Vraag om uitleg nr. 5-935

5-935 Muriel Targnion (PS) 12/5/2011
  het universeel periodiek onderzoek en de samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-164