Auteurs- en sprekersregister betreffende "Foret Michel" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Afschaffing van de aalmoezeniersdienst van de rijkswacht      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-32
p. 1579 1-32 p. 1579 (PDF)
Afwezigheid van de staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu in openbare commissievergadering      
  1-21 COM
p. 156-157 1-21 COM p. 156-157 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake het bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (1-468)      
  Stemming over de consideransen, stemming over het amendement en stemming over het voorstel van gemotiveerd advies van de commissie
1-73
p. 1970-1972 1-73 p. 1970-1972 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap ten gevolge van de goedkeuring door de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement van het voorstel van decreet van de heer Herman Suykerbuyk c.s. houdende vaststelling van de voorwaarden voor getroffenen van repressie en epuratie, en voor oorlogsslachtoffers, om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming (1-923)      
  Verzoek tot indiening van beroep tot vernietiging bij het Arbitragehof
1-201
p. 5782-5783 1-201 p. 5782-5783 (PDF)
Datum van het parlementair reces      
  1-67
p. 1701 1-67 p. 1701 (PDF)
De Sudanese vluchtelingen (Uitzetting van Ahmed Zaoui, lid van de Algerijnse GIA)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-30
p. 681 1-30 p. 681 (PDF)
De autorally's (Aanbevelingen van de Franse Gemeenschap en de Senaat - Ministeriële omzendbrief)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Intergratie en Leefmilieu
1-41
p. 936-937 1-41 p. 936-937 (PDF)
De benaming van de gemeenschaps- en gewestassemblees op de officiële documenten van de verkiezingen van 13 juni 1999 (Gebruik van de benaming "Raad" i.p.v. "Parlement") (1-1172)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-269
p. 7780-7781 1-269 p. 7780-7781 (PDF)
De betrekkingen tussen België en Nederland na de Top van Amsterdam (Benelux-Verdrag)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Dehaene, eerste minister
1-119
p. 3188-3189 1-119 p. 3188-3189 (PDF)
De dramatische toestand in de Belgische gevangenissen      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-76
p. 2033-2034 1-76 p. 2033-2034 (PDF)
De gevolgen van de onthullingen in het kader van "het onderzoek van het onderzoek" waartoe de zaken-Dutroux/Nihoul en Cools aanleiding hebben gegeven      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Dehaene, eerste minister
1-68
p. 1757-1768 1-68 p. 1757-1768 (PDF)
De gevolgen van de zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De maatschappelijke onderzoeken die in het kader van burgerlijke procedures door de rechtbanken worden gevraagd (Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek en art. 50 van de wet op de jeugdbescherming - Dienst van rechtsbescherming)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-23
p. 500 1-23 p. 500 (PDF)
De nieuwe politieke cultuur      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Dehaene, eerste minister
   Stemverklaringen van de heren Anciaux, Foret en Verreycken en stemming over de gewone motie
1-93
p. 2483-2484 1-93 p. 2483-2484 (PDF)
De nieuwe reglementering voor autorally's (1-408)      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-155
p. 4128-4131 1-155 p. 4128-4131 (PDF)
De publikatie van de nationale en de gewestelijke statistieken in verband met de buitenlandse handel      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
1-24
p. 535-536 1-24 p. 535-536 (PDF)
De racistische en xenofobe pamfletten (Brussel)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-84
p. 2225 1-84 p. 2225 (PDF)
De reclame die de minister van Volksgezondheid en Pensioenen voor een juridisch werk heeft gemaakt (Journal des tribunaux - Handboek voor de pensioenen)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-123
p. 3269 1-123 p. 3269 (PDF)
De richtlijn 93/42/EEG van 14 juni 1993 van de Raad betreffende de medische hulpmiddelen (Controle van het medisch materieel - Omzetting van de richtlijn)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-108
p. 2919-2920 1-108 p. 2919-2920 (PDF)
De uitlatingen en de wederzijdse beschuldigingen van de rijkswacht tegenover de magistratuur en het voeden van het ongeloof in de democratie en de rechtsstaat      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De verhouding tussen de verschillende politiediensten en de parketten      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
De verspreiding van robotfoto's in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-95
p. 2513-2515 1-95 p. 2513-2515 (PDF)
De vervanging van verhinderde burgemeesters      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-115
p. 3068 1-115 p. 3068 (PDF)
De vestiging van een "Decathlon"-winkel in Ans      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-77
p. 2066-2067 1-77 p. 2066-2067 (PDF)
De voorwaarden waaronder de balies meewerken aan de justitiehuizen (1-814)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-172
p. 5090 1-172 p. 5090 (PDF)
De zaak-Dutroux      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Deelname aan het programma "African Crisis Response Initiative" (Technisch-militaire samenwerking gericht op peace-keeping) (1-775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3452 1-67 p. 3452 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3539-3540 1-68 p. 3539-3540 (PDF)
Doven en slechthorenden - Plaatsen waar openbaar vervoer wordt verstrekt - Beeldinstallatie      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 125 1-4 p. 125 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 661 1-13 p. 661 (PDF)
Ecotec-reclame in postkantoren      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-10
p. 216 1-10 p. 216 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Foret, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Europees rijbewijs A1 - Besturen van lichte moto's      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2407 1-48 p. 2407 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3034-3035 1-59 p. 3034-3035 (PDF)
Europees voetbalkampioenschap "Euro 2000" - Veiligheidscommissie      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2388-2389 1-48 p. 2388-2389 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2693-2694 1-53 p. 2693-2694 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Hervatting van het debat
1-148
p. 3923-3935 1-148 p. 3923-3935 (PDF)
  1-149
p. 3937-3954 1-149 p. 3937-3954 (PDF)
Evaluatie van de werking van de Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten (1-258)      
  Verslag namens de bijzondere commissies belast met de parlementaire begeleiding van de vaste comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten uitgebracht door de heren Foret (S) en De Crem (K)
1-258/1
p. 1-46 1-258/1 p. 1-46 (PDF)
  Beraadslaging en indiening van moties
1-35
p. 812-827 1-35 p. 812-827 (PDF)
  Bespreking van de moties
1-41
p. 953-954 1-41 p. 953-954 (PDF)
Evaluatiecommissies (Evaluatie van de uitvoering van wetten) - Verslagen      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 546-547 1-12 p. 546-547 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1535-1538 1-31 p. 1535-1538 (PDF)
Franstalige kamers van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen - Benoeming van assessoren      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-12
p. 558-559 1-12 p. 558-559 (PDF)
Gelijktijdige vergaderingen van Senaat en Gewest- of Gemeenschapsraden      
  1-128
p. 3383 1-128 p. 3383 (PDF)
Hervormingen inzake justitie en politiediensten - Bespreking van de commissieverslagen in openbare vergadering van de Senaat - Regeling van werkzaamheden      
  1-128
p. 3384-3387 1-128 p. 3384-3387 (PDF)
Herziening van artikel 103 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers) (1-964)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 125 van de Grondwet (Rechtspositie van leden van een Gewest- of Gemeenschapsregering) (1-493)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 125 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering) (1-899)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 130 van de Grondwet, om het gebruik van de talen in het onderwijs over te dragen aan de Duitstalige Gemeenschap (1-279)      
  Voorstel van de heren Desmedt en Foret
1-279/1
p. 1-6 1-279/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
1-93
p. 2474-2477 1-93 p. 2474-2477 (PDF)
Herziening van artikel 151 van de Grondwet (Hervorming van Justitie : Octopus-akkoord - Benoemingsmechanisme magistraten - Hoge Raad voor de Justitie) (1-1121)      
  Algemene beraadslaging
1-221
p. 6403-6416 1-221 p. 6403-6416 (PDF)
  1-221
p. 6403-6416 1-221 p. 6403-6416 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Binnengemeentelijke territoriale organen) (1-185)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heren Desmedt en Foret
1-185/7
p. 2-3 1-185/7 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heren Desmedt en Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-185/11
p. 1-2 1-185/11 p. 1-2 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Verreycken, Coveliers, Loones, Erdman en Caluwé en stemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-44
p. 1037-1039 1-44 p. 1037-1039 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Foret en eindstemming over de tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-95
p. 2536-2537 1-95 p. 2536-2537 (PDF)
Herziening van artikel 41 van de Grondwet (Oprichting van stadsdeelraden) (1-49)      
  Stemverklaring van de heer Foret en verwerping
1-44
p. 1037-1038 1-44 p. 1037-1038 (PDF)
Herziening van artikel 59 van de Grondwet (Parlementaire onschendbaarheid) (1-363)      
  Amendement nr 11 van de heren Desmedt en Foret
1-363/4
p. 1-2 1-363/4 p. 1-2 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, Loones, Erdman, Goris en Nothomb en eindstemming over de bepaling opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-95
p. 2537-2538 1-95 p. 2537-2538 (PDF)
Herziening van artikel 66 van de Grondwet (Vrij verkeer van de kamerleden op de verkeerswegen) (1-169)      
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Herziening van artikel 71 van de Grondwet (Vrij verkeer van de senatoren op de verkeerswegen) (1-170)      
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Provinciaal en gemeentelijk kiesrecht van de vreemdelingen : afschaffing van de nationaliteitsvoorwaarde) (1-628)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht EU-onderdanen en niet-EU-onderdanen) (1-1131)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht van niet-Belgen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-902)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht voor EU-onderdanen en vreemdelingen bij gemeenteraadsverkiezingen) (1-745)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-568)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Weglating van de nationaliteitsvoorwaarde vereist om het actief en passief kiesrecht te kunnen uitoefenen) (1-573)      
  Algemene beraadslaging
1-229
p. 6671-6688 1-229 p. 6671-6688 (PDF)
Herziening van het repressieproces Irma Laplasse      
  1-41
p. 938-939 1-41 p. 938-939 (PDF)
Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden (1-171)      
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Het Vlaams decreet-Suykerbuyk (Financiële tegemoetkoming aan getroffenen van repressie en epuratie - Bevoegdheidsconflict : Arbitragehof) (1-921)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Dehaene, eerste minister
1-196
p. 5651-5652 1-196 p. 5651-5652 (PDF)
Het asielbeleid (1-768)      
  Debat
1-219
p. 6347-6375 1-219 p. 6347-6375 (PDF)
Het bas-reliëf op de gevel van het Guillemins-station te Luik (Lot beschoren aan het kunstwerk bij verbouwing van het station) (1-1174)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-269
p. 7786-7787 1-269 p. 7786-7787 (PDF)
Het dossier-Di Rupo      
  Mondelinge vraag van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-131
p. 3485-3488 1-131 p. 3485-3488 (PDF)
Het dossier-Di Rupo, inzonderheid over het gevolg dat de minister van Justitie zal geven aan het verzoek van de Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Comité P en over zijn reactie op het feit dat het rapport van het Comité P in zijn geheel te lezen staat op de Internet-site van de krant Le Soir      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-131
p. 3485-3488 1-131 p. 3485-3488 (PDF)
Het eventueel uitstel van de budgetcontrole tot na de wettelijke datum      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
1-42
p. 970-971 1-42 p. 970-971 (PDF)
Het gebruik van het Frans op de Olympische Spelen van Atlanta      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-46
p. 1081 1-46 p. 1081 (PDF)
Het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen (1-455)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister
   Stemverklaringen van de heren Foret, Van Hauthem, Loones, Boutmans en Coveliers en stemming over de gewone motie
1-172
p. 5097-5100 1-172 p. 5097-5100 (PDF)
Het in werking treden van de bepalingen betreffende de onbemande camera's in het wegverkeer (1-380)      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-139
p. 3744 1-139 p. 3744 (PDF)
Het is niet gebruikelijk dat er op maandag in de Senaat plenaire vergaderingen plaatsvinden      
  1-125
p. 3305-3306 1-125 p. 3305-3306 (PDF)
Het lastigvallen van een Rwandese ambassadeur op de luchthaven (Ongeldige documenten) (1-831)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-176
p. 5177-5178 1-176 p. 5177-5178 (PDF)
Het netwerk van Tunesische integristen die in ons land verblijven en die door de procureur-generaal van Tunis worden beschuldigd      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-63 COM
p. 512-515 1-63 COM p. 512-515 (PDF)
Het onderzoek naar de verdwijningen van kinderen en de gevolgen daarvan binnen de veiligheidskorpsen      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-47 COM
p. 353-374 1-47 COM p. 353-374 (PDF)
Het preventiebeleid ter verbetering van de verkeersveiligheid (1-938)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veilgheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-201
p. 5779-5781 1-201 p. 5779-5781 (PDF)
Het statuut en het ambt van griffier      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-117
p. 3133-3134 1-117 p. 3133-3134 (PDF)
Het strafrechtelijk onderzoek naar vice-eerste minister Di Rupo      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-131
p. 3485-3488 1-131 p. 3485-3488 (PDF)
Het voornemen van de regering het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen te regelen zonder grondwetsherziening (1-453)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerste minister
   Stemverklaringen van de heren Foret, Van Hauthem, Loones, Boutmans en Coveliers en stemming over de gewone motie
1-172
p. 5097-5100 1-172 p. 5097-5100 (PDF)
Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij (Internet - Werkgelegenheid, delocalisatie, telewerken - Liberalisering telecommunicatiesector - Toegang tot informatie en universele dienst - Educatie en democratie - Cultuur en gebruik der talen - Burgerlijk recht en strafrecht : codering van gegevens; criminaliteit - Intellectuele rechten - Geheimhouding en privacy) (1-751)      
  Nota ingediend door de dames Milquet en Bribosia-Picard, de heer Foret, mevrouw Lizin, de heren Jonckheer en Boutmans, mevrouw de Bethune en de heer Goris
1-751/1
p. 1-16 1-751/1 p. 1-16 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Stemverklaringen van de heren Jonckheer, Anciaux, Foret, Coene, Vereycken en Nothomb
1-33
p. 794-796 1-33 p. 794-796 (PDF)
  Stemmingen in tweede lezing over de amendementen, stemverklaringen van de heren Jonckheer, Coveliers, Loones en Foret en eindstemming
1-34
p. 801-803 1-34 p. 801-803 (PDF)
Loopbaan van de technische controleurs bij de technische inspectie van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-16
p. 825-826 1-16 p. 825-826 (PDF)
Ministers - Verplichting om bij het Parlement een verslag in te dienen      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 546 1-12 p. 546 (PDF)
Mobilisatie 1939-1940 - Bedrag van de mobilisatierente      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-19
p. 968-969 1-19 p. 968-969 (PDF)
Mondelinge vraag versus vraag om uitleg      
  1-119
p. 3188 1-119 p. 3188 (PDF)
Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen - Diverse inlichtingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 366 1-8 p. 366 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 715 1-14 p. 715 (PDF)
Naturalisaties - Diverse inlichtingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 545-546 1-12 p. 545-546 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1217 1-24 p. 1217 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 125 van de Grondwet (Vervolging tegen een lid van een gemeenschaps- of gewestregering) (1-501)      
  Amendementen nrs 8 tot 10 van de heer Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-501/6
p. 1-2 1-501/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-90
p. 2367-2374 1-90 p. 2367-2374 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Foret en mevrouw Milquet en eindstemming
1-90
p. 2375-2377 1-90 p. 2375-2377 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (1-622)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5611-5625 1-195 p. 5611-5625 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : rechten en vrijheden; openbare omroepdienst; rechten van het kind; gelijkheid man-vrouw - Art. 23 : recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Art. 25 : uitbreiden van het briefgeheim tot de nieuwe vormen van communicatie en uitbreiden van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Art. 110 : koninklijk genaderecht - Art. 149 : afwijking op de verplichte integrale voorlezing van vonnissen - Art. 152, 2° lid : tuchtrecht voor magistraten - Art. 157 : afschaffing militaire rechtbanken en oprichting arrondissementsrechtbank - Art. 10, 2° lid, 2° zindsdeel, artt. 28, 29 en 111, art. 147, 2° lid, art. 148, 2° lid, art. 150, art. 152, 3° lid, en art. 184 - Titel IX om de inwerkingtredings- en overgangsbepalingen II, IV, V en VI, §§ 1, 2, 4 en 5 op te heffen) (1-1374)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Onvolwaardigheden van de lopende onderzoeken en hun gevolgen op het niveau van de organisatie van de Justitie      
  Gedachtenwisseling
1-49 COM
p. 385-396 1-49 COM p. 385-396 (PDF)
  1-49 COM
p. 397-406 1-49 COM p. 397-406 (PDF)
Oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen - Uitleg van de eerste minister in plenaire vergadering of in commissievergadering      
  1-71
p. 1859-1861 1-71 p. 1859-1861 (PDF)
Pensioenminima : toepassing wet van 26 juni 1992 (Gewaarborgd minimumbedrag in de vorm van een supplement - Aftrek van de pensioeninkomsten van de echtgenoot) (1-1579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-94
p. 4933-4935 1-94 p. 4933-4935 (PDF)
Politieke toestand en door te voeren hervormingen (Hervorming van Politie en Justitie - Ontsnapping van Marc Dutroux - Vertrouwenscrisis bij de burger - Ontslag van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken - Hoge Raad voor de Justitie)      
  Debat
1-184
p. 5371-5388 1-184 p. 5371-5388 (PDF)
Procedure tot uitzetting - Lot van de goederen die op de openbare weg geplaatst worden      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 547 1-12 p. 547 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 769-770 1-15 p. 769-770 (PDF)
Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (1996-1997)      
  Benoeming van een plaatsvervangend lid
   Bespreking en stemming
1-100
p. 2691-2694 1-100 p. 2691-2694 (PDF)
  1-100
p. 2696 1-100 p. 2696 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (1998-1999)      
  Over de regeling van werkzaamheden : modus vivendi tussen de verschillende wetgevende vergaderingen luidens dewelke ze niet op een zelfde dag stemmingen mogen houden
1-263
p. 7671-7672 1-263 p. 7671-7672 (PDF)
Regie voor Maritiem Transport - Diverse inlichtingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 366 1-8 p. 366 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-10
p. 483 1-10 p. 483 (PDF)
Reorganisatie van de politie      
  Debat over de hervorming
1-134
p. 3595-3614 1-134 p. 3595-3614 (PDF)
  Voortzetting van het debat over de hervorming
1-135
p. 3618-3624 1-135 p. 3618-3624 (PDF)
Rijkswacht - Aankoop van zomerjacks      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1178-1179 1-24 p. 1178-1179 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2014-2015 1-41 p. 2014-2015 (PDF)
Sabena - Diverse inlichtingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 366 1-8 p. 366 (PDF)
Stad Luik - Goederen die op de openbare weg geplaatst zijn ter uitvoering van een vonnis tot uitzetting      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1134-1135 1-23 p. 1134-1135 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-26
p. 1278 1-26 p. 1278 (PDF)
Veroordeling van België door het Hof van justitie en de rechtbank van eerste aanleg van de Europese Gemeenschap voor niet omzetting van richtlijnen      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-51
p. 2591-2593 1-51 p. 2591-2593 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-104
p. 2841-2847 1-104 p. 2841-2847 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Hostekint, Anciaux en Jonckheer en eindstemming over de geamendeerde motie
1-155
p. 4109-4110 1-155 p. 4109-4110 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 70bis, ter uitvoering van artikel 3, vierde lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek (Inbreuk op de geheimhoudingsplicht) (1-117)      
  Bespreking
1-84
p. 2231-2233 1-84 p. 2231-2233 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 70bis, ter uitvoering van artikel 3, vierde lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek (Inbreuk op de geheimhoudingsplicht) (1-477)      
  Amendementen nrs 1 en 4 van de heer Foret
1-477/2
p. 1 1-477/2 p. 1 (PDF)
  1-477/2
p. 2 1-477/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten einde een regeling te treffen voor de onverenigbaarheid van het ambt van lid van een parlementaire assemblée met het ambt van lid van een federale regering, een gemeenschaps- of een gewestregering (1-190)      
  Algemene beraadslaging
1-55
p. 1304-1308 1-55 p. 1304-1308 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstelijke Raad met andere ambten) (1-984)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis, §5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Vervanging in de Franse Gemeenschapsraad van een lid van de Waalse Gewestraad dat zijn eed heeft afgelegd in de Raad van de Duitstalige Gemeenschap : onverenigbaarheid)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-22
p. 489-491 1-22 p. 489-491 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis, §5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Vervanging in de Franse Gemeenschapsraad van een lid van de Waalse Gewestraad dat zijn eed heeft afgelegd in de Raad van de Duitstalige Gemeenschap : onverenigbaarheid) (1-181)      
  Voorstel van bijzondere wet van de heer Foret c.s.
1-181/1
p. 1-4 1-181/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van het Bureau tot instelling van een bijzondere commissie-Rwanda (1-526)      
  Bespreking
1-88
p. 2329-2336 1-88 p. 2329-2336 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de delokalisatie en het verlies aan banen binnen de Europese Unie, meer bepaald inzake Renault-Vilvoorde (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie naar aanleiding van de sluiting van Renault Vilvoorde) (1-560)      
  Bespreking
1-98
p. 2610-2615 1-98 p. 2610-2615 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie (en oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie) (1-994)      
  Algemene beraadslaging
1-188
p. 5443-5461 1-188 p. 5443-5461 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak om bijkomende tracés te onderzoeken voor een tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven (1-696)      
  Beraadslaging
1-131
p. 3509-3512 1-131 p. 3509-3512 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een beroep bij het Arbitragehof (Decreet van het Vlaams Parlement houdende financiële tegemoetkoming voor getroffenen van repressie en epuratie [Decreet-Suykerbuyk]) (1-1018)      
  Voorstel van de heren Foret en Jonckheer
1-1018/1
p. 1-2 1-1018/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, wat het onderzoek op embryo's in vitro betreft (1-1055)      
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, de dames Van der Wildt, Willame-Boonen en Nelis-Van Liedekerke en de heer Anciaux en eindstemming
1-211
p. 6152-6153 1-211 p. 6152-6153 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanslagen in Israël      
  Beraadslaging
1-28
p. 636-640 1-28 p. 636-640 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanslagen in Israël (1-277)      
  Voorstel van de heren Erdman, Vandenberghe, Lallemand, Coveliers, Foret, Nothomb, Anciaux, Jonckheer en Boutmans
1-277/1
p. 1-2 1-277/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toelating van Taiwan tot de Verenigde Naties (1-43)      
  Regeling van werkzaamheden
1-263
p. 7672 1-263 p. 7672 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een doelgericht ontwikkelingsbeleid en een krachtdadig Afrikabeleid (1-302)      
  Beraadslaging en onderzoek van de amendementen
1-45
p. 1055-1068 1-45 p. 1055-1068 (PDF)
  Eindstemming, aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Foret, Hostekint, Goris, mevrouw Thijs, de heer Anciaux, de dames Willame-Boonen en Lizin
1-46
