Paul Magnette - PS
 
Geboren te Leuven op 28 juni 1971

Doctor in de politieke wetenschappen (ULB)
Licentiaat in de politieke wetenschappen - internationale betrekkingen (ULB)
Bijzondere licentie in de politieke studies (ULB)

Gewezen hoogleraar (ULB)
Gewezen directeur (Institut d'Études européennes - ULB)
Gewezen wetenschappelijk onderzoeker (NFWO)

20 juli - 21 december 2007 : minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen (Waalse regering)
2007-2011 : minister van Klimaat en Energie
7 juni - 17 juli 2009 : lid van het Waals Parlement
2010-2011 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2011-2013 : minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
Sinds 2012 : gemeenteraadslid (Charleroi)
Sinds 2012 : burgemeester (Charleroi)
2013-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
25 mei - 22 juli 2014 : lid van het Waals Parlement
17 juni - 22 juli 2014 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2017 : minister-president (Waalse regering)
Sinds 19 oktober 2019 : nationaal voorzitter PS

Grootofficier in de Leopoldsorde (27 mei 2019)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/7/2010-5/12/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/7/2010-5/12/2011 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
28/2/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
28/2/2013-28/4/2014 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden