burgerlijk Wetboek)
2-1390/2
p. 385 2-1390/2 p. 385 (PDF)
  Amendement nr 329 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Uitbreiding van de bevoegdheden van de vrederechter inzake gezinsconflicten (Wijziging Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek en wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming)
2-1390/2
p. 386-388 2-1390/2 p. 386-388 (PDF)
  Amendement nr 330 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging van de artikelen 55 en 56 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de aangifte van geboorte
2-1390/2
p. 389-390 2-1390/2 p. 389-390 (PDF)
  Amendement nr 331 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Hervorming van de regeling van het ambt van gerechtsdeurwaarder
2-1390/2
p. 390-434 2-1390/2 p. 390-434 (PDF)
  Amendement nr 332 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Gebruik van spijtoptanten in het strafrechtelijk onderzoek
2-1390/2
p. 435-442 2-1390/2 p. 435-442 (PDF)
  Amendement nr 64 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
   Pesterijen op het werk : aanpassing Strafwetboek om nabestaanden het recht te verlenen namens het slachtoffer klacht in te dienen
2-1390/2
p. 63 2-1390/2 p. 63 (PDF)
  Amendement nr 65 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
   Statuut van de thuisassistent (Dienstboden en huisbedienden) : arbeidsrecht ; sociale zekerheid ; vermindering werkgeversbijdragen ; fiscale aftrek van de bezoldigingen ; plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
2-1390/2
p. 64-74 2-1390/2 p. 64-74 (PDF)
  Amendementen nrs 159 en 160 van mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging artikel 5, par. 2, wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door OCMW's : bewijs van de aanbieding van een huisvesting
2-1390/2
p. 188-189 2-1390/2 p. 188-189 (PDF)
  Amendementen nrs 161 en 162 van mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging artikel 5, par. 2bis, wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door OCMW's : vluchtelingen
2-1390/2
p. 189-190 2-1390/2 p. 189-190 (PDF)
  Amendementen nrs 158 tot 163, 314 en 315 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 199, 200, 322 en 324 tot 332 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 64 en 65 van mevrouw De Schamphelaere c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Copernicushervorming (Modernisering van de federale openbare besturen)
2-256
p. 4-5 2-256 p. 4-5 (PDF)
  2-256
p. 5 2-256 p. 5 (PDF)
   Hervorming van het kiesstelsel
2-256
p. 5 2-256 p. 5 (PDF)
   Kritiek van de CD&V op het regeringsbeleid
2-256
p. 4-6 2-256 p. 4-6 (PDF)
   Veiligheidsbeleid
2-256
p. 5-6 2-256 p. 5-6 (PDF)
   Vreemdelingenbeleid
2-256
p. 6 2-256 p. 6 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
   Administratieve vereenvoudiging en E-government
2-256
p. 46-47 2-256 p. 46-47 (PDF)
   Cumulatie van beroepsactiviteiten (Overheidssector)
2-256
p. 47 2-256 p. 47 (PDF)
   Openbare instellingen van sociale zekerheid : Copernicushervorming
2-256
p. 47 2-256 p. 47 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-257
p. 4-35 2-257 p. 4-35 (PDF)
  2-258
p. 4-18 2-258 p. 4-18 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Copernicushervorming (Modernisering van de federale openbare besturen)
2-256
p. 4-5 2-256 p. 4-5 (PDF)
  2-256
p. 5 2-256 p. 5 (PDF)
   Hervorming van het kiesstelsel
2-256
p. 5 2-256 p. 5 (PDF)
   Kritiek van de CD&V op het regeringsbeleid
2-256
p. 4-6 2-256 p. 4-6 (PDF)
   Veiligheidsbeleid
2-256
p. 5-6 2-256 p. 5-6 (PDF)
   Vreemdelingenbeleid
2-256
p. 6 2-256 p. 6 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
   Administratieve vereenvoudiging en E-government
2-256
p. 46-47 2-256 p. 46-47 (PDF)
   Cumulatie van beroepsactiviteiten (Overheidssector)
2-256
p. 47 2-256 p. 47 (PDF)
   Openbare instellingen van sociale zekerheid : Copernicushervorming
2-256
p. 47 2-256 p. 47 (PDF)
Overheidspersoneel - Contractuelen - Eventueel recht op afwezigheid op het werk wegens dringende redenen - Uitzonderlijk verlof en verlof om dwingende redenen van familiaal belang (2-1957)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-52
p. 2791-2793 2-52 p. 2791-2793 (PDF)
Overheidspersoneel - Contractuelen - Verbreking arbeidsovereenkomst - Uitbetaling van het (achterstallig) vakantiegeld (2-1554)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-43
p. 2204-2205 2-43 p. 2204-2205 (PDF)
Overheidspersoneel - Contractuelen - Verbreking arbeidsovereenkomst - Regeling inzake de vakantiedagen, het vakantiegeld en de verloning van feestdagen (2-1226)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1692-1693 2-35 p. 1692-1693 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1771-1773 2-36 p. 1771-1773 (PDF)
Overheidspersoneel - Contractuelen - Verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens dwingende reden - Uitbetaling van het (achterstallig) vakantiegeld en van de werkloosheidsuitkering voor (niet)vergoede vakantiedagen (2-1923)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2862-2863 2-53 p. 2862-2863 (PDF)
Overheidspersoneel - Contractuelen - Verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens dwingende reden - Uitbetaling van het (achterstallig) vakantiegeld en van de werkloosheidsuitkering voor (niet-vergoede vakantiedagen (2-1923)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2737-2738 2-52 p. 2737-2738 (PDF)
Overheidspersoneel - Ziektedagen - Berekening - Overgangsbepalingen (Kalenderdagen versus werkdagen) (2-2757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3960-3961 2-71 p. 3960-3961 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4013-4014 2-72 p. 4013-4014 (PDF)
Raad van State - Geschillen gemeente- en OCMW-raadsverkiezingen - Aanpassing gemeentekieswet (2-1533)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2170-2171 2-43 p. 2170-2171 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2642-2643 2-50 p. 2642-2643 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-168
p. 35-36 2-168 p. 35-36 (PDF)
  2-226
p. 7 2-226 p. 7 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Fiscale autonomie der gewesten en gemeenschappen
2-73
p. 61-65 2-73 p. 61-65 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Onbehagen en vervreemding in onze samenleving
2-233
p. 25-27 2-233 p. 25-27 (PDF)
Regularisatie van studieperioden en pensioenen - Erkende inrichtingen (2-910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1295-1296 2-27 p. 1295-1296 (PDF)
Regularisatie van studieperioden en pensioenen - Werkloosheid (eventueel onvrijwillig) - Leger- en burgerdienst (2-1131)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-31
p. 1533-1535 2-31 p. 1533-1535 (PDF)
Reisgewoonten van de Belgische bevolking tijdens het eerste kwartaal van 2002 - EnquÍte - Reisverzekeringen (EnquÍte van het Nationaal Instituut voor de Statistiek) (2-2096)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2990-2991 2-55 p. 2990-2991 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3445-3446 2-61 p. 3445-3446 (PDF)
Reiskosten voor werknemers - Vergoeding door de werkgever - Koninklijk besluit van 20 juli 2000 (Forfaitair tarief per kilometer - Privaat gebruik van een firmawagen) (2-954)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1335 2-28 p. 1335 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1677-1678 2-34 p. 1677-1678 (PDF)
ReÔntegratie arbeidsmarkt na thuiswerk - Gelijkgestelde periode (Werkloosheidsvergoedingen - Opvoeding jonge kinderen of zorg voor hulpbehoevende familieleden - Recht op uitkeringen van ex-gedetineerden) (2-610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 755-756 2-17 p. 755-756 (PDF)
Rijbewijs - Praktisch examen - Verlenging van de geldigheidsperiode van het (voorlopig) rijbewijs - Redenen van overmacht (2-1899)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2740-2741 2-52 p. 2740-2741 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-70
p. 3907-3909 2-70 p. 3907-3909 (PDF)
Rijexamen - Personen met lees- of taalproblemen (2-1241)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1689 2-35 p. 1689 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1760-1761 2-36 p. 1760-1761 (PDF)
Rijexamen - Reglementering - Voorlopig rijbewijs - Geldigheidsduur (Zeswekenregel - Stappen te ondernemen door de kandidaat) (2-1507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2106 2-42 p. 2106 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2315-2317 2-45 p. 2315-2317 (PDF)
Rolstoelscooter "Pendel" - Gelijkvormigheidsattest - Tussenkomst in de kosten (Productie in Nederland door de firma Freewiel) (2-2237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3218-3219 2-59 p. 3218-3219 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3403-3404 2-61 p. 3403-3404 (PDF)
Schadelijke sektarische organisaties - Informatie- en adviescentrum - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (2-1932)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2764-2765 2-52 p. 2764-2765 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3340 2-60 p. 3340 (PDF)
Schadelijke sektarische organisaties - Informatie- en adviescentrum - Naleving van de principes van de rechtsstaat (Sekten opgevolgd door de Staatsveiligheid - Vermoeden van onschuld) (2-661)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 848 2-19 p. 848 (PDF)
  Bul. 2-31
p. 1518-1519 2-31 p. 1518-1519 (PDF)
  Bul. 2-39
p. 1924-1925 2-39 p. 1924-1925 (PDF)
  Bul. 2-43
p. 2174-2175 2-43 p. 2174-2175 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2365-2366 2-46 p. 2365-2366 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2757 2-52 p. 2757 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3536-3538 2-63 p. 3536-3538 (PDF)
Schijnhuwelijken (Aantal weigeringen - Aantal per nationaliteit - Beroepsmogelijkheid) (2-2375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3390 2-61 p. 3390 (PDF)
Schijnhuwelijken (Diverse inlichtingen) (2-2509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3638 2-65 p. 3638 (PDF)
Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen (Amerikanen - Pinksterkerken) (2-1903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2747-2748 2-52 p. 2747-2748 (PDF)
Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen (Amerikanen - Pinksterkerken) (2-1904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2763 2-52 p. 2763 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3339-3340 2-60 p. 3339-3340 (PDF)
Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen (Amerikanen - Pinksterkerken) (2-2505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3589 2-64 p. 3589 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3768-3769 2-67 p. 3768-3769 (PDF)
Slachthuizen - Openingstijden - Aanpassing (Opening om 5 uur 's morgens) (2-1085)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1460 2-30 p. 1460 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1529-1530 2-31 p. 1529-1530 (PDF)
Spoorwegperrons - Veiligheid (Perrons niet aangepast aan minder mobiele senioren of visueel gehandicapten - Ongevallen) (2-2503)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3568 2-64 p. 3568 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3788-3790 2-68 p. 3788-3790 (PDF)
Staten - Erkenning door de Verenigde Naties en door BelgiŽ - Diplomatieke betrekkingen (Mededeling van de erkenning - Landen waarmee BelgiŽ geen betrekkingen onderhoudt - Intenties) (2-2149)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3109-3110 2-57 p. 3109-3110 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3168-3170 2-58 p. 3168-3170 (PDF)
Terbeschikkingstelling van werknemers tussen ondernemingen binnen ťťnzelfde socio-economische groep - Informeren van de Sociale Inspectie - Afschaffen van deze formaliteit (2-1053)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1348-1349 2-28 p. 1348-1349 (PDF)
Toegang tot de rechter - Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling - Betwistingen inzake asiel of statuut van staatloze (2-460)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 542-543 2-12 p. 542-543 (PDF)
Toegang tot de rechter - Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling - Verenigbaarheid met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (2-459)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 541-542 2-12 p. 541-542 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2001-2002)      
  Beroep op artikel 40-2 (Verdaging van het debat - Late ronddeling van het verslag)
2-167
p. 4-5 2-167 p. 4-5 (PDF)
  2-167
p. 18 2-167 p. 18 (PDF)
Tuinbouwsector - Aanwezigheidsregister - Inschrijving van reguliere werknemers (2-446)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 458-459 2-11 p. 458-459 (PDF)
VZW Uilenspiegel - FinanciŽle ondersteuning - Criteria (Geestelijke gezondheidszorg) (2-1811)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-49
p. 2576-2577 2-49 p. 2576-2577 (PDF)
Verblijf- en woonstinschrijving in het bevolkingsregister - Getuigschrift - Aflevering met "terugwerkende kracht" - Rechtsgevolgen (2-1902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2746-2747 2-52 p. 2746-2747 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3259-3261 2-59 p. 3259-3261 (PDF)
Verkoop van producten door de werkgever aan het eigen personeel - Reglementering inzake de sociale zekerheid (2-1054)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1328-1329 2-28 p. 1328-1329 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1424-1425 2-29 p. 1424-1425 (PDF)
Verslag van de federale regering ter uitvoering van artikel 2 van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad      
  Debat
2-126
p. 4-38 2-126 p. 4-38 (PDF)
Visumbeleid - Niet erkende godsdiensten (o.a. zogeheten "zendelingen" van de Mormoonse kerk) (2-1845)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2610-2611 2-50 p. 2610-2611 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad en de Vlaamse Raad met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-857)      
  Amendement nr 1 van de dames De Schamphelaere en Thijs
2-857/2
p. 1-2 2-857/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983)      
  Bespreking
2-175
p. 45-51 2-175 p. 45-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking (2-102)      
  Voorstel van de dames Thijs en De Schamphelaere
2-102/1
p. 1-3 2-102/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de deportatie en de vervolging van Belgische joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog) (2-1311)      
