Parlementaire vragen - Mondelinge vragen - 2008-2009

Dit zijn alle mondelinge vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

463 resultaten

4-419 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/10/2008
  de vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor een parkeerkaart
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-420 Christine Defraigne (MR) 22/10/2008
  de mogelijke gevaren van bepaalde producten uit de "Roze Doos" die moeders in de kraamkliniek krijgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-421 Philippe Monfils (MR) 22/10/2008
  de slechte toepassing door de plaatselijke overheden van de recente wijzigingen in de wapenwet
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-422 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 22/10/2008
  de problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-423 Lieve Van Ermen (LDD) 22/10/2008
  de wijziging van de terugbetalingsmodaliteiten van medicinale zuurstof
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-424 Paul Wille (Open Vld) 22/10/2008
  de Global Green New Deal
  eerste minister
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-425 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 22/10/2008
  het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien en de positie van het Nederlands
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-426 Olga Zrihen (PS) 23/10/2008
  het standpunt dat Belgi zal innemen tijdens de komende onderhandelingen over een verdrag inzake wapenhandel
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-490
4-427 Philippe Mahoux (PS) 23/10/2008
  de bekrachtiging van het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-428 Helga Stevens (Onafhankelijke) 23/10/2008
  de ontoegankelijkheid van het treinverkeer voor personen met een handicap
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-429 Els Schelfhout (CD&V) 23/10/2008
  de organisatie van een conventie tegen seksuele terreur
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-430 Wouter Beke (CD&V) 23/10/2008
  de klachten inzake de reclame van financile instellingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-431 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de kernuitstap
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-432 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  het stopzetten van de subsidies voor "Marie Stopes International" door de Amerikaanse regering
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-433 Freya Piryns (Groen!) 23/10/2008
  het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-434 Josy Dubi (Ecolo) 23/10/2008
  de voorwaarden voor het verlenen van een staatswaarborg voor verbintenissen die zijn aangegaan door de financile instellingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-435 Pol Van Den Driessche (CD&V) 4/11/2008
  de afschaffing van de retributie op de vernieuwing van het rijbewijs
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-436 Dominique Tilmans (MR) 4/11/2008
  het beheer van de oproepen teneinde de dringende medische hulp te verbeteren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-437 Marie-Hlne Cromb-Berton (MR) 5/11/2008
  de straffen opgelegd aan personen die gewelddaden plegen op de trein
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-438 Olga Zrihen (PS) 5/11/2008
  de concurentievervalsing ten gevolge van nieuwe kredietformules in grootwarenhuizen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-439 Christiane Vienne (PS) 5/11/2008
  de reclamecampagnes van bepaalde fastfood-ketens
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-440 Vanessa Matz (cdH) 5/11/2008
  het gebruik van waarden of-aandelen voor betalingen bij een handelaar
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-441 Andr Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) 6/11/2008
  de huidige malaise bij de Directie van de politie van de verbindingswegen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-442 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 6/11/2008
  het zwangerschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-443 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 6/11/2008
  de opvolging van de strafuitvoering voor genterneerden
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-444 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 6/11/2008
  de motie van Ronse waarin de afschaffing van de taalfaciliteiten wordt gevraagd
  eerste minister
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-445 Lieve Van Ermen (LDD) 6/11/2008
  het geneesmiddelenverbruik in Walloni
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-446 Freya Piryns (Groen!) 6/11/2008
  digitale flitspalen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-447 Sabine de Bethune (CD&V) 6/11/2008
  de diplomatieke relaties met de DRC
  eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-448 Nahima Lanjri (CD&V) 6/11/2008
  "de Belgiroute"
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-449 Josy Dubi (Ecolo) 6/11/2008
  een videofilm waarop FN-senator Delacroix een antisemitisch lied zingt
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-450 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 6/11/2008
  de uiterst gevaarlijke zones in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-451 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 6/11/2008
  de inkomsten voor de Staat uit dvd's en cd's
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-452 Richard Fournaux (MR) 7/11/2008
  de problemen in de gevangenis van Andenne
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-453 Martine Taelman (Open Vld) 7/11/2008
  het elektronisch toezicht en de uitvoering van gevangenisstraffen tot drie jaar
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-454 Sfia Bouarfa (PS) 12/11/2008
  het interimwerk
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-455 Christiane Vienne (PS) 12/11/2008
  de doelmatigheid van het PostPunten-systeem
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-457 Christine Defraigne (MR) 12/11/2008
  de terugbetalingsmodaliteiten van ivf
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-458 Filip Anthuenis (Open Vld) 12/11/2008
  het afschaffen door de NMBS van de mogelijkheid om internationale reisbiljetten te kopen in een meerderheid van stations
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-459 Carine Russo (Ecolo) 13/11/2008
  het verslag van de federale ombudsman inzake de behandeling van mensen zonder papieren
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-460 Jean-Paul Procureur (cdH) 13/11/2008
  de jeugdprostitutie op het internet
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-461 Els Schelfhout (CD&V) 13/11/2008
  de rol van Rwanda in het conflict in Oost-DRC en mogelijke maatregelen van Belgi, Europa en de internationale gemeenschap
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-462 Elke Tindemans (CD&V) 13/11/2008
  de vredesmars in Colombia
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-463 Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro) 13/11/2008
  discreet bevallen en wiegenmoord
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-464 Vera Dua (Groen!) 13/11/2008
  de aanvragen voor de bouw van nieuwe steenkoolcentrales
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-465 Geert Lambert (sp.a+Vl.Pro) 13/11/2008
  het gebruik van het Synatomfonds voor de uitbouw van hernieuwbare energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-466 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 13/11/2008
  de voorstellen van de Vlaamse minister-president om een aantal uitgaven van de federale overheid over te nemen
  eerste minister
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-467 Louis Ide (Onafhankelijke) 13/11/2008
  de verhoging van het gebruik van antidepressiva
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-468 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 13/11/2008
  de wens van de drie dissidente Franstalige burgemeesters uit de randgemeenten om een onderhoud te hebben met de Eerste minister
  eerste minister
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-469 Marie-Hlne Cromb-Berton (MR) 19/11/2008
  de resultaten van de Raad Landbouw
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-470 Christophe Collignon (PS) 19/11/2008
  de wenselijkheid om rijstroken te reserveren voor wagens met meer dan twee passagiers
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-471 Sfia Bouarfa (PS) 19/11/2008
  het verdrijven van honderden mensen zonder papieren
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-472 Richard Fournaux (MR) 19/11/2008
  het onthaal van personen met beperkte mobiliteit in het station van Jambes-Namen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-473 Paul Wille (Open Vld) 20/11/2008
  het eenheidsstatuut
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-474 Martine Taelman (Open Vld) 20/11/2008
  de locaties voor het bouwen van nieuwe gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-475 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 20/11/2008
  de vorderingen en de stand van zaken met betrekking tot de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-476 Josy Dubi (Ecolo) 20/11/2008
  de politieke en militaire situatie in Afghanistan
