Auteurs- en sprekersregister betreffende "Lizin Anne-Marie" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanwezigheid van de minister van Justitie in Arusha (Volkenmoord in Rwanda) (1-468)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-172
p. 5106-5108 1-172 p. 5106-5108 (PDF)
Algoneurodystrofie - Erkenning door het Riziv (1-1368)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4544 1-86 p. 4544 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4626-4627 1-87 p. 4626-4627 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Kinshasa op 26 november 1996      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan ZaÔre en onze bijstand aan dat land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Biologische gevolgen van elektromagnetische stralingen op kinderen (computers en televisietoestellen)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-22
p. 1094-1095 1-22 p. 1094-1095 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-25
p. 1239 1-25 p. 1239 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2369-2370 1-47 p. 2369-2370 (PDF)
Brailleliga - Uitbetaling van achterstallen aan de liga      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 538 1-12 p. 538 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1016 1-20 p. 1016 (PDF)
Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-PÍtre aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
Commissies van de Senaat (1995-1996)      
  Werkwijze van de commissies
1-47 COM
p. 352-353 1-47 COM p. 352-353 (PDF)
De Belgische politiek ten aanzien van de gebeurtenissen in ZaÔre en onze betrekkingen met Oeganda en Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2699-2706 1-100 p. 2699-2706 (PDF)
De Belgische strijdkrachten in BosniŽ en de terugtrekking van IFOR (WEU)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-44
p. 1033-1034 1-44 p. 1033-1034 (PDF)
De Europese steun aan de strijd tegen het terrorisme in Algerije (1-434)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De Kosovaarse vluchtelingen die niet in aanmerking komen voor het toekomstig statuut (Albanezen in BelgiŽ) (1-1165)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-263
p. 7658 1-263 p. 7658 (PDF)
De NAVO-interventie in Kosovo (1-1153)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
   Intrekking
1-260
p. 7561 1-260 p. 7561 (PDF)
De activiteiten van de GIA op het Belgische grondgebied en de desinformatiecampagne tegen de dienst Vreemdelingenzaken      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-77
p. 2067-2068 1-77 p. 2067-2068 (PDF)
De adoptie van ZaÔrese kinderen door Belgische gezinnen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-86
p. 2291-2293 1-86 p. 2291-2293 (PDF)
De associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en IsraŽl      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Intrekking
1-90
p. 2360-2361 1-90 p. 2360-2361 (PDF)
De behandeling en de analyse van de informatie die voor en ten tijde van de genocide in Rwanda en bij de moord op de paracommando's werd verstrekt      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
De bekrachtiging van het Verdrag van Den Haag over de internationale ontvoering van kinderen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-70
p. 1819 1-70 p. 1819 (PDF)
De bekrachtiging van het Verdrag van Den Haag over de internationale ontvoeringen van kinderen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1851 1-71 p. 1851 (PDF)
De belemmering van het onderzoek van het OSI-team (Fraude en corruptie bij het ABOS)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Stemverklaringen van de heren Anciaux, Vautmans, Loones, Erdman, Swaelen en Verreycken en van mevrouw Lizin en stemming over de gewone motie
1-8
p. 182-184 1-8 p. 182-184 (PDF)
De benoeming van een ambassadeur met bijzondere opdracht voor het gebied rond de Grote Meren in Afrika      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
De berekening van de aan de gemeenten toekomende belastingopbrengsten (1-985)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-213
p. 6215-6218 1-213 p. 6215-6218 (PDF)
De berging van laagradioactief afval (1-425)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Stemverklaringen van de heer Loones en de dames Dardenne en Lizin en stemming over de gemotiveerde motie
1-161
p. 4315-4317 1-161 p. 4315-4317 (PDF)
De bescherming die Griekenland verleent aan de vermoedelijke moordenaar van Kosovo-leider Enver Hadri (Uitlevering)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-23
p. 498-499 1-23 p. 498-499 (PDF)
De beslissing om 18 onbemande "Hunter"-vliegtuigen van IsraŽlisch-Amerikaanse makelij te kopen (Technische problemen van het vliegtuig) (1-591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-237
p. 6940-6944 1-237 p. 6940-6944 (PDF)
De beslissing van de Verenigde Staten in verband met Irak (1-787)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-164
p. 4360-4361 1-164 p. 4360-4361 (PDF)
De beslissing van het Duitse Constitutionele Hof over de schadeloosstelling van verplicht tewerkgestelden      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-57
p. 1374-1375 1-57 p. 1374-1375 (PDF)
De beslissingen in verband met het Belgische fregat Westdiep (1-463)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Bespreking
1-170
p. 5053-5059 1-170 p. 5053-5059 (PDF)
De bestrijding van het terrorisme in Europa en de GIA-netten (1-480)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-173
p. 5127-5130 1-173 p. 5127-5130 (PDF)
De betrekkingen met Algerije      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-40 COM
p. 280-286 1-40 COM p. 280-286 (PDF)
De bevordering tot de graad van adjudant bij de rijkswacht (1-1049)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-235
p. 6868-6869 1-235 p. 6868-6869 (PDF)
De bouw van een wapenfabriek in Kenia      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-37
p. 840-843 1-37 p. 840-843 (PDF)
De campagne van mevrouw Bonino, Europees commissaris, in verband met de rechten van de vrouwen in Afghanistan (1-450)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5052-5053 1-170 p. 5052-5053 (PDF)
De contacten tussen Landsverdediging, Rwanda en ZaÔre (en Burundi)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-76 COM
p. 600-603 1-76 COM p. 600-603 (PDF)
De creatie van een nieuwe "bijzondere politiedienst" binnen de rijkswacht (1-454)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-169
p. 5038-5039 1-169 p. 5038-5039 (PDF)
De crisis in Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De crisis rond Irak (1-776)      
  Mondelinge vraag van de heer Staes aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-164
p. 4360-4361 1-164 p. 4360-4361 (PDF)
De elektriciteitssector en de toekomstperspectieven (Fusie Electrabel-Tractebel - Kernenergie - Opwerking van kernafval - MOX - EDF) (1-590)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-237
p. 6939-6940 1-237 p. 6939-6940 (PDF)
De europeanisering van het migranten- en asielbeleid (1-556)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-213
p. 6225-6231 1-213 p. 6225-6231 (PDF)
De fatale afloop van de uitwijzing van Sťmira Adamu (1-552)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-213
p. 6225-6231 1-213 p. 6225-6231 (PDF)
De financiŽle toestand van het personeel van de Congolese ambassade (1-1177)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-269
p. 7783-7784 1-269 p. 7783-7784 (PDF)
De gelijkwaardigheid van de graden binnen de toekomstige geÔntegreerde politie (1-1131)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-256
p. 7405 1-256 p. 7405 (PDF)
De gemeentelijke belastingen en de burgers van de Europese Unie (1-481)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-173
p. 5122-5124 1-173 p. 5122-5124 (PDF)
De genocide in Rwanda en de falende informatievergaring      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
De gevaren verbonden aan de "sarcofaag-reactor" van Tsjernobyl (1-727)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-156
p. 4146 1-156 p. 4146 (PDF)
De gevolgen van de Top van Hanoi en meer in het bijzonder de voorstellen van minister Ylieff (Financiering programma's van het Agentschap van de Francofonie) (1-406)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-156
p. 4160 1-156 p. 4160 (PDF)
De gevolgen van de bijeenkomst te Sjarm el-Sjeikh (Antiterroristische samenwerking en Midden-Oosten)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-42
p. 972-973 1-42 p. 972-973 (PDF)
