Parlementaire vragen - Mondelinge vragen - 2010-2011

Dit zijn alle mondelinge vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

268 resultaten

5-1 Karl Vanlouwe (N-VA) 20/10/2010
  de grondverzakking in de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-41
5-2 Guido De Padt (Open Vld) 20/10/2010
  het invoeren van een minimale dienstverlening door de NMBS tijdens stakingsperioden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-44
5-3 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 20/10/2010
  het ingrijpen van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie om de ratificatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap te bevorderen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-40
5-4 Philippe Mahoux (PS) 21/10/2010
 
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
5-5 Dominique Tilmans (MR) 21/10/2010
  de gevolgen voor de Belgisch-Luxemburgse grensarbeiders van de beslissing van de Luxemburgse regering om "financile bijstand van de Staat voor hogere studies" aan te bieden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-38
5-6 Jacques Brotchi (MR) 21/10/2010
  het opstellen van een volledig kadaster van artsen-specialisten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
5-7 Marie Arena (PS) 21/10/2010
  de onderhandelingen inzake een versterkt statuut voor Tunesi, in het kader van het nabuurschapsbeleid van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-8 Caroline Dsir (PS) 21/10/2010
  het project Start2Surf en de verkleining van de digitale kloof
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag ingetrokken
5-9 Luc Sevenhans (N-VA) 21/10/2010
  het taalkundig onevenwicht in het Belgische officierenkorps en de voorgestelde werkgroep rond de vervlaamsing van de legertop
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-43
5-10 Olga Zrihen (PS) 21/10/2010
  het ratificatieproces van het Optioneel Protocol bij het Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-11 Louis Ide (N-VA) 21/10/2010
  de teruggeroepen heupprotheses
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-39
5-12 Ludo Sannen (sp.a) 21/10/2010
  de afspraken met Nederland betreffende de verdieping van de Westerschelde
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-37
5-13 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/10/2010
  de toestand in de gevangenis van Vorst en het gebrek aan gevangeniscapaciteit in Brussel
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-42
5-14 Jacky Morael (Ecolo) 28/10/2010
  de houding van de Belgische Regering ten aanzien van de situatie inzake Mensenrechten in de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-49
5-15 Huub Broers (N-VA) 27/1/2011
  het opleggen van streefcijfers voor het uitschrijven van boetes bij de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-16 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 27/1/2011
  de onmiddellijke vrijlating van op heterdaad betrapte koperdieven
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-17 Bert Anciaux (sp.a) 27/1/2011
  de controversile regeldrift van Sabam
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-18 Inge Faes (N-VA) 27/1/2011
  de bijstand van een advocaat bij een eerste verhoor
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-19 Karl Vanlouwe (N-VA) 27/1/2011
  de renovatie en de herbestemming van het Justitiepaleis in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-20 Marleen Temmerman (sp.a) 27/1/2011
  het pleidooi voor een euthanasiekliniek
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-21 Rik Daems (Open Vld) 27/1/2011
  de btw-ontvangsten van de horecasector in 2010
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-22 Ahmed Laaouej (PS) 27/1/2011
  het bevriezen van de financile middelen en onroerende goederen van de familie van het vroegere staatshoofd van Tunesi
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-312
5-23 Olga Zrihen (PS) 27/1/2011
  het fors toegenomen aantal valse biljetten in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-24 Franois Bellot (MR) 27/1/2011
  de veiligheids- en preventiecontracten die niet worden verlengd en de gevolgen daarvan voor de preventieambtenaren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-25 Dominique Tilmans (MR) 27/1/2011
  het geweld op de spoorlijn Aarlen - Luxemburg
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-26 Freya Piryns (Groen!) 27/1/2011
  de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
5-27 Marie Arena (PS) 27/1/2011
  een economische en commercile missie naar Burundi en Rwanda onder auspicin van de Belgische ambassade in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-28 Jacky Morael (Ecolo) 27/1/2011
  het afschaffen van de gedeeltelijke vrijstelling van de federale bijdrage toegekend aan verbruikers van groene stroom
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-29 Louis Ide (N-VA) 17/2/2011
  taaltesten bij de erkenning van buitenlandse artsen afkomstig uit de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-30 Franois Bellot (MR) 17/2/2011
  de geplande werken aan het station van Bergen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-31 Bart Tommelein (Open Vld) 17/2/2011
  ledenwerving door mutualiteiten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-32 Martine Taelman (Open Vld) 17/2/2011
  de verspreiding en het opslaan van een groot aantal aangekochte laptops
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-463
5-33 Elke Sleurs (N-VA) 17/2/2011
  het commercile draagmoederschap in India, de Verenigde Staten, Rusland en Oekrane
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-34 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 17/2/2011
  het jaarverslag van de Nationale Bank en de verklaringen van de gouverneur van die instelling
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-35 Alain Courtois (MR) 17/2/2011
  agressie in het openbaar vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-36 Ccile Thibaut (Ecolo) 17/2/2011
  een project om de controlecentra voor het net bij Infrabel samen te voegen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-392
5-37 Helga Stevens (N-VA) 17/2/2011
  de problemen op het vlak van de gerechtelijke expertise
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-38 Vanessa Matz (cdH) 17/2/2011
  de vertragingen bij het uitreiken van de nummerplaten door de DIV
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-39 Bert Anciaux (sp.a) 17/2/2011
  het interprofessioneel akkoord en het onderzoek rond de automatische indexaanpassing
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-40 Olga Zrihen (PS) 17/2/2011
  het faillissement van het bedrijf Royal Boch
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-41 Muriel Targnion (PS) 17/2/2011
  het behoud van de diensten gemeenschapswachten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
5-42 Ahmed Laaouej (PS) 17/2/2011
  de valse identiteit die Belgische banken hun clinten verschaffen en het omzeilen van de spaarrichtlijn
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-43 Marleen Temmerman (sp.a) 17/2/2011
  geslachtskeuze bij inseminatie en IVF
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-44 Freya Piryns (Groen!) 17/2/2011
  de campagne "Go for Zero"
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-45 Sabine de Bethune (CD&V) 24/2/2011
  het programma van de assistent-deskundigen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-46 Ccile Thibaut (Ecolo) 24/2/2011
  de gevolgen van de wet die de arbeidsduur voor artsen beperkt
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-47 Elke Sleurs (N-VA) 24/2/2011
  het opvragen van (niet-)identificerende gegevens door het wenskind na fertiliteitsbehandelingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-48 Louis Ide (N-VA) 24/2/2011
  het 'No Fault' fonds
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1501
5-49 Guido De Padt (Open Vld) 24/2/2011
  vluchtmisdrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-50 Dirk Claes (CD&V) 24/2/2011
  de slechte werkomstandigheden bij de spoorwegpolitie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-51 Dirk Claes (CD&V) 24/2/2011
  de situatie van 115 000 gepensioneerden die hun pensioen niet meer aan huis uitbetaald krijgen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-502
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1590
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1591
5-52 Karl Vanlouwe (N-VA) 24/2/2011
  de rol van Belgi in het democratiseringsproces in landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-53 Bert Anciaux (sp.a) 24/2/2011
  de betutteling van Europa op het vlak van de controle op de energieprijzen
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-54 Fatiha Sadi (PS) 24/2/2011
  de situatie in Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-55 Hassan Bousetta (PS) 24/2/2011
  de begeleiding van de politieke hervormingen en het ondersteunen van de overgang naar democratie in de Arabische wereld
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-56 Caroline Dsir (PS) 24/2/2011
  de rellen in centrum 127bis
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-57 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 24/2/2011
  de Belgische houding ten aanzien van Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-58 Richard Miller (MR) 24/2/2011
  het advies van het departement Buitenlandse Zaken bij het bestuderen van het contract voor de uitvoer van wapens naar Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-59 Jacques Brotchi (MR) 24/2/2011
  het aantal horecazaken dat niet aan de normen van het FAVV voldoet
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-60 Olga Zrihen (PS) 24/2/2011
  hoe sekten gebruikmaken van internet en internetgebruikers trachten te werven
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-61 Huub Broers (N-VA) 3/3/2011
  de vrijlating van een minderjarige na een wilde achtervolging door de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-62 Martine Taelman (Open Vld) 3/3/2011
  de gevangenis van Tilburg
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-63 Bart Tommelein (Open Vld) 3/3/2011
  de reactie van de regulator op de tarieven van de Brussels Airport Company
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-64 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 3/3/2011
  de vrijlating van minderjarige delinquenten
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-65 Claudia Niessen (Ecolo) 3/3/2011
  de maatregelen om de regionale standpunten inzake de hervorming van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid te stroomlijnen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-66 Mieke Vogels (Groen!) 3/3/2011
  de aangekondigde vrijwillige verhoging van de voorschotfactuur voor gas voor de klanten van Electrabel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-67 Lieve Maes (N-VA) 3/3/2011
  de impact van de recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie op de prijzen van de verzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-68 Vanessa Matz (cdH) 3/3/2011
  een problematische beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB) over Total
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-69 Philippe Mahoux (PS) 3/3/2011
  de gerechtelijke gevolgen voor personen die betrokken waren bij de Rwandese genocide
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-70 Willy Demeyer (PS) 3/3/2011
  de gevolgen van beslissingen van de federale regering voor de lokale overheden
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-71 Jacques Brotchi (MR) 3/3/2011
  baby's die zwemmen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-72 Christine Defraigne (MR) 3/3/2011
  het verband tussen het portretrecht en het recht op informatie
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-73 Cindy Franssen (CD&V) 3/3/2011
  de ondersteuning van OCMW's in hun beleid ter bestrijding van energiearmoede
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-644
5-74 Bert Anciaux (sp.a) 3/3/2011
  de moordpartijen door Libi in opdracht van de Europese Unie
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-75 Inge Faes (N-VA) 3/3/2011
  de gevangenis van Tilburg
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-76 Marleen Temmerman (sp.a) 3/3/2011
  de strijd tegen geweld tegen vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-77 Guido De Padt (Open Vld) 24/3/2011
  het stijgend aantal bejaarde asielzoekers
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-78 Richard Miller (MR) 24/3/2011
  de gevolgen van een afschaffing van de verplichte toediening van het poliovaccin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-79 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 24/3/2011
  de inbreukprocedures die vanwege de Europese Commissie tegen Belgi lopen
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-80 Willy Demeyer (PS) 24/3/2011
  de toewijzing van leden van het veiligheidskorps aan de verschillende politiezones
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1857
5-81 Zakia Khattabi (Ecolo) 24/3/2011
  het verplichten en verlengen van het vaderschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-82 Inge Faes (N-VA) 24/3/2011
  de betrapping van gevangenisbezoekers met drugs
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-83 Liesbeth Homans (N-VA) 24/3/2011
  de controle op de energieprijzen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-84 Hassan Bousetta (PS) 24/3/2011
  de steun aan het democratiseringsproces in Benin en de begeleiding na de presidentsverkiezingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-85 Piet De Bruyn (N-VA) 24/3/2011
  de opleiding van cipiers
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-86 Marleen Temmerman (sp.a) 24/3/2011
  het schrappen van gezondheid als prioritaire sector in de directe bilaterale samenwerking tussen Belgi en Mozambique
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-87 Vanessa Matz (cdH) 24/3/2011
  het beheer inzake de schrapping van nummerplaten bij de DIV
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-88 Olga Zrihen (PS) 24/3/2011
  de situatie van de werknemers van het bedrijf Royal Boch
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-89 Guido De Padt (Open Vld) 31/3/2011
  de stiptheid van de treinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-90 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/3/2011
  de reis van Prins Laurent naar Congo
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-91 Inge Faes (N-VA) 31/3/2011
  de censuur in Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-92 Bert Anciaux (sp.a) 31/3/2011
  het negatieve rapport van de federale ombudsmannen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-93 Dominique Tilmans (MR) 31/3/2011
  het uitvoeren van een preventieve gezondheidstest bij de bevolkingsgroep van 45- tot 60-jarigen die in de buurt van een kerncentrale wonen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-94 Jacques Brotchi (MR) 31/3/2011
  multiresistente tuberculose
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-95 Bert Anciaux (sp.a) 31/3/2011
  de uitspraken van de voorzitter van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-517
5-96 Karl Vanlouwe (N-VA) 31/3/2011
  de reis naar Congo van prins Laurent
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-97 Elke Sleurs (N-VA) 31/3/2011
  euthanasie voor patinten die niet terminaal ziek zijn
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-98 Jacky Morael (Ecolo) 31/3/2011
  de situatie in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-99 Dimitri Fourny (cdH) 31/3/2011
