Vraag om uitleg nr. 5-517

5-517 Bert Anciaux (sp.a) 15/2/2011
  de uitspraken van de voorzitter van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-95