De gevolgen van de onthullingen in het kader van "het onderzoek van het onderzoek" waartoe de zaken-Dutroux/Nihoul en Cools aanleiding hebben gegeven      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Dehaene, eerste minister
1-68
p. 1757-1768 1-68 p. 1757-1768 (PDF)
De gevolgen van de zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De gevolgen van het overlijden van Sťmira Adamu (1-557)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-213
p. 6225-6231 1-213 p. 6225-6231 (PDF)
De gevolgen van het rapport nr. 4 van de Internationale Unie voor het openbaar vervoerswezen - UITP - en van de privatisering van het openbaar vervoer voor de Belgische openbare vervoersmaatschappijen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-64 COM
p. 518-519 1-64 COM p. 518-519 (PDF)
De handlangers van het Algerijnse terrorisme in Londen (1-467)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5059-5060 1-170 p. 5059-5060 (PDF)
De heropbouw van BosniŽ-Herzegowina      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-42
p. 982-985 1-42 p. 982-985 (PDF)
De hervatting van de betrekkingen met de Rwandese regering (1-427)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Dehaene, eerste minister
1-158
p. 4224-4226 1-158 p. 4224-4226 (PDF)
De hervorming van de politiediensten en de examens en benoemingen bij de gerechtelijke politie (1-1090)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-247
p. 7164-7165 1-247 p. 7164-7165 (PDF)
De houding van de regering ten aanzien van Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-128
p. 3399-3400 1-128 p. 3399-3400 (PDF)
De houding van de regering ten aanzien van JoegoslaviŽ      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-128
p. 3400-3401 1-128 p. 3400-3401 (PDF)
De hulp aan de vluchtelingen in de regio van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De inlichtingen waarover BelgiŽ beschikte in verband met de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda en de bedreigingen jegens Belgen      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-25 COM
p. 180-186 1-25 COM p. 180-186 (PDF)
De interpolitiezones (1-306)      
  Bijlagen bij het verslag van mevrouw Lizin en de heer Caluwť
1-306/1
p. 1-45 1-306/1 p. 1-45 (PDF)
  Verslag van mevrouw Lizin en de heer Caluwť
1-306/1
p. 1-63 1-306/1 p. 1-63 (PDF)
  Bespreking van de aanbevelingen
1-39
p. 894-903 1-39 p. 894-903 (PDF)
De invrijheidsstelling in Nederland van een (vermoedelijk) lid van de GIA, verbonden aan de groep die de zeven Franse kloosterlingen heeft vermoord      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-54
p. 1237-1238 1-54 p. 1237-1238 (PDF)
De islamitische fundamentalisten en hun banden in Algerije, in Egypte en in Europa, met name in Groot-BrittanniŽ (1-405)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-156
p. 4147-4149 1-156 p. 4147-4149 (PDF)
De maatregelen die hij denkt te nemen na zijn bezoek aan het National Center for Missing and Exploited Children (Oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-72
p. 1887-1894 1-72 p. 1887-1894 (PDF)
De maatregelen strekkende tot een betere integratie van de politiediensten      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-72 COM
p. 563-571 1-72 COM p. 563-571 (PDF)
De maatregelen ter verbetering van de werking van het gerechtelijk apparaat te Hoei (Ontoereikend aantal magistraten)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-119
p. 3194-3196 1-119 p. 3194-3196 (PDF)
De mensonwaardige toestanden in het oosten van ZaÔre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2699-2706 1-100 p. 2699-2706 (PDF)
De mogelijke toevloed van oorlogsvluchtelingen uit Kosovo en de eventuele toekenning van de B-status aan die vluchtelingen (1-1152)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Intrekking
1-260
p. 7561 1-260 p. 7561 (PDF)
De moord op Matoub Lounes die in Londen door de GIA is opgeŽist en de noodzaak voor de ministeries van Binnenlandse Zaken van de 15 om een gecoŲrdineerde actie te voeren (1-947)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-203
p. 5809-5810 1-203 p. 5809-5810 (PDF)
De moord op de Belgische Blauwhelmen en de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
De moslimexecutieve van BelgiŽ (1-1119)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-250
p. 7222-7224 1-250 p. 7222-7224 (PDF)
De netwerken van het Algerijnse terrorisme in BelgiŽ (1-370)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister van minister van Binnenlandse Zaken en de heer De Clerck, minister van Justitie
1-112 COM
p. 864-866 1-112 COM p. 864-866 (PDF)
De nieuwe reglementering voor autorally's (1-408)      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-155
p. 4128-4131 1-155 p. 4128-4131 (PDF)
De noodzaak van een Europees diplomatiek initiatief in Kosovo      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-91
p. 2386-2387 1-91 p. 2386-2387 (PDF)
De ongelukkige stem die BelgiŽ heeft uitgebracht in de Commisse van de Verenigde Naties voor internationale veiligheid en ontwapening, ter gelegenheid van het onderzoek van het ontwerp van resolutie over de kernproeven      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Dehaene, eerste minister
1-11
p. 248-253 1-11 p. 248-253 (PDF)
De onmiddellijke gevaren van de Oosteuropese kerncentrales      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-8
p. 180-181 1-8 p. 180-181 (PDF)
De ontvoering van kinderen en de Schengen-Overeenkomst      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-76
p. 2051-2052 1-76 p. 2051-2052 (PDF)
De oprichting in BelgiŽ van een Centrum voor verdwenen kinderen (1-626)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-626/1
p. 1-49 1-626/1 p. 1-49 (PDF)
  Bespreking van de aanbevelingen
1-118
p. 3170-3172 1-118 p. 3170-3172 (PDF)
  1-118
p. 3174-3179 1-118 p. 3174-3179 (PDF)
De oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Dehaene, eerste minister
1-72
p. 1887-1894 1-72 p. 1887-1894 (PDF)
De oprichting van ťťn federale politie      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-72 COM
p. 563-571 1-72 COM p. 563-571 (PDF)
  Verdaging van de vraag om uitleg van mevrouw Milquet
1-77
p. 2089 1-77 p. 2089 (PDF)
De overplaatsing van een rijkswachter die in het kader van de zaak-Dutroux, sommige parlementsleden en het Comitť P op de hoogte bracht van de mogelijke vernietiging van stukken bij het CBO      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-88
p. 2318-2319 1-88 p. 2318-2319 (PDF)
De plaats van de vrouw in de politiediensten in het licht van de hervorming (1-751)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-158
p. 4218-4219 1-158 p. 4218-4219 (PDF)
De politieke situatie in Burundi      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-19
p. 424-426 1-19 p. 424-426 (PDF)
De reactie van BelgiŽ na de executie van negen Ogonie-activisten in Nigeria      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-11 COM
p. 81-85 1-11 COM p. 81-85 (PDF)
De rechten van het kind in de Europese Unie (1-514)      
  Ontwerp-resolutie
   Amendement nr 8 van mevr. Lizin
1-514/3
p. 3 1-514/3 p. 3 (PDF)
De redenen waarom en de omstandigheden waarin werd beslist een fregat naar de Perzische Golf te sturen (1-456)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Bespreking
1-170
p. 5053-5059 1-170 p. 5053-5059 (PDF)
De resolutie van het Vlaamse Parlement in verband met de splitsing van de Belgische stemmen in de Europese Raad      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-51
p. 1186 1-51 p. 1186 (PDF)
De resultaten van de Top van Sjarm El-sjeikh (Anti-terroristische samenwerking en Midden-Oosten)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-30
p. 683-684 1-30 p. 683-684 (PDF)
De resultaten van de vergadering van de vrienden van Congo van 3 en 4 december 1997 (1-407)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-155
p. 4131-4133 1-155 p. 4131-4133 (PDF)
De resultaten van het bezoek van de minister aan Algiers      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-40 COM
p. 280-286 1-40 COM p. 280-286 (PDF)
De roerende en onroerende goederen van de heer Dutroux      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-69
p. 1787-1788 1-69 p. 1787-1788 (PDF)
De samenwerking met Angola      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-21
p. 473 1-21 p. 473 (PDF)
De samenwerking met Zaire      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-6
p. 98 1-6 p. 98 (PDF)
De samenwerking van de 15 op het gebied van de bestrijding van de georganiseerde misdaad (Raad van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU - Verslag)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-117
p. 3134 1-117 p. 3134 (PDF)
De schade die de collaborateurs geleden hebben en de vergoedingen waarin het decreet-Suykerbuyk voorziet (1-688)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-142
p. 3783-3784 1-142 p. 3783-3784 (PDF)
De situatie in Algerije : maatregelen op Belgisch en Europees niveau (1-423)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De situatie in Algerije en de mogelijke bijdrage van BelgiŽ en Europa in de strijd tegen de terreur (1-430)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De situatie in Burundi      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
  1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De situatie in Congo      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging en aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-128
p. 3392-3395 1-128 p. 3392-3395 (PDF)
De situatie in Kosovo (1-469)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5060-5066 1-170 p. 5060-5066 (PDF)
De situatie in het gebied van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2699-2706 1-100 p. 2699-2706 (PDF)
De situatie van de fundamentalisten in de Belgische gevangenissen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-27
p. 607-608 1-27 p. 607-608 (PDF)
De snelle toepassing van het Verdrag Brussel II over de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en het gezag over kinderen (Conventie van Den Haag van 1980 - Internationale ontvoering van kinderen) (1-1066)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-237
p. 6930-6931 1-237 p. 6930-6931 (PDF)
De steun aan de Algerijnse journalisten wier vrijheid van meningsuiting door terroristische aanslagen wordt beknot      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-29
p. 659 1-29 p. 659 (PDF)
De steun die OCMW's verlenen aan vluchtelingen die een bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten (1-1129)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-256
p. 7403-7404 1-256 p. 7403-7404 (PDF)
De studentendemonstratie op dinsdag 28 november 1995 te Luik      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-13
p. 282-283 1-13 p. 282-283 (PDF)
De tenuitvoerlegging van de akkoorden van Oslo over Palestina en het standpunt van BelgiŽ ten aanzien van de huidige situatie (1-965)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-211
p. 6104 1-211 p. 6104 (PDF)
De terugkeer van de Belgische para's uit Congo      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-109
p. 2954-2955 1-109 p. 2954-2955 (PDF)
De tewerkstelling van en de uitkeringen aan gehandicapten (1-1164)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-263
p. 7658-7659 1-263 p. 7658-7659 (PDF)
De tien geadopteerde ZaÔrese kinderen die nu in Kigali verblijven      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-86
p. 2291-2293 1-86 p. 2291-2293 (PDF)
De toepassing van artikel 8b van het Verdrag van Maastricht (Stemrecht van de EU-onderdanen bij de gemeenteraadsverkiezingen)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-34 COM
p. 240-242 1-34 COM p. 240-242 (PDF)
De toepassing van de wet strekkende tot het bevorderen van de deelname van vrouwen aan de politieke besluitvorming (Kieslijsten)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-76
p. 2030-2031 1-76 p. 2030-2031 (PDF)
De toestand in Algerije, de verantwoordelijkheid voor de moordpartijen, het opeisen van de verantwoordelijkheid daarvoor en de desinformatiecampagnes die vanuit Londen worden gevoerd (1-390)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Verdaging
1-140
p. 3759-3761 1-140 p. 3759-3761 (PDF)
   Geschrapt van de agenda
1-142
p. 3782 1-142 p. 3782 (PDF)
De toestand in AziŽ van april 1996 tot maart 1998 (FinanciŽle en monetaire crisis - Ontwikkelingssamenwerking - Buitenlandse handel) (1-855)      
  Debat
1-209
p. 6022-6034 1-209 p. 6022-6034 (PDF)
De toestand in Congo (Midden-Afrika - Congo-Kinshasa - Congo-Brazzaville, Angola - Oorlog - Slachtpartijen - Rechten van de mens) (1-601)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-241
p. 7050-7053 1-241 p. 7050-7053 (PDF)
De toestand in Cuba      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Verdaging
1-117 COM
p. 900 1-117 COM p. 900 (PDF)
De toestand in Cuba (1-397)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-156
p. 4147 1-156 p. 4147 (PDF)
De toestand in Kosovo (1-471)      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5060-5066 1-170 p. 5060-5066 (PDF)
De toestand in Kosovo (1-602)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-239
p. 7014-7016 1-239 p. 7014-7016 (PDF)
De toestand in Kosovo (NAVO, WEU) (1-549)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-211
p. 6134-6136 1-211 p. 6134-6136 (PDF)
De toestand in Kosovo (Slachtingen - NAVO - OVSE-waarnemers - Militaire interventie) (1-602)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-242
p. 7080-7082 1-242 p. 7080-7082 (PDF)
De toestand in ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De toestand in het oosten van ZaÔre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De toestand van mevrouw Sarah Balabagan (Terdoodveroordeling van een Filippijnse door de Verenigde Arabische Emiraten)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse zaken
1-6
p. 104-105 1-6 p. 104-105 (PDF)
De top van de "Francophonie" die in november van dit jaar te HanoÔ wordt gehouden (1-353)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-114 COM
p. 880-881 1-114 COM p. 880-881 (PDF)
De twee Belgen die in Egypte door hun schoonfamilie worden opgesloten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-91
p. 2387 1-91 p. 2387 (PDF)
De uitbetaling van het saldo van de begroting "vrijzinnigheid 1997" (1-718)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-155
p. 4122 1-155 p. 4122 (PDF)
De uitlatingen en de wederzijdse beschuldigingen van de rijkswacht tegenover de magistratuur en het voeden van het ongeloof in de democratie en de rechtsstaat      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De verhouding tussen de verschillende politiediensten en de parketten      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De verkiezingen bij de moslimgemeenschap (Islamitisch integrisme - Staatsveiligheid) (1-889)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-186
p. 5412 1-186 p. 5412 (PDF)
De verklaring van de minister van Binnenlandse Zaken op een vergadering met het rijkswachtpersoneel van de provincie Luxemburg (Octopusakkoord over de politiehervorming - Rol van de burgemeester) (1-940)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-201
p. 5773-5774 1-201 p. 5773-5774 (PDF)
De verklaringen van de minister over de toestand in Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De voorbereiding in BelgiŽ van de Bosnische verkiezingen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-59
p. 1430-1431 1-59 p. 1430-1431 (PDF)
De voorbereiding van de Europese Werkgelegenheidstop in november 1997 (Top van Luxemburg) (1-354)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-116 COM
p. 892-895 1-116 COM p. 892-895 (PDF)
De voorbereiding van de Olympische Spelen in Atlanta en de aanwezigheid van vrouwen in de olympische delegaties      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-56
p. 1331-1332 1-56 p. 1331-1332 (PDF)
De voorgenomen aanwervingen bij de politie en de rijkswacht (1-1076)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-239
p. 6990-6991 1-239 p. 6990-6991 (PDF)
De voorstellen-Fagnart in verband met het vergoeden van medische fouten (PatiŽntenrechten - Burgerlijke aansprakelijkheid van geneesheren en andere medische hulpverleners) (1-955)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-206
p. 5915 1-206 p. 5915 (PDF)
De vooruitzichten op economische samenwerking met Algerije      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-131
p. 3529-3530 1-131 p. 3529-3530 (PDF)
De vrijlating van fundamentalistische activisten van Belgische nationaliteit die op 20 november 1995 in hoger beroep werden veroordeeld (Verlies van nationaliteit)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-13
p. 289-290 1-13 p. 289-290 (PDF)
De wenselijkheid van een overeenkomst tussen het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en De Post (Publicaties met erotische inslag) (1-1117)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-250
p. 7225-7226 1-250 p. 7225-7226 (PDF)