  Amendement nr 4 van mevrouw De Schamphelaere
2-1311/2
p. 3 2-1311/2 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-269
p. 10-21 2-269 p. 10-21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende schuldkwijtschelding voor de armste landen (2-103)      
  Voorstel van de dames Thijs en De Schamphelaere
2-103/1
p. 1-7 2-103/1 p. 1-7 (PDF)
Vrijheid van meningsuiting - Persmisdrijf -Trapsgewijze verantwoordelijkheid - Toepassing op moderne communicatiemedia (Radio en televisie - Begrippen "schrijver", "uitgever", "drukker" en "verspreider") (2-538)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 630-631 2-14 p. 630-631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1081-1082 2-23 p. 1081-1082 (PDF)
Vrijheidstraf - Onmiddellijke aanhouding - Voorziening in cassatie - Ontvankelijkheidsvereisten - Verenigbaarheid met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (2-461)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 506 2-12 p. 506 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 607-608 2-13 p. 607-608 (PDF)
Vrijwillige brandweermannen - Statuut (2-1350)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1922 2-39 p. 1922 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2360 2-46 p. 2360 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2744-2745 2-52 p. 2744-2745 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 2999-3000 2-55 p. 2999-3000 (PDF)
Welzijn van de werknemers op het werk - Onderwijs - Regeling (Scholen en opleidingscentra) (2-2648)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3904-3905 2-70 p. 3904-3905 (PDF)
Werknemers - Opzeggingsperiode - Sollicitatieverlof (Opzegging met het oog op de toekenning van brugpensioen) (2-2647)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3973-3974 2-71 p. 3973-3974 (PDF)
Wet op de geesteszieken - Collocatie bij depressie en psychiatrische behandelingen (2-2374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-61
p. 3399 2-61 p. 3399 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van BelgiŽ, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiŽle en financiŽle belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen (Wettelijk, sociaal en financieel statuut van de erkende organisaties die diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing, en van hun afgevaardigden - Aanwending artikel 181, tweede lid, van de Grondwet) (2-1116)      
  Amendementen nrs 1 tot 38 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1116/2
p. 1-11 2-1116/2 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 7, 8, 10, 25, 32 tot 35 en 38 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1116/4
p. 1-2 2-1116/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-210
p. 21-30 2-210 p. 21-30 (PDF)
  2-210
p. 31-33 2-210 p. 31-33 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de anonimiteit van de getuigen (Bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit - Bescherming van de personen die optreden als getuigen - Gedeeltelijke anonimiteit en volledige anonimiteit) (2-876)      
  Amendementen nrs 18 tot 20 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-876/3
p. 12-13 2-876/3 p. 12-13 (PDF)
  Amendementen nrs 18 en 20 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-876/8
p. 2 2-876/8 p. 2 (PDF)
  2-876/8
p. 2 2-876/8 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (2-1063)      
  Amendementen nrs 1 tot 11 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
2-1063/2
p. 1-7 2-1063/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 3, 7, 8 en 10 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1063/5
p. 1 2-1063/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-205
p. 29-37 2-205 p. 29-37 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames De Schamphelaere en Willame-Boonen
2-206
p. 45-46 2-206 p. 45-46 (PDF)
  2-206
p. 61 2-206 p. 61 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (zodat ze in volle onafhankelijkheid t.o.v. de werkgever en de werknemers hun functie kunnen uitoefenen - BeŽindiging van de tewerkstelling van een preventieadviseur - Adviseren en begeleiden van slachtoffers van geweld, pesterijen of ongewenst sexueel gedrag op het werk - Opheffing wet van 28 december 1977 tot bescherming van de arbeidsgeneesheren - Zie ook doc. 2-1343) (2-1342)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
2-1342/2
p. 1-4 2-1342/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1342/5
p. 1 2-1342/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-249
p. 27-29 2-249 p. 27-29 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gezinsbemiddeling ([Echt]scheidingsbemiddeling) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken) (2-422)      
  Amendement nr 62 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
2-422/6
p. 12-13 2-422/6 p. 12-13 (PDF)
  Amendement nr 62 van mevrouw De Schamphelaere c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-422/9
p. 1 2-422/9 p. 1 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-80
p. 16-19 2-80 p. 16-19 (PDF)
  Bespreking
2-80
p. 4-16 2-80 p. 4-16 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemverklaring van mevrouw De Schamphelaere
2-81
p. 30 2-81 p. 30 (PDF)
  2-81
p. 73 2-81 p. 73 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-94
p. 30-32 2-94 p. 30-32 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking - Recht op vrije keuze van zorgverlener - Recht op informatie over de gezondheidstoestand - Recht op toestemming na informatie - Recht in verband met het patiŽntendossier - Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Recht op klachtenbemiddeling) (Vertegenwoordiging van de patiŽnt - Federale commissie "Rechten van de PatiŽnt") (2-1250)      
  Amendement nr 56 van mevrouw De Schamphelaere
2-1250/2
p. 24 2-1250/2 p. 24 (PDF)
  Amendementen nrs 55 en 57 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1250/2
p. 24 2-1250/2 p. 24 (PDF)
  2-1250/2
p. 24 2-1250/2 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 56 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1250/4
p. 1-3 2-1250/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 83-91 2-227 p. 83-91 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Amendementen nrs 62 tot 77 van de dames de Bethune, Thijs en De Schamphelaere
2-202/2
p. 43-48 2-202/2 p. 43-48 (PDF)
  Amendementen nrs 62 tot 77 van de dames de Bethune, Thijs en De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-202/7
p. 1 2-202/7 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Strafwetboek : gijzeling ; verwisseling van een kind ; vernietiging van het bewijs van de burgerlijke staat ; adoptant ; verspreiding van de identiteit van een slachtoffer van een seksueel misdrijf ; strafverzwaring ; ontucht ; prostitutie, pornografie, seksuele verminking ; verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen ; onthouden van voedsel en zorgen aan minderjarigen en onbekwamen ; ontvoering en verberging van minderjarigen ; niet-afgeven van kinderen - Wet 17 april 1878 houdende voorafgaande titel Wetboek van strafvordering : feiten gepleegd buiten BelgiŽ - Wetboek van strafvordering : kopie van het proces-verbaal van het verhoor van de minderjarige ; verhoor van minderjarige getuigen bij wege van videoconferentie - Wet 4 oktober 1867 op verzachtende omstandigheden : gijzeling - Wet 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie - Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten - Gerechtelijk Wetboek, art. 92 - Wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied) (2-280)      
  Algemene bespreking
2-49
p. 12-13 2-49 p. 12-13 (PDF)
  2-49
p. 15-35 2-49 p. 15-35 (PDF)
  2-49
p. 36 2-49 p. 36 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng) (2-1062)      
  Algemene bespreking
2-186
p. 4-30 2-186 p. 4-30 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-186
p. 30-53 2-186 p. 30-53 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen) (Bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Voorwaarden en maatregelen van gewone en bijzondere bescherming voor personen die nuttige inlichtingen kunnen verschaffen - Procedure - Getuigenbeschermingscommissie) (2-1135)      
  Algemene bespreking
2-213
p. 7-14 2-213 p. 7-14 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-213
p. 14-25 2-213 p. 14-25 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media (Nieuw hoofdstuk VII quater van Boek I [artikelen 112 tot 112ter] van het Wetboek van strafvordering - Verhoor op afstand - Audiovisuele en auditieve opname van het verhoor) (2-1155)      
  Amendementen nrs 1 tot 14 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1155/2
p. 1-9 2-1155/2 p. 1-9 (PDF)
  Verslag van de dames De Schamphelaere en Taelman
2-1155/3
p. 1-35 2-1155/3 p. 1-35 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 14 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1155/4
p. 1-2 2-1155/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-220
p. 5-9 2-220 p. 5-9 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-220
p. 9-21 2-220 p. 9-21 (PDF)
Wetsontwerp ertoe strekkende het Belgische recht in overeenstemming te brengen met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984 (Aanpassing Strafwetboek : foltering, onmenselijke behandeling, onterende behandeling - Artt. 417 bis en 347 bis) (2-1020)      
  Amendementen nrs 7 tot 9 van mevrouw De Schamphelaere
2-1020/2
p. 4 2-1020/2 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen (2-1377)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw De Schamphelaere
2-1377/2
p. 1-6 2-1377/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1377/4
p. 1 2-1377/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-267
p. 29-36 2-267 p. 29-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (2-1324)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw De Schamphelaere
2-1324/2
p. 1-3 2-1324/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-260
p. 29-33 2-260 p. 29-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen (Versoepeling en vereenvoudiging van de behandeling van verzoeken) (2-1325)      
  Amendementen nrs 5 tot 7 en 10 van mevrouw De Schamphelaere
2-1325/3
p. 11-12 2-1325/3 p. 11-12 (PDF)
  2-1325/3
p. 14 2-1325/3 p. 14 (PDF)
  Algemene bespreking
2-260
p. 29-33 2-260 p. 29-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (Eerste fase van de hervorming van de federale overheidsdiensten [Copernicusplan] : indienstneming van personen bij arbeidsovereenkomst, mobiliteit voor ambtenaren, invoering van mandaatfuncties in diverse overheidsdiensten - Wijziging wet 22 maart 1999 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken : voorrangsregel bij examens en vergelijkende examens - Wijziging wet 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken en wet 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsdiensten en van sommige instellingen van openbaar nut) (2-650)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Barbeaux en mevrouw De Schamphelaere
2-650/2
p. 1-3 2-650/2 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
2-650/3
p. 1-13 2-650/3 p. 1-13 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Barbeaux en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-650/5
p. 1 2-650/5 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 9 van de heer Barbeaux en mevrouw De Schamphelaere, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-650/5
p. 1-2 2-650/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-101
p. 10-19 2-101 p. 10-19 (PDF)
  2-101
p. 23-28 2-101 p. 23-28 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en geÔntegreerd drugsbeleid (2-1485)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel (2-1276)      
  Algemene bespreking
2-235
p. 30-42 2-235 p. 30-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-1245)      
  Algemene bespreking
   Toekomst van de huisartsgeneeskunde
2-221
p. 17-18 2-221 p. 17-18 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2-1327)      
  Amendement nr 1 van de dames Nyssens en Willame-Boonen
2-1327/2
p. 1-2 2-1327/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 15 van mevrouw De Schamphelaere
2-1327/2
p. 2-6 2-1327/2 p. 2-6 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 7 van de dames Thijs, de Bethune en De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1327/4
p. 1 2-1327/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de wetgeving inzake de verkiezing van het Europees Parlement (Wederinvoeren van de categorie kandidaat-opvolgers - Wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Parlement en de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven) (2-1282)      
  Amendementen nrs 2 tot 11 van mevrouw De Schamphelaere
2-1282/2
p. 4-6 2-1282/2 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid (2-226)      
  Amendement nr 10 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Terbeschikkingstelling van gemeentepersoneel t.b.v. OCMW of openbaar bestuur - Samenlevingscontracten
2-226/2
p. 5-6 2-226/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 14 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Startbaanovereenkomst - Rosetta-plan - Non-profitsector
2-226/2
p. 7 2-226/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 21 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Startbaanovereenkomst : afwezigheid wegens sollicitatie
2-226/2
p. 9-10 2-226/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendement nr 24 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Startbaanovereenkomst - Rosetta-plan - Onderwijs
2-226/2
p. 11 2-226/2 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
   Sociale Maribel
2-226/2
p. 3 2-226/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Vermindering werkgeversbijdragen
2-226/2
p. 1-2 2-226/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 29 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
   Alternerende tewerkstelling en opleiding voor jongeren
2-226/2
p. 6 2-226/2 p. 6 (PDF)
  2-226/2
p. 13 2-226/2 p. 13 (PDF)
  Amendementen nrs 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26 en 28 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Startbaanovereenkomst - Rosetta-plan
2-226/2
p. 7 2-226/2 p. 7 (PDF)
  2-226/2
p. 7-8 2-226/2 p. 7-8 (PDF)
  2-226/2
p. 8-9 2-226/2 p. 8-9 (PDF)
  2-226/2
p. 10-11 2-226/2 p. 10-11 (PDF)
  2-226/2
p. 11-12 2-226/2 p. 11-12 (PDF)
