S. 2-1324 Dossierfiche K. 50-625

Wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
Servais Verherstraeten   Jo Vandeurzen   Tony Van Parys  

slachtofferhulp
vergoeding
geweld
lichamelijk geweld
slachtoffer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-625/1 Wetsvoorstel 3/5/2000
K. 50-625/2 Amendementen 7/6/2002
K. 50-625/3 Amendementen 27/6/2002
K. 50-625/4 Amendementen 16/7/2002
K. 50-625/5 Verslag namens de commissie 9/10/2002
K. 50-625/6 Tekst aangenomen door de commissie 9/10/2002
K. 50-625/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/10/2002
2-1324/1 2-1324/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/10/2002
2-1324/2 2-1324/2 (PDF) Amendementen 3/12/2002
2-1324/3 2-1324/3 (PDF) Amendementen 10/12/2002
2-1324/4 2-1324/4 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2002
2-1324/5 2-1324/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 20/12/2002
2-1324/6 2-1324/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 9/1/2003
K. 50-625/8 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 10/1/2003
K. 50-625/9 Amendement 19/2/2003
K. 50-625/10 Verslag namens de commissie 4/3/2003
K. 50-625/11 Tekst aangenomen door de commissie 4/3/2003
K. 50-625/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 13/3/2003
2-1324/7 2-1324/7 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 14/3/2003
2-1324/8 2-1324/8 (PDF) Amendementen 19/3/2003
2-1324/9 2-1324/9 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2003
2-1324/10 2-1324/10 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 19/3/2003
2-1324/11 2-1324/11 (PDF) Tekst opnieuw geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 20/3/2003
K. 50-625/13 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 24/3/2003
K. 50-625/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/3/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
3/5/2000   Indiening Doc. K. 50-625/1
11/5/2000   Inoverwegingneming
9/10/2002   Aanneming in commission (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-625/5
16/10/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 19-22
17/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-0/o48)
Integraal verslag nr. 278, p. 41-42
Doc. K. 50-625/7
17/10/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/10/2002   Overzending Doc. 2-1324/1 2-1324/1 (PDF)
21/10/2002   Verzending naar commissie: Justitie
30/12/2002   Inschrijving op agenda
9/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-260 Hand. 2-260 (PDF)
9/1/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-260 Hand. 2-260 (PDF)
9/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o14) Hand. 2-260 Hand. 2-260 (PDF)
Doc. 2-1324/6 2-1324/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/10/2002   Verzending naar commissie
27/11/2002   Inschrijving op agenda
27/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de†T'†Serclaes
27/11/2002   Bespreking
3/12/2002   Inschrijving op agenda
3/12/2002   Bespreking
10/12/2002   Inschrijving op agenda
10/12/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
10/12/2002   Aanneming na amendering
20/12/2002   Inschrijving op agenda
20/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1324/4 2-1324/4 (PDF)
20/12/2002   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1324/5 2-1324/5 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
9/1/2003   Overzending Doc. K. 50-625/8
4/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-625/10
13/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 337, p. 5-6
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-0/o29)
Integraal verslag nr. 337, p. 79-80
Doc. K. 50-625/12
13/3/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S4] Behandeling door Senaat
14/3/2003   Overzending Doc. 2-1324/7 2-1324/7 (PDF)
14/3/2003   Verzending naar commissie: Justitie
19/3/2003   Inschrijving op agenda
20/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-276 Hand. 2-276 (PDF)
20/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-276 Hand. 2-276 (PDF)
20/3/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+46/-0/o6) Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
Doc. 2-1324/11 2-1324/11 (PDF)
14/3/2003   Verzending naar commissie
19/3/2003   Inschrijving op agenda
19/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de†T'†Serclaes
19/3/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
19/3/2003   Aanneming na amendering
19/3/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-1324/9 2-1324/9 (PDF)
19/3/2003   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1324/10 2-1324/10 (PDF)
  [K5] Behandeling door Kamer
20/3/2003   Overzending Doc. K. 50-625/13
26/3/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
27/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 345, p. 52-53
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 346, p. 18-19
Doc. K. 50-625/14
27/3/2003   Aanneming zonder amendering
27/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
22/5/2003   Bekendmaking (28218-28221)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/10/2002, 17/10/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 9/1/2003
Commissie: Justitie
Geamendeerd 27/11/2002, 3/12/2002, 10/12/2002, 20/12/2002
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/3/2003
[S4] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/3/2003
Commissie: Justitie
Geamendeerd 19/3/2003
[K5] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2003 22/5/2003, blz 28218-28221