De werking van de commissie "Vrouwen en Ontwikkeling" van het ABOS      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-87 COM
p. 688-690 1-87 COM p. 688-690 (PDF)
De zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De zaak-Lecrenier (Moordenaar - Vereenvoudigde uitleveringsprocedure - Verdrag van Schengen) (1-667)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-137
p. 3675-3676 1-137 p. 3675-3676 (PDF)
Dieren op markten en in dierentuinen - Bescherming en welzijn (1-657)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-63
p. 3254-3255 1-63 p. 3254-3255 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw Lizin, gecoŲpteerd senator
1-3
p. 27 1-3 p. 27 (PDF)
Een betoging van het FIS in Brussel      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-101
p. 2723 1-101 p. 2723 (PDF)
Een politiek gevangene in AlbaniŽ (Rechten van de Mens)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-98
p. 2600-2601 1-98 p. 2600-2601 (PDF)
Eretekens bij de rijkswacht (1-1355)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4540 1-86 p. 4540 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4615 1-87 p. 4615 (PDF)
Europees Fonds voor overstromingen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 183 1-5 p. 183 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1526 1-31 p. 1526 (PDF)
Europees veiligheidssysteem - Rusland - OVSE      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-24
p. 1201-1202 1-24 p. 1201-1202 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Vragenuurtje voorgezeten door de heer Cassiers, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
   Vraag van mevrouw Lizin en antwoorden van de heer Vermeersch, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek, van de heer Delruelle, corapporteur van de Beperkte Commissie en van de heer Van Orshoven, voorzitter van het Raadgevend Comitť
1-147
p. 3913-3914 1-147 p. 3913-3914 (PDF)
Evaluatie van de werking van de Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (1-258)      
  Beraadslaging en indiening van moties
1-35
p. 812-827 1-35 p. 812-827 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Eerste verslag) (1-768)      
  Eerste verslag van de dames Lizin en de Bethune
1-768/1
p. 1-384 1-768/1 p. 1-384 (PDF)
  Bijlagen bij het eerste verslag van de dames Lizin en de Bethune
1-768/2
p. 1-96 1-768/2 p. 1-96 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-207
p. 5941-5961 1-207 p. 5941-5961 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Tweede verslag) (1-768)      
  Tweede verslag van de dames Lizin en de Bethune
1-768/3
p. 1-135 1-768/3 p. 1-135 (PDF)
  Bijlagen bij het tweede verslag van de dames Lizin en de Bethune
1-768/4
p. 1-69 1-768/4 p. 1-69 (PDF)
  Beraadslaging
1-270
p. 7824-7825 1-270 p. 7824-7825 (PDF)
  1-270
p. 7825-7827 1-270 p. 7825-7827 (PDF)
  Termijn voor de ronddeling van het verslag - Stemming - Artikel 27 van het Reglement van de Senaat : toepassing van het artikel - Termijn voor de ronddeling van het verslag - Stemming
1-270
p. 7825 1-270 p. 7825 (PDF)
  1-270
p. 7827 1-270 p. 7827 (PDF)
Het Algerije-beleid van BelgiŽ      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-40 COM
p. 280-286 1-40 COM p. 280-286 (PDF)
Het Duitse initiatief in verband met Algerije (1-726)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-156
p. 4145-4146 1-156 p. 4145-4146 (PDF)
Het Europees beleid ten aanzien van Kosovo (NAVO, WEU) (1-547)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-211
p. 6134-6136 1-211 p. 6134-6136 (PDF)
Het Overlevingsfonds en het gemeenschappelijke programma (IFAD/UNDP/WHO/UNICEF) voor duurzame voedselvoorziening      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-35 COM
p. 244-245 1-35 COM p. 244-245 (PDF)
Het bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan ZaÔre en de situatie in het oosten van dit land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Het conflict bij Electrabel dat betrekking heeft op arbeidstijdverkorting en het scheppen van stabiele banen (1-398)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-151
p. 3988-3990 1-151 p. 3988-3990 (PDF)
Het congres van het Vlaams Blok van 7 november 1998 te Brussel (Politieverordening van de gouverneur houdende toelating van het congres - Vernietiging van het besluit van de burgemeester - Raad van State) (1-573)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-222
p. 6442-6443 1-222 p. 6442-6443 (PDF)
Het embargo tegen Irak (UNO - Kernbewapening) (1-522)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-196
p. 5681-5682 1-196 p. 5681-5682 (PDF)
Het inschakelen van gehandicapten in het normale arbeidsproces (Herziening van het recht op tegemoetkomingen voor gehandicapten) (1-592)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-237
p. 6944-6945 1-237 p. 6944-6945 (PDF)
Het inschakelen van informanten (1-658)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-135
p. 3637 1-135 p. 3637 (PDF)
Het invoeren van een sociaal statuut voor prostituees (1-593)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dua aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-236
p. 6902-6905 1-236 p. 6902-6905 (PDF)
Het leger en het gerechtelijk apparaat in Burundi      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-19
p. 424-426 1-19 p. 424-426 (PDF)
Het lot van Souha Bechara, die opgesloten is in een kamp in Libanon (Aanslag - Rechten van de mens) (1-367)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-114 COM
p. 881 1-114 COM p. 881 (PDF)
Het meten van de omgevingsstraling op het Belgisch grondgebied (Telerad - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) (1-1050)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-235
p. 6869-6870 1-235 p. 6869-6870 (PDF)
Het netwerk van Tunesische integristen die in ons land verblijven en die door de procureur-generaal van Tunis worden beschuldigd      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-63 COM
p. 512-515 1-63 COM p. 512-515 (PDF)
Het niet doorstorten van 90 miljard frank fiscale ontvangsten aan de gemeenten (1-984)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dua aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-213
p. 6215-6218 1-213 p. 6215-6218 (PDF)
Het onderzoek naar de verantwoordelijkheid van Belgische militairen, burgerlijke of politieke instanties bij de moord op 10 Belgische para's en honderdduizenden Tutsi's in de eerste maanden van 1994      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
Het onderzoek naar de verdwijning van Julie en Mťlissa      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-42 COM
p. 301-303 1-42 COM p. 301-303 (PDF)
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 556-557 1-25 p. 556-557 (PDF)
Het onderzoek naar de verdwijningen van kinderen en de gevolgen daarvan binnen de veiligheidskorpsen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Het ongeval in Tihange 1 op 31 oktober 1996      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Verdaging
1-69 COM
p. 546 1-69 COM p. 546 (PDF)
   Bespreking
1-72 COM
p. 562-563 1-72 COM p. 562-563 (PDF)
Het ontwerp-Fagnart in verband met het vergoeden van medische fouten (PatiŽntenrechten - Burgerlijke aansprakelijkheid van geneesheren en andere medische hulpverleners) (1-955)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-186
p. 5406 1-186 p. 5406 (PDF)
Het ontwerp-Fagnart over het vergoeden van medische fouten (PatiŽntenrechten - Burgerlijke aansprakelijkheid van geneesheren en andere medische hulpverleners) (1-1065)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-239
p. 6992-6993 1-239 p. 6992-6993 (PDF)
Het opheffen van het embargo tegen Burundi (1-632)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-268
p. 7766-7767 1-268 p. 7766-7767 (PDF)
Het overleg tussen de federale Staat en de gewesten over de manipulatie bij het toewijzen van de personen- en vennootschapsbelasting ten nadele van de gemeenten (1-560)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-222
p. 6443-6446 1-222 p. 6443-6446 (PDF)
Het protocol over de Europese Defensie en de inhoud van het veiligheids- en defensiebeleid in de IGC (WEU - NAVO)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-128
p. 3398-3399 1-128 p. 3398-3399 (PDF)
Het protocol over de Europese Defensie en de inhoud van het veiligheids- en defensiebeleid in de Intergouvernementele Conferentie      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Verdaging
1-107
p. 2903 1-107 p. 2903 (PDF)