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-477 Freya Piryns (Groen!) 20/11/2008
  het verdrijven van honderden mensen zonder papieren
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-478 Sabine de Bethune (CD&V) 20/11/2008
  het levenloos geboren kind
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-479 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 20/11/2008
  de recente studie over de drugsproblematiek in de Euregio Maas-Rijn
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-480 Marc Elsen (cdH) 20/11/2008
  het voorontwerp van wet inzake buitenlandse studenten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-481 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 20/11/2008
  de mensen zonder papieren in de sporthal van de ULB
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-482 Nahima Lanjri (CD&V) 20/11/2008
  de taskforce niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-532
4-483 Margriet Hermans (Open Vld) 25/11/2008
  de ongeoorloofde achterstand in de uitbetaling van de voorschotten voor het derde luik/bovennorm
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-484 Josy Dubi (Ecolo) 26/11/2008
  de eventuele toetreding van Georgi tot de NAVO
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-485 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 27/11/2008
  het verhoogde risico op een hartaanval bij gebruik van ontstekingsremmers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-486 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/11/2008
  de pro-Deoadvocaten te Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-487 Lieve Van Ermen (LDD) 27/11/2008
  de slechte organisatie binnen de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-488 Dirk Claes (CD&V) 27/11/2008
  de veiligheid op het openbaar vervoer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-489 Marie-Hlne Cromb-Berton (MR) 27/11/2008
  het verbod op het dragen van individuele bewapening buiten de diensturen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-490 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 27/11/2008
  de mogelijkheid om troepen te sturen naar Oost-Congo
  eerste minister
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-491 Philippe Mahoux (PS) 27/11/2008
  de monopoliepositie van Western Union op de markt van het overmaken van gelden van particulieren naar het buitenland
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-492 Anne Delvaux (cdH) 27/11/2008
  het verkopen van kinderen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-493 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 27/11/2008
  het mogelijke verdwijnen van het brandweerkorps van de gemeente Baarle-Hertog
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2104
4-494 Christiane Vienne (PS) 27/11/2008
  de bevoegdheden van zorgkundigen en gezinshulp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-495 Freya Piryns (Groen!) 27/11/2008
  mensen zonder papieren
  eerste minister
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-496 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 27/11/2008
  de kwetsbaarheid van de Antwerpse haven voor terrorisme
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-497 Els Schelfhout (CD&V) 27/11/2008
  de opvangmogelijkheden voor asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-498 Berni Collas (MR) 27/11/2008
  de nieuwe rekruteringsprocedure
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-566
4-499 Roland Duchatelet (Open Vld) 1/12/2008
  de impact van de banken- en kredietcrisis op de rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-500 Helga Stevens (Onafhankelijke) 2/12/2008
  de ratificatie van het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-501 Anne-Marie Lizin (PS) 3/12/2008
  terroristische dreigingen tijdens de eindejaarsperiode
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-502 Philippe Monfils (MR) 4/12/2008
  de reactie van Belgi betreffende het blokkeren van de luchthavens van Bangkok
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-503 Franois Roelants du Vivier (MR) 4/12/2008
  het standpunt van de Belgische regering betreffende het sturen van troepen naar Congo
  eerste minister
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-504 Sfia Bouarfa (PS) 4/12/2008
  het toekennen van een verblijfsvergunning aan buitenlandse partners van een burger van de Europese Unie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-505 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) 4/12/2008
  de zondagssluiting
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-506 Tony Van Parys (CD&V) 4/12/2008
  de toepassing van de omzendbrief COL 8/2005 betreffende het ambtshalve politioneel onderzoek
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-507 Christiane Vienne (PS) 4/12/2008
  de handel in vals geld
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-508 Isabelle Durant (Ecolo) 4/12/2008
  het sturen van Belgische troepen naar de DRC
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-509 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 4/12/2008
  het Belgische standpunt inzake het Europese Energie- en Klimaatpakket
  eerste minister
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-510 Vera Dua (Groen!) 4/12/2008
  het sturen van een Europese vredesmacht naar Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-511 Carine Russo (Ecolo) 4/12/2008
  de verlaging en afschaffing van de subsidies die tot nog toe werden toegekend aan de cordinerende organisaties inzake kinderrechten en aan UNICEF
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-512 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 4/12/2008
  het elektronisch toezicht
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-513 Dirk Claes (CD&V) 4/12/2008
  de justitiehuizen en justitieassistenten
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-580
4-514 Christine Defraigne (MR) 11/12/2008
  de effecten op de tewerkstelling van de wet betreffende het verbod op de verkoop van honden en katten in dierenspeciaalzaken
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
4-515 Christophe Collignon (PS) 11/12/2008
  de nieuwe dienstregeling van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-516 Richard Fournaux (MR) 11/12/2008
  de antitabakswet
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-517 Christiane Vienne (PS) 11/12/2008
  terroristische dreigingen tijdens de eindejaarsperiode
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-518 Martine Taelman (Open Vld) 11/12/2008
  de locaties voor het bouwen van nieuwe gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-519 Lieve Van Ermen (LDD) 11/12/2008
  het uitwijken naar Nederland voor veldproeven met genetisch gewijzigde populieren
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-520 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/12/2008
  het ritueel slachten ter gelegenheid van het Offerfeest
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-521 Pol Van Den Driessche (CD&V) 11/12/2008
  de MARPOL-wetgeving en de aanpak van de vervuiling door schepen op de Noordzee
  eerste minister
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-522 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 11/12/2008
  de omzendbrief-regularisaties
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-523 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 11/12/2008
  de opmerkingen van de Vlaamse regering over de vereenvoudiging van de banenplannen voorgesteld in het interprofessioneel akkoord
  eerste minister
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-524 Freya Piryns (Groen!) 11/12/2008
  schendingen van de mensenrechten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-525 Marc Elsen (cdH) 11/12/2008
  de elektromagnetische stralingen van gsm-masten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-526 Josy Dubi (Ecolo) 11/12/2008
  de stemming door de Europese Ministerraad inzake de "versterking" van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Isral
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-527 Nele Lijnen (Open Vld) 11/12/2008
  haar voorstel om een vlottende verlofdag in te lassen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-528 Dominique Tilmans (MR) 11/12/2008
  de evaluatie van de drie projecten betreffende medische regulatie in de centra van het eenvormig oproepstelsel in Brugge, Brussel en Charleroi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-610
4-529 Filip Anthuenis (Open Vld) 16/12/2008
  de verlaagde BTW van 6 % op afbraak en heropouw van woningen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-530 Philippe Monfils (MR) 16/12/2008
  de verhuizing van de coffeeshops in Maastricht naar de rand en met name de Belgische grens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  dossier afgesloten
4-531 Louis Ide (Onafhankelijke) 17/12/2008
  het vaccin tegen baarmoederhalskanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/12/2008 (handelingen 4-54)
4-532 Olga Zrihen (PS) 17/12/2008
  het bevel van Belgi over de Combined Joint Special Operations Component Command (CJSOCC) van EUFOR in Tsjaad
  minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten
4-533 Philippe Mahoux (PS) 17/12/2008
  de discriminaties waarvan oorlogswezen het slachtoffer zijn
  minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten
4-534 Paul Wille (Open Vld) 18/12/2008
  de kosteloze overdracht van effecten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 18/12/2008 (handelingen 4-54)
4-535 Anne Delvaux (cdH) 18/12/2008
  de vertraging in de behandeling van dossiers inzake landbouwrampen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/12/2008 (handelingen 4-54)
4-536 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 18/12/2008
  de veralgemeende inenting tegen baarmoederhalskanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/12/2008 (handelingen 4-54)
4-537 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 18/12/2008
  het dossier Kaupthing Bank
  eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
4-538 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 18/12/2008
  Fortis
  eerste minister
  dossier afgesloten
4-539 Carine Russo (Ecolo) 18/12/2008
  de bouwvalligheid van sommige gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
4-540 Freya Piryns (Groen!) 18/12/2008
  het verbod op asbest
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/12/2008 (handelingen 4-54)
4-541 Christine Defraigne (MR) 18/12/2008
  doodgeboren kinderen of kinderen die levend geboren worden maar overlijden voordat hun geboorte is aangegeven
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
4-542 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 18/12/2008
  het Studiecentrum voor Kernenergie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 18/12/2008 (handelingen 4-54)
4-543 Jacques Brotchi (MR) 18/12/2008
  de erkenning door de minister van een geneesheer- specialist in de chirurgie na advies van de Hoge Raad
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
4-544 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 7/1/2009
  het dossier-Kaupthing Bank
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-641
4-545 Christine Defraigne (MR) 7/1/2009
  doodgeboren kinderen of kinderen die levend geboren worden maar overlijden voordat hun geboorte is aangegeven
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-546 Franois Roelants du Vivier (MR) 7/1/2009
  de niet-terugbetaling van Tamoxifen (Novadex)bij bepaalde behandelingen van borstkanker
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-547 Philippe Mahoux (PS) 7/1/2009
  de discriminaties waarvan oorlogswezen het slachtoffer zijn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-548 Lieve Van Ermen (LDD) 8/1/2009
  de winterperikelen bij de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-549 Jolle Kapompol (PS) 8/1/2009
  de conservatieve en corporatistische aard van de hervorming van de regels inzake het spaarboekje
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-550 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/1/2009
  de manifestaties in verband met het conflict in de Gazastrook
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-551 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 8/1/2009
  de stofwisselingsziekte MLD
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-552 Martine Taelman (Open Vld) 8/1/2009
  de nieuwe wapenwet en de vernietiging van de ingeleverde wapens
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-553 Anne Delvaux (cdH) 8/1/2009
  de operatie 'Verboden kou te hebben'
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-554 Sabine de Bethune (CD&V) 8/1/2009
  de uitvoeringsbesluiten van de wet van 1 juni 2008 betreffende de invoering van een belastingvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-555 Vera Dua (Groen!) 8/1/2009
  de problematiek van patinten met een weesziekte naar aanleiding van de actie "Red Sandra"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-556 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/1/2009
  de dramatische gevolgen van het gasdispuut tussen Rusland en Oekrane voor sommige Europese landen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-557 Philippe Monfils (MR) 14/1/2009
  de verhuizing van de coffeeshops in Maastricht naar de rand en met name de Belgische grens
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-558 Richard Fournaux (MR) 14/1/2009
  de ongerustheid over de herstructureringen bij De Post
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-559 Dominique Tilmans (MR) 14/1/2009
  de overvolle treinen tussen Aarlen en Luxemburg tijdens de spitsuren
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-560 Philippe Mahoux (PS) 15/1/2009
  testen van farmaceutische producten op mensen in Afrika
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-561 Alain Destexhe (MR) 15/1/2009
  de organisatie van de Europese verkiezingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2818
4-562 Geert Lambert (Onafhankelijke) 15/1/2009
  de oprichting van een Internationaal Agentschap voor duurzame energie (IRENA)
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-563 Louis Ide (Onafhankelijke) 15/1/2009
  het aanbieden van total bodyscans door Royal Hospitals
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-564 Sabine de Bethune (CD&V) 15/1/2009
  de eventuele schrapping van de Organisatie van de Mujahedin van het Iraanse Volk (OMPI) van de lijst van de Europese Unie van terroristische organisaties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-565 Dirk Claes (CD&V) 15/1/2009
  de stijgende personeelskosten voor de politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-566 Alain Destexhe (MR) 15/1/2009
  de ernstige gebeurtenissen tijdens de betoging van vorige zondag in Brussel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-567 Marleen Temmerman (sp.a) 15/1/2009
  de kosten voor de patint voor een borstreconstructie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-568 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 15/1/2009
  de racistische uitlatingen tijdens de recente betogingen in verband met het Midden-Oosten en de passiviteit van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-569 Marleen Temmerman (sp.a) 15/1/2009
  de situatie in Gaza
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-570 Freya Piryns (Groen!) 15/1/2009
  het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-571 Josy Dubi (Ecolo) 15/1/2009
  het standpunt van Belgi in het kader van het conflict te Gaza
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-572 Sabine de Bethune (CD&V) 15/1/2009
  de toestand in Gaza
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-573 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 15/1/2009
  het gebruik van het humanitair visum als opstap voor een interlandelijke adoptie
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-574 Francis Delpre (cdH) 15/1/2009
  de financieringswijze van de centra voor menselijke erfelijkheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-575 Margriet Hermans (Open Vld) 15/1/2009
  het fiscale voordeel voor zonnepanelen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financin, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-576 Marc Verwilghen (Open Vld) 21/1/2009
  een mogelijke belangenvermenging tussen een mandaat bij "Brugel", enerzijds, en bij de directie-generaal Energie van de FOD Economie, anderzijds
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-577 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/1/2009
  de uitlevering van Veselin Vukotic aan Servi
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-578 Helga Stevens (Onafhankelijke) 22/1/2009
  de mensenrechtensituatie in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-579 Lieve Van Ermen (LDD) 22/1/2009
  de uitlatingen van de Russische ambassadeur over het asielbeleid van ons land, in het bijzonder ten aanzien van Tsjetsjeense vluchtelingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-580 Christiane Vienne (PS) 22/1/2009
  de concurrentie tussen twee systemen voor elektronische betalingen
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-581 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 22/1/2009
  de inwisseling van buitenlandse rijbewijzen tegen Belgische rijbewijzen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-582 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 22/1/2009
  de toetredingsonderhandelingen tot de Europese Gemeenschap met Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-583 Philippe Mahoux (PS) 22/1/2009
  de sociale dumping in de transportsector
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-584 Bart Martens (sp.a) 22/1/2009
  de terugbetaling door de elektriciteitsproducenten van de te veel aangerekende CO2-emissierechten
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-585 Marleen Temmerman (sp.a) 22/1/2009
  het probleem van moedersterfte
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-586 Nahima Lanjri (CD&V) 22/1/2009
  de problemen bij de opvang van asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-587 Els Schelfhout (CD&V) 22/1/2009
  de steun van de internationale gemeenschap in het kader van het conflict in Oost-Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-588 Freya Piryns (Groen!) 22/1/2009
  het toekennen van een schadevergoeding aan mensen zonder papieren
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-589 Josy Dubi (Ecolo) 22/1/2009
  de moorden op personen die de misdaden die in Tsjetsjeni zijn gepleegd, aan de kaak stellen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-590 Marc Elsen (cdH) 22/1/2009
