Vraag om uitleg nr. 5-392

5-392 CÚcile Thibaut (Ecolo) 27/1/2011
  een project om de controlecentra voor het net bij Infrabel samen te voegen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-36