Schriftelijke vragen van 5-3101 tot 5-3200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-3101 Tommelein Bart (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Import van vlees - Vlees dat niet werd gecontroleerd op boviene spongiforme encefalopathie (BSE) - Controle in de Belgische slachthuizen
  Verzending vraag 19/9/2011
  Antwoord 21/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3100
5-3102 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Alcoholslot - Introductie - Mislukking
  Verzending vraag 21/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4899
5-3103 Durnez Jan (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Telefoonboek - Leesbaarheid - Telefoonzones per boekdeel
  Verzending vraag 21/9/2011
  Antwoord 27/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3485
5-3104 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Parkings naar Oostende - Illegalen - Mensensmokkelaars - Controles - Spercontroles
  Verzending vraag 21/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4995
5-3105 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Oostende - Spoorweg - Incidenten met transit-illegalen- Kraakpanden van de NMBS - Handhaving
  Verzending vraag 21/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3107
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5033
5-3106 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Oostende - Spoorweg - Incidenten met transit-illegalen- Kraakpanden van de NMBS - Handhaving
  Verzending vraag 21/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3107
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4996
5-3107 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Oostende - Spoorweg - Incidenten met transit-illegalen- Kraakpanden van de NMBS - Handhaving
  Verzending vraag 21/9/2011
  Antwoord 26/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3106
5-3108 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Oostende - Transit-illegalen - Handhaving - Extra inzet manschappen - Aanzuigeffect
  Verzending vraag 21/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4997
5-3109 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Vrijwilligerswerk - Invaliditeitsuitkering - Onverenigbaarheid
  Verzending vraag 21/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3110
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4549
5-3110 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Vrijwilligerswerk - Invaliditeitsuitkering - Onverenigbaarheid
  Verzending vraag 21/9/2011
  Antwoord 3/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3109
5-3111 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Win-winbanenplan - Resultaten
  Verzending vraag 21/9/2011
  Antwoord 17/11/2011
5-3112 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Musea - Neushoorndiefstallen - Preventie - Museum voor Midden-Afrika in Tervuren
  Verzending vraag 21/9/2011
  Antwoord 6/10/2011
5-3113 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale Dienst voor personen met een handicap - Aanvragen van invaliditeitsattesten - Afhandelingsduur
  Verzending vraag 21/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3114
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5109
5-3114 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale Dienst voor personen met een handicap - Aanvragen van invaliditeitsattesten - Afhandelingsduur
  Verzending vraag 21/9/2011
  Antwoord 22/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3113
5-3115 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kringloopfonds - Toxische kredieten - Schadevergoeding - Juridische procedures
  Verzending vraag 21/9/2011
  Antwoord 3/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3117
5-3116 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Kringloopfonds - Toxische kredieten - Schadevergoeding - Juridische procedures
  Verzending vraag 21/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3117
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5128
5-3117 De Croo Alexander (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kringloopfonds - Toxische kredieten - Schadevergoeding - Juridische procedures
  Verzending vraag 21/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3116
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5129
5-3118 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Politie zone van Ukkel-Watermaal-Bosvoorde-Oudergem - Parkeerboetes - Inning - Taalwetgeving
  Verzending vraag 21/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4689
5-3119 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie zone van Ukkel-Watermaal-Bosvoorde-Oudergem - Parkeerboetes - Inning - Taalwetgeving
  Verzending vraag 21/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4830
5-3120 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Politie zone van Ukkel-Watermaal-Bosvoorde-Oudergem - Parkeerboetes - Inning - Taalwetgeving
  Verzending vraag 21/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4876
5-3121 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - Federaal beleid
  Verzending vraag 23/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4293
5-3122 Maes Lieve (N-VA) minister van Justitie  
  Parket - Opvolging dossiers - Beschikbare elementen
  Verzending vraag 23/9/2011
  Antwoord 27/10/2011
5-3123 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) - Computer Emergency Response Team (CERT) - Specifieke situatie Defensie
  Verzending vraag 23/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4320
5-3124 Vanlouwe Karl (N-VA) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Federaal beleid - Opmerkingen Comitť I
  Verzending vraag 23/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4291
5-3125 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - BelNet - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
  Verzending vraag 23/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4321
5-3126 Vanlouwe Karl (N-VA) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - Oprichting - Werking - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Economie
  Verzending vraag 23/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4322
5-3127 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Europese Unie (EU) - Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
  Verzending vraag 23/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4302
5-3128 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Website e-cops.be - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Initiatieven en prioriteiten
  Verzending vraag 23/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4315
5-3129 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Elektronische enkelbanden - Werking - Problemen - Overwogen oplossingen
  Verzending vraag 23/9/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-3130 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Hof van assisen - Jury - Leden - Vergoeding - Verhoging
  Verzending vraag 23/9/2011
  Antwoord 1/12/2011
5-3131 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Hof van assisen - Jury - Leden - Leeftijdsgrenzen - Wijziging
  Verzending vraag 23/9/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-3132 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Alcoholsloten - Toepassing - Moeilijkheden - EfficiŽntie van het systeem
  Verzending vraag 23/9/2011
  Antwoord 19/10/2011
5-3133 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Elektronische enkelbanden - Werking - Problemen -Personeelsleden van het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht - Werkomstandigheden
  Verzending vraag 23/9/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-3134 Winckel Fabienne (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Kilometerfraude bij voertuigen - Bestrijding - Vzw Car Pass - Informatie over de kilometerstand - Niet-mededeling door bepaalde vakmensen - Controles - Sancties
  Verzending vraag 23/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3135 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Aangiften bij de belastingadministratie - Fiscale controles - Criteria - Resultaten - Lasterlijke aangiften
  Verzending vraag 23/9/2011
  Antwoord 18/11/2011
5-3136 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  BOB-Zomercampagne - Regionale verschillen in het aantal alcoholtests - Hoge aantal tests in de provincie Antwerpen
  Verzending vraag 23/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4831
5-3137 Franssen Cindy (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Duitse bunker in Kaaskerke - Oprichting van een historisch centrum door het Koninklijk Museum van het leger en de krijgsgeschiedenis (KMLK) - Consolidatie van de site - Kosten - Financiering - Eigendomsoverdracht - Onderhandelingen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3138 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Verdrag nr. 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) voor het huispersoneel - Inwerkingtreding - Ratificatie door BelgiŽ - Termijn - Gevolgen voor het Belgisch recht
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 1/12/2011
5-3139 Temmerman Marleen (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Paspoorten uitgegeven tussen januari 2008 en februari 2009 - Productiefout - Gratis vernieuwing - Op de hoogte brengen van de diensten van burgerlijke stand en de houders van een paspoort
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 18/11/2011
5-3140 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenteverkiezingen - Elektronisch stemmen - Vlaamse gemeenten - Vervanging van de huidige apparatuur - Ontwikkeling van nieuwe stemcomputers - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4360
5-3141 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Menselijk gedrag - Vrije wil - Neurobiologie - Forensische psychiatrie - Praktijk van de rechtsspraak - Expertise - Beleid
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4690
5-3142 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst Justitie - Gerechtelijk apparaat - Informatica - Achterstand - Investeringen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4691
5-3143 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Psychiatrische patiŽnten - Mishandeling - Klachten - Statistieken - Gegevens
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4692
5-3144 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Planking - Nieuwe soorten overtredingen - Registratie - Evolutieve computerprogramma's
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3145 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Assisenjuryleden - Verzekeringen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 2/12/2011
5-3146 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Koelcellen - Lichamen - Vrijgave voor begrafenis - Turkije
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 1/12/2011
5-3147 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Sponsoring - Lottowielerploeg
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4924
5-3148 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijongeschiktheid - Inlevering rijbewijs - Opvolging
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 21/11/2011
5-3149 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Begrafenisondernemer - Beroep - Reglementering - Vrijheid van beroep
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4832
5-3150 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenten - Overlijdens - Medische vaststellingen - Controlearts - Huisarts - Lijkenvervoer
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4833
5-3151 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Europese wijk - Stroompanne - Veiligheid - Veiligheidsplannen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4834
5-3152 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeentelijke mortuaria - Regelgeving - Tarieven - Kwaliteit
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4835
5-3153 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenten - Aangifte van overlijden - Belastingen of taksen - Gemeentelijke begrafenisdienst
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4836
5-3154 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Identiteitskaart - Paspoort - Geslachtsvermelding - Onbepaald
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4837
5-3155 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  BelgiŽ - Lijkenvervoer - Reglementering - Controle
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4838
5-3156 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Flitspalen - Vandalisme - Cijfers - Evolutie - Kostprijs
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3157
5-3157 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Flitspalen - Vandalisme - Cijfers - Evolutie - Kostprijs
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 19/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3156
5-3158 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Homejacking - Bankpersoneel - Voorkomingbeleid
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4839
5-3159 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Verenigde Naties - Financiering
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4925
5-3160 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Geroofde kunstwerken - Opeising en herverwerving - Buitenlandse musea en verzamelingen - Antwerpen - St-Pauluskerk - Rubens
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 1/12/2011
5-3161 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Mensen zonder papieren - Amokmakers - Afzonderlijk gesloten asielcentrum - Criteria - Scheiding der machten
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3162 de Bethune Sabine (CD&V) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
5-3163 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 18/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
5-3164 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5189
5-3165 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 24/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
5-3166 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5198
5-3167 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5204
5-3168 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5211
5-3169 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5218
5-3170 de Bethune Sabine (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5224
5-3171 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5230
5-3172 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5236
5-3173 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5243
5-3174 de Bethune Sabine (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 13/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
5-3175 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5190
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5313
5-3176 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 12/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
5-3177 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 19/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
5-3178 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 5/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
5-3179 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 12/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
5-3180 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5250
5-3181 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 23/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3182
5-3182 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3162
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3163
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3164
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3165
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3166
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3169
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3170
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3171
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3172
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3174
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3175
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3176
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3177
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3178
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3179
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3180
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3181
5-3183 de Bethune Sabine (CD&V) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5257
5-3184 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 18/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203
5-3185 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5191
5-3186 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5263
5-3187 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 1/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203
5-3188 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5205
5-3189 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5212
5-3190 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5219
5-3191 de Bethune Sabine (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 29/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203
5-3192 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5267
5-3193 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Klimaat en Energie  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5237
5-3194 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5244
5-3195 de Bethune Sabine (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 22/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203
5-3196 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 29/9/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5192
5-3197 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 12/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5268
5-3198 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 21/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203
5-3199 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 5/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203
5-3200 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 29/9/2011
  Antwoord 12/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203