Vraag om uitleg nr. 5-40

5-40 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 21/10/2010
  het ingrijpen van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie om de ratificatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap te bevorderen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-3