Vraag om uitleg nr. 5-44

5-44 Guido De Padt (Open Vld) 21/10/2010
  het invoeren van een minimale dienstverlening door de NMBS tijdens stakingsperioden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-2