Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Freya Piryns

44 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-10443 Freya Piryns (Groen) minister van Justitie  
  het niet uitbetalen van de voogden voor niet begeleide minderjarige vluchtelingen
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4079
5-10136 Freya Piryns (Groen) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de erkenning van het fibromyalgiesyndroom
  Verzending vraag 18/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3825
5-10135 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  de open terugkeerplaatsen
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3959
5-9355 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Collectieve regularisatie van 2009 - Cijfergegevens
  Verzending vraag 14/6/2013
  Antwoord 23/8/2013
5-9333 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Terugkeerbeleid - Vrijwillige en gedwongen terugkeer - Budget
  Verzending vraag 12/6/2013
  Antwoord 31/7/2013
5-9199 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De achterstand in asieldossiers van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen
  Verzending vraag 5/6/2013
  Antwoord 10/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3549
5-9197 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De aanbeveling van de Federale Ombudsman in verband met vervallen identiteitsdocumenten
  Verzending vraag 5/6/2013
  Antwoord 11/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3537
5-9194 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De vrouwenwerking in opvangcentra voor asielzoekers
  Verzending vraag 5/6/2013
  Antwoord 10/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3445
5-9188 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De achterstand in de behandeling van de asieldossiers
  Verzending vraag 5/6/2013
  Antwoord 10/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3122
5-9008 Freya Piryns (Groen) minister van Justitie  
  De verplichting om een originele geboorteakte voor te leggen bij een huwelijk
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3281
5-8973 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielprocedure - Alleenstaande moeders - Aantallen
  Verzending vraag 7/5/2013
  Antwoord 30/5/2013
5-8930 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Het OCMW van Antwerpen dat in bepaalde gevallen dringende medische hulp weigert aan mensen zonder papieren
  Verzending vraag 3/5/2013
  Antwoord 28/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3174
5-7969 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Minderjarige asielzoekers -Terugkeer - Uitwijzingen - Aantallen
  Verzending vraag 24/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
5-7545 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Open terugkeerplaatsen - Werking - Begeleiding - Stand van zaken
  Verzending vraag 13/12/2012
  Antwoord 25/2/2013
5-6286 Freya Piryns (Groen) minister van Justitie  
  De omzetting van de Europese richtlijn 2011/36/EU over mensenhandel
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 7/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2099
5-6280 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De hongerstaking van afgewezen asielzoekers aan de VUB
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 4/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2178
5-6279 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De sociale begeleiding van vluchtelingen
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 4/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2176
5-6278 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Het bericht voor asielzoekers uit Bangladesh bij de Dienst Vreemdelingenzaken
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 4/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2175
5-6277 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De lijst met veilige landen
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 4/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2171
5-6276 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Het niet-verlengen van het mandaat van de afgevaardigde voor de opvangplaatsen
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 4/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2168
5-6235 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Aanvragen tot regularisatie - Arbeidskaart B - Gevolgen - Aantallen
  Verzending vraag 11/5/2012
  Antwoord 6/6/2012
5-6097 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Conventie van GenŤve - Artikel 1F van het vluchtelingenverdrag - Toepassing in BelgiŽ
  Verzending vraag 20/4/2012
  Antwoord 25/5/2012
5-5617 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Afgewezen asielzoekers - Gedwongen terugkeer - Cijfers
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 31/8/2012
5-5616 Freya Piryns (Groen) minister van Justitie  
  Niet begeleide minderjarige vluchtelingen - Voogden
  Verzending vraag 10/2/2012
  Antwoord 12/3/2013
5-5541 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielzoekers - FinanciŽle steun - Evolutie
  Verzending vraag 8/2/2012
  Antwoord 25/5/2012
5-5462 Freya Piryns (Groen) minister van Werk  
  Opgenomen ouderschapsverlof - Overzicht per geslacht
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 3/5/2012
5-5157 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielcrisis - Lokale opvanginitiatieven - Aantal - Evolutie
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 14/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3843
5-5156 Freya Piryns (Groen!) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Draaiboek van 10 oktober 2009 - Rondzendbrief - Inzage
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 28/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1189
5-5155 Freya Piryns (Groen!) minister van Justitie  
  Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit - Additioneel Protocol - Ratificatie
  Verzending vraag 10/1/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-467
5-3843 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielcrisis - Lokale opvanginitiatieven - Aantal - Evolutie
  Verzending vraag 1/12/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5157
5-2645 Freya Piryns (Groen!) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Meenemen van fietsen op de trein - Duidelijkere informatie voor de fietsers - Aanpassing van de tarieven
  Verzending vraag 29/6/2011
  Antwoord 10/8/2011
5-2467 Freya Piryns (Groen!) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Tweede pensioenpijler - Genderongelijkheid - Stand van zaken
  Verzending vraag 7/6/2011
  Antwoord 23/8/2011
5-1189 Freya Piryns (Groen!) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Draaiboek van 10 oktober 2009 - Rondzendbrief - Inzage
  Verzending vraag 3/2/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 5-358
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5156
5-467 Freya Piryns (Groen!) minister van Justitie  
  Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit - Additioneel Protocol - Ratificatie
  Verzending vraag 30/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5155
5-466 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielbeleid - Opvangcrisis - Vragen van de Europese Commissie - FinanciŽle steun van Europa
  Verzending vraag 30/11/2010
  Antwoord 1/8/2011
5-362 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielaanvragen - Aantallen - Eerste aanvragen - Meervoudige aanvragen
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 8/2/2011
5-361 Freya Piryns (Groen!) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Statuut van de kunstenaar - Kunstenaarskaart - Invoering
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 21/6/2011
5-360 Freya Piryns (Groen!) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Aantallen - Weigeringen - Nietigverklaringen
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 14/1/2011
5-359 Freya Piryns (Groen!) minister van Binnenlandse Zaken  
  Schijnhuwelijken - Rondzendbrief - Draaiboek
  Verzending vraag 17/11/2010
  Antwoord 18/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-358
5-358 Freya Piryns (Groen!) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Rondzendbrief - Draaiboek
  Verzending vraag 17/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-359
Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 5-1189
5-338 Freya Piryns (Groen!) minister van Justitie  
  Conventie ter bestrijding van cybercriminaliteit - Additioneel Protocol - Ratificatie
  Verzending vraag 9/11/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-103 Freya Piryns (Groen!) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Verblijfsvergunningen - Gezinshereniging - Aantallen - Huwelijksmigratie
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 8/2/2011
5-102 Freya Piryns (Groen!) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belasting op toegevoegde waarde (btw) - Culturele goederen - Compact Disc
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 3/11/2010
5-101 Freya Piryns (Groen!) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingverdragen - Belgische kunstenaars in het buitenland - Buitenlandse kunstenaars in BelgiŽ - Bedragen
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 3/11/2010