  de opvang van kwetsbare Iraakse vluchtelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-591 Sfia Bouarfa (PS) 28/1/2009
  de Belgische samenwerking te Gaza
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-592 Franois Roelants du Vivier (MR) 28/1/2009
  de stand van de werkzaamheden van de Interministerile Commissie voor humanitair recht inzake de bestraffing van het negationisme in het Belgisch recht
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-593 Christiane Vienne (PS) 28/1/2009
  de gevolgen van de verhoging van de pensioenen voor de vergoedingen toegekend aan gehandicapten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-594 Francis Delpre (cdH) 28/1/2009
  de deelname van Belgi aan de consultatieprocedure voor het Internationaal Gerechtshof met betrekking tot de onafhankelijkheid van Kosovo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-595 Margriet Hermans (Open Vld) 28/1/2009
  de steunmaatregelen voor de auto-industrie
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-596 Richard Fournaux (MR) 29/1/2009
  het drama in Dendermonde en de beoordeling van het beleid inzake geestelijke gezondheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-597 Andr Van Nieuwkerke (sp.a) 29/1/2009
  de actuele werking van het BIV (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars)
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-598 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 29/1/2009
  de bezwaren van de Europese Commissie in het dossier van de overname van SN Airholding door Lufthansa
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-599 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 29/1/2009
  het houden van de statistieken over de genitale verminking
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-600 Vera Dua (Groen!) 29/1/2009
  het invoeren van een snelheidsbeperking van 100 kilometer per uur op de snelwegen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-601 Josy Dubi (Ecolo) 29/1/2009
  de erediensten en de protocollaire rangorde
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-602 Nahima Lanjri (CD&V) 29/1/2009
  het afsluiten van samenlevingscontracten en de problematiek van de schijnhuwelijken
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-703
4-603 Philippe Monfils (MR) 3/2/2009
  het feit dat de nieuwe BMW's X5, aangekocht door de wegpolitie, in de garage geblokkeerd staan
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-604 Christine Defraigne (MR) 4/2/2009
  de financile discriminaties ten aanzien van adoptieouders
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-605 Christophe Collignon (PS) 4/2/2009
  het oprichten van de dienst railtime en het invoeren van sms-verwittigingen voor reizigers van de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-606 Philippe Mahoux (PS) 4/2/2009
  de aankondiging van de Deense post dat zij zich zullen terugtrekken uit het kapitaal van De Post
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-607 Geert Lambert (Onafhankelijke) 5/2/2009
  de campagne van het Nucleair Forum
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-608 Lieve Van Ermen (LDD) 5/2/2009
  de nieuwe medische procedure voor vluchtelingen en de rol van de geneesheren die de Dienst Vreemdelingenzaken bijstaan
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-609 Paul Wille (Open Vld) 5/2/2009
  de impact van de kredietcrisis op de emissiehandel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-610 Helga Stevens (Onafhankelijke) 5/2/2009
  de gebrekkige communicatie tussen de parketten en de Dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Justitie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-611 Tony Van Parys (CD&V) 5/2/2009
  het verlaten van het grondgebied van de daders van de steekpartij die te Gent plaatsvond op 4 september 2007
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-612 Els Schelfhout (CD&V) 5/2/2009
  de toekenning van tijdelijke verblijfsvergunningen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-613 Freya Piryns (Groen!) 5/2/2009
  de bestrijding van luchtvervuiling
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-614 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 5/2/2009
  de beveiliging van de nucleaire installaties
  minister van Klimaat en Energie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-615 Anne Delvaux (cdH) 5/2/2009
  de humanitaire crisis in Sri Lanka
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-616 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 5/2/2009
  de communicatiestoornis tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de politie in verband met de opsporing van illegalen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-617 Marleen Temmerman (sp.a) 5/2/2009
  het 'kiwimodel'
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-618 Isabelle Durant (Ecolo) 5/2/2009
  de dreiging om de gevangenis van Vorst te laten verzegelen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-619 Pol Van Den Driessche (CD&V) 5/2/2009
  de ontwikkeling in de jeugdcriminaliteit
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-620 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 11/2/2009
  orgaantransplantantie bij niet-Belgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-621 Marc Elsen (cdH) 12/2/2009
  de numerus clausus en de oprichting van een kadaster van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-622 Sfia Bouarfa (PS) 12/2/2009
  het verblijfsrecht voor vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-623 Christiane Vienne (PS) 12/2/2009
  de overbelasting van de arbeidsrechtbanken ten gevolge van de nieuwe bevoegdheden op het vlak van de collectieve schuldenregeling
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-624 Nahima Lanjri (CD&V) 12/2/2009
  de nieuwe instructies aan de Dienst Vreemdelingenzaken inzake de verlenging van tijdelijke regularisaties
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-625 Richard Fournaux (MR) 12/2/2009
  de samenwerking met de plaatselijke overheden in Marokko
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-626 Dirk Claes (CD&V) 12/2/2009
  de verlaging van de btw voor de horeca
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-627 Sabine de Bethune (CD&V) 12/2/2009
  de nieuwe selectiecriteria van de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-628 Freya Piryns (Groen!) 12/2/2009
  het illegaal transport van elektronisch afval naar derdewereldlanden
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-629 Paul Wille (Open Vld) 12/2/2009
  de steun aan banken
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-630 Berni Collas (MR) 12/2/2009
  de omzendbrief betreffende de gemeentelijke machtiging die praalwagens toelaat gebruik te maken van de openbare weg
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-631 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 12/2/2009
  het niet-uitnodigen van de gepensioneerdenorganisaties voor de Nationale Pensioenconferentie
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-632 Louis Ide (Onafhankelijke) 12/2/2009
  de opleidingsduur geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-633 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 12/2/2009
  de werkzaamheden van de werkgroep belast met de problematiek van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-634 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/2/2009
  de lijst met Arabische voornamen in het kader van de dubbele nationaliteit
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-635 Olga Zrihen (PS) 18/2/2009
  de 42ste zitting van de Commissie Bevolking en Ontwikkeling van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-636 Sfia Bouarfa (PS) 18/2/2009
  het echtelijk geweld in het kader van de gezinshereniging
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-637 Martine Taelman (Open Vld) 18/2/2009
  het elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-638 Margriet Hermans (Open Vld) 18/2/2009
  het niet-betalen van het meubilair en onderwijsmateriaal voor de Europese scholen in Brussel
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-639 Geert Lambert (Onafhankelijke) 19/2/2009
  de tegenstrijdige reacties over de campagne van het Nucleair Forum
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-640 Lieve Van Ermen (LDD) 19/2/2009
  de wetgeving betreffende privklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-641 Philippe Monfils (MR) 19/2/2009
  de foutieve interpretaties van de wet van 16 juli 2008 tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-642 Francis Delpre (cdH) 19/2/2009
  de omzetting in Belgisch recht van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-643 Freya Piryns (Groen!) 19/2/2009
  kindersterfte in het verkeer
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-644 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 19/2/2009
  de adviezen van de Raad van State met betrekking tot de taalexamens voor het personeel van de Brusselse plaatselijke besturen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-645 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 19/2/2009
  het project 'open huizen' voor uitgewezen gezinnen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-646 Sabine de Bethune (CD&V) 19/2/2009
  de participatie van Belgi aan de Commissie Bevolking en Ontwikkeling van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-647 Marleen Temmerman (sp.a) 19/2/2009
  de nood aan normen voor privklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-648 Marleen Temmerman (sp.a) 19/2/2009
  de wijziging van de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-649 Dirk Claes (CD&V) 19/2/2009
  de toegankelijkheid van de FOD Sociale Zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-650 Pol Van Den Driessche (CD&V) 19/2/2009
  het stopzetten van de communautaire dialoog
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-651 Richard Fournaux (MR) 4/3/2009
  het verbod op de verkoop van Rohypnol
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-652 Alain Courtois (MR) 4/3/2009
  de verbale gewelddadigheid in de voetbalstadions
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-653 Sfia Bouarfa (PS) 4/3/2009
  de prioriteiten inzake asielbeleid en migratie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-654 Olga Zrihen (PS) 4/3/2009
  de staking bij de posterijen en het beleid inzake de liberalisering van deze sector
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-655 Geert Lambert (Onafhankelijke) 5/3/2009
  de omzendbrief betreffende de regularisatiecriteria
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-656 Wouter Beke (CD&V) 5/3/2009
  de inbraakgolf bij apotheken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-657 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 5/3/2009
  het Flanders House in New York en de samenwerking tussen de federale diplomatie en de Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-658 Paul Wille (Open Vld) 5/3/2009
  de kredietschaarste in Oost-Europa en de Europese overheidsobligaties
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-659 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 5/3/2009
  de bijkomende financile steun aan Gaza
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-660 Marleen Temmerman (sp.a) 5/3/2009
  de terugbetalingsvoorwaarden van aidsremmers via PEP-behandeling (Post Exposure Prophylaxis)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-661 Freya Piryns (Groen!) 5/3/2009
  het geplande overleg over het regularisatiedossier
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-662 Vanessa Matz (cdH) 5/3/2009
  het wetsontwerp-"Kaupthing" en de bankdepositogarantie voor de klanten van Kaupthing Belgium
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-663 Dirk Claes (CD&V) 5/3/2009
  het klantonvriendelijke gedrag van de politie en de begeleiding van jonge agenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-664 Sabine de Bethune (CD&V) 5/3/2009
  de loonkloof tussen mannen en vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-665 Lieve Van Ermen (LDD) 11/3/2009
  het uitwijken van Belgische biomedische bedrijven naar Nederland
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-798
4-666 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 11/3/2009
  de uitvoeringsbesluiten van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-667 Marie-Hlne Cromb-Berton (MR) 11/3/2009
  de foutieve informatie aan reizigers betreffende treinvertragingen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-668 Philippe Mahoux (PS) 11/3/2009
  het begeleidingsplan voor werklozen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-669 Olga Zrihen (PS) 11/3/2009
  het standpunt van Belgi inzake de strijd tegen de fiscale paradijzen in het vooruitzicht van de top van de G20 in Londen op 2 april
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-670 Franois Roelants du Vivier (MR) 11/3/2009
  het standpunt van Belgi ten aanzien van de Conferentie van Durban
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-671 Louis Ide (Onafhankelijke) 12/3/2009
  de parkeerproblemen van gezondheidswerkers
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-672 Yves Buysse (Vlaams Belang) 12/3/2009
  de nachtpermanenties van de spoorwegpolitie in Gent en Brugge
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-673 Geert Lambert (Onafhankelijke) 12/3/2009
  biobrandstoffen
  minister van Klimaat en Energie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-674 Tony Van Parys (CD&V) 12/3/2009
  het ontbreken van essentile gegevens in de Algemene nationale gegevensbank van de Federale Politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-675 Els Schelfhout (CD&V) 12/3/2009
  de schendingen van de mensenrechten in Tibet
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-676 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/3/2009
  Opel Antwerpen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-677 Nahima Lanjri (CD&V) 12/3/2009
  de niet-behandeling van naturalisatiedossiers met een positief advies ingediend onder lijstvorm
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-678 Isabelle Durant (Ecolo) 12/3/2009
  het statuut van de onthaalmoeders
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-679 Andr Van Nieuwkerke (sp.a) 12/3/2009
  de btw-verlaging in de horeca
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-680 Freya Piryns (Groen!) 12/3/2009
  het Greening Transport Memorandum
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-681 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 12/3/2009
  het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-682 Jean-Paul Procureur (cdH) 12/3/2009
  de overname van de liquide middelen van De Post
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-683 Christiane Vienne (PS) 18/3/2009
  de nieuwe regels in verband met de fiscale aangifte
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-684 Olga Zrihen (PS) 19/3/2009
  de ongezonde staat van het gerechtshof in Binche
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-685 Jacques Brotchi (MR) 19/3/2009
  de ontwikkeling en de situatie van "Stroke Units" in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-686 Lieve Van Ermen (LDD) 19/3/2009
  de medicatie voor de ziekte van Duchenne
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-687 Geert Lambert (Onafhankelijke) 19/3/2009
  de controle op ingevoerde lichte wapens
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-688 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 19/3/2009
  het geven van inlichtingen door het parket over misdrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-689 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/3/2009
  de gevangenissen van Antwerpen en Puurs
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-690 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 19/3/2009
  het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-691 Marleen Temmerman (sp.a) 19/3/2009
  het negatief effect op het hiv-/aidsbeleid in Afrika van de recente pauselijke uitspraken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-692 Sabine de Bethune (CD&V) 19/3/2009
  de medicatie voor de ziekte van Duchenne
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-693 Christine Defraigne (MR) 19/3/2009
  de verklaringen van de Paus over de strijd tegen aids
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-694 Freya Piryns (Groen!) 19/3/2009
  het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-695 Martine Taelman (Open Vld) 19/3/2009
  de beveiliging van gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-696 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 19/3/2009
  het onderzoek naar de oorzaken van overlijdens
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-697 Isabelle Durant (Ecolo) 19/3/2009
  de regularisatie van mensen zonder papieren
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-698 Marc Elsen (cdH) 19/3/2009
  de hervorming van het volkstellingssysteem in Belgi
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-699 Helga Stevens (Onafhankelijke) 19/3/2009
  de toegankelijkheid van het spoorverkeer voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-700 Paul Wille (Open Vld) 25/3/2009
  het "Witness protection"-programma
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-701 Marc Verwilghen (Open Vld) 25/3/2009
  het toegenomen aantal steekpartijen
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-702 Richard Fournaux (MR) 25/3/2009
  het gebruik van de elektronische identiteitskaart
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-703 Olga Zrihen (PS) 25/3/2009
  de ingebrekestelling van kleine ondernemingen door de RSZ
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
4-704 Franois Roelants du Vivier (MR) 26/3/2009
  de acties van het openbaar ministerie na de rellen in Sint-Joost-ten-Node tijdens de week van 20 oktober 2007
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-705 Christiane Vienne (PS) 26/3/2009
  de hoge kostprijs voor internetverkeer die wordt gehanteerd door Belgische operatoren
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3300
4-706 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 26/3/2009
  de strijd tegen onverzekerde en ongekeurde voertuigen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-707 Vanessa Matz (cdH) 26/3/2009
  de financiering van het Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-708 Josy Dubi (Ecolo) 26/3/2009
  de verklaringen betreffende de versterking van onze militaire aanwezigheid in Afghanistan
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-709 Freya Piryns (Groen!) 26/3/2009
  het verminderen van het budget voor ouderstages
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-710 Andr Van Nieuwkerke (sp.a) 26/3/2009
  het Noordzeebeleid en het mariene milieu
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-711 Sabine de Bethune (CD&V) 26/3/2009
  de schending van de rechten van het kind door de Dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-712 Alain Courtois (MR) 1/4/2009
  de uitvoering van de straffen
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-713 Nele Lijnen (Open Vld) 1/4/2009
  het organiseren van een referendum over de stemplicht bij de volgende verkiezingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-714 Sfia Bouarfa (PS) 2/4/2009
  het attest van voldoende huisvesting voor gezinshereniging, in overeenstemming met de omzendbrief van 21 juni 2007
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-715 Philippe Mahoux (PS) 2/4/2009
  de vooruitzichten met betrekking tot het stationeren van een eenheid van de civiele veiligheid in Gembloux
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-716 Vanessa Matz (cdH) 2/4/2009
  de nadere regels voor het aanplakken op de verkiezingsborden tijdens de verkiezingscampagne
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-717 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 2/4/2009
  het Executief van de Moslims van Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-718 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 2/4/2009
  de reis naar China van een aantal majoors
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-719 Berni Collas (MR) 2/4/2009
  de invoering van een uniek loket bij iedere rechtbank van eerste aanleg
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-720 Nahima Lanjri (CD&V) 2/4/2009
  de nieuwe instructie voor tijdelijke regularisatie van gezinnen met schoolgaande kinderen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-721 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 2/4/2009
  het commercieel draagmoederschap
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-722 Els Schelfhout (CD&V) 2/4/2009
  de relaties tussen Frankrijk en de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-723 Freya Piryns (Groen!) 2/4/2009
  de nieuwe instructie voor tijdelijke regularisatie van gezinnen met schoolgaande kinderen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-724 Josy Dubi (Ecolo) 2/4/2009
  de versterking van onze militaire en civiele aanwezigheid in Afghanistan
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3301
4-725 Louis Ide (Onafhankelijke) 2/4/2009
  de moeilijke samenwerking tussen de verschillende administraties
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-726 Sabine de Bethune (CD&V) 2/4/2009
  de nieuwe Shia-wet van de Afghaanse president Hamid Karzai
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-727 Lieve Van Ermen (LDD) 2/4/2009
  de hartcentra in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-728 Paul Wille (Open Vld) 2/4/2009
  aasgierfondsen
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-729 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 22/4/2009
  de fiscale aftrek van kinderopvang
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-730 Lieve Van Ermen (LDD) 22/4/2009
  de medische spookdienst van de federale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-731 Martine Taelman (Open Vld) 22/4/2009
  de onderhandelingen met beklaagden op het vlak van financile misdrijven over de strafmaat
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-732 Olga Zrihen (PS) 22/4/2009
  de zorgwekkende toestand van het vredegerecht van La Louvire
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-733 Sfia Bouarfa (PS) 23/4/2009
  de toekenning van de inkomensgarantie voor ouderen aan personen die in het buitenland verblijven
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-734 Alain Destexhe (MR) 23/4/2009
  de drie Belgen die opgesloten zijn in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-735 Alain Destexhe (MR) 23/4/2009
  de Conferentie over racisme in Genve
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-736 Geert Lambert (Onafhankelijke) 23/4/2009
  de kritiek van een vice-eersteminister op de regering
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-737 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 23/4/2009
  het bijhouden van dossiers over politici door de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-738 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 23/4/2009
  de Belgische houding ten aanzien van de Durban II-conferentie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-739 Louis Ide (Onafhankelijke) 23/4/2009
  de controle op de financile transacties bij voetbalploeg Excelsior Moeskroen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-740 Dirk Claes (CD&V) 23/4/2009
  het afschaffen van de beroepsvoorwaarden voor de toegang tot de horeca
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-741 Andr Van Nieuwkerke (sp.a) 23/4/2009
  de dienstverlening van de NMBS jegens personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-742 Anne Delvaux (cdH) 23/4/2009
  de toegankelijkheid van de stembureaus voor personen met een handicap
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-743 Freya Piryns (Groen!) 23/4/2009
  het koninklijk besluit over het regime in gesloten centra en de bepalingen met betrekking tot juridische bijstand
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-744 Josy Dubi (Ecolo) 23/4/2009
  de aanstaande legeroefeningen van de NAVO in Georgi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-745 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/4/2009
  de onderhandelingen met beklaagden
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-746 Philippe Mahoux (PS) 29/4/2009
  de voor werknemers schadelijke chemicalin en de Europese REACH-verordening
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-747 Jolle Kapompol (PS) 29/4/2009
  de werking van het Comit voor Financile Stabiliteit en zijn actie inzake liquide middelen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-748 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 29/4/2009
  het misbruik in het kader van sms-diensten
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-749 Dominique Tilmans (MR) 29/4/2009
  de tarifering van de treintrajecten tussen Belgi en Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-750 Jacques Brotchi (MR) 30/4/2009
  de discriminerende taks die Ryanair heft voor mensen met overgewicht
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-751 Helga Stevens (Onafhankelijke) 30/4/2009
  het misbruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-752 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 30/4/2009
  het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse cellen
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-753 Nahima Lanjri (CD&V) 30/4/2009
  het toekennen van financile steun aan asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-754 Pol Van Den Driessche (CD&V) 30/4/2009
  de aanstelling van de ombudsman energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-755 Jos Daras (Ecolo) 30/4/2009
  het Belgische standpunt tijdens de recente vergadering van het Internationaal Muntfonds
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-756 Isabelle Durant (Ecolo) 30/4/2009
  de schorsing van de heer Koekelberg
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-757 Martine Taelman (Open Vld) 30/4/2009
  het onderbrengen van Belgische gevangenen in Nederlandse gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-865
4-758 Paul Wille (Open Vld) 6/5/2009
  het verzenden van valse sms-berichten op naam van een ander
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-759 Richard Fournaux (MR) 6/5/2009
  de regularisatiecriteria en de toekenning van het statuut van politiek vluchteling
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-760 Philippe Mahoux (PS) 6/5/2009
  het huren van gevangeniscellen in Nederland
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-761 Christiane Vienne (PS) 7/5/2009
  de prijs van het internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-762 Martine Taelman (Open Vld) 7/5/2009
  het aanleggen van elektriciteit op lijn 15 en lijn 15bis
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-763 Sabine de Bethune (CD&V) 7/5/2009
  de executie van Delara Darabi in Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-764 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 7/5/2009
  de rol van de federale politie in het kader van de gewelddaden tegenover De Lijn in het Pajottenland
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-765 Bart Martens (sp.a) 7/5/2009
  de bijdragen vanuit Belgoprocess aan het Belgisch Nucleair Forum
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-766 Marleen Temmerman (sp.a) 7/5/2009
  de Belgische aandacht voor family planning in de strijd tegen de financile crisis op de Afrikaanse lage-inkomenslanden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-767 Dirk Claes (CD&V) 7/5/2009
  een Belgische lijst van mensen die de toegang tot ons land wordt ontzegd
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-768 Yves Buysse (Vlaams Belang) 7/5/2009
  de communicatie van de onderrichtingen in verband met de verkiezingen van 7 juni
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-769 Elke Tindemans (CD&V) 7/5/2009
  de repressie van de Turkse autoriteiten ten aanzien van de Koerdische partij DTP
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-770 Vanessa Matz (cdH) 7/5/2009
  de strijd tegen namaak
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-771 Louis Ide (Onafhankelijke) 7/5/2009
  de schulden van voetbalclub Excelsior Moeskroen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-901
4-772 Josy Dubi (Ecolo) 7/5/2009
  het Belgische standpunt tijdens de recente vergadering van het Internationaal Muntfonds
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-773 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 13/5/2009
  de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-774 Jolle Kapompol (PS) 13/5/2009
  het herstelplan en de verlenging van het verlaagde BTW-tarief op nieuwbouw
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-775 Olga Zrihen (PS) 13/5/2009
  de bouwvallige staat van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-776 Louis Ide (Onafhankelijke) 14/5/2009
  het systematisch gebruik van Intercept als pathogeen inactivator voor bloedplaatjes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-777 Martine Taelman (Open Vld) 14/5/2009
  het afbreken van de passerelles in de stations van Turnhout en Geel
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-778 Els Schelfhout (CD&V) 14/5/2009
  de adoptieproblematiek
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-779 Sabine de Bethune (CD&V) 14/5/2009
  de behandeling van ADHD bij volwassenen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-780 Marc Elsen (cdH) 14/5/2009
  het ontbreken van een wettelijk statuut voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen afkomstig uit de landen van de Europese Economische Ruimte
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-781 Marleen Temmerman (sp.a) 14/5/2009
  de toepassing van pathogeenreductie op labiele bloedderivaten in het licht van de dreigende influenzapandemie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-782 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 14/5/2009
  de keuze van het Sint-Pietersziekenhuis als noodcentrum voor de behandeling van de Mexicaanse griep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-783 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 14/5/2009
  de onderrichtingen aangaande het versturen van de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen voor wat betreft de rand- en de taalgrensgemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-784 Isabelle Durant (Ecolo) 14/5/2009
  de voorbereiding van een duurzaam Europees voorzitterschap
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-785 Freya Piryns (Groen!) 14/5/2009
  asielaanvragen op basis van seksuele geaardheid
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-786 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/5/2009
  de beslissingen in verband met de staatshulp aan de KBC Bank
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-787 Richard Fournaux (MR) 27/5/2009
  het treinongeval dat op 23 mei 2009 plaatsvond in het station van Dinant
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-788 Philippe Mahoux (PS) 28/5/2009
  het treinongeval dat op 23 mei 2009 plaatsvond in het station van Dinant
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-789 Christiane Vienne (PS) 28/5/2009
  de verhoging van de telefoonrekeningen ten gevolge van de automatische functies in de i-Phone
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-790 Helga Stevens (Onafhankelijke) 28/5/2009
  het gebrek aan redelijke aanpassingen voor voorzitters en bijzitters met een beperking in stembureaus
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-791 Alain Courtois (MR) 28/5/2009
  de effecten van de annulering van de beslissingen van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-792 Lieve Van Ermen (LDD) 28/5/2009
  de opmars van echinococcus multilocularis of vossenlintworm
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-793 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 28/5/2009
  het selectieve optreden van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding in het kader van racisme ten aanzien van Vlamingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-794 Els Schelfhout (CD&V) 28/5/2009
  de Belgische hulp aan Burundi na de strafbaarstelling van homoseksualiteit
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-795 Sabine de Bethune (CD&V) 28/5/2009
  de humanitaire ramp in het noordoosten van Pakistan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-796 Paul Wille (Open Vld) 28/5/2009
  het effect van de kredietcrisis op de windmolenparken in de Noordzee
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-797 Paul Wille (Open Vld) 28/5/2009
  de overheidsgarantie voor banken en collaterised debt obligations
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-798 Freya Piryns (Groen!) 28/5/2009
  vluchtelingen die sterven onderweg naar Europa
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-799 Josy Dubi (Ecolo) 28/5/2009
  de uitreiking van een exportvergunning voor wapens naar Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-800 Anne Delvaux (cdH) 28/5/2009
  de tekortkomingen van de Belgische Staat inzake de mensenrechten
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-801 Richard Fournaux (MR) 10/6/2009
  de vermoedens inzake schijnhuwelijken
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-802 Sfia Bouarfa (PS) 11/6/2009
  de ongeldige en blancostemmen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-803 Geert Lambert (Onafhankelijke) 11/6/2009
  de slagkracht van de Raad voor de Mededinging
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-804 Dirk Claes (CD&V) 11/6/2009
  cocanesporen in energiedrinks
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-805 Tony Van Parys (CD&V) 11/6/2009
  de opvang van genterneerden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-806 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 11/6/2009
  het advies van de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid omtrent de veiligheid van de torpedotrucks
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-807 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 11/6/2009
  de controverse rond een Antwerpse strafrechter
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-808 Marleen Temmerman (sp.a) 11/6/2009
  het hoge aantal hiv-besmettingen in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-809 Jean-Paul Procureur (cdH) 11/6/2009
  het terugroepen van onze ambassadeur in Moskou en eventuele sancties tegen hem
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-810 Josy Dubi (Ecolo) 11/6/2009
  de eerbiediging van de mensenrechten en de uitreiking van een exportvergunning voor wapens naar Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-811 Helga Stevens (Onafhankelijke) 11/6/2009
  de terugbetaling van een tweede cochleair implantaat
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-966
4-812 Sabine de Bethune (CD&V) 11/6/2009
  de zorgverlofregelingen in de magistratuur
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-813 Dominique Tilmans (MR) 11/6/2009
  de tegemoetkoming van Luxemburgse werkgevers voor grensoverschrijdende trajecten
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-814 Marc Verwilghen (Open Vld) 16/6/2009
  de verkeersonveilige situaties tijdens het spitsuur aan de afritten van de E40
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-815 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 17/6/2009
  de tarieven voor roaming
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Doorverwezen door : vraag om uitleg 4-1018
4-816 Olga Zrihen (PS) 17/6/2009
  de toepassing door Belgi van de Europese wetgeving inzake het betaald verlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-817 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 17/6/2009
  de verschillen in de samenstelling van geneesmiddelen verkocht onder dezelfde productnaam
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-818 Philippe Mahoux (PS) 17/6/2009
  de sociale dumping in de transportsector
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-819 Philippe Monfils (MR) 18/6/2009
  de slechte wil bij de lokale overheden inzake de toepassing van de wapenwet
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-820 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 18/6/2009
  de staatshervorming
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-821 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 18/6/2009
  de problemen in verband met de belastingaangifte
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-822 Isabelle Durant (Ecolo) 18/6/2009
  het Belgische standpunt aangaande de manier waarop de voorzitter van de Europese Commissie moet worden aangewezen
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-823 Freya Piryns (Groen!) 18/6/2009
  de voortdurende impasse binnen het dossier asiel en migratie
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-824 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 18/6/2009
  het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind dat in een ziekenhuis opgenomen is
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
4-825 Marleen Temmerman (sp.a) 18/6/2009
