Vraag om uitleg nr. 5-43

5-43 Luc Sevenhans (N-VA) 21/10/2010
  het taalkundig onevenwicht in het Belgische officierenkorps en de voorgestelde werkgroep rond de vervlaamsing van de legertop
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-9