Vraag om uitleg nr. 5-49

5-49 Jacky Morael (Ecolo) 27/10/2010
  de houding van de Belgische regering ten aanzien van de situatie inzake mensenrechten in de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-14