Schriftelijke vragen van 5-10001 tot 5-10100

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-10001 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Ziekenhuizen - Agressie - Onveiligheidsgevoel - Interne bewakingsdiensten - Bewakingsonderneming
  Verzending vraag 3/10/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-10002 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Internering - Budgettaire meervraag - Resultaat - Commissies tot bescherming van de maatschappij - ICT-applicatie SURTAP
  Verzending vraag 3/10/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 20/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4771
5-10003 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Methadongebruik - Registratiesysteem - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Stand van zaken
  Verzending vraag 3/10/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 17/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4772
5-10004 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - Financiering - B7 - B8 - Overzicht
  Verzending vraag 3/10/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 17/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4773
5-10005 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Aanvragen voor euthanasie - GeÔnterneerden - Gedetineerden
  Verzending vraag 3/10/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10006 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Terugvordering van te veel betaalde belastingen - Groepsactie - Test-Aankoop
  Verzending vraag 3/10/2013
  Antwoord 8/11/2013
5-10007 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Opvang na goedkeuring van de asielaanvraag - Onderhandelingen met de gemeenschappen
  Verzending vraag 3/10/2013
  Antwoord 6/11/2013
5-10008 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Euromunten van 1 en 2 cent - Afrondingsregels - Europese regelgeving - Controle - Kosten
  Verzending vraag 3/10/2013
  Antwoord 8/11/2013
5-10009 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  "War on drugs" - Resultaten - Rapport van het International Centre for Science in Drug Policy - Evaluatie
  Verzending vraag 3/10/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 8/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4551
5-10010 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Commissies tot bescherming van de maatschappij - Vrijstellingen op proef - EnquÍte - Resultaten
  Verzending vraag 4/10/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 20/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4774
5-10011 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Commissies tot bescherming van de maatschappij - Cijfergegevens
  Verzending vraag 4/10/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 20/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4775
5-10012 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  TatoeŽerders - Erkenning - ThuistatoeŽerders - HygiŽne - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Antwoord 9/12/2013
5-10013 Lijnen Nele (Open Vld) eerste minister  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Antwoord 7/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
5-10014 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Antwoord 8/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
5-10015 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
5-10016 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Antwoord 7/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
5-10017 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Antwoord 7/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
5-10018 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 30/1/2014
  Herkwalificatie 5/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4864
5-10019 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 30/1/2014
  Herkwalificatie 5/3/2014
  Antwoord 21/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4865
5-10020 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
5-10021 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 30/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
5-10022 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 19/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
5-10023 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 30/1/2014
  Antwoord 24/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
5-10024 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Antwoord 10/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
5-10025 Lijnen Nele (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Antwoord 8/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
5-10026 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 30/1/2014
  Herkwalificatie 5/3/2014
  Antwoord 8/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4866
5-10027 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 20/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
5-10028 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
5-10029 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Antwoord 6/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
5-10030 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Antwoord 3/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
5-10031 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht
  Verzending vraag 4/10/2013
  Antwoord 24/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
5-10032 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Compost - Legionellabacterie - Gezondheidsrisico
  Verzending vraag 4/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 30/1/2014
  Herkwalificatie 5/3/2014
  Antwoord 31/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4867
5-10033 Mahoux Philippe (PS) minister van Werk  
  Uitzendarbeid - Instroommotief - Evolutie van de werkgelegenheid - Betrokken activiteitstakken - Cijfers
  Verzending vraag 4/10/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10034 Arena Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Uitgevoerde operaties en missies door het ministerie van Defensie - Lijst - Doelstellingen - Samenstelling en selectiecriteria van de delegaties
  Verzending vraag 4/10/2013
  Antwoord 8/11/2013
5-10035 De Padt Guido (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Stationsomgeving Geraardsbergen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Masterplan stationsomgeving Geraardsbergen - Evaluatie - Investeringen
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 20/1/2014
5-10036 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Leger - Pestgedrag - Overzicht
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 8/11/2013
5-10037 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekte van Lyme - Diagnose - Opsporing - Behandeling
  Verzending vraag 8/10/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4435
5-10038 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale ambtenaren - Instroom - Uitstroom - Regering Di Rupo
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 6/11/2013
