S. 2-422 Dossierfiche K. 50-67

Wetsontwerp betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken
Jo Vandeurzen   Servais Verherstraeten   Tony Van Parys  

alternatieve geschillenbeslechting
burgerlijke rechtsvordering
rechtsbijstand
echtscheiding
bemiddelaar
gezinsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-67/1 Wetsvoorstel 9/9/1999
K. 50-67/2 Amendementen 8/12/1999
K. 50-67/3 Amendementen 26/1/2000
K. 50-67/4 Amendementen 2/2/2000
K. 50-67/5 Amendementen 18/2/2000
K. 50-67/6 Amendementen 22/2/2000
K. 50-67/7 Amendementen 15/3/2000
K. 50-67/8 Amendementen 22/3/2000
K. 50-67/9 Amendementen 29/3/2000
K. 50-67/10 Amendement 4/4/2000
K. 50-67/11 Verslag namens de commissie 14/4/2000
K. 50-67/12 Tekst aangenomen door de commissie 14/4/2000
K. 50-67/13 Erratum 28/4/2000
K. 50-67/14 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 3/5/2000
K. 50-67/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/5/2000
2-422/1 2-422/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/5/2000
2-422/2 2-422/2 (PDF) Amendementen 5/7/2000
2-422/3 2-422/3 (PDF) Advies van de Raad van State 25/9/2000
2-422/4 2-422/4 (PDF) Amendementen 11/10/2000
2-422/5 2-422/5 (PDF) Amendementen 8/11/2000
2-422/6 2-422/6 (PDF) Amendementen 14/11/2000
2-422/7 2-422/7 (PDF) Verslag namens de commissie 23/11/2000
2-422/8 2-422/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 23/11/2000
2-422/9 2-422/9 (PDF) Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/11/2000
2-422/10 2-422/10 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 30/11/2000
K. 50-67/16 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 4/12/2000
K. 50-67/17 Amendementen 19/12/2000
K. 50-67/18 Amendement 22/12/2000
K. 50-67/19 Amendementen 9/1/2001
K. 50-67/20 Verslag namens de commissie 19/1/2001
K. 50-67/21 Tekst aangenomen door de commissie 19/1/2001
K. 50-67/22 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 25/1/2001
2-422/11 2-422/11 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 26/1/2001
2-422/12 2-422/12 (PDF) Verslag namens de commissie 6/2/2001
2-422/13 2-422/13 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/2/2001
2-422/14 2-422/14 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer opnieuw geamendeerde ontwerp 8/2/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/9/1999   Indiening Doc. K. 50-67/1
14/10/1999   Inoverwegingneming
14/4/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-67/11
3/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 53, p. 7-17
4/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o17)
Handelingen nr. 54, p. 42
Doc. K. 50-67/15
4/5/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
5/5/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-422/1 2-422/1 (PDF)
18/5/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 24, dd 18.5.2000
18/5/2000   Verzending naar commissie: Justitie
10/7/2000   Externe adviesaanvraag: Raad van State
25/9/2000   Ontvangst extern advies: Raad van State
23/11/2000   Inschrijving op agenda
28/11/2000   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
Nr. 62 op art. 2 - De Schamphelaere
Doc. 2-422/9 2-422/9 (PDF)
30/11/2000   Algemene bespreking Hand. 2-80 Hand. 2-80 (PDF)
30/11/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-80 Hand. 2-80 (PDF)
30/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o6) Hand. 2-81 Hand. 2-81 (PDF)
  Commissie: Justitie
18/5/2000   Verzending naar commissie
28/6/2000   Inschrijving op agenda
28/6/2000   Niet behandeld
5/7/2000   Inschrijving op agenda
5/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kaçar
5/7/2000   Bespreking
5/7/2000   Commissie wenst extern advies: Raad van State
advies over het geheel van het wetsontwerp en over de amendementen nrs. 1 tot en met 17
11/10/2000   Inschrijving op agenda
11/10/2000   Bespreking
17/10/2000   Inschrijving op agenda
17/10/2000   Hoorzitting met de heer Freddy Troch, ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde
17/10/2000   Hoorzitting met de heer Frans Lievens, voorzitter van het Koninklijke Verbond der Vrede- en Politierechters, vrederechter van het kanton Lennik
25/10/2000   Inschrijving op agenda
25/10/2000   Hoorzitting met de dames A. Vander Steene, C. De Bruyne en M. Deveneyn, vertegenwoordigsters van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