p. 1088-1090 1-46 p. 1088-1090 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (1-584)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, om de verdragen van de Europese Unie bij referendum te laten bekrachtigen (1-161)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Invoering van de volksraadpleging) (1-593)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Onschendbaarheid van de persoon van de Koning, de leden van de koninklijke familie en de medewerkers van het Hof : parlementair controlerecht) (1-1198)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle grondwetsartikelen) (1-1325)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Meerdere artikelen) (1-1238)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Meerdere artikelen) (Evenwicht man-vrouw op alle bestuursniveaus - Rechten van het kind : VN-conventie - Rechten van de mens en fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Gewetensbezwaar - Referendum - Verhouding nationaal recht/internationaal recht - Vreemdelingen : politieke rechten en toegang tot het openbaar ambt - Stemrecht : verlaging leeftijdsgrens tot 16 jaar - Universele dienstverlening - Persvrijheid : audiovisuele media - Uitbreiding briefgeheim tot moderne communicatiemiddelen - Schadevergoeding bij onteigening - Petitierecht - Ombudsman - Gratierecht en executierechtbanken - Afschaffing militaire rechtbanken - Verhouding parlement/regering - Politieke benoemingen - Bevoegdheden van de Koning inzake bekrachtiging en afkondiging van wetten - Sturen van strijdkrachten naar het buitenland - Financiering erediensten en vrijzinnigheid) (1-1299)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (1-657)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind verzekeren (1-496)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Vragen om uitleg over de zaak Dutroux, Nihoul en consoorten      
  Procedurele problemen
1-47 COM
p. 356 1-47 COM p. 356 (PDF)
  1-47 COM
p. 357 1-47 COM p. 357 (PDF)
  1-47 COM
p. 357 1-47 COM p. 357 (PDF)
  1-47 COM
p. 358 1-47 COM p. 358 (PDF)
  1-47 COM
p. 358 1-47 COM p. 358 (PDF)
  1-47 COM
p. 359 1-47 COM p. 359 (PDF)
  1-47 COM
p. 359 1-47 COM p. 359 (PDF)
  1-47 COM
p. 360-361 1-47 COM p. 360-361 (PDF)
  1-47 COM
p. 361 1-47 COM p. 361 (PDF)
  1-47 COM
p. 362 1-47 COM p. 362 (PDF)
Wekelijkse rustdag in handel en nijverheid      
  Schriftelijke vraag van de heer Foret aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-14
p. 712-713 1-14 p. 712-713 (PDF)
  Bul. 1-22
p. 1117-1118 1-22 p. 1117-1118 (PDF)
Welk gevolg de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie denken te geven aan de verschillende rapporten over de hervorming van de politiestructuur      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-129
p. 3424-3435 1-129 p. 3424-3435 (PDF)
Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (1-990)      
  Publicatie van de financiële verslagen van de bedrijfsrevisoren over de boekhouding van de politieke partijen (boekjaar 1997)
   Verslag van de heer Foret (S) en mevrouw Vanlerberghe (K)
1-990/2
p. 1-32 1-990/2 p. 1-32 (PDF)
Wetsontwerp betreffende criminele organisaties (1-662)      
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, Loones, mevrouw Dardenne, de heren Coveliers en Lallemand en stemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-178
p. 5258-5259 1-178 p. 5258-5259 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer (Radars, videocamera's, weegbruggen enz.) (1-362)      
  Amendementen nrs 10 tot 14 en 16 tot 31 van de heren Hatry en Foret
1-362/3
p. 1-3 1-362/3 p. 1-3 (PDF)
  1-362/3
p. 4-11 1-362/3 p. 4-11 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 18, 20 tot 29, 31, 41, 42 C en D, 43 A en B, 46 tot 48, 49 C en D, 51 en 52 opnieuw ingediend door de heren Foret en Hatry na de goedkeuring van het verslag
1-362/10
p. 1-2 1-362/10 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 60 en 61 van de heren Foret en Hatry, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-362/11
p. 1-2 1-362/11 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 15, 20, 21, 24, 25 en 27 tot 29 opnieuw ingediend door de heren Foret en Hatry op de tekst aangenomen door de commissie
1-362/14
p. 1-2 1-362/14 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 62 van de heren Foret en Hatry, op de tekst aangenomen door de commissie
1-362/15
p. 1-2 1-362/15 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-57
p. 1381-1389 1-57 p. 1381-1389 (PDF)
  Bespreking van de artikelen en de amendementen, stemverklaring van de heer Goris en eindstemming
1-57
p. 1390-1396 1-57 p. 1390-1396 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de financiering van het HST-project (1-530)      
  Amendement nr 19 van de heren Hatry en Foret
1-530/3
p. 2 1-530/3 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 15 tot 17, opnieuw ingediend door de heren Hatry en Foret na de goedkeuring van het verslag
1-530/7
p. 1 1-530/7 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-96
p. 2545-2556 1-96 p. 2545-2556 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (Overeenstemming gerechtelijke kantons - gemeentegrenzen)(Wijzigingen Gerechtelijk Wetboek, Bijvoegsel Gerechtelijk Wetboek, Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Wet van 16 juli 1970 houdende personeelsformatie van politierechtbanken, Wet van 20 juli 1971 houdende personeelsformatie van vredegerechten) (1-1139)      
  Amendement nr 15 van de heren Desmedt en Foret
   Elsene
1-1139/9
p. 1-2 1-1139/9 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 17 van de heren Desmedt en Foret
   Elsene
1-1139/9
p. 3 1-1139/9 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 18 en 19 van de heren Desmedt en Foret
   Schaarbeek
1-1139/9
p. 3-4 1-1139/9 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 15 tot 19 van de heren Desmedt en Foret, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1139/13
p. 1 1-1139/13 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand (Betere rechtshulp voor maatschappelijk minder gegoede groepen - Pro deo-systeem) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de juridische bijstand) (1-970)      
  Amendementen nrs 35 en 36 van de heren Foret en Desmedt, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-970/7
p. 1-2 1-970/7 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen (Niet conventionele praktijken : homeopathie, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur e.a.; oprichten van een Paritaire Commissie en van Kamers; registratie) (1-1310)      
  Stemverklaringen van de heren Mahoux en Foret, van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en eindstemming
1-263
p. 7682-7683 1-263 p. 7682-7683 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten (Financiering en exploitatie van het ASTRID-project) (1-975)      
  Stemverklaringen van de heren Daras, Buelens, Coene, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Hatry en eindstemming
1-189
p. 5475-5476 1-189 p. 5475-5476 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht (1-246)      
  Amendement nr 10 van de heren Foret en Desmedt
1-246/2
p. 5 1-246/2 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (Responsabilisering van de organisatoren - Administratieve sancties - Onrechtmatige verdeling van tickets - Gerechtelijk stadionverbod - Mededeling van politionele gegevens) (1-1060)      
  Algemene beraadslaging
1-225
p. 6587-6590 1-225 p. 6587-6590 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten      
  Algemene beraadslaging, bespreking van artikelen en amendementen
1-12
p. 265-280 1-12 p. 265-280 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Loones, Verreycken, Goris en Boutmans en eindstemming
1-13
p. 293-294 1-13 p. 293-294 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten (1-159)      
  Amendement nr 7 van de heer Foret
1-159/2
p. 4-5 1-159/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van de heren Foret en Desmedt
1-159/2
p. 3-4 1-159/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 15 van de heren Desmedt en Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-159/4
p. 1-3 1-159/4 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 (1-852)      
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de heren Desmedt en Foret
1-852/2
p. 1-7 1-852/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 2, 7, 9, 12 en 13 van de heren Desmedt en Foret, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-852/5
p. 1 1-852/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten (Weddeverhoging : magistraten, griffiers en secretarissen van de parketten, ambtsdragers bij de Raad van State) (1-511)      
  Amendement nr 1 van de heer Foret
1-511/2
p. 1-2 1-511/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Vervanging door een nieuwe wet van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen) (1-318)      
  Stemverklaringen van de heren Foret, Coene, Loones, Verreycken en eindstemming
