S. 2-702 Dossierfiche K. 50-1078

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 357 van het Gerechtelijk Wetboek
Regering G. Verhofstadt I  

loon
nachtwerk
magistraat
euro
loonpremie
zondagswerk
belastingfraude
openbaar ministerie
fiscaal delict

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1078/1 Wetsontwerp 5/2/2001
K. 50-1078/2 Amendementen 13/3/2001
K. 50-1078/3 Verslag namens de commissie 16/3/2001
K. 50-1078/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/3/2001
K. 50-1078/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/3/2001
2-702/1 2-702/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/3/2001
2-702/2 2-702/2 (PDF) Amendement 16/5/2001
2-702/3 2-702/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/5/2001
2-702/4 2-702/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/6/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
5/2/2001   Indiening Doc. K. 50-1078/1
16/3/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1078/3
22/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 117, p. 19-20
22/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+137/-0/o1)
Integraal verslag nr. 117, p. 34
Doc. K. 50-1078/5
22/3/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
23/3/2001   Overzending Doc. 2-702/1 2-702/1 (PDF)
23/3/2001   Verzending naar commissie: Justitie
31/5/2001   Inschrijving op agenda
7/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-121 Hand. 2-121 (PDF)
7/6/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-121 Hand. 2-121 (PDF)
7/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 2-122 Hand. 2-122 (PDF)
  Commissie: Justitie
23/3/2001   Verzending naar commissie
16/5/2001   Inschrijving op agenda
16/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kašar
16/5/2001   Bespreking
16/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
16/5/2001   Aanneming zonder amendering
16/5/2001   Vertrouwen rapporteur
7/6/2001   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-702/4 2-702/4 (PDF)
15/6/2001   Bekrachtiging en afkondiging
25/8/2001   Bekendmaking (28596-28597)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/3/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/6/2001
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 16/5/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/6/2001 25/8/2001, blz 28596-28597