Schriftelijke vragen van 5-1001 tot 5-1100

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-1001 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Internet - Toegang - Gemiddelde prijs - iPad - iPhone
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 13/7/2011
5-1002 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Police-on-Web - Resultaten - Promotie - Middelen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 7/3/2011
5-1003 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Geweld bij jongeren - Identiteitscontroles - Fuiven - Safe party zone
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 21/6/2011
5-1004 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Herdenkingsmanifestatie voor Gaza van 26 december 2010 - Optreden van de politie - Vrije meningsuiting
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 7/3/2011
5-1005 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Buitenlandse diplomatieke diensten - Tussenkomst in politionele of gerechtelijke dossiers
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 8/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1007
5-1006 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Buitenlandse diplomatieke diensten - Tussenkomst in politionele of gerechtelijke dossiers
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1007
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4621
5-1007 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse diplomatieke diensten - Tussenkomst in politionele of gerechtelijke dossiers
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 7/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1006
5-1008 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Illegale vreemdelingen - Vrijwillige terugkeer - Beschikbare middelen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 1/8/2011
5-1009 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - Illegale vreemdelingen - Vrijwillige terugkeer - Beschikbare middelen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 6/4/2011
5-1010 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Afgeschafte treinen - Verstrekken van correcte informatie
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3942
5-1011 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Vliegverkeer - Veiligheid - Mechanische defecten
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 9/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1012
5-1012 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vliegverkeer - Veiligheid - Mechanische defecten
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 30/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1011
5-1013 Maes Lieve (N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Gaslekken - Maatschappijen - Oorzaken - Gevolgen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 10/5/2011
5-1014 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Genderstatistieken - Gebrek aan actuele gegevens
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 21/6/2011
5-1015 Maes Lieve (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerdiensten - Korpsen - Samenstelling - Vacante functies
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 26/5/2011
5-1016 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Noodnummer voor onveilige situaties - Resultaten - Kostprijs
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 29/9/2011
5-1017 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Verwaarloosde kinderen - Leeftijdspiramide - Profiel van de daders
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1018
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4272
5-1018 Sleurs Elke (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verwaarloosde kinderen - Leeftijdspiramide - Profiel van de daders
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 22/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1017
5-1019 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Verlaten of te vondeling leggen van kinderen - Aantallen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1020
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4273
5-1020 Sleurs Elke (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verlaten of te vondeling leggen van kinderen - Aantallen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 22/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1019
5-1021 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Adopties - Adoptieouder en geadopteerde - Band
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 26/5/2011
5-1022 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Geweld binnen het gezin - Kinderen en (ex)-partners - Aantal gevallen - Leeftijdspiramide van de slachtoffers
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 21/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1023
5-1023 Sleurs Elke (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Geweld binnen het gezin - Kinderen en (ex)-partners - Aantal gevallen - Leeftijdspiramide van de slachtoffers
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 22/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1022
5-1024 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Jeugdrechtbank - Jonge kinderen in een problematische opvoedingssituatie - Gedwongen plaatsing - Aantallen
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 30/3/2011
5-1025 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Binnenlandse adoptie - Verplichte toestemming van de juridische ouders - Aantallen - Intrekking van initiŽle toestemming
  Verzending vraag 27/1/2011
  Antwoord 29/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1026
5-1026 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Binnenlandse adoptie - Verplichte toestemming van de juridische ouders - Aantallen - Intrekking van initiŽle toestemming
  Verzending vraag 27/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1025
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4278
5-1027 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Collectieve schuldenregeling - Aantal schikkingen - Schuldbemiddelaars
  Verzending vraag 28/1/2011
  Herkwalificatie 24/5/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-984
5-1028 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Genade - Verzoeken - Toekenningen - Collectieve maatregelen - Regionale verdeling
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 28/2/2011
5-1029 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast - Cijfers - Homologatiebeschikkingen - Eindbeschikkingen
  Verzending vraag 28/1/2011
  Herkwalificatie 24/5/2011
  Antwoord 1/6/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-985
5-1030 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Kinderontvoeringen - Aanspreekpunt - RepatriŽring
  Verzending vraag 28/1/2011
  Herkwalificatie 12/11/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1312
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4078
5-1031 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Getuigen - Aantallen - Minderjarigen - Vergoeding - Verdeling over de gerechtelijke arrondissementen
  Verzending vraag 28/1/2011
  Herkwalificatie 12/10/2011
  Antwoord 1/12/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1313
5-1032 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Legaten - Rechtspersonen - Machtigingen door de minister van Justitie
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 21/3/2011
5-1033 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Veranderen van naam of voornaam - Aantal aanvragen - Redenen
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 30/3/2011
5-1034 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Rechtsbijstand - Pro Deo zaken - Vergoedingen - Aantal toegekende punten voor de prestaties - Effect van de kruiscontroles
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 30/3/2011
5-1035 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Voogdij - Profiel van de voogden
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 29/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1036