5-10039 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Dringende medische hulp - Terugbetalingen voor mensen zonder wettig verblijf - Administratieve lasten en kosten - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Stad Brussel
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-10040 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Websites - Toegang - Blokkeren van domeinnamen - Kansspelencommissie - Providers
  Verzending vraag 8/10/2013
  Herkwalificatie 19/12/2013
  Antwoord 6/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4615
5-10041 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Arrondissement Brussel - Drugdealers - Aanpak - Tegenstellingen
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10042 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Europees Parlement - Bijkomende kantoren - Toezegging door de Belgische Staat - Trebel-gebouw
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 24/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10043
5-10043 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Europees Parlement - Bijkomende kantoren - Toezegging door de Belgische Staat - Trebel-gebouw
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 8/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10042
5-10044 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) eerste minister  
  Federale overheid - Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvordering voor uitbetaalde wedden
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 7/11/2013
5-10045 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Maritieme veiligheidsonderneming - Vergunning - Voorwaarden - Koninklijk besluit
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 24/10/2013
5-10046 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  ZiekenhuisbacteriŽn - Ziekenhuisinfecties - HandhygiŽne - Ziekenhuizen - Woonzorgcentra - Prehospitaalfase - Ziekenvervoer - Uitbreiding van de campagnes
  Verzending vraag 8/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10047 Vandaele Wilfried (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Elektronische treinkaart - Leestoestel - Werking - Gegevens - Vergoeding van vertragingen
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 2/12/2013
5-10048 Jans Lies (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan - Lokale overlegstructuren
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-10049 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Democratische Republiek Congo - Ontwikkelingshulp - Onderzoek Europese Rekenkamer - Donor gedreven dynamiek - Ingreep bij problemen - Bijsturing
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 3/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10050
5-10050 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Democratische Republiek Congo - Ontwikkelingshulp - Onderzoek Europese Rekenkamer - Donor gedreven dynamiek - Ingreep bij problemen - Bijsturing
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10049
5-10051 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Democratische Republiek Congo - Onderzoek Europese Rekenkamer - Ontwikkelingshulp - EfficiŽntie - REJUSCO-programma
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 24/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10052
5-10052 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Democratische Republiek Congo - Onderzoek Europese Rekenkamer - Ontwikkelingshulp - EfficiŽntie - REJUSCO-programma
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10051
5-10053 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Democratische Republiek Congo - Ontwikkelingshulp - Europese Rekenkamer - Risico op corruptie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 3/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10054
5-10054 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Democratische Republiek Congo - Ontwikkelingshulp - Europese Rekenkamer - Risico op corruptie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10053
5-10055 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Identiteitsfraude - Betaalautomaten - Overzicht - Vormen - Economische schade - Maatregelen
  Verzending vraag 8/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Antwoord 13/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10056
5-10056 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Identiteitsfraude - Betaalautomaten - Overzicht - Vormen - Economische schade - Maatregelen
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 24/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10055
5-10057 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Stalking - Online stalking - Aangiftes bij de politie - Veroordelingen - Sepots - Evolutie
  Verzending vraag 9/10/2013
  Antwoord 18/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10058
5-10058 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Stalking - Online stalking - Aangiftes bij de politie - Veroordelingen - Sepots - Evolutie
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 30/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10057
5-10059 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cabotage - Buitenlandse truckers - Binnenlandse en buitenlandse ritten - Fraude
  Verzending vraag 9/10/2013
  Antwoord 18/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10060
5-10060 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Cabotage - Buitenlandse truckers - Binnenlandse en buitenlandse ritten - Fraude
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 30/1/2014
  Antwoord 25/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10059
5-10061 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Navelstrengbloed - Donaties - Bloedbanken - Overzicht - Evoluties
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 7/1/2014
5-10062 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Scheepvaart - Illegale lozingen - Noordzee - Uitwerpboei - Overtredingen
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10063
5-10063 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaart - Illegale lozingen - Noordzee - Uitwerpboei - Overtredingen
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10062
5-10064 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Scheepvaart - Vervuilde stookolie - Bunkerolie - Nederlands onderzoek - Overzicht
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10065
5-10065 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaart - Vervuilde stookolie - Bunkerolie - Nederlands onderzoek - Overzicht
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10064
5-10066 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  112/100-centrales - Integratie - ASTRID - Toekomstvisie
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 15/1/2014
  Antwoord 13/2/2014
5-10067 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Telefooncentrales - Hulpdiensten - Noodoproepen - Aantallen - Integratie - Call centers van politiezones
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 15/1/2014
  Antwoord 13/2/2014