  het mandaat van de Bijzonder Evaluator van de Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-826 Tony Van Parys (CD&V) 18/6/2009
  de selectieprocedure voor korpschefs van de zonale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-827 Els Schelfhout (CD&V) 18/6/2009
  de impact van de militaire operaties op de humanitaire situatie in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-828 Pol Van Den Driessche (CD&V) 18/6/2009
  het confronteren van drugsdealers met de gevolgen van het dealen van drugs
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-829 Jean-Paul Procureur (cdH) 18/6/2009
  de aanwerving van vrijwillige bemiddelaars
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-830 Martine Taelman (Open Vld) 18/6/2009
  de vergoeding voor cipiers die arbeidsongeschikt raken door agressie
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-831 Philippe Monfils (MR) 25/6/2009
  de interne nota van de personeelsdienst van de FOD Justitie aangaande het dragen van religieuze tekens
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-832 Sfia Bouarfa (PS) 25/6/2009
  de situatie van de mensen zonder papieren en de beloften die werden gedaan aan de bezetters van gebouwen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-833 Christiane Vienne (PS) 25/6/2009
  de koppelverkoop
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-834 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 25/6/2009
  gemeentelijke verbodsbepalingen voor quads
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-835 Philippe Monfils (MR) 25/6/2009
  de verklaringen van de nieuwe directeur van de wegenpolitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-836 Marleen Temmerman (sp.a) 25/6/2009
  het uitblijven van uitvoeringsbesluiten waardoor acupuncturisten de wet op de uitoefening van de geneeskunde overtreden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-837 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 25/6/2009
  de beindiging van de laatste hongerstaking van illegalen in de Begijnhofkerk
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-838 Jean-Paul Procureur (cdH) 25/6/2009
  de vervroegde vrijlating van 300 gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-839 Tony Van Parys (CD&V) 25/6/2009
  de door de federale overheid gesubsidieerde ambten van operationele politiemensen bij de zonale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1006
4-840 Josy Dubi (Ecolo) 25/6/2009
  het overschrijden van de grens van 1 miljard mensen in de wereld die honger lijden
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-841 Elke Tindemans (CD&V) 25/6/2009
  de zorgwekkende toestand in Iran en de Belgische houding
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-842 Martine Taelman (Open Vld) 29/6/2009
  concurrentiebedingen bij klanten van dienstenchequebedrijven
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-843 Richard Fournaux (MR) 2/7/2009
  de crisis in de melkprijs
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-844 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 2/7/2009
  het maatschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Justitiehuis in het kader van adoptie
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-845 Lieve Van Ermen (LDD) 2/7/2009
  de structurele financiering van de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-846 Louis Ide (Onafhankelijke) 2/7/2009
  de structurele financiering van de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-847 Franco Seminara (PS) 2/7/2009
  de evolutie van het sociaal conflict in de fabriek Bridgestone van Frameries
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-848 Christiane Vienne (PS) 2/7/2009
  de repressie van de betogingen in Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-849 Nahima Lanjri (CD&V) 2/7/2009
  de structurele financiering van de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-850 Els Schelfhout (CD&V) 2/7/2009
  de rol van Belgi in de EU-missie 'EUSEC' in de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-851 Dominique Tilmans (MR) 2/7/2009
  het gebrek aan informatie voor de reiziger over het vervoermiddel wanneer hij een contract tot reisorganisatie sluit
  minister van Klimaat en Energie
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-852 Marleen Temmerman (sp.a) 2/7/2009
  de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-853 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 2/7/2009
  het afbouwen en schrappen van bepaalde hulpprojecten omtrent drugs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-854 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 2/7/2009
  het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind dat in een ziekenhuis opgenomen is
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-855 Freya Piryns (Groen!) 2/7/2009
  de structurele financiering van de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-856 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 2/7/2009
  de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-857 Nele Lijnen (Open Vld) 6/7/2009
  het initiatief van een vakbond ten aanzien van werkgevers die geen allochtone werknemers willen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-858 Berni Collas (MR) 8/7/2009
  het gerechtelijk arrondissement Eupen in het kader van de hervorming van justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-859 Olga Zrihen (PS) 8/7/2009
  de praktische uitvoering van de wet van 19 november 2004 tot invoering van een heffing op omwisselingen van deviezen, bankbiljetten en munten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-860 Christine Defraigne (MR) 9/7/2009
  de Directie van de bestrijding van de economische en financile criminaliteit
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-861 Els Schelfhout (CD&V) 9/7/2009
  de sluiting van de dispatching van Fedasil
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-862 Dirk Claes (CD&V) 9/7/2009
  de private veiligheidsagenten en de veiligheid op de luchthaven van Zaventem in vakantieperiodes
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-863 Marc Elsen (cdH) 9/7/2009
  de staking van het personeel van Fedasil en de sluiting van de dispatching
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-864 Marleen Temmerman (sp.a) 9/7/2009
  de borstklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-865 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 9/7/2009
  de Mexicaanse griep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-866 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 9/7/2009
  de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-867 Isabelle Durant (Ecolo) 9/7/2009
  de agenda van de regering voor het einde van de zittingsperiode
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-868 Marleen Temmerman (sp.a) 9/7/2009
  gezondheidszorg als prioriteit in de ontwikkelingssamenwerking met Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-869 Nele Lijnen (Open Vld) 16/7/2009
  het opschorten van het sociaal overleg over de modernisering van de wetgeving op de uitzendarbeid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-870 Philippe Mahoux (PS) 16/7/2009
  de bescherming tegen zogenaamde associatieve discriminatie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-871 Ann Somers (Open Vld) 16/7/2009
  de afschaffingen en vertragingen van treinen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-872 Richard Fournaux (MR) 16/7/2009
  het door het FAVV gemaakte onderscheid tussen kleine restauratie en traditionele restauratie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-873 Christine Defraigne (MR) 16/7/2009
  logistieke en financile hulp aan ouders wier kinderen door de andere ouder naar een ander land ontvoerd werden
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-874 Franco Seminara (PS) 16/7/2009
  het betwiste recht van notarissen om op te treden als "immobilinmakelaar"
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-875 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 16/7/2009
  de uitvoering van de wet houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstoffen in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-876 Els Schelfhout (CD&V) 16/7/2009
  de vuile oorlog in Oost-Congo en het gebrek aan internationale aandacht en daadkracht
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-877 Nahima Lanjri (CD&V) 16/7/2009
  de opvang van asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag ingetrokken
4-878 Helga Stevens (Onafhankelijke) 16/7/2009
  de mensenrechten in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-879 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 16/7/2009
  de diplomatische gevolgen van de moord op een mensenrechtenactiviste in Tsjetsjeni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-880 Alain Destexhe (MR) 12/10/2009
  het Softenondrama
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4856
4-881 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 12/10/2009
  de stemming van vrijdag 2 oktober jongstleden in de Raad voor de mensenrechten over het Goldstonerapport
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-882 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 12/10/2009
  de ethische vragen omtrent het Lotto-abonnement
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)