Vraag om uitleg nr. 5-1024

5-1024 Marie Arena (PS) 1/6/2011
  de liberalisering van de spoorwegsector
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 8/6/2011 (commissiehandelingen 5-78)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-178