Het rapport over de gezondheidstoestand van de vrouw in de Europese Unie en het feit dat de "Nederlandstalige Vrouwenraad" als enig expert werd aangewezen door de regering (1-711)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-151
p. 3983 1-151 p. 3983 (PDF)
Het rapport van de Europese Rekenkamer over budgetten bestemd voor de nucleaire veiligheid in de Oost-Europese landen (o.a. Tsjernobyl en OekraÔne) (1-569)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Verdaging
1-220
p. 6394 1-220 p. 6394 (PDF)
   Bespreking
1-227
p. 6629-6630 1-227 p. 6629-6630 (PDF)
Het sturen van een Belgisch fregat naar de Golf (1-466)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Verdaging
1-169
p. 5042-5043 1-169 p. 5042-5043 (PDF)
   Bespreking
1-170
p. 5053-5059 1-170 p. 5053-5059 (PDF)
Het verergeren van de situatie in Kosovo en de rol die BelgiŽ kan spelen (NAVO) (1-518)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-196
p. 5678-5681 1-196 p. 5678-5681 (PDF)
Hoorzitting met de heer J. Attali over de besluiten van zijn verslag aan de Verenigde Naties betreffende de plutoniumproblematiek en de proliferatierisico's (1-263)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-263/1
p. 1-21 1-263/1 p. 1-21 (PDF)
Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij (Internet - Werkgelegenheid, delocalisatie, telewerken - Liberalisering telecommunicatiesector - Toegang tot informatie en universele dienst - Educatie en democratie - Cultuur en gebruik der talen - Burgerlijk recht en strafrecht : codering van gegevens; criminaliteit - Intellectuele rechten - Geheimhouding en privacy) (1-751)      
  Nota ingediend door de dames Milquet en Bribosia-Picard, de heer Foret, mevrouw Lizin, de heren Jonckheer en Boutmans, mevrouw de Bethune en de heer Goris
1-751/1
p. 1-16 1-751/1 p. 1-16 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140)      
  Ontwerp van memorandum voorgesteld door het Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden van Kamer en Senaat
   Amendement nr 17 van mevrouw Lizin c.s. (Versterking van de EU- EMU)
1-140/8
p. 1 1-140/8 p. 1 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en bespreking van de amendementen
1-32
p. 745-773 1-32 p. 745-773 (PDF)
Islamitische hoofdhoek - Identiteitsbewijs - Bestuurs- en controlehandelingen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 493 1-11 p. 493 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 556 1-12 p. 556 (PDF)
Kosovo (Explosieve situatie - Albanese bevolking) (1-978)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-213
p. 6213 1-213 p. 6213 (PDF)
Kosovo - was de ADIV op de hoogte ? (Algemene Inlichtingendienst van het Leger - Spionageactiviteiten op Belgisch grondgebied t.v.v. ServiŽ) (1-574)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-222
p. 6441-6442 1-222 p. 6441-6442 (PDF)
Kosovo en de vergadering van de contactgroep in Rome (1-875)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-183
p. 5360-5361 1-183 p. 5360-5361 (PDF)
Laagradioactief afval (1-429)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Stemverklaringen van de heer Loones en de dames Dardenne en Lizin en stemming over de gemotiveerde motie
1-161
p. 4315-4317 1-161 p. 4315-4317 (PDF)
Mededeling      
  Brief van de humanitaire organisatie "Artsen zonder Grenzen"
1-8 COM
p. 48 1-8 COM p. 48 (PDF)
Ontmoeting van de vice-eerste minister en minister van Landsverdediging met de Franse minister van Landsverdediging op 15 januari 1999 (Bilaterale betrekkingen inzake defensievraagstukken - Belgische deelname aan het ruimteprogramma HELIOS - Programma OCCAR) (1-613)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-247
p. 7178-7180 1-247 p. 7178-7180 (PDF)
Ontwerp van richtlijn en Belgische regelgeving voor de veiligheid van de passagiersboten (1-916)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3686 1-71 p. 3686 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-72
p. 3776-3777 1-72 p. 3776-3777 (PDF)
Onvolwaardigheden van de lopende onderzoeken en hun gevolgen op het niveau van de organisatie van de Justitie      
  Gedachtenwisseling
1-49 COM
p. 385-396 1-49 COM p. 385-396 (PDF)
  1-49 COM
p. 397-406 1-49 COM p. 397-406 (PDF)
Problemen van Sabena, de Regie der Luchtwegen (RLW) en de Brussels Airport Terminal Company (BATC) (Zie doc. Senaat 1-780/3 en 1-780/4)      
  Algemene beraadslaging
1-154
p. 4086-4091 1-154 p. 4086-4091 (PDF)
Reis van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking naar ZaÔre en de toestand in ZaÔre en Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Reorganisatie van de politie      
  Debat over de hervorming
1-134
p. 3595-3614 1-134 p. 3595-3614 (PDF)
  Voortzetting van het debat over de hervorming
1-135
p. 3618-3624 1-135 p. 3618-3624 (PDF)
Resultaten van de Top van Amsterdam (16-17 juni 1997) (1-702)      
  Bespreking van het voorstel van resolutie
1-128
p. 3373-3375 1-128 p. 3373-3375 (PDF)
  1-128
p. 3376-3381 1-128 p. 3376-3381 (PDF)
Telerad, het systeem voor het meten van de radioactiviteit op het Belgisch grondgebied (1-356)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-112 COM
p. 862-864 1-112 COM p. 862-864 (PDF)
Terugbetaling van de behandeling van stofwisselingsziekten (en met name mucoviscidose) (1-876)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-183
p. 5361-5362 1-183 p. 5361-5362 (PDF)
Toestand in Kosovo (Militaire agressie van Belgrado tegen de Albanese bevolking in Kosovo - Humanitaire tragedie - Militaire interventie van de NAVO)      
  Debat
1-258
p. 7472-7480 1-258 p. 7472-7480 (PDF)
Toestand in ZaÔre      
  Mededeling van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging
   Bespreking van de mededeling
1-101
p. 2733-2749 1-101 p. 2733-2749 (PDF)
Tweede Conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de Lidstaten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (IIe CCEC), Lissabon 29 en 30 oktober 1998 [Nota : Eerste Conferentie (mei 1997 - Het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Verdragen, Verslag) = niet-parlementair document] (1-1318)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Lizin
1-1318/1
p. 1-19 1-1318/1 p. 1-19 (PDF)
Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, ondertekend te Amsterdam, 2 oktober 1997 (1-1001)      
  Verslagen namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
   Samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken : Verslag van mevrouw Lizin (S) en de heer Moriau (K)
1-1001/1
p. 27-32 1-1001/1 p. 27-32 (PDF)
Verklaringen van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over een genocide in Kivu      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Voorstel houdende instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de pedofilienetwerken in BelgiŽ en hun banden met buitenlandse netwerken (1-551)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
1-551/1
p. 1-2 1-551/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstelijke Raad met andere ambten) (1-984)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de actie die tegen de antipersoonsmijnen gevoerd kan worden met het oog op de komende assemblťe van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (1-237)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-237/1
p. 1 1-237/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de delokalisatie en het verlies aan banen binnen de Europese Unie, meer bepaald inzake Renault-Vilvoorde (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie naar aanleiding van de sluiting van Renault Vilvoorde) (1-560)      
  Bespreking
1-98
p. 2610-2615 1-98 p. 2610-2615 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1219)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Mahoux
1-1219/1
p. 1-2 1-1219/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-255
p. 7372-7375 1-255 p. 7372-7375 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1220)      
  Algemene beraadslaging
1-255
p. 7372-7375 1-255 p. 7372-7375 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1229)      
  Algemene beraadslaging
1-255
p. 7372-7375 1-255 p. 7372-7375 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1245)      
  Algemene beraadslaging
1-255
p. 7372-7375 1-255 p. 7372-7375 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam (Intergouvernementele Conferentie) (1-974)      
  Voorstel van de heer Hostekint en mevrouw Lizin
1-974/1
p. 1-3 1-974/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie (en oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie) (1-994)      
  Algemene beraadslaging
1-188
p. 5443-5461 1-188 p. 5443-5461 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten van illegaal in ons land verblijvende buitenlanders (Gedwongen verwijdering van het grondgebied) (1-1099)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heren Happart en Istasse
1-1099/1
p. 1-3 1-1099/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de Koerden in Koerdistan (1-275)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Anciaux
1-275/1
p. 1 1-275/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de tiende verjaardag van het kernongeval in de centrale te Tsjernobyl (1-256)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
1-256/1
p. 1 1-256/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in AlbaniŽ (1-583)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-583/1
p. 1 1-583/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bloedbad in de Staat Chiapas (Mexico) (Indianen - Zapatisten) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de moorden in de Staat Chiapas (Mexico) (1-844)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Mahoux
1-844/1
p. 1-2 1-844/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin
1-844/2
p. 1 1-844/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het vaststellen van een bijzondere procedure om naar aanleiding van de politiehervorming vrouwelijke politieagenten in dienst te nemen (1-910)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-910/1
p. 1-2 1-910/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin
1-910/2
p. 1 1-910/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de solidariteit tussen Noord en Zuid (1-645)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-645/2
p. 1-2 1-645/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanslagen in IsraŽl      
  Beraadslaging
1-28
p. 636-640 1-28 p. 636-640 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Irak (UNO-embargo) (1-239)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-239/3
p. 1-37 1-239/3 p. 1-37 (PDF)
  Stemming over het amendement, stemverklaringen van de heren Ceder, Anciaux, Vautmans, mevrouw Lizin, de heren Boutmans en Destexhe, mevrouw Bribosia-Picard en de heer Staes en stemming over het geheel
1-44
p. 1035-1037 1-44 p. 1035-1037 (PDF)
Voorstel van resolutie tot heroverweging van de "kritische dialoog" tussen de Lid-Staten van de Europese Unie en Iran (Eerbiediging van de mensenrechten) (1-378)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-378/1
p. 1-2 1-378/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een doelgericht ontwikkelingsbeleid en een krachtdadig Afrikabeleid (1-302)      
  Beraadslaging en onderzoek van de amendementen
1-45
p. 1055-1068 1-45 p. 1055-1068 (PDF)
  Eindstemming, aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Foret, Hostekint, Goris, mevrouw Thijs, de heer Anciaux, de dames Willame-Boonen en Lizin
1-46
p. 1088-1090 1-46 p. 1088-1090 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (1-584)      
  Advies van het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van de dames Cantillon en Lizin (Auditie : het Portugese voorbeeld)
1-584/3
p. 1-36 1-584/3 p. 1-36 (PDF)
Welk gevolg de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie denken te geven aan de verschillende rapporten over de hervorming van de politiestructuur      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-129
p. 3424-3435 1-129 p. 3424-3435 (PDF)
Wet van 15 december 1980 op de vreemdelingen - Burgerlijke stand - Vermelding "ongeletterd of kan niet tekenen" (1-1356)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4540 1-86 p. 4540 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-93
p. 4896 1-93 p. 4896 (PDF)
Wet van 15 december 1980 op de vreemdelingen - Vermelding "verstoting" (1-1357)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4540-4541 1-86 p. 4540-4541 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-94
p. 4925 1-94 p. 4925 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Belgische internationale samenwerking (Toekomstplan voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking) (1-1309)      
  Algemene beraadslaging
1-268
p. 7768-7771 1-268 p. 7768-7771 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (Onderzoeken ingesteld voor het afgeven van een officiŽle machtiging welke toegang verleent tot geheime gegevens) (1-1011)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1011/4
p. 1-21 1-1011/4 p. 1-21 (PDF)
  Algemene beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-222
p. 6429-6432 1-222 p. 6429-6432 (PDF)
  Algemene beraadslaging : hervatting van de beraadslaging
1-224
p. 6503-6505 1-224 p. 6503-6505 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer (Radars, videocamera's, weegbruggen enz.) (1-362)      
  Amendementen nrs 32 tot 40 van de heer Happart en mevrouw Lizin
1-362/4
p. 1-2 1-362/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de opstelling van de lijst van de in het buitenland gevestigde Belgische kiezers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers (1-1305)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1305/2
p. 1-3 1-1305/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-251
p. 7312-7313 1-251 p. 7312-7313 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Omzetting EG-richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt - Openstelling voor de mededinging van de elektriciteitsmarkt - Elektriciteitsproductie - Bescherming van de huishoudelijke verbruikers - Tarifering - Beheer van het transmissienet - Openbare dienstverplichtingen - Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit - Bescherming leefmilieu) (1-1308)      
  Amendementen nrs 35 tot 41 van mevrouw Lizin
1-1308/3
p. 7-10 1-1308/3 p. 7-10 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames Lizin en Dardenne en eindstemming
1-263
p. 7681-7682 1-263 p. 7681-7682 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Centraal Strafregister (1-663)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Lizin
1-663/2
p. 1-3 1-663/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 22 en 23 van de heer Desmedt en mevrouw Lizin, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-663/5
p. 1-4 1-663/5 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-131
p. 3489-3500 1-131 p. 3489-3500 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel op 5 mei 1998 (1-1193)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-236
p. 6905-6910 1-236 p. 6905-6910 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 20 april 1994, tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen de Republiek Korea en het Koninkrijk BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977 (1-286)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-286/2
p. 1-6 1-286/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat IsraŽl, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995 (1-715)      
  Algemene beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-234
p. 6851-6852 1-234 p. 6851-6852 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Algerijnse Democratische Volksrepubliek inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Algiers op 24 april 1991 (1-151)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-151/2
p. 1-3 1-151/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek MongoliŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 3 maart 1992 (1-273)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-273/2
p. 1-4 1-273/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van RoemeniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 4 maart 1996 (1-1327)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1327/2
p. 1-4 1-1327/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de regering van de Republiek Kazachstan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Almaty op 16 april 1998 (1-1257)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1257/2
p. 1-4 1-1257/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije betreffende het internationale wegvervoer en het transitvervoer van personen en goederen en het Protocol, ondertekend te Brussel op 29 maart 1994 (1-1179)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1179/2
p. 1-3 1-1179/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Volksrepubliek Algerije tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse bijstand inzake belastingen naar het inkomen en het vermogen, ondertekend te Algiers op 15 december 1991 (1-400)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-400/2
p. 1-3 1-400/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 14 mei 1996 (1-1376)      
  Mondeling verslag van mevrouw Lizin, algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-261
p. 7599-7600 1-261 p. 7599-7600 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (1-1236)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1236/2
p. 1-6 1-1236/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland, anderzijds, Bijlagen I tot VIII, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 6 maart 1995 (1-630)      
  Beraadslaging, stemverklaringen van mevrouw Dardenne, de heren Mahoux, Anciaux, Verreycken, Vautmans, Erdman, Boutmans, mevrouw Lizin en terugzending naar de commissie
1-131
p. 3520-3522 1-131 p. 3520-3522 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Hongarije; 2į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Polen; 3į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek; ondertekend te Brussel op 16 december 1997 (1-1027)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-204
p. 5836-5849 1-204 p. 5836-5849 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten : 1į Overeenkomst tussen de Republiek Oezbekistan en het Koninkrijk BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en Protocol, ondertekend te Brussel op 14 november 1996, 2į en Aanvullend Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oezbekistan, tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 november 1996, gedaan te Tashkent op 17 april 1998 (1-1377)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1377/2
p. 1-4 1-1377/2 p. 1-4 (PDF)
  Mondeling verslag van mevrouw Lizin, algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-261
p. 7600-7601 1-261 p. 7600-7601 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Document waarover de partijen bij het Verdrag van 19 november 1990 inzake conventionele strijdkrachten in Europa overeenstemming hebben bereikt, gedaan te Wenen op 31 mei 1996 (1-457)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-457/2
p. 1-5 1-457/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, gedaan te 's-Gravenhage op 25 oktober 1980, tot opheffing van de artikelen 2 en 3 van de wet van 1 augustus 1985 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, opgemaakt te Luxemburg op 20 mei 1980, alsook tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (1-952)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-952/2
p. 1-8 1-952/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-204
p. 5851-5853 1-204 p. 5851-5853 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de verlening van bijstand in het geval van een nucleair ongeval of een calamiteit met radioactieve stoffen, opgemaakt te Wenen op 26 september 1986 (1-683)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-683/2
p. 1-22 1-683/2 p. 1-22 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake een alomvattend verbod op kernproeven, de Bijlagen 1 en 2, en het Protocol, gedaan te New York op 24 september 1996 (1-1239)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1239/2
p. 1-6 1-1239/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake nucleaire veiligheid, gedaan te Wenen op 20 september 1994 (Kerninstallaties - Landen van Centraal- en Oost-Europa en bepaalde ontwikkelingslanden) (1-314)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-314/2
p. 1-18 1-314/2 p. 1-18 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-55
p. 1317-1320 1-55 p. 1317-1320 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Anciaux, de dames Sťmer en Lizin, de heren Boutmans en Loones, mevrouw Dardenne en eindstemming
1-56
p. 1355-1356 1-56 p. 1355-1356 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake vroegtijdige kennisgeving van een nucleair ongeval, opgemaakt te Wenen op 26 september 1986 (1-697)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-697/2
p. 1 1-697/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (1-758)      
  Amendementen nrs 32 en 33 van mevrouw Lizin
1-758/5
p. 8-9 1-758/5 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 62 van mevrouw Lizin
   Huiszoeking en inbeslagneming
1-758/6
p. 11-13 1-758/6 p. 11-13 (PDF)
  Amendement nr 96 van mevrouw Lizin
1-758/9
p. 3 1-758/9 p. 3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Lizin
1-758/10
p. 1-227 1-758/10 p. 1-227 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-209
p. 6035-6043 1-209 p. 6035-6043 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de dames Delcourt-PÍtre en Merchiers, de heer Nothomb, de dames Cantillon en Lizin, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Loones, Destexhe, Coveliers en Anciaux
1-41
p. 942-947 1-41 p. 942-947 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-520)      
  Amendement nr 7 van mevrouw Lizin
1-520/4
p. 1-2 1-520/4 p. 1-2 (PDF)
  Beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-139
p. 3735-3737 1-139 p. 3735-3737 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Toetreding tot de EMU - Eenheidsmunt - Fiscaal beleid - Europese fiscaliteit - Maastrichtnormen - Stabiliteitspact
1-66
p. 1652-1653 1-66 p. 1652-1653 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen
1-63
p. 1537 1-63 p. 1537 (PDF)
  1-63
p. 1551 1-63 p. 1551 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames de Bethune, Bribosia-Picard en Maximus, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Anciaux, Van Hauthem, Foret en de dames Cornet d'Elzius en Lizin en eindstemming
1-67
p. 1726-1729 1-67 p. 1726-1729 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Hervorming van het ABOS) (Zie ook doc. Senaat 1-1074) (1-1073)      
  Amendement nr 9 van mevrouw Lizin en de heer Mahoux
1-1073/3
p. 2-3 1-1073/3 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen (1-1012)      
  Verslag van mevrouw Lizin
1-1012/3
p. 1-4 1-1012/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-222
p. 6429-6432 1-222 p. 6429-6432 (PDF)
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-224
p. 6503-6505 1-224 p. 6503-6505 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal (RLW - BATC) (1-780)      
  Verslag van de dames Bribosia-Picard en Lizin
1-780/3
p. 1-202 1-780/3 p. 1-202 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-154
p. 4086-4091 1-154 p. 4086-4091 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeesters en schepenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie) (1-987)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel houdende afschaffing van de korting van 3 percent die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting (verschuldigd aan de gemeenten - Administratiekosten - WIB) (1-1278)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
1-1278/1
p. 1-2 1-1278/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake gemeentelijke belastingen (Gebouwde onroerende goederen gebruikt als hoofdverblijfplaats) (1-908)      
  Voorstel van de heer Caluwť en mevrouw Lizin
1-908/1
p. 1-3 1-908/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven (1-911)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
1-911/1
p. 1-2 1-911/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin en de heer Istasse
1-911/2
p. 1 1-911/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-234
p. 6850-6851 1-234 p. 6850-6851 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een Interpoldienst voor kinderen (1-200)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-200/1
p. 1-6 1-200/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen (1-729)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Desmedt
1-729/1
p. 1-4 1-729/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 171bis betreffende de schijnhuwelijken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk) (1-512)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-512/1
p. 1-5 1-512/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Lizin en de heer Happart
1-512/3
p. 1-3 1-512/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering van het elektronisch huisarrest als een vorm van vrijheidsstraf (1-525)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-525/1
p. 1-7 1-525/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende maatregelen om het terrorisme aan banden te leggen (1-677)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-677/1
p. 1-8 1-677/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verbod voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales verder in onderaanbesteding te geven (Veiligheid) (1-1153)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-1153/1