5-10068 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Palliatieve zorg - Toekennen van het palliatief statuut - Erkenning als palliatief patiŽnt - Overzicht
  Verzending vraag 9/10/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4776
5-10069 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale derdebetalersregeling - Misbruik - Controles - Overzicht
  Verzending vraag 9/10/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4777
5-10070 Jans Lies (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  ESBL-bacterie (Extented spectrum beta lactamase) - Communicatiebeleid - Wetsontwerp
  Verzending vraag 9/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10071 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  de berekening van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor ontslagen personeelsleden
  Verzending vraag 10/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10072
5-10072 Winckel Fabienne (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  de berekening van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor ontslagen personeelsleden
  Verzending vraag 10/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10071
5-10073 Verstreken Johan (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  het btw-nultarief voor digitale kranten en weekbladen
  Verzending vraag 10/10/2013
  Intrekking vraag 19/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3970
5-10074 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Motorfietsen - Verkeersongevallen - Politie - Airbags
  Verzending vraag 10/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10075 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Verplichte aansprakelijkheidsverzekering - Onverzekerde voertuigen - Ongevallen
  Verzending vraag 10/10/2013
  Antwoord 7/11/2013
5-10076 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Onverzekerde voertuigen - Ongevallen - Actieplan
  Verzending vraag 10/10/2013
  Antwoord 27/2/2014
5-10077 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Trajectcontrole - Controletrajecten - Controles - Overtredingen
  Verzending vraag 10/10/2013
  Antwoord 25/3/2014
5-10078 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Branddekens - Vet- en oliebranden - Normen - Conformiteit - Stichting Brandwonden
  Verzending vraag 10/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10079 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Cybercrime - Onderzoeken - Veroordelingen - Aanpak
  Verzending vraag 10/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10080
5-10080 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cybercrime - Onderzoeken - Veroordelingen - Aanpak
  Verzending vraag 10/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Antwoord 15/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10079
5-10081 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Wapenindustrie - Europese Unie - Versterking - Taskforce
  Verzending vraag 15/10/2013
  Herkwalificatie 9/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4448
5-10082 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Farmaceutische industrie - Informele overlegorganen - Bestaan - Participatie
  Verzending vraag 15/10/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4436
5-10083 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het hoge gebruik van antidepressiva en antipsychotica bij ouderen
  Verzending vraag 15/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3981
5-10084 Hellings Benoit (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Belgacom - Producten voor televisie - Partnerschaps- en exclusiviteitsovereenkomst - Walt Disney Corporation en andere productiemaatschappijen - Verspreidingsopties - Aanwezigheid van malware op de Belgacomservers - Invloed op de contracten
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-10085 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Azerbeidzjan - Verkiezingen - Campagne - Reactie van de oppositie - Democratisch proces - Europese monitoring
  Verzending vraag 15/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 6/1/2014
5-10086 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cybersekstoerisme - Interpol - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 18/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10087
5-10087 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Cybersekstoerisme - Interpol - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag 15/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 30/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10086
5-10088 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Privťsauna's - Gezondheidsrisicos - Controles - Gemeentes
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 13/11/2013
5-10089 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Illegale lozingen in de Noordzee - Controle op pollutie door het hulpschip Stern - Staalname - Overzicht - Oproepen via very high frequency
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10090 Stevens Helga (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Treinstations - Toegankelijkheid - Liften en mobiele platformen - Overzicht
  Verzending vraag 15/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10091 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  ASTRID NV - COP-meerjarenplan - Doelstellingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 23/1/2014
5-10092 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  CAD ASTRID - Problemen - Procedures - Werkwijze - Analyse
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 24/2/2014
5-10093 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  ASTRID-dossier - Brandweer - Politie - Vertegenwoordiging - Samenwerking
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 23/1/2014
5-10094 Magnette Paul (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Vennootschap met sociaal oogmerk - Statuut - stand van zaken
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 21/11/2013
5-10095 Magnette Paul (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Gift aan een erkende instelling Ė Belastingvermindering - Stand van zaken - Evolutie
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 30/4/2014
5-10096 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielaanvragers afkomstig uit SyriŽ - Subsidiaire bescherming - Statuut van vluchteling
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10097 Magnette Paul (PS) minister van Werk  
  Dienstenchequesbedrijven - Federatie van dienstenchequesbedrijven (Unitis) - Toestand - Faillissementen - Steun - Vooruitzichten
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 23/1/2014
5-10099 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Taks tot vergoeding van de successierechten - Rechtvaardiging - Ontvangsten - Bijdragen van de verenigingen zonder winstoogmerk
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 18/11/2013
5-10100 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Waterzuivering - Inbreuk op Europese normen - Europees Hof voor Justitie - Gewesten - Terugvordering - Verdeelsleutel
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 30/10/2013