  2-226/2
p. 12 2-226/2 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 17, 20 en 27 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Startbaanovereenkomst - Rosetta-plan - Advies NAR
2-226/2
p. 8 2-226/2 p. 8 (PDF)
  2-226/2
p. 9 2-226/2 p. 9 (PDF)
  2-226/2
p. 12 2-226/2 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 5 tot 7 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Sociale Maribel
2-226/2
p. 2-3 2-226/2 p. 2-3 (PDF)
  2-226/2
p. 3-4 2-226/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 8 en 9 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Plus 1, plus 2, plus 3-plan : vermindering werkgeversbijdragen
2-226/2
p. 5 2-226/2 p. 5 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Kritiek op de werking van de nieuwe Senaat
2-19
p. 22-23 2-19 p. 22-23 (PDF)
   Kritiek op het evocatierecht
2-19
p. 22-23 2-19 p. 22-23 (PDF)
   Sociale Maribel : creatie van tewerkstelling en vermindering van de werkgeversbijdragen
2-19
p. 23 2-19 p. 23 (PDF)
   Startbaanovereenkomst - Rosetta-plan
2-19
p. 23-24 2-19 p. 23-24 (PDF)
   Wetsvoorstellen betreffende euthanasie
2-19
p. 23 2-19 p. 23 (PDF)
Wetsontwerp ter vergemakkelijking van de uitoefening van het beroep van advocaat en van de vestiging in BelgiŽ van advocaten die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie (Vrij verrichten van diensten en vrijheid van vestiging : invoering in het Gerechtelijk Wetboek van de bepalingen noodzakelijk voor de omzetting van richtlijn 98/5/EG en herstructurering van Titel 1bis van Boek III van dit Wetboek) (2-836)      
  Algemene bespreking
2-157
p. 51-53 2-157 p. 51-53 (PDF)
Wetsontwerp ter vervanging van artikel 293 van het Wetboek van strafvordering teneinde de beschuldigde bijstand door een advocaat te verlenen (wanneer hij voor het hof van assisen moet verschijnen) (2-1079)      
  Algemene bespreking
2-203
p. 26-27 2-203 p. 26-27 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van buurtdiensten en -banen (Bestrijding van zwartwerk door creatie van banen voor weinig gekwalificeerde werknemers met dienstencheques als betaalmiddel : thuishulp van huishoudelijke aard, kinderopvang, hulp aan bejaarden, zieken en gehandicapten aan huis) (2-798)      
  Amendementen nrs 2 tot 4 van de dames van Kessel en De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
2-798/2
p. 2-3 2-798/2 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-137
p. 30-36 2-137 p. 30-36 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (Deze hervorming heeft een dubbel objectief : 1į ze beoogt het doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen in het Belgisch recht opdat de uitvoering van het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie in ons land, 2į ze strekt ertoe de leemten in de huidige wetgeving weg te werken, het adoptierecht te moderniseren en een aantal nieuwigheden in te voeren o.a. het openstellen van de adoptie voor ongehuwde personen van een verschillend geslacht) (2-1428)      
  Amendementen nrs 10 tot 12 van de dames De Schamphelaere en de Bethune
2-1428/3
p. 3-5 2-1428/3 p. 3-5 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 12 van de dames De Schamphelaere en de Bethune, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1428/6
p. 1 2-1428/6 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 14 en 15 van de dames De Schamphelaere en de Bethune, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1428/6
p. 2-3 2-1428/6 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 10, 6į in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering (Bestrijding van terrorisme - Uitbreiding van bevoegdheden van de Belgische gerechten wanneer een buitenlander, vermoedelijke dader van in het buitenland gepleegde feiten op Belgisch grondgebied wordt aangetroffen) (2-779)      
  Amendement nr 1 van mevrouw De Schamphelaere
2-779/2
p. 1-2 2-779/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Amendementen nrs 39 tot 66 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-347/2
p. 17-30 2-347/2 p. 17-30 (PDF)
  Amendementen nrs 39 tot 66 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, heringediend na de goedkeuring van het verslag
2-347/5
p. 1-2 2-347/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken (2-778)      
  Amendementen nrs 29 tot 31 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-778/3
p. 11-12 2-778/3 p. 11-12 (PDF)
  Amendement nr 38 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
2-778/4
p. 3 2-778/4 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 43 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Vandenberghe
2-778/5
p. 3 2-778/5 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 44 van mevrouw De Schamphelaere
2-778/5
p. 3-4 2-778/5 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 29 en 43 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-778/9
p. 1 2-778/9 p. 1 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-167
p. 13-17 2-167 p. 13-17 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Hervorming - Omvorming tot naamloze vennootschap van publiek recht) (2-1003)      
  Amendement nr 36 van de heer D'Hooghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1003/3
p. 14 2-1003/3 p. 14 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd (Zie ook doc. 2-1536) (2-1535)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw De Schamphelaere
2-1535/2
p. 1-2 2-1535/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1535/5
p. 1 2-1535/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek (2-1326)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
2-1326/2
p. 1-6 2-1326/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 7 van de dames de Bethune en De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1326/4
p. 3 2-1326/4 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken (Mogelijkheid tot bewarend beslag bij equivalent - Splitsen van de uitspraak omtrent het basismisdrijf van de uitspraak omtrent de verbeurdverklaring - Verdeling van de bewijslast - Doorknippen van de band tussen het bewezen verklaard misdrijf en de daaruit gesproten vermogensvoordelen - Wijzigingen van het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitsel en de probatie) (2-1197)      
  Amendementen nrs 9 tot 12 van mevrouw De Schamphelaere
2-1197/2
p. 4-6 2-1197/2 p. 4-6 (PDF)
  Amendementen nrs 13 tot 15 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1197/4
p. 1-4 2-1197/4 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 12 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1197/4
p. 4 2-1197/4 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (2-289)      
  Algemene bespreking
2-269
p. 4-9 2-269 p. 4-9 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme (Wijzigingen aan de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - Wijzigingen aan de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding) (2-1258)      
  Amendementen nrs 1 tot 11 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1258/2
p. 1-6 2-1258/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 11 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1258/4
p. 1-2 2-1258/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-251
p. 46-67 2-251 p. 46-67 (PDF)
Wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Gerechtelijk arrondissement Brussel : inhoud van het taalexamen van de houders van een doctoraat of een licentie in de rechten - Gerechtelijke achterstand) (2-1207)      
  Amendementen nrs 10 en 12 tot 20 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1207/2
p. 20-45 2-1207/2 p. 20-45 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 20 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1207/4
p. 1-2 2-1207/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-217
p. 4-38 2-217 p. 4-38 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-218
p. 14-44 2-218 p. 14-44 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement (2-1080)      
  Amendement nr 1 van de dames Thijs en De Schamphelaere
2-1080/2
p. 1-3 2-1080/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek (Opheffing van de wet van 7 mei 1999) (2-1019)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw De Schamphelaere
2-180
p. 28 2-180 p. 28 (PDF)
  2-180
p. 65 2-180 p. 65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 357 van het Gerechtelijk Wetboek (Verhoging weddesupplement voor de substituut-procureurs des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden) (2-702)      
  Amendement nr 1 van mevrouw De Schamphelaere
2-702/2
p. 1-2 2-702/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 447 van het Strafwetboek (Misdrijf lasterlijke aangifte : vordering wegens laster)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 447 van het Strafwetboek en tot wijziging van artikel 24, 3į, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering) (2-712)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van mevrouw De Schamphelaere
2-712/2
p. 1-5 2-712/2 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
2-712/3
p. 1-6 2-712/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-121
p. 9-10 2-121 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 633 van het Gerechtelijk Wetboek (Territoriale bevoegdheid van de beslagrechter bij beslag onder derden) (2-723)      
  Amendement nr 1 van mevrouw De Schamphelaere
2-723/2
p. 1-2 2-723/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (Verhoging van het aantal toegevoegde rechters en toegevoegde substituut-procureurs des Konings voor het rechtsgebied van het Hof van beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Belangenconflict [zie doc. 2-1068]) (2-1208)      
  Amendementen nrs 6 tot 14 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1208/2
p. 2-6 2-1208/2 p. 2-6 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 14 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1208/4
p. 1 2-1208/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-217
p. 4-38 2-217 p. 4-38 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-218
p. 44-49 2-218 p. 44-49 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Amendementen nrs 8 en 9 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-348/2
p. 6-7 2-348/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 10 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-348/5
p. 1-2 2-348/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector (Versterking van het interprofessioneel karakter van de representativiteit - Vakbondspremie - Vrijstelling van terugbetaling van de bezoldiging van vaste afgevaardigden) (2-960)      
  Voorstel tot terugzending
2-167
p. 5-7 2-167 p. 5-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (2-1218)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
2-1218/2
p. 1-4 2-1218/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Regels betreffende de benoeming, de termijn van het mandaat, de wijze van aanwerving, de selectie en de hernieuwing van hun mandaat) (Cfr. 3-385) (2-1427)      
  Algemene bespreking
2-273
p. 19-20 2-273 p. 19-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Strafbeleid inzake drugs) (2-1475)      
  Amendementen nrs 1 tot 3, 5 tot 8, 10 tot 18, 22, 26 tot 28 en 33 tot 35 van de heer D'Hooghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1475/2
p. 1-2 2-1475/2 p. 1-2 (PDF)
  2-1475/2
p. 3 2-1475/2 p. 3 (PDF)
  2-1475/2
p. 5-7 2-1475/2 p. 5-7 (PDF)
  2-1475/2
p. 10 2-1475/2 p. 10 (PDF)
  2-1475/2
p. 18-20 2-1475/2 p. 18-20 (PDF)
  2-1475/2
p. 24 2-1475/2 p. 24 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3, 5 tot 8, 10 tot 18, 22, 26 tot 28 en 33 tot 35 van de heer D'Hooghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1475/5
p. 1-3 2-1475/5 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van Strafvordering (Strafbeleid inzake drugs) (2-1474)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de dames De Schamphelaere en de Bethune en van de heren Lozie, Geens, Devolder en Verreycken
2-279
p. 49-51 2-279 p. 49-51 (PDF)
  2-279
p. 76 2-279 p. 76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (Beslag op roerend goed : onderhandelingen tussen de andere schuldeisers en de schuldenaar door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder) (2-1447)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend door mevrouw De Schamphelaere na de goedkeuring van het verslag
2-1447/4
p. 1 2-1447/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-274
p. 11-12 2-274 p. 11-12 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-274
p. 12-13 2-274 p. 12-13 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek (Uitbreiding van het onderscheppen door de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de krijgsmacht tot elke vorm van communicatie uitgezonden in het buitenland) (2-1412)      
  Verslag van de dames Nyssens en De Schamphelaere (Advies te verstrekken aan de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging)
2-1412/3
p. 1-12 2-1412/3 p. 1-12 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek (Meerdere wijzigingen) (2-1499)      
  Amendement nr 1 van mevrouw De Schamphelaere
2-1499/2
p. 1 2-1499/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1499/5
p. 1 2-1499/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren (2-1087)      
  Amendement nr 115 van mevrouw De Schamphelaere
2-1087/6
p. 15-16 2-1087/6 p. 15-16 (PDF)
  Amendementen nrs 118 tot 120 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1087/9
p. 1-2 2-1087/9 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, alsook de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Beroepen tot nietigverklaring tegen beslissingen genomen krachtens wet van 22 december 1999 betreffende regularisatie van het verblijf van vreemdelingen : oprichting van 2 nieuwe kamers bij de afdeling administratie en versnelde procedures) (2-373)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw De Schamphelaere
2-39
p. 47 2-39 p. 47 (PDF)
  2-39
p. 70-71 2-39 p. 70-71 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 (tengevolge van de Copernicus-hervorming [invoer van de functionele kennis van de tweede taal voor de houders van een managementfunctie] en de hervorming van de politie) (2-1105)      
  Amendementen nrs 10 tot 16 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
2-1105/2
p. 7-10 2-1105/2 p. 7-10 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 13 en 16 van mevrouw De Schamphelaere, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1105/4
p. 1 2-1105/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-203
p. 4-15 2-203 p. 4-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van deel II, boek II, titel V, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht en tot intrekking van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek (Tuchtrechtelijke maatregelen - Bevoegde overheden - Tuchtprocedure - Uitwissing, eerherstel en herziening) (2-1198)      
  Algemene bespreking
2-213
p. 4-6 2-213 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (Versoepeling van nationaliteitsverklaring en naturalisatie - Wijziging Wetboek van de Belgische nationaliteit - Kosteloosheid naturalisatieprocedure) (Zie ook doc. Senaat 2-309 en 2-227) (2-308)      
  Amendementen nrs 16 tot 39 van mevrouw De Schamphelaere
2-308/2
p. 37-45 2-308/2 p. 37-45 (PDF)
  Amendementen nrs 16 tot 35 en 37 tot 39 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-308/5
p. 1-3 2-308/5 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake rechtsbijstand (Opheffing van het verbod op het indienen van een verzoek om rechtsbijstand in hoger beroep door personen die niet reeds in eerste aanleg rechtsbijstand hebben verkregen - Copies uit het strafdossier) (2-1243)      
  Amendement nr 2 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1243/5
p. 3 2-1243/5 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1243/5
p. 1-3 2-1243/5 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (2-1064)      
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen inzake het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten (Integratie van de diverse mogelijkheden van politiek verlof in de wet van 18 september 1986 - Aanpassing van de in de wet van 18 september 1986 opgenomen statutaire bepalingen aan de in 1999 aan deze wet aangebrachte wijzigingen - Leden van de districtraden) (2-1369)      
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
2-1369/3
p. 1-4 2-1369/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de door de werkgevers verschuldigde bijdrage voor werkloosheid wegens economische oorzaken betreft, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie : inning van een bijdrage voor aangegeven dagen economische werkloosheid) (2-452)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Kelchtermans
2-452/2
p. 1-2 2-452/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Kelchtermans, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-452/5
p. 1 2-452/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-59
p. 36-37 2-59 p. 36-37 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-321)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-726)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-114)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-686)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Amendement nr 164 van mevrouw De Schamphelaere
2-244/10
p. 17 2-244/10 p. 17 (PDF)
  Amendementen nrs 272 tot 278 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-244/14
p. 3-6 2-244/14 p. 3-6 (PDF)
  Amendement nr 417 van mevrouw De Schamphelaere
2-244/16
p. 68 2-244/16 p. 68 (PDF)
  Amendementen nrs 402 en 411 tot 416 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-244/16
p. 62-63 2-244/16 p. 62-63 (PDF)
  2-244/16
p. 66-67 2-244/16 p. 66-67 (PDF)
  Amendementen nrs 473, 474 en 478 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-244/17
p. 18 2-244/17 p. 18 (PDF)
  2-244/17
p. 20 2-244/17 p. 20 (PDF)
  Amendementen nrs 504 tot 563 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-244/18
p. 8-41 2-244/18 p. 8-41 (PDF)
  Amendement nr 679 van mevrouw De Schamphelaere
2-244/20
p. 9-10 2-244/20 p. 9-10 (PDF)
  Amendementen nrs 669, 676 en 684 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-244/20
p. 5-6 2-244/20 p. 5-6 (PDF)
  2-244/20
p. 8-9 2-244/20 p. 8-9 (PDF)
  2-244/20
p. 11 2-244/20 p. 11 (PDF)
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-153
p. 5-65 2-153 p. 5-65 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Amendement nr 63 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Steverlynck
2-246/3
p. 14 2-246/3 p. 14 (PDF)
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-155
p. 34-38 2-155 p. 34-38 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de psychologische intimidatie door het opzettelijk verzieken van de arbeidsomstandigheden (Mobbing) (2-419)      
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de rechten van de patiŽnt (Zorgcontract - Recht op informatie - Toestemming voor het uitvoeren van een medische behandeling - Palliatieve zorg - Inzage in en afschrift van het patiŽntendossier - Waarneming door derden en waardigheid van de patiŽnt - Klachtenrecht/klachtenbemiddeling - Aansprakelijkheid van het ziekenhuis - CoŲrdinatie van de informatieverstrekking) (2-474)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de schadeloosstelling van de slachtoffers van daden van moed (Invoeging afdeling "Hulp van de Staat aan slachtoffers van daden van moed" in hoofdstuk III van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen) (2-326)      
  Amendementen nrs 9 tot 14 van mevrouw De Schamphelaere
2-326/3
p. 2-7 2-326/3 p. 2-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Amendement nr 78 van de dames Thijs en De Schamphelaere
2-548/5
p. 44-58 2-548/5 p. 44-58 (PDF)
  Verslag van de dames De Schamphelaere en KaÁar en van de heer Moureaux
2-548/6
p. 1-84 2-548/6 p. 1-84 (PDF)
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog (Wetsvoorstel opgesteld door de commissie voor Institutionele Aangelegenheden, met toepassing van artikel 22-3 van het reglement van de Senaat) (2-1450)      
  Algemene bespreking
2-269
p. 10-21 2-269 p. 10-21 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het medisch zorgcontract en de rechten van de patiŽnt (2-486)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's (Germinale gentherapie - Klonen) (2-87)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (2-695)      
  Amendement nr 237 van de dames van Kessel en De Schamphelaere, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 30 2-695/17 p. 30 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's en geslachtscellen (2-716)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's in vitro (2-92)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Amendementen nrs 82 tot 103 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-12/10
p. 4-15 2-12/10 p. 4-15 (PDF)
  Amendementen nrs 122 tot 128, 132, 135, 136, 145 tot 148, 151, 153, 157 en 158 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-12/11
p. 5-7 2-12/11 p. 5-7 (PDF)
  2-12/11
p. 9 2-12/11 p. 9 (PDF)
  2-12/11
p. 11-13 2-12/11 p. 11-13 (PDF)
  2-12/11
p. 17-18 2-12/11 p. 17-18 (PDF)
  2-12/11
p. 19-20 2-12/11 p. 19-20 (PDF)
  2-12/11
p. 21 2-12/11 p. 21 (PDF)
  2-12/11
p. 22 2-12/11 p. 22 (PDF)
  Amendement nr 159 van de heer Steverlynck en mevrouw De Schamphelaere
2-12/12
p. 1-2 2-12/12 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 169 en 170 van mevrouw De Schamphaere
2-12/14
p. 2-4 2-12/14 p. 2-4 (PDF)
  Amendement nr 159 van de heer Steverlynck en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-12/18