p. 1-4 1-1153/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscherping van het toezicht op personen die in vrijheid zijn gesteld of veroordeeld na zedenfeiten met minderjarigen (1-462)      
  Voorstel van de dames Lizin en Milquet
1-462/1
p. 1-7 1-462/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Hervorming van de Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten) (1-1268)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-255
p. 7379-7393 1-255 p. 7379-7393 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen aan de hervorming der instellingen (Federale, gemeentelijke en provinciale ambtenaren die een mandaat uitoefenen als lid van de Raad of van de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest of van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (1-397)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om een aantal aspecten van de nasleep van de oorlog te regelen (Heropening termijn - Oorlogsgevangenen - 8 mei feestdag) (1-327)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-327/1
p. 1-2 1-327/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het geweld binnen het gezin aan banden te leggen (Strafwetboek - Wetboek van Strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan) (1-269)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
1-269/1
p. 1-10 1-269/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-95
p. 2528-2532 1-95 p. 2528-2532 (PDF)
  Algemene beraadslaging van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-137
p. 3676-3681 1-137 p. 3676-3681 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldtop voor sociale ontwikkeling die van 6 tot 13 maart 1995 te Kopenhagen heeft plaatsgehad (1-291)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-291/1
p. 1-4 1-291/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad      
  Beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-11
p. 244-248 1-11 p. 244-248 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad (1-124)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-124/1
p. 1-3 1-124/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen (Lijsten : verhouding twee derde/een derde) (Wijziging gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, wet 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezingen van het Europees Parlement, Kieswetboek 12 augustus 1982, gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen) (1-743)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
1-743/1
p. 1-4 1-743/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet (Tuchtrechtelijke vervolging) (1-857)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-857/1
p. 1-3 1-857/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde (1-986)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten (1-985)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 120ter in de nieuwe gemeentewet, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke adviesraden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden) (1-585)      
  Stemverklaringen van mevrouw Cornet d' Elzius, de heren Ceder en Loones en de dames Jeanmoye en Lizin en eindstemming
1-172
p. 5095-5096 1-172 p. 5095-5096 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 413 van het Strafwetboek (Op heterdaad betrappen op overspel : verschoningsgrond voor doodslag, verwondingen en slagen) (1-300)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-95
p. 2528-2532 1-95 p. 2528-2532 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de hulpdiensten en tot opheffing van de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming (Samenvoeging van de Civiele Bescherming met de regionale brandweer- en hulpdiensten - Gewestelijke indeling en provinciale hulpdiensten - Speciale interventiegroep - Mobiele urgentie- en reanimatiediensten - Diensten 100) (1-1279)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-1279/1
p. 1-11 1-1279/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen (Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden) (1-989)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames Milquet en Lizin, de heren Desmedt, Loones, Caluwť, Boutmans en Nothomb en eindstemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-258
p. 7468-7469 1-258 p. 7468-7469 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector (Wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor personeel van overheidsdiensten en van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van verlof voor uitoefening van een politiek mandaat) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector) (1-988)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104, 3į van het Wetboek der inkomstenbelastingen 1992 (Aftrekbaarheid van de giften aan de Wereldgezondheidsorganisatie) (1-391)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Ph. Charlier
1-391/1
p. 1-2 1-391/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 125 van de nieuwe gemeentewet (Vervullen van de bediening van ambtenaar van de burgerlijke stand door federale en gewestelijke verkozenen voor het voltrekken van huwelijken) (1-810)      
  Voorstel van de heer Poty en mevrouw Lizin
1-810/1
p. 1-3 1-810/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 220 van het Kieswetboek (Gelijkheid mannen-vrouwen in de Senaat : correctie ter gelegenheid van de verkiezing door de Senaat van senatoren) (1-1113)      
  Voorstel van de dames Thijs en Lizin
1-1113/1
p. 1-2 1-1113/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument ten einde de vestiging en de benaming van fabriekswinkels aan regels te onderwerpen (1-1178)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-1178/1
p. 1-2 1-1178/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 houdende regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Vaste Comitťs van Toezicht P en I) (1-390)      
  Amendement nr 23 van mevrouw Lizin
1-390/5
p. 1 1-390/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-255
p. 7379-7393 1-255 p. 7379-7393 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het actief kader van het operationeel korps van de rijkswacht en de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden voor het rijkswachtpersoneel van het actief kader (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het syndicaal statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht) (1-502)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Pinoie
1-502/1
p. 1-5 1-502/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Pinoie en mevrouw Lizin
1-502/2
p. 1-3 1-502/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 15 van mevrouw Lizin en de heer Pinoie
1-502/4
p. 3-6 1-502/4 p. 3-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-135
p. 3624-3629 1-135 p. 3624-3629 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wat betreft de rechtbank van eerste aanleg te Hoei (Verhoging van het aantal rechters) (1-685)      
  Voorstel van de dames Lizin en Bribosia-Picard
1-685/1
p. 1-8 1-685/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op de temporaliŽn der erediensten (Intrekking erkenning : schending fundamentele rechten of openbare orde - Islam) (1-1093)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
1-1093/1
p. 1-3 1-1093/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers ten einde een aantal nieuwe onverenigbaarheden en ontzeggingen alsook nieuwe verplichtingen inzake de indiening van een lijst van mandaten, ambten en beroepen vast te stellen (Parlementsleden) (1-864)      
  Algemene beraadslaging: hervatting van de beraadslaging (Het wetsvoorstel vervalt door aanneming van ontwerp nr 1-985)
1-211
p. 6112-6117 1-211 p. 6112-6117 (PDF)
Wijziging door de rapporteur van de tekst van een wetsontwerp na de goedkeuring ervan door de commissie van de Senaat : louter technische correcties of amendement ?      
  NULL
1-222
p. 6429-6432 1-222 p. 6429-6432 (PDF)
Zijn verklaringen en de voorgestelde maatregelen betreffende het verloop van rally's      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-15 COM
p. 112-117 1-15 COM p. 112-117 (PDF)
   Voorstellen van amendement ingediend door sommige leden van de meerderheid - Verzoek tot terugzending van de gemotiveerde motie en de amendementen naar commissie
1-21
p. 478-479 1-21 p. 478-479 (PDF)
   Stemverklaringen van de dames Lizin en Bribosia-Picard en de heren Foret, Weyts, Boutmans en Loones en stemming over het amendement en over de motie
1-25
p. 561-563 1-25 p. 561-563 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999