Vraag om uitleg nr. 5-1166

5-1166 François Bellot (MR) 29/6/2011
  het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-252