  de situatie in Ivoorkust
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-100 Hassan Bousetta (PS) 31/3/2011
  de burgerzin en het stemrecht van buitenlanders die in Belgi wonen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-101 Freya Piryns (Groen!) 31/3/2011
  de opvangcrisis, het terugkeerbeleid en de versnelling van de asielprocedure
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-102 Olga Zrihen (PS) 31/3/2011
  de sanering van sites in Walloni die door Defensie worden beheerd
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-103 Marie Arena (PS) 31/3/2011
  de ontwikkelingssamenwerking in Rwanda
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-104 Bert Anciaux (sp.a) 7/4/2011
  de verminderde subsidie aan de Moslimexecutieve
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-105 Jacques Brotchi (MR) 7/4/2011
  de toekomst van het kadaster van verpleegkundigen en het tekort aan verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-106 Vanessa Matz (cdH) 7/4/2011
  de verhoging van de vergoedingen van de leden van het directiecomit van Belgacom
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-107 Lieve Maes (N-VA) 7/4/2011
  een nieuwe eenmalig bevrijdende aangifte
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-108 Johan Vande Lanotte (sp.a) 7/4/2011
  de wettelijke basis van de vraag van de CREG in verband met tariefwijzigingen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-109 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/4/2011
  de opheffing van de Franse Gemeenschap en de poging van Walloni om Brussel in te lijven in een francofone federatie
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-110 Piet De Bruyn (N-VA) 7/4/2011
  het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-111 Zakia Khattabi (Ecolo) 7/4/2011
  de toekomst van het wetenschapsbeleid en van enkele specifieke programma's
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-112 Sabine de Bethune (CD&V) 7/4/2011
  de arrestatie van de Chinese politieke activist Ai Weiwei
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-113 Patrick De Groote (N-VA) 7/4/2011
  de situatie in Ivoorkust
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-114 Peter Van Rompuy (CD&V) 7/4/2011
  de bepalingen in het Europact met betrekking tot de verhoging van de werkzaamheidsgraad
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-115 Fatiha Sadi (PS) 7/4/2011
  het mandaat van de Moslimexecutieve van Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-116 Louis Siquet (PS) 7/4/2011
  nucleaire veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-117 Fabienne Winckel (PS) 7/4/2011
  de termijnen voor de behandeling van dossiers door de Dienst Alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-118 Franois Bellot (MR) 7/4/2011
  het toegenomen aantal asielaanvragen van niet-begeleide minderjarigen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-119 Mieke Vogels (Groen!) 5/5/2011
  het strenge optreden van de voedselinspectie en de gevolgen voor gratis voedselbedeling voor kansarmen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-120 Dirk Claes (CD&V) 5/5/2011
  de nieuwe regeling voor studentenarbeid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-121 Dirk Claes (CD&V) 5/5/2011
  de ontwikkeling van nieuwe stemcomputers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-122 Guido De Padt (Open Vld) 5/5/2011
  de termijnen voor de behandeling van dossiers door het Rampenfonds
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-123 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 5/5/2011
  het onderzoek naar de relschoppers in Hofstade en de toepassing van het snelrecht
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-124 Zakia Khattabi (Ecolo) 5/5/2011
  het protocol dat met Marokko is gesloten inzake de transfert van Marokkaanse gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-125 Guido De Padt (Open Vld) 5/5/2011
  de efficintieverhogende maatregelen in de kadernota Verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-840
5-126 Frank Boogaerts (N-VA) 5/5/2011
  de moorden in Antwerpen en de aanpak van de georganiseerde misdaad
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-127 Piet De Bruyn (N-VA) 5/5/2011
  het Indicatief Samenwerkingsprogramma met Rwanda
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-128 Inge Faes (N-VA) 5/5/2011
  de staking van de cipiers van de Antwerpse gevangenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-129 Vanessa Matz (cdH) 5/5/2011
  de uitwerking van een statuut voor vrijwillige brandweerlui
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-130 Willy Demeyer (PS) 5/5/2011
  de federale reglementering betreffende de verplichte aangifte van alarmsystemen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-131 Bert Anciaux (sp.a) 5/5/2011
  het weglopen van kinderen en jongeren
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-132 Marie Arena (PS) 5/5/2011
  de erkenning van de Palestijnse Staat
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-133 Olga Zrihen (PS) 5/5/2011
  de stijging van de voedselprijzen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-134 Alain Courtois (MR) 5/5/2011