5-1036 Faes Inge (N-VA) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Voogdij - Profiel van de voogden
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 17/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1035
5-1037 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Veroordelingen - Uitwissing - Eerherstel - Cijfers - Verdeling over de arrondissementen
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 2/3/2011
5-1038 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Justitie - Informatieambtenaar - Evaluatie
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 21/2/2011
5-1039 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Watersnood - Erkenning als natuurramp - Kostprijs voor Civiele Bescherming en brandweer - Fiscale stimuli voor het beveiligen van woningen tegen overstroming
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 7/11/2011
5-1040 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sluiting van stations en loketten - Aantal keer en redenen - Betaling van een treinrit met ecocheques
  Verzending vraag 28/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3943
5-1041 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Staat van de wegeninfrastructuur - Schade - Klachten bij de bevoegde overheden - Aantallen en gevolgen
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 12/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1042
5-1042 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Staat van de wegeninfrastructuur - Schade - Klachten bij de bevoegde overheden - Aantallen en gevolgen
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1041
5-1043 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Palliatieve zorg - Sp-diensten - Moratorium - Uitbreiding van de capaciteit
  Verzending vraag 28/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4053
5-1044 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingvermindering - Woning - Beveiliging - Inbraak en brand
  Verzending vraag 28/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4042
5-1045 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fysieke agressie in het verkeer - Aantal aangiftes en gevolgen - Kosten voor de sociale zekerheid - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag 28/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1047
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4054
5-1046 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Fysieke agressie in het verkeer - Aantal aangiftes en gevolgen - Kosten voor de sociale zekerheid - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag 28/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1047
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3996
5-1047 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Fysieke agressie in het verkeer - Aantal aangiftes en gevolgen - Kosten voor de sociale zekerheid - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1046
5-1048 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Draadloze communicatieapparatuur - Straling - Gevaar voor de gezondheid - Maatregelen
  Verzending vraag 28/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1050
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4055
5-1049 De Padt Guido (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Draadloze communicatieapparatuur - Straling - Gevaar voor de gezondheid - Maatregelen
  Verzending vraag 28/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1050
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4026
5-1050 De Padt Guido (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Draadloze communicatieapparatuur - Straling - Gevaar voor de gezondheid - Maatregelen
  Verzending vraag 28/1/2011
  Antwoord 4/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1049
5-1051 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Regularisatieprocedure - Frauduleuze medische attesten - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 18/7/2011
5-1052 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Bouw van gevangenissen - Invloed op de politiezones - Personeelsformaties
  Verzending vraag 31/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1053
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4622
5-1053 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bouw van gevangenissen - Invloed op de politiezones - Personeelsformaties
  Verzending vraag 31/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1052
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4718
5-1054 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Koninklijke Familie - Buitenlandse verplaatsingen - Aantallen - Kosten
  Verzending vraag 31/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4616
5-1055 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Leefloon - Rechthebbenden die de uitkering niet ontvangen - Maatregelen - Automatische toekenning
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 21/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1056
5-1056 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Leefloon - Rechthebbenden die de uitkering niet ontvangen - Maatregelen - Automatische toekenning
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 20/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1055
5-1057 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Orgaandonoren en orgaantransplantaties - Ingrepen uitgevoerd bij buitenlanders - Effect op de Belgische wachtlijsten - Nood aan een Europese regelgeving
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 18/2/2011
5-1058 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Statuut van de kunstenaar - Evaluatie - Verbeteringen
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 6/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1059
5-1059 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Statuut van de kunstenaar - Evaluatie - Verbeteringen
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 21/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1058
5-1060 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Beliris - Werking - Parlementaire controle
  Verzending vraag 31/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4513
5-1061 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Ontwikkelingssamenwerking - Norm van 0,7 % - Goedkeuring door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 18/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1062
5-1062 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Norm van 0,7 % - Goedkeuring door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 14/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1061
5-1063 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Belgocontrol - Werking - Criteria voor de aanwerving van personeel - Audit en controle
  Verzending vraag 31/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4719
5-1064 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kotstudenten - DomiciliŽring in de stad waar ze studeren - Politieke rechten - Vrijstelling van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) om financiŽle bijstand te verlenen
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1065
5-1065 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kotstudenten - DomiciliŽring in de stad waar ze studeren - Politieke rechten - Vrijstelling van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) om financiŽle bijstand te verlenen
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 20/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1064
5-1066 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Uitvoerende kunstenaars - Billijke vergoeding - Inning - Rol van beheersvennootschappen
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 29/4/2011
5-1067 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Billijke vergoeding - Wijze van inning - Controles door beheersvennootschappen - Weinig transparante manier van werken (Auteursrechten voor het draaien van muziek op fuiven e.d.)
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 29/4/2011
5-1068 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Auteursrechten - Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam) - Niet toegewezen middelen - Sociologische verdeelsleutel
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 29/4/2011
5-1069 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Auteursrechten - Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (Sabam) - Wijze van inning - Controles - Weinig transparante manier van werken
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 29/4/2011
5-1070 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Democratische Republiek Congo (DRC) - Verkiezingen - Organisatie - Verkiezingen van de president in een enkele stemronde
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 7/2/2011
5-1071 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Luchtvaart - Vliegtuigen die in BelgiŽ landen - Veiligheidsincidenten op landingsbanen
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 7/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1072
5-1072 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Luchtvaart - Vliegtuigen die in BelgiŽ landen - Veiligheidsincidenten op landingsbanen
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1071
5-1073 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Luchtvaart - Vliegtuigen die uit BelgiŽ vertrekken - Veiligheidsincidenten aan boord
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 7/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1074
5-1074 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Luchtvaart - Vliegtuigen die uit BelgiŽ vertrekken - Veiligheidsincidenten aan boord
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1073
5-1075 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Loonkloof tussen mannen en vrouwen - Beleidsmaatregelen - Samenwerking met andere ministers en de gemeenschappen
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 4/7/2011
5-1076 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gynaecologen - Baby's geboren met een afwijking - Snelle vervolging - Maatregelen
  Verzending vraag 31/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1077
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4514
5-1077 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gynaecologen - Baby's geboren met een afwijking - Snelle vervolging - Maatregelen
  Verzending vraag 31/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1076
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4623
5-1078 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Ivoorkust - Politieke crisis - Kwijtschelding van schulden
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 1/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1080
5-1079 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Ivoorkust - Politieke crisis - Kwijtschelding van schulden
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 10/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1080
5-1080 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ivoorkust - Politieke crisis - Kwijtschelding van schulden
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 23/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1079
5-1081 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Vermindering van het wapenbezit
  Verzending vraag 31/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1082
5-1082 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Vermindering van het wapenbezit
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1081
5-1083 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Buitenlandse contacten - Reizen - Ontvangst van delegaties
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 17/10/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1085
5-1084 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Buitenlandse contacten - Reizen - Ontvangst van delegaties
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 10/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1085
5-1085 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Buitenlandse contacten - Reizen - Ontvangst van delegaties
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 27/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1084
5-1086 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Akte van aangifte van een levensloos geboren kind - Inschrijving in het geboorteregister - Inschrijving in het trouwboekje
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 31/3/2011
  Aanvullend antwoord 23/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1087
5-1087 Sleurs Elke (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Akte van aangifte van een levensloos geboren kind - Inschrijving in het geboorteregister - Inschrijving in het trouwboekje
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 21/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1086
5-1088 Vanlouwe Karl (N-VA) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Buitenlandse contacten - Reizen - Ontvangst van delegaties - Aantallen
  Verzending vraag 31/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4290
5-1089 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenisdirecteur - Uitspraken in de media - Maatregelen
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 28/2/2011
5-1090 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Justitie  
  Penitentiaire beambten - Preventie van zelfdoding - Opleidingen
  Verzending vraag 31/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1091 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Chronische longlijders - Medicatie - Inhalatietoestellen
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 12/7/2011
5-1092 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Ontwikkelingssamenwerking - Defederalisering - Werkgroep - Stand van zaken
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 5/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1093
5-1093 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Defederalisering - Werkgroep - Stand van zaken
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 20/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1092
5-1094 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstal van fietsen - Preventie - Lokfietsen met een GPS-systeem
  Verzending vraag 31/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4961
5-1095 Maes Lieve (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Identiteitskaarten - Duplicaten - Fraude - Kosten
  Verzending vraag 31/1/2011
  Herkwalificatie 22/6/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1118
5-1097 De Groote Patrick (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Reservestrijdkrachten - Aantallen - Uitgaven - Inzet
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 26/4/2011
5-1098 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Kranten en tijdschriften - Subsidie voor verdeling - Nieuwe informatiemaatschappij - Digitale krant
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 30/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1099
5-1099 Tommelein Bart (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Kranten en tijdschriften - Subsidie voor verdeling - Nieuwe informatiemaatschappij - Digitale krant
  Verzending vraag 31/1/2011
  Antwoord 10/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1098
5-1100 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 31/1/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5063