p. 2 2-12/18 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 169 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-12/18
p. 2 2-12/18 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 191 van mevrouw De Schamphelaere, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-12/18
p. 9 2-12/18 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 98, 100 tot 103, 123, 128, 132, 135 en 136 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-12/18
p. 1 2-12/18 p. 1 (PDF)
  2-12/18
p. 2 2-12/18 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 192 tot 202 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-12/20
p. 1-9 2-12/20 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 192 tot 202 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-12/23
p. 1-2 2-12/23 p. 1-2 (PDF)
  Vraag om uitstel van de bespreking door mevrouw De Schamphelaere daar de leden van de Senaat het verslag laattijdig zouden hebben gekregen
2-167
p. 4-5 2-167 p. 4-5 (PDF)
  2-167
p. 18 2-167 p. 18 (PDF)
  Algemene bespreking
2-251
p. 46-67 2-251 p. 46-67 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor personen met een handicap bij selectieproeven voor het openbare ambt (Afnemen van het schriftelijk gedeelte van de examens d.m.v. een computer) (2-1468)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
2-1468/1
p. 1-3 2-1468/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 442bis van het Strafwetboek (Belaging : klachtmisdrijf ; klacht van een erfgenaam) (2-1304)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
2-1304/1
p. 1-2 2-1304/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld (Mobbing : oprichting van twee wanbedrijven met betrekking tot de eer of de goede naam van personen - Psychische terreurmiddelen aangewend door sommige sektorische organisaties) (2-1134)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
2-1134/1
p. 1-6 2-1134/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling, wat het klachtrecht van de patiŽnt betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 (Ombudsdienst en externe klachtencommissie) (2-492)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel tot bepaling van het statuut van de thuisassistent (Betaalbare en maatschappelijk aanvaarde huishoudhulp - Sociaal en fiscaal regime) (2-458)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
2-458/1
p. 1-15 2-458/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Taalgebruik bij de kiesverrichtingen, met inbegrip van de propaganda en bekendmakingen) (2-1446)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Caluwť
2-1446/1
p. 1-3 2-1446/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen (Bezwaar) (2-570)      
  Amendement nr 2 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-570/2
p. 2 2-570/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-227
p. 92-93 2-227 p. 92-93 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1391 van het Gerechtelijk Wetboek (Raadpleging, door de provincie- en gemeenteontvangers, van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling : art. 1391, ß 1, Gerechtelijk Wetboek) (2-975)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
2-975/1
p. 1-3 2-975/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1) (2-258)      
  Amendement nr 2 van mevrouw De Schamphelaere
2-258/2
p. 2 2-258/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-258/6
p. 1 2-258/6 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 13 van mevrouw De Schamphelaere
2-258/11
p. 4 2-258/11 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 13 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het aanvullend verslag
2-258/14
p. 1 2-258/14 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-46
p. 32-41 2-46 p. 32-41 (PDF)
  2-59
p. 28-34 2-59 p. 28-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met betrekking tot de verklaring over de asbestemming (Ook op verzoek van de nabestaanden) (2-762)      
  Algemene bespreking
2-144
p. 31-35 2-144 p. 31-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Dienstencheques : uitbreiding toepassingsveld tot andere categorieŽn binnenhuiswerken) (2-124)      
  Algemene bespreking
2-137
p. 30-36 2-137 p. 30-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Vermeerdering van het aantal staatsraden) (2-1226)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 93-94 2-227 p. 93-94 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 259bis-12 en 259bis-18 van het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie) (Goedkeuring en openbaarmaking van adviezen en voorstellen van de verenigde advies- en onderzoekscommissie - Spoedprocedure - Wettelijk kader van een protocolakkoord met het Parlement) (2-1153)      
  Amendementen nrs 14 tot 18 van mevrouw De Schamphelaere
2-1153/4
p. 3-5 2-1153/4 p. 3-5 (PDF)
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
2-1153/5
p. 1-14 2-1153/5 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
2-221
p. 4-7 2-221 p. 4-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 36 en 38 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de vergoeding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft (Tenlasteneming van de medische en ziekenhuiskosten ten gevolge van een gewelddaad) (2-816)      
  Algemene bespreking
2-260
p. 29-33 2-260 p. 29-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 5 en 6 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Nationaliteitsvereiste : niet-EU-onderdanen; migranten) (2-493)      
  Algemene bespreking
2-109
p. 4-10 2-109 p. 4-10 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie in afwachting van de verduidelijking van het officiŽle standpunt van de Europese Commissie
2-109
p. 10-15 2-109 p. 10-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van het Wetboek van Belgische nationaliteit met het oog op de bestraffing van schijnhuwelijken (2-1621)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere
2-1621/1
p. 1-8 2-1621/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (Echtscheidingsprocedure - Spreekrecht van kinderen - Horen van kinderen vanaf 7 jaar - Gerichte opleiding van magistraten) (2-554)      
  Amendementen nrs 8 tot 16 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
2-554/3
p. 3-7 2-554/3 p. 3-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken (2-49)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek (Grondige wijziging van het kiesstelsel - Eťn kieskring per provincie - Afschaffing van de lijstenverbinding - Landelijke versus lokale kandidaten - Gelijkheid man-vrouw - Stemplicht : afschaffing strafbepalingen) (2-449)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat het toepassingsgebied van de dienstencheques betreft, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Uitbreiding van het systeem van de dienstencheques) (2-129)      
  Algemene bespreking
2-137
p. 30-36 2-137 p. 30-36 (PDF)
Zijn plannen om een heffing in te voeren op de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen (Misbruiken - Gelijkstellingen voor de berekening van het vakantiegeld - Financieringsproblemen) (2-194)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-37
p. 19-21 2-37 p. 19-21 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999