  de collectieve of individuele verkoop van de rechten op de beelden van de voetbalcompetities
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-135 Grard Deprez (MR) 5/5/2011
  de mogelijke herdefiniring van het juridisch kader van het verdrag van Schengen
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-136 Marleen Temmerman (sp.a) 12/5/2011
  het recht op gezondheid
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-137 Guido De Padt (Open Vld) 12/5/2011
  de twintig aanbevelingen van de Federale Commissie van de Verkeersveiligheid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-138 Sabine de Bethune (CD&V) 12/5/2011
  de bootvluchtelingen uit Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-139 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 12/5/2011
  het incident tijdens de controles op taxi's zonder vergunning aan de nationale luchthaven
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-140 Claudia Niessen (Ecolo) 12/5/2011
  de uitdagingen voor de spoorwegen in de Euregio
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-141 Elke Sleurs (N-VA) 12/5/2011
  de consumptie van zout en het organiseren van preventiecampagnes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-142 Inge Faes (N-VA) 12/5/2011
  de uitspraken van de minister betreffende de Raad van State
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-143 Karl Vanlouwe (N-VA) 12/5/2011
  de antihomowet in Uganda
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-144 Bert Anciaux (sp.a) 12/5/2011
  de wet-Lejeune
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-145 Grard Deprez (MR) 12/5/2011
  het Twitterbericht over de beslissing van Standard & Poors om de rating van Belgi niet te verlagen
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-146 Franois Bellot (MR) 12/5/2011
  de geringe toename van het aantal starters
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-147 Louis Siquet (PS) 12/5/2011
  het personeelsgebrek bij het parket en de rechtbank van eerste aanleg van Eupen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-148 Caroline Dsir (PS) 12/5/2011
  het opnieuw opsluiten van kinderen in gesloten asielcentra
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-149 Willy Demeyer (PS) 12/5/2011
  de opleiding van politie-inspecteurs
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-150 Fatiha Sadi (PS) 18/5/2011
  de financiering van de sociale zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-151 Alain Courtois (MR) 18/5/2011
  Beliris en de Brusselse lanen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-152 Richard Miller (MR) 18/5/2011
  de niet-goedkeuring door de Franstaligen van het verslag dat aan de VN is voorgelegd
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-153 Bert Anciaux (sp.a) 18/5/2011
  de lagere kost van de ziekteverzekering voor Brusselaars
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-154 Muriel Targnion (PS) 18/5/2011
  de toekomst van de spoorweginfrastructuur in Belgi
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-155 Lieve Maes (N-VA) 18/5/2011
  de aanbevelingen van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-156 Louis Ide (N-VA) 18/5/2011
  het uitgangsexamen kinesitherapie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-157 Olga Zrihen (PS) 18/5/2011
  zitplaatsen in de treinen voor zwangere vrouwen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-158 Karl Vanlouwe (N-VA) 18/5/2011
  het aantal buitenlanders in Belgische gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-159 Jacky Morael (Ecolo) 18/5/2011
  de situatie van het Libisch diplomatiek personeel in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-160 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 18/5/2011
  de aanwezigheid van vreemdelingen in de Belgische gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-161 Bart Tommelein (Open Vld) 18/5/2011
  de toename van "transitillegalen" in Oostende
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-162 Guido De Padt (Open Vld) 19/5/2011
  de financile situatie van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-163 Mieke Vogels (Groen!) 19/5/2011
  het Roemeense meisje dat in Charleroi op straat werd teruggevonden
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag onontvankelijk
5-164 Muriel Targnion (PS) 19/5/2011
  het universeel periodiek onderzoek en de samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-935
5-165 Piet De Bruyn (N-VA) 26/5/2011
  de schuldkwijtschelding van 23 miljoen euro aan de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-166 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 26/5/2011
  de beslissing van de Franse Gemeenschap om haar naam om te vormen tot "Fdration Wallonie-Bruxelles
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-167 Marleen Temmerman (sp.a) 26/5/2011
  de commercile activiteiten van navelstrengbloedbanken in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-168 Rik Daems (Open Vld) 26/5/2011
  de verhoging van het plafond van de jaarlijkse inkomsten van een zelfstandige
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-169 Karl Vanlouwe (N-VA) 26/5/2011
  het terugsturen van Marokkaanse gevangenen die in Belgi vastzitten
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-170 Alain Courtois (MR) 26/5/2011
  de toestand van de Belgische gevangenissen en de overbevolking van de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-171 Inge Faes (N-VA) 26/5/2011
  de recente veroordeling van Belgi door het Europese Hof van Justitie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1010
5-172 Claudia Niessen (Ecolo) 26/5/2011
  de gevolgen van de afwezigheid van een federale regering op de lokale overheden
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-173 Gler Turan (sp.a) 26/5/2011
  de opvolging door de minister van terugbrenging van misbruikte minderjarigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-174 Mieke Vogels (Groen!) 26/5/2011
  de rapporten van het federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg over de alternatieve geneeswijzen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-175 Ahmed Laaouej (PS) 26/5/2011
  het overbrengen van de activiteiten van het ontvangkantoor van de directe belastingen van Brussel 3 naar het ontvangkantoor van de directe belastingen van Hasselt 3
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-176 Grard Deprez (MR) 26/5/2011
  de homeopathie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-177 Fatiha Sadi (PS) 26/5/2011
  de akkoorden inzake ontwikkelingssamenwerking met de landen in het Euro-mediterraan gebied
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-178 Marie Arena (PS) 26/5/2011
  de liberalisering van de spoorwegsector
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1024
5-179 Rik Daems (Open Vld) 9/6/2011
  de fiscale chaos bij aandelentransacties
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-180 Ludo Sannen (sp.a) 9/6/2011
  het arrest van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van artikel 41 van de wet van 15 december 2009 die een meerjarentariefsysteem voor distributienettarieven bekrachtigde
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-181 Guy Swennen (sp.a) 9/6/2011
  de ongelijke behandeling van co-ouders
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-182 Dimitri Fourny (cdH) 9/6/2011
  de tegemoetkoming van het Rampenfonds aan landbouwers die getroffen zijn door de droogte
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-183 Peter Van Rompuy (CD&V) 9/6/2011
  de aanbevelingen van de Europese Commissie inzake werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-184 Peter Van Rompuy (CD&V) 9/6/2011
  de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de concurrentie op de energiemarkt
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-185 Ccile Thibaut (Ecolo) 9/6/2011
  de opschorting van de Belgische bijdrage aan het Wereldfonds voor aids-, tuberculose- en malariabestrijding
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-186 Mieke Vogels (Groen!) 9/6/2011
  het uitblijven van een nieuw interprofessioneel akkoord met de social-profitsector
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-187 Franois Bellot (MR) 9/6/2011
  het arrest van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van artikel 41 van de wet van 15 december 2009 die een meerjarentariefsysteem voor distributienettarieven bekrachtigde
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-188 Dominique Tilmans (MR) 9/6/2011
  het evaluatieverslag inzake de nieuwe wetgeving op de beperking van de werktijd voor artsen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-189 Karl Vanlouwe (N-VA) 9/6/2011
  het justitiepaleis van Brussel
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-190 Frank Boogaerts (N-VA) 9/6/2011
  een betalingsuitstel naar aanleiding van de verliezen voor de Belgische groentesector ten gevolge van de EHEC-bacterie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-191 Elke Sleurs (N-VA) 9/6/2011
  de opschorting van de Belgische bijdrage aan het Wereldfonds voor aids-, tuberculose- en malariabestrijding
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-192 Marie Arena (PS) 9/6/2011
  de opschorting van de Belgische bijdrage aan het Wereldfonds voor aids-, tuberculose- en malariabestrijding
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-193 Fabienne Winckel (PS) 9/6/2011
  het statuut van de verpleegkundigen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-194 Willy Demeyer (PS) 9/6/2011
  de verboden volgende op de interventies van de brandweerdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-195 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 9/6/2011
  de rellen die in Gent en Antwerpen zijn uitgebroken na de interlandvoetbalwedstrijden van vorige week
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-196 Ccile Thibaut (Ecolo) 16/6/2011
  het ontslag van de directeur van de dienst regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven van Brussel-Nationaal
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-197 Dirk Claes (CD&V) 16/6/2011
  de aanhoudende problemen bij de militaire inlichtingendienst
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
5-198 Lieve Maes (N-VA) 16/6/2011
  de gevolgen van de onbeschikbaarheid van Tax-on-web
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-199 Vanessa Matz (cdH) 16/6/2011
  de financiering van de veiligheidsmonitor
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-200 Karl Vanlouwe (N-VA) 16/6/2011
  de dreiging tot staking van gevangenispersoneel en de reactie van de politievakbond om ook te staken
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-201 Guido De Padt (Open Vld) 16/6/2011
  het herstelplan van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-202 Fatiha Sadi (PS) 16/6/2011
  de nieuwe conventie van de Raad van Europa inzake preventie en bestrijding van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-203 Elke Sleurs (N-VA) 16/6/2011
  de erkenningscriteria voor instellingen die private DNA-analyses leveren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-204 Grard Deprez (MR) 16/6/2011
  l'augmentation du nombre de demandes d'asile introduites par des personnes originaires de Macdoine
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-205 Christine Defraigne (MR) 16/6/2011
  de niet-betaling van de "Salduz"-permanenties
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-206 Caroline Dsir (PS) 16/6/2011
  het personeelsgebrek en de overbelasting van de arbeidsgerechten inzake de collectieve schuldenregeling
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-207 Cindy Franssen (CD&V) 16/6/2011
  het verhoogd risico op hersentumoren door gsm-gebruik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-208 Philippe Mahoux (PS) 16/6/2011
  de vervroegde pensioenen van magistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-209 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/6/2011
  de onveilige situatie in Sint-Jans-Molenbeek
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-210 Bert Anciaux (sp.a) 16/6/2011
  de malaise bij de inlichtingendiensten van het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-211 Piet De Bruyn (N-VA) 23/6/2011
  het straatgeweld tegen een homoseksuele man in het centrum van Brussel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-212 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 23/6/2011
  zijn kennis van de frauduleuze statistieken van de Griekse overheid in 2001
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-213 Zakia Khattabi (Ecolo) 23/6/2011
  de financiering van de "Salduz"-permanenties
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-214 Karl Vanlouwe (N-VA) 23/6/2011
  het voorstel van de Marokkaanse koning om een nieuwe grondwet in te voeren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-215 Freya Piryns (Groen!) 23/6/2011
  de bevoegdheid van een burgemeester om huisarrest op te leggen
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-216 Olga Zrihen (PS) 23/6/2011
  de vrije meningsuiting in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-217 Bart Tommelein (Open Vld) 23/6/2011
  de samenwerking tussen de Beneluxlanden inzake de strijd tegen fiscale fraude
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-218 Vanessa Matz (cdH) 23/6/2011
  Syri
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-219 Franois Bellot (MR) 23/6/2011
  de pensioenleeftijd
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-220 Willy Demeyer (PS) 23/6/2011
  de wanverhouding tussen het aantal magistraten dat nodig is en het slaagpercentage voor de toelatingsproef voor de magistratuur
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-221 Bert Anciaux (sp.a) 23/6/2011
  de uitbreiding van de gesloten instelling voor jeugddelinquenten van Everberg
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-222 Jacques Brotchi (MR) 23/6/2011
  de mazelenepidemie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-223 Ahmed Laaouej (PS) 23/6/2011
  de inventaris van de wetgevingsproblemen vastgesteld in het jaarverslag 2009 van de Dienst voorafgaande beslissingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-224 Patrick De Groote (N-VA) 23/6/2011
  de speekseltests
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-225 Franois Bellot (MR) 30/6/2011
  de chaos bij de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-226 Guido De Padt (Open Vld) 30/6/2011
  de registratie van etniciteit door de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-227 Marleen Temmerman (sp.a) 30/6/2011
  de tendentieuze stellingname tegen de borstkankerscreeningsprogramma's
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-228 Fabienne Winckel (PS) 30/6/2011
  de speciale identiteitskaart voor ambassadepersoneel
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-229 Lieve Maes (N-VA) 30/6/2011
  herhaaldelijke problemen op het spoor wegens beschadigde bovenleidingen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-230 Louis Siquet (PS) 30/6/2011
  de chaos bij de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-231 Inge Faes (N-VA) 30/6/2011
  de uitbraak van tuberculose in de gevangenis van Tilburg
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-232 Sabine de Bethune (CD&V) 30/6/2011
  de opvolging van de situatie van mevrouw Victoire Ingabire Umohoza
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-233 Cindy Franssen (CD&V) 30/6/2011
  het hoge aantal kredietopeningen voor de betaling van dagelijkse aankopen bij mensen met een laag inkomen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-234 Olga Zrihen (PS) 30/6/2011
  de beslissing van de Europese Commissie om haar voedselhulpprogramma drastisch in te krimpen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-235 Alain Courtois (MR) 30/6/2011
  sociale hulp voor gevangenen
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-236 Bert Anciaux (sp.a) 30/6/2011
  de onmacht om crisissen doeltreffend aan te pakken bij de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-237 Jacky Morael (Ecolo) 30/6/2011
  het aanknopen van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie in Libi
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-238 Rik Daems (Open Vld) 30/6/2011
  de toewijzing van de contracten inzake handling op de luchthaven Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1141
5-239 Ccile Thibaut (Ecolo) 7/7/2011
  de geolokalisatie van noodoproepen op nr. 100/112
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-240 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 7/7/2011
  het nieuw en vereenvoudigd systeem van elektronische detentie
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-241 Fatiha Sadi (PS) 7/7/2011
  de omzetting van het kaderbesluit van de Raad van Europa van 28 november 2008
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-242 Bert Anciaux (sp.a) 7/7/2011
  het recordaantal verkeersdoden in Belgi
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-243 Olga Zrihen (PS) 7/7/2011
  de besluiten van de laatste G20 van 22 en 23 juni 2011, gewijd aan de landbouw
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-244 Hassan Bousetta (PS) 7/7/2011
  de humanitaire en de migratiecrisis in Libi
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-245 Christine Defraigne (MR) 7/7/2011
  de justitiekosten
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-246 Inge Faes (N-VA) 7/7/2011
  het huisarrest voor straffen onder acht maanden
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-247 Elke Sleurs (N-VA) 7/7/2011
  de illegaliteit van synthetische drugs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-248 Helga Stevens (N-VA) 7/7/2011
  het nagaan van het bestaan van een autoverzekering bij de autokeuring
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-249 Cindy Franssen (CD&V) 7/7/2011
  de Commissie voor Onderhoudsbijdragen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-250 Gler Turan (sp.a) 7/7/2011
  het terugsturen van minderjarige Europese onderdanen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-251 Martine Taelman (Open Vld) 7/7/2011
  de gesloten instelling voor jeugddelinquenten in Everberg
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-252 Franois Bellot (MR) 7/7/2011
  het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1166
5-253 Rik Daems (Open Vld) 14/7/2011
  het risico dat Belgi in het vizier van de speculanten komt
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-254 Gler Turan (sp.a) 14/7/2011
  schendingen van het kinderrechtenverdrag door jeugdrechters, politie en parket
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-255 Freya Piryns (Groen!) 14/7/2011
  pleegouders
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-256 Ccile Thibaut (Ecolo) 14/7/2011
  het plan van de NMBS om 600 treinen per dag af te schaffen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-257 Piet De Bruyn (N-VA) 14/7/2011
  het initiatief "Welkom in Palestina"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-258 Sabine de Bethune (CD&V) 14/7/2011
  het UN Women rapport "Progress of the World's Women: in pursuit of Justice"
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-259 Elke Sleurs (N-VA) 14/7/2011
  het personeelstekort bij het Antwerpse Communicatie-en Informatiecentrum (CIC)
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-260 Richard Miller (MR) 14/7/2011
  de Belgische onderdanen die door Isral werden vastgehouden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-261 Alain Courtois (MR) 14/7/2011
  de diefstal van voertuigdocumenten
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-262 Philippe Mahoux (PS) 14/7/2011
  de kwaliteit van werk in Belgi en in de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-263 Guido De Padt (Open Vld) 14/7/2011
  de geplande sluiting van stations
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-264 Ahmed Laaouej (PS) 14/7/2011
  het verbod op of de opschorting van de rating van landen die financile steun krijgen in het kader van de Europese reddingsprogramma's
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-265 Marie Arena (PS) 14/7/2011
  de internationale missie van de organisatie "Bienvenue en Palestine"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-266 Vanessa Matz (cdH) 14/7/2011
  de buitensporige bezoldiging van de voorzitter van de Raad van bestuur van Brussels Airport
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-267 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 14/7/2011
  het door Luc Van den Bossche gevraagde jaarloon
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-268 Inge Faes (N-VA) 14/7/2011
  het aantal verkrachtingen dat tot een veroordeling leidt
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)