25/10/2000   Hoorzitting met mevrouw D. Evers, vertegenwoordigster van de vzw Equivalent
25/10/2000   Hoorzitting met de heren Paul Bourgeois en Robert Grätz, vertegenwoordigers van de vzw #iCentre de Recherche sur la Médiation#i
25/10/2000   Hoorzitting met de dames Isabelle van Kerckhove en Evelyne Vink en de heer Benoît Van Dieren, vertegenwoordigers van de vzw #iAssociation pour la Médiation familiale#i
7/11/2000   Inschrijving op agenda
7/11/2000   Niet behandeld
8/11/2000   Inschrijving op agenda
8/11/2000   Bespreking
14/11/2000   Inschrijving op agenda
14/11/2000   Bespreking
14/11/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o3)
14/11/2000   Aanneming na amendering
22/11/2000   Inschrijving op agenda
22/11/2000   Uitgesteld
23/11/2000   Inschrijving op agenda
23/11/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-422/8 2-422/8 (PDF)
23/11/2000   Goedkeuring verslag
Eenparig (8 stemmen)
Doc. 2-422/7 2-422/7 (PDF)
15/6/2000   Opschorting termijn
Convocatie POC
22/6/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
Geen verlenging
Doc. 2-82/11 2-82/11 (PDF)
23/6/2000   Hervatting termijn
10/7/2000   Opschorting termijn
26/9/2000   Hervatting termijn
9/10/2000   Opschorting termijn
convocatie POC
12/10/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30
Doc. 2-82/14 2-82/14 (PDF)
13/10/2000   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
30/11/2000   Overzending Doc. K. 50-67/16
19/1/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-67/20
25/1/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 105, p. 16
25/1/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o16)
Integraal verslag nr. 105, p. 41
Doc. K. 50-67/22
25/1/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S4] Behandeling door Senaat
26/1/2001   Overzending
26/1/2001   Verzending naar commissie: Justitie Doc. 2-422/11 2-422/11 (PDF)
1/2/2001   Inschrijving op agenda
8/2/2001   Algemene bespreking Hand. 2-94 Hand. 2-94 (PDF)
8/2/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o4) Hand. 2-94 Hand. 2-94 (PDF)
26/1/2001   Verzending naar commissie
31/1/2001   Inschrijving op agenda
31/1/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kaçar
31/1/2001   Stemming over het geheel: ne varietur
31/1/2001   Aanneming zonder amendering
31/1/2001   Tekst aangenomen
De commissie stemt in met de tekst zoals hij door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd teruggezonden
6/2/2001   Inschrijving op agenda
6/2/2001   Goedkeuring verslag
Eenparig (9 stemmen)
Doc. 2-422/12 2-422/12 (PDF)
6/2/2001   Tekst aangenomen Doc. 2-422/13 2-422/13 (PDF)
8/2/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/2/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/2/2001   Bekrachtiging en afkondiging
3/4/2001   Bekendmaking (11218-11221)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/5/2000, 4/5/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 30/11/2000
Commissie: Justitie
Geamendeerd 5/7/2000, 11/10/2000, 17/10/2000, 25/10/2000, 8/11/2000, 14/11/2000, 23/11/2000
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 25/1/2001
[S4] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/2/2001
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 31/1/2001, 6/2/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/5/2000 15 22/5/2000
Opschorting termijn
Convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 19/5/2000 33
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 19/5/2000 33 16/10/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
Geen verlenging
Onderzoekstermijn (S1) 19/5/2000 33 16/10/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 24, dd 18.5.2000
Onderzoekstermijn (S1) 19/5/2000 60 17/7/2000
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 19/5/2000 16
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+30
Onderzoekstermijn (S1) 19/5/2000 46 6/12/2000
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 19/5/2000 16 25/10/2000
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 19/5/2000 16
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 19/5/2000 16 6/11/2000
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 27/1/2001 15 12/2/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/2/2001 3/4/2001, blz 11218-11221