Vraag om uitleg nr. 5-840

5-840 Guido De Padt (Open Vld) 28/4/2011
  de efficiŽntieverhogende maatregelen in de kadernota Verkeersveiligheid
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-125