1-54
p. 1291-1292 1-54 p. 1291-1292 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (Arbeidsherverdeling : vervroegd halftijdse uittreding en 4-daagse werkweek op vrijwillige basis - Contractuelen - Mobiliteit - Statuut van de vakbonden - Sociale bescherming : arbeidsongevallen en beroepsziekten - Politiek verlof - Staatshervorming : technische bepalingen - Bestuur der strafinrichtingen : wervingen - Contractuelen bij de Muntschouwburg en bij het Paleis voor Schone Kunsten - Aanwerving van personen die bij de technische coöperatie met ontwikkelingslanden diensten hebben gepresteerd - Stage en inschakeling van jongeren in het arbeidsproces -Syndicaal statuut van de griffiers) (1-566)      
  Amendement nr 2 van de heer Foret en mevrouw Cornet-d'Elzius
1-566/2
p. 2 1-566/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Foret en mevrouw Cornet-d'Elzius, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-566/5
p. 2 1-566/5 p. 2 (PDF)
  Aangehouden stemmingen - Voorstel tot verdaging van de stemming - Stemverklaringen van de heer Loones, mevrouw Leduc, de heren Foret, Erdman en Coveliers en tussenkomst van de heer Flahaut
1-106
p. 2881-2883 1-106 p. 2881-2883 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret en Buelens en hervatting van de onbeslist gebleven naamstemming
1-106
p. 2883-2884 1-106 p. 2883-2884 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen (1-187)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Coveliers en Foret
1-16
p. 372-381 1-16 p. 372-381 (PDF)
  Beraadslaging over artikelen
1-16
p. 369 1-16 p. 369 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, opgemaakt te Straatsburg op 8 november 1990 (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de verbeurdverklaring van opbrengsten van misdrijven, opgemaakt te Straatsburg op 8 november 1990) (1-406)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-76
p. 2034-2037 1-76 p. 2034-2037 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Agentschap voor Culturele en Technische Samenwerking, ondertekend te Brussel op 16 november 1995 (1-830)      
  Stemverklaringen van de heren Anciaux, Boutmans en Foret en eindstemming
1-176
p. 5187-5188 1-176 p. 5187-5188 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep (Magistraatcoördinator - Plaatsvervangend raadsheren - Aanvullende kamers - Toewijzing aan een raadsheer van het beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel - Voorzitter van een assisenzaak - Uitwerken van een meerjarenplan) (1-490)      
  Amendementen nrs 1, 2 en 9 van de heren Foret en Desmedt
1-490/2
p. 1-2 1-490/2 p. 1-2 (PDF)
  1-490/2
p. 4 1-490/2 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 13 tot 16 van de heren Foret en Desmedt
1-490/3
p. 2-3 1-490/3 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heren Desmedt en Foret
1-490/4
p. 2 1-490/4 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 51, 53, 54 en 56 van de heren Desmedt en Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-490/11
p. 1-2 1-490/11 p. 1-2 (PDF)
  1-490/11
p. 2-3 1-490/11 p. 2-3 (PDF)
  1-490/11
p. 3-4 1-490/11 p. 3-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-103
p. 2797-2813 1-103 p. 2797-2813 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Buelens, Loones en Goris en eindstemming
1-104
p. 2862-2864 1-104 p. 2862-2864 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid (1-189)      
  Tussenkomsten van de heren Erdman, Coveliers en Foret, stemverklaring van de heer Anciaux en aangehouden stemmingen
1-19
p. 433-436 1-19 p. 433-436 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Bespreking van het aanvullend verslag
1-41
p. 939-941 1-41 p. 939-941 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-520)      
  Amendementen nrs 8 tot 13 van de heer Foret
1-520/4
p. 2-4 1-520/4 p. 2-4 (PDF)
  Amendementen nrs 16 tot 27 van de heren Hatry en Foret
1-520/7
p. 1-7 1-520/7 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 32 van de heren Foret, Happart, Ph. Charlier c.s.
1-520/8
p. 3 1-520/8 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 35 van de heer Foret c.s.
1-520/11
p. 1-2 1-520/11 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 51 en 52 van de heer Foret c.s.
1-520/20
p. 2 1-520/20 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-138
p. 3692-3717 1-138 p. 3692-3717 (PDF)
  Beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-139
p. 3735-3737 1-139 p. 3735-3737 (PDF)
  Heropening van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-143
p. 3807-3814 1-143 p. 3807-3814 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Happart, mevrouw Van der Wildt, de heren Boutmans en Verreycken, mevrouw Dardenne, de heer Loones, de dames Willame-Boonen en Cantillon, de heren Staes en Foret, mevrouw Nelis-Van Liedekerke en eindstemming (Verwerping van de tekst aangenomen in commissie en dus goedkeuring van de tekst zoals overgezonden door de Kamer)
1-143
p. 3818-3819 1-143 p. 3818-3819 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Globale algemene beraadslaging
   Procédé van machtigingswetten - Bijzondere machten - Bicamerale aangelegenheden (Artikel 77 van de Grondwet) - Evocatierecht van de Senaat - Rol van de nieuwe Senaat - Niet in aanmerking nemen van winstdeelnemingen bij de berekening van de loonkostevolutie - Fiscale en parafiscale druk - Werkgelegenheidsbeleid - Behoud van het concurrentievermogen en bevordering van de werkgelegenheid - Loonmatiging - Vermogensbelasting - Belastingstelsel onroerende inkomsten en roerende inkomsten - Indexering belastingschalen - Modernisering van de sociale zekerheid - Rol van de vakbonden en de ziekenfondsen - Kinderbijslag der zelfstandigen - Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen - Alternatieve financiering van de sociale zekerheid - Algemene sociale bijdrage - Gecentraliseerd medisch dossier en "echelonnering" van de gezondheidszorg - Maastrichtnormen - Communautaire twisten - Instelling in de Senaat van een commissie voor de Institutionele Aangelegenheden - Nood aan een betere relatie uitvoerende macht / wetgevende macht - Wetsontwerp op de radartoestellen (Verkeersinbreuken)
1-60
p. 1458-1468 1-60 p. 1458-1468 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters (1-705)      
  Amendementen nrs 17 tot 22 van de heren Desmedt en Foret
1-705/3
p. 4-6 1-705/3 p. 4-6 (PDF)
  Amendement nr 35 van de heren Desmedt en Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-705/6
p. 1-2 1-705/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-154
p. 4053-4071 1-154 p. 4053-4071 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Budgettaire, fiscale en financiële bepalingen - Sociale zekerheid werknemers - Sociaal statuut der zelfstandigen) (1-612)      
  Algemene beraadslaging
   Techniek van bijzondere machten - Economisch beleid - Toename van het aantal faillissementen - Tewerkstellingsbeleid - Niet-nummering van KB's - Maatregelen in de ziekteverzekering - Ontbreken van een daadwerkelijke hervorming van de sociale zekerheid - Vermogensbelasting - Verhogingscoëfficiënt van de in de PB belastbare KI's - Meerwaarden op onroerende goederen - Fiscale druk
1-116
p. 3103-3105 1-116 p. 3103-3105 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Coene en Loones en eindstemming
1-117
p. 3148-3149 1-117 p. 3148-3149 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 1994 tot wijziging van titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven      
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikel 2 en over de amendementen
1-24
p. 522-528 1-24 p. 522-528 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Regie voor Maritiem Transport : sociale maatregelen ingevolge ontbinding - Tewerkstellingsmaatregelen - Brugpensioen - Halftijds brugpensioen - Stage - Loopbaanonderbreking - Verlaging werkgeversbijdragen - Tewerkstelling KMO's - Participatiefonds : leningen aan werklozen die zich vestigen als zelfstandige - Oudere werklozen - Pensioenen : deeltijdse arbeid; kapitalisatiestelsel - Kas geneeskundige verzorging NMBS - Heffing omzetcijfer farmaceutische producten - Ziekteverzekering : geneesmiddelen toegediend in ziekenhuis; honoraria dialyse - Sociale zekerheid : sociale identiteitskaart; terugvordering ten onrechte betaalde bedragen) (1-660)      
  Stemverklaringen van de heren Coveliers, Loones, Boutmans, Foret, Erdman en beslissing om het ontwerp niet te amenderen
1-123
p. 3284-3285 1-123 p. 3284-3285 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendement nr 35 van de heer Foret c.s.
   Brugpensioen
1-386/3
p. 22 1-386/3 p. 22 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendement nr 37 van de heer Foret c.s.
   Brugpensioen
1-386/3
p. 22 1-386/3 p. 22 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendement nr 38 van de heer Foret c.s.
   Tewerkstellingsakkoorden
1-386/3
p. 22 1-386/3 p. 22 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendement nr 41 van de heer Foret c.s.
   Uitzendarbeid
1-386/3
p. 23 1-386/3 p. 23 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51 - Amendementen nrs 39 en 40 van de heer Foret c.s.
   Annualisering van de arbeidsduur
1-386/3
p. 23 1-386/3 p. 23 (PDF)
  Titel III : artikelen 23 tot 51
   Amendement nr 35 van de heer Foret c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-386/7
p. 3 1-386/7 p. 3 (PDF)
  Globale algemene beraadslaging
   Procédé van machtigingswetten - Bijzondere machten - Bicamerale aangelegenheden (Artikel 77 van de Grondwet) - Evocatierecht van de Senaat - Rol van de nieuwe Senaat - Niet in aanmerking nemen van winstdeelnemingen bij de berekening van de loonkostevolutie - Fiscale en parafiscale druk - Werkgelegenheidsbeleid - Behoud van het concurrentievermogen en bevordering van de werkgelegenheid - Loonmatiging - Vermogensbelasting - Belastingstelsel onroerende inkomsten en roerende inkomsten - Indexering belastingschalen - Modernisering van de sociale zekerheid - Rol van de vakbonden en de ziekenfondsen - Kinderbijslag der zelfstandigen - Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen - Alternatieve financiering van de sociale zekerheid - Algemene sociale bijdrage - Gecentraliseerd medisch dossier en "echelonnering" van de gezondheidszorg - Maastrichtnormen - Communautaire twisten - Instelling in de Senaat van een commissie voor de Institutionele Aangelegenheden - Nood aan een betere relatie uitvoerende macht / wetgevende macht - Wetsontwerp op de radartoestellen (Verkeersinbreuken)
1-60
p. 1458-1468 1-60 p. 1458-1468 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (1-589)      
  Amendementen nrs 9 tot 18 van de heren Desmedt en Foret
1-589/3
p. 2-5 1-589/3 p. 2-5 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 13 van de heren Desmedt en Foret, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-589/9
p. 1 1-589/9 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 72 tot 78 van de heren Desmedt en Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-589/10
p. 1-3 1-589/10 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 79 van de heren Desmedt en Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-589/15
p. 1-3 1-589/15 p. 1-3 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, Coveliers, Loones en eindstemming
1-131
p. 3525-3526 1-131 p. 3525-3526 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een programma voor de terbeschikkingstelling van wetenschappelijke onderzoekers ten bate van de universitaire onderwijsinstellingen en de Federale wetenschappelijke instellingen (1-690)      
  Terugzending naar de commissie
1-128
p. 3381 1-128 p. 3381 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van federaal magistraat (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal magistraat) (1-447)      
  Algemene beraadslaging
1-78
p. 2105-2112 1-78 p. 2105-2112 (PDF)
Wetsontwerp tot integratie van de dienst enquêtes van het Hoog Comité van Toezicht in de gerechtelijke politie bij de parketten (1-856)      
  Amendement nr 4 van de heren Desmedt en Foret
   Toevoeging van het Hoog Comité van Toezicht aan het Rekenhof
1-856/2
p. 2-16 1-856/2 p. 2-16 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heren Desmedt en Foret
1-856/2
p. 16-18 1-856/2 p. 16-18 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heren Desmedt en Foret, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-856/5
p. 1 1-856/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973) (Partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Vermindering van de dotatie - Raad van State en Hof van Cassatie - Racisme) (1-1197)      
  Eindstemming en stemverklaringen van de heren Verreycken, Foret, Coveliers en Boutmans
1-242
p. 7076-7077 1-242 p. 7076-7077 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 353bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 354 van hetzelfde Wetboek (Onverenigbaarheid van een mandaat als gemeenteraadslid of lid van de OCMW-raad met de hoedanigheid van personeelslid van een griffie of parket) (1-245)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-30
p. 692-694 1-30 p. 692-694 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van de wettelijke samenwoning (Ongehuwd samenwonen) (Samenlevingsregister - Verplichtingen inzake hulp en bijstand - Stelsel van goederen - Erfrecht - Pensioen, beroepsziekten, arbeidsongeschiktheid, ZIV - Verbreking : vrederechter - Verblijfsrecht : vreemdelingen - Burgerlijk Wetboek en Gerechtelijk Wetboek) (1-916)      
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans en Goris en eindstemming
1-211
p. 6155 1-211 p. 6155 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Globale algemene beraadslaging
   Procédé van machtigingswetten - Bijzondere machten - Bicamerale aangelegenheden (Artikel 77 van de Grondwet) - Evocatierecht van de Senaat - Rol van de nieuwe Senaat - Niet in aanmerking nemen van winstdeelnemingen bij de berekening van de loonkostevolutie - Fiscale en parafiscale druk - Werkgelegenheidsbeleid - Behoud van het concurrentievermogen en bevordering van de werkgelegenheid - Loonmatiging - Vermogensbelasting - Belastingstelsel onroerende inkomsten en roerende inkomsten - Indexering belastingschalen - Modernisering van de sociale zekerheid - Rol van de vakbonden en de ziekenfondsen - Kinderbijslag der zelfstandigen - Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen - Alternatieve financiering van de sociale zekerheid - Algemene sociale bijdrage - Gecentraliseerd medisch dossier en "echelonnering" van de gezondheidszorg - Maastrichtnormen - Communautaire twisten - Instelling in de Senaat van een commissie voor de Institutionele Aangelegenheden - Nood aan een betere relatie uitvoerende macht / wetgevende macht - Wetsontwerp op de radartoestellen (Verkeersinbreuken)
1-60
p. 1458-1468 1-60 p. 1458-1468 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames de Bethune, Bribosia-Picard en Maximus, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Anciaux, Van Hauthem, Foret en de dames Cornet d'Elzius en Lizin en eindstemming
1-67
p. 1726-1729 1-67 p. 1726-1729 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (1-621)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-195
p. 5611-5630 1-195 p. 5611-5630 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek ("Kleine Franchimont") (1-704)      
  Amendement nr 136 van de heren Foret en Desmedt
1-704/2
p. 70-71 1-704/2 p. 70-71 (PDF)
  Amendementen nrs 123 tot 125, 134 en 135 van de heer Foret
1-704/2
p. 61-64 1-704/2 p. 61-64 (PDF)
  1-704/2
p. 69-70 1-704/2 p. 69-70 (PDF)
  Amendementen nrs 170 en 171 van de heren Desmedt en Foret
1-704/3
p. 15 1-704/3 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 178 van de heren Desmedt en Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-704/6
p. 1-2 1-704/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-159
p. 4247-4274 1-159 p. 4247-4274 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-159
p. 4275 1-159 p. 4275 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Foret, mevrouw Dardenne, de heren Boutmans, Coveliers, Erdman, mevrouw Delcourt-Pêtre, de heren Vandenberghe, Lallemand en Loones en eindstemming
1-161
p. 4311-4315 1-161 p. 4311-4315 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid) (1-311)      
  Algemene beraadslaging
1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Amendement nr 77 van de heren Foret en Desmedt, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-310/11
p. 2 1-310/11 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten (Griffier en klerk-griffier) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken en de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten) (1-345)      
  Amendementen nrs 6 en 7 van de heer Foret c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-345/6
p. 1-3 1-345/6 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies (Drugsverslaving : concretisering van het "Tienpuntenprogramma" van de regering - "Spuitenruil" - Substitutiebehandeling met methadon) (1-846)      
  Stemverklaring van de heer Foret en eindstemming
1-211
p. 6157 1-211 p. 6157 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI, op het notarisambt (Hervorming van het notariaat : toegang tot het ambt; statuut van erkend kandidaat notaris en geassocieerd notaris; tucht; professionele structuren) (Zie ook doc. Senaat 1-1277) (1-1276)      
  Amendement nr 1 tot 8 van de heren Foret en Desmedt
1-1276/2
p. 1-5 1-1276/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en -telecommunicatie (1-828)      
  Stemverklaringen van de heren Foret, Goris, Boutmans en Loones en eindstemming
1-178
p. 5259-5260 1-178 p. 5259-5260 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Raad van de Duitstalige Gemeenschap : Onverenigbaarheden - Vervanging van een raadslid) (1-307)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heren Desmedt en Foret
1-307/2
p. 1-5 1-307/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene beraadslaging over het geamendeerde ontwerp
1-55
p. 1304-1308 1-55 p. 1304-1308 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verfijning van de wet van 4 juli 1989) (1-944)      
  Amendementen nrs 8 en 9 van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius
1-944/4
p. 2 1-944/4 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius
1-944/5
p. 3 1-944/5 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 14 en 15 van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-944/8
p. 1-2 1-944/8 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 38 van de heer Foret c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-944/10
p. 1-2 1-944/10 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-205
p. 5890-5896 1-205 p. 5890-5896 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Benoeming van de staatsraden) (1-539)      
  Amendement nr 16 van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-539/5
p. 1 1-539/5 p. 1 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Foret en eindstemming
1-100
p. 2698-2699 1-100 p. 2698-2699 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Hervorming) (1-321)      
  Amendement nr 17 van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius
1-321/2
p. 11 1-321/2 p. 11 (PDF)
  Amendementen nrs 15 en 16 van de heer Foret c.s.
1-321/2
p. 11 1-321/2 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 23 van de heren Desmedt en Foret
1-321/3
p. 3-4 1-321/3 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 33 van de heer Foret c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-321/8
p. 3 1-321/8 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 35 van de heren Desmedt en Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-321/8
p. 4-5 1-321/8 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 30 en 34 van de heer Foret, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-321/8
p. 1-2 1-321/8 p. 1-2 (PDF)
  1-321/8
p. 4 1-321/8 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 31 en 32 van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-321/8
p. 2-3 1-321/8 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding (Technische aanpassingen in de wet van 30 juni 1994) (1-437)      
  Amendementen nrs 15, 18 en 21 van de heren Foret en Desmedt
1-437/3
p. 7 1-437/3 p. 7 (PDF)
  1-437/3
p. 8 1-437/3 p. 8 (PDF)
  1-437/3
p. 9 1-437/3 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 29 en 30 van de heren Foret en Desmedt
1-437/5
p. 2-3 1-437/5 p. 2-3 (PDF)
  Bespreking
1-89
p. 2345-2350 1-89 p. 2345-2350 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten (1-505)      
  Amendementen nrs 1 tot 18 van de heren Desmedt en Foret
1-505/2
p. 1-14 1-505/2 p. 1-14 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heren Desmedt en Foret, heringediend na de goedkeuring van het verslag, door de heren Desmedt, Foret en De Decker
1-505/5
p. 2 1-505/5 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 en 18 van de heren Desmedt en Foret, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-505/5
p. 1-2 1-505/5 p. 1-2 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Foret en Goris en eindstemming
1-100
p. 2696-2697 1-100 p. 2696-2697 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring (Rechtsvordering tot vergoeding van schade volgend uit een (quasi) delictuele fout : art. 26 van de wet van 17 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en artt. 2262, 2262bis (nieuw) en 2263 van het Burgerlijk Wetboek) (1-883)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heren Foret en Hatry
1-883/2
p. 3 1-883/2 p. 3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-181
p. 5315-5321 1-181 p. 5315-5321 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (Bemiddelende rol van het OCMW bij uitzetting van een huurder - Gemeentebestuur) (1-926)      
  Amendementen nrs 9 en 10 van de heren Foret en Desmedt
1-926/3
p. 3-4 1-926/3 p. 3-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten (1-270)      
  Amendementen nrs 100 tot 109 van de heren Foret en Desmedt, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-270/6
p. 1-4 1-270/6 p. 1-4 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
1-73
p. 1973-1977 1-73 p. 1973-1977 (PDF)
  Stemverklaring van de heer Foret en eindstemming
1-73
p. 1978-1979 1-73 p. 1978-1979 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de "closed shop" en andere aantastingen van de vrijheid om zich al dan niet aan te sluiten bij een werknemersorganisatie (1-48)      
  Voorstel van de heer Foret c.s.
1-48/1
p. 1-3 1-48/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van corruptie (Openbare corruptie - Privé-corruptie - Strafrecht - Erkenning van aannemers - Opzeggen van verbod aan veroordeelden en gefailleerden) (1-107)      
  Verslag van de heer Foret
1-107/5
p. 1-117 1-107/5 p. 1-117 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Foret
1-107/9
p. 1-3 1-107/9 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-205
p. 5876-5885 1-205 p. 5876-5885 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van genocide krachtens het Internationaal Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide van 9 december 1948 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht) (1-749)      
  Voorstel van de heer Foret c.s.
1-749/1
p. 1-8 1-749/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-227
p. 6624-6629 1-227 p. 6624-6629 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van burgemeesters en schepenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie) (1-987)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vacantverklaring van de ambten van procureur-generaal en procureur des Konings (1-1004)      
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings (Hervorming van de gerechtelijke organisatie - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering) (1-1066)      
  Voorstel van de heren Vandenberghe, Lallemand, Erdman, mevrouw Milquet, de heren Coveliers, Foret, Anciaux en Desmedt
1-1066/1
p. 1-24 1-1066/1 p. 1-24 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een Hoog Comité voor de Sport (belast met het verstrekken van advies in geschillen waarbij sportbeoefenaars, sportclubs en sportbonden tegenover elkaar komen te staan - Niet-betaalde sportbeoefenaars) (1-119)      
  Voorstel van de heren Monfils en Foret
1-119/1
p. 1-9 1-119/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid voor topsporters (Vrijstelling van werkgeversbijdragen - Omscholing van oud-topsporters) (1-118)      
  Voorstel van de heren Monfils en Foret
1-118/1
p. 1-8 1-118/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen van de nieuwe afdeling II met als opschrift "Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder", door de wet van 20 februari 1991 ingevoegd na artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek (1-368)      
  Voorstel van de heren Foret en Desmedt
1-368/1
p. 1-19 1-368/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel om de provincies te democratiseren (1-16)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel op het spel (Casino's en andere spelinrichtingen - Vervanging van de wet van 24 oktober 1902)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) (1-419)      
  Stemverklaringen van de heren Foret, Vergote, Loones en Boutmans en eindstemming
1-216
p. 6306-6307 1-216 p. 6306-6307 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen aan de hervorming der instellingen (Federale, gemeentelijke en provinciale ambtenaren die een mandaat uitoefenen als lid van de Raad of van de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest of van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (1-397)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het geweld binnen het gezin aan banden te leggen (Strafwetboek - Wetboek van Strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan) (1-269)      
  Amendement nr 16 opnieuw ingediend door de heren Desmedt en Foret na de goedkeuring van het verslag
1-269/11
p. 1 1-269/11 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het afgeven van een kosteloos afschrift van alle processtukken in strafzaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp met betrekking tot de rechtsbijstand inzake de afgifte van afschriften van stukken uit het gerechtsdossier in strafzaken) (1-17)      
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, Coveliers, Loones, Verreycken en Vandenberghe en eindstemming
1-82
p. 2187-2189 1-82 p. 2187-2189 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 22 van het Wetboek van strafvordering, met betrekking tot de ontvankelijkheid van de door de arbeidsauditeur of de procureur des Konings ingestelde strafvordering (1-920)      
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 7, §2bis, 2°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van ... houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, § 2bis, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten) (1-811)      
  Amendement nr 6 van de heer Foret c.s.
1-811/5
p. 3 1-811/5 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 5 van de heren Foret en Happart
1-811/5
p. 1-3 1-811/5 p. 1-3 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-226
p. 6597-6598 1-226 p. 6597-6598 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde (1-986)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester, schepen en voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn met andere ambten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester en schepen met andere ambten) (1-1041)      
  Stemverklaringen van de heren Foret, Loones, Boutmans en Coveliers en eindstemming
1-222
p. 6439-6440 1-222 p. 6439-6440 (PDF)
Wetsvoorstel tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten (1-985)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (Versterking van de rechten van de burgerlijke partij in criminele zaken, op het moment dat het dossier werd toegestuurd aan de procureur-generaal - Recht van het Centrum zich burgerlijke partij te stellen) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 217 en tot invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering, en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) (1-1111)      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Foret, Coveliers, Erdman, Boutmans, Loones, Vandenberghe, Lallemand en mevrouw Willame-Boonen en eindstemming
1-231
p. 6726-6728 1-231 p. 6726-6728 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 331ter in het Strafwetboek teneinde het geweld en het wangedrag van de toeschouwers tijdens sportmanifestaties en inzonderheid tijdens voetbalwedstrijden strenger te bestraffen (Strafwetboek) (1-141)      
  Voorstel van de heer Foret
1-141/1
p. 1-6 1-141/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 438bis in het Strafwetboek (Beletten van de doorgang - Betogingen en stakingen) (1-41)      
  Voorstel van de heer Foret c.s.
1-41/1
p. 1-3 1-41/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een Dag van de verzoening      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Foret, Loones, Coveliers en Boutmans en stemming over de inoverwegingneming
1-24
p. 531-533 1-24 p. 531-533 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899 houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van strafvordering (Bevoegdheid van de militaire rechtsmachten m.b.t. misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, in oorlogstijd - Herziening van repressieprocessen : bevoegdheid van het burgerlijk hof van beroep) (1-298)      
  Over de inoverwegingneming
1-41
p. 938-939 1-41 p. 938-939 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen (Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden) (1-989)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector (Wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor personeel van overheidsdiensten en van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van verlof voor uitoefening van een politiek mandaat) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector) (1-988)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (Uitzetting van huurders) (1-215)      
  Verzoek om advies aan de Raad van State
1-95
p. 2527-2528 1-95 p. 2527-2528 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van de provinciewet teneinde de voorzitter van de bestendige deputatie zijn stemrecht te ontnemen (1-230)      
  Voorstel van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius
1-230/1
p. 1-2 1-230/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom (Verdaging van de inwerkingtreding van de wet) (1-38)      
  Voorstel van de heren Hatry en Foret
1-38/1
p. 1-3 1-38/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 210 van het Wetboek van strafvordering (Vervolging in hoger beroep door de parketmagistraat die in eerste lijn de vervolging waarnam) (1-682)      
  Algemene beraadslaging
1-223
p. 6455-6467 1-223 p. 6455-6467 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, §2bis, 3°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van ... houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, §2bis, 3°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten) (1-812)      
  Amendement nr 2 van de heren Happart en Foret
1-812/4
p. 1-2 1-812/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-226
p. 6598-6600 1-226 p. 6598-6600 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Ph. Charlier, Foret en Loones en mevrouw Van der Wildt en eindstemming
1-227
p. 6637-6638 1-227 p. 6637-6638 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 542 en 545 van het Wetboek van Strafvordering (Daden van een onderzoeksrechter die aanleiding geven tot gewettigde verdenking) (1-448)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2127-2132 1-79 p. 2127-2132 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad (1-600)      
  Stemverklaringen van de heer Anciaux, mevrouw Leduc, de heren Foret en Caluwé, mevrouw Milquet en verwerping
1-247
p. 7174-7176 1-247 p. 7174-7176 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden (Districtsraden) (1-907)      
  Stemverklaringen van de heren Foret en Verreycken en eindstemming
1-211
p. 6158-6159 1-211 p. 6158-6159 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Amendementen nrs 21 tot 25 van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Foret
1-236/3
p. 8-11 1-236/3 p. 8-11 (PDF)
  Amendementen nrs 73 en 74 van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Foret
1-236/4
p. 8-9 1-236/4 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 101 tot 105 van mevrouw Cornet d'Elzius en de heer Foret
1-236/11
p. 1-3 1-236/11 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 145 tot 147 van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-236/18
p. 1-4 1-236/18 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 148 tot 151 van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-236/19
p. 1-4 1-236/19 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Buelens, Foret, Daras, Nothomb, Boutmans, mevrouw Thijs, de heren Anciaux, Pinoie, Vergote en Mouton en eindstemming
1-93
p. 2481-2483 1-93 p. 2481-2483 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Provinciale deputatie) (1-229)      
  Voorstel van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius
1-229/1
p. 1-4 1-229/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet met het oog op een betere informatie van de provincieraadsleden (Wekelijkse overzending van de agenda van de vergaderingen van de bestendige deputatie) (1-228)      
  Voorstel van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius
1-228/1
p. 1-2 1-228/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet van 30 april 1836 en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen (Hervorming en modernisering van de provincie) (1-130)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten (Modernisering van de provincies - Doorzichtiger maken en democratiseren van het provinciaal beleid - Bestendige deputatie - Geldelijk statuut van de griffier en het personeel van de provincie) (1-163)      
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 (Strijd tegen snelheid en dronkenschap : strafmaatregelen) (1-33)      
  Voorstel van de heren Monfils en Foret
1-33/1
p. 1-3 1-33/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur teneinde de bepalingen met betrekking tot de doorzichtigheid van het bestuur toepasbaar te maken op de provinciale overheden (1-227)      
  Voorstel van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius
1-227/1
p. 1-6 1-227/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-92
p. 2414-2432 1-92 p. 2414-2432 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 houdende regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Vaste Comités van Toezicht P en I) (1-390)      
  Amendementen nrs 24 tot 34 van de heer Foret en mevrouw Cornet d'Elzius
1-390/5
p. 2-5 1-390/5 p. 2-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Behandelingen met vervangingsmiddelen - Methadon) (1-56)      
  Voorstel van de heer Foret
1-56/1
p. 1-3 1-56/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist (1-918)      
  Voorstel van de heer Foret c.s.
1-918/1
p. 1-4 1-918/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers (1-191)      
  Algemene beraadslaging
1-55
p. 1304-1308 1-55 p. 1304-1308 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers ten einde een aantal nieuwe onverenigbaarheden en ontzeggingen alsook nieuwe verplichtingen inzake de indiening van een lijst van mandaten, ambten en beroepen vast te stellen (Parlementsleden) (1-864)      
  Algemene beraadslaging
1-210
p. 6091-6098 1-210 p. 6091-6098 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter (1-446)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2127-2132 1-79 p. 2127-2132 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter (1-446)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2127-2132 1-79 p. 2127-2132 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de onbemande camera's (1-747)      
  Voorstel van de heer Foret
1-747/1
p. 1-4 1-747/1 p. 1-4 (PDF)
Zijn commentaar op de uitspraak van het Europese Hof van justitie in de zaak-Bosman      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-19
p. 429-432 1-19 p. 429-432 (PDF)
Zijn verklaringen en de voorgestelde maatregelen betreffende het verloop van rally's      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-15 COM
p. 112-117 1-15 COM p. 112-117 (PDF)
   Onderzoek van de motie en van het amendement
1-21 COM
p. 156-159 1-21 COM p. 156-159 (PDF)
   Voorstellen van amendement ingediend door sommige leden van de meerderheid - Verzoek tot terugzending van de gemotiveerde motie en de amendementen naar commissie
1-21
p. 478-479 1-21 p. 478-479 (PDF)
   Stemverklaringen van de dames Lizin en Bribosia-Picard en de heren Foret, Weyts, Boutmans en Loones en stemming over het amendement en over de motie
1-25
p. 561-563 1-25 p. 561-563 (PDF)
Zijn voorstel om bij de hoven van beroep plaatsvervangende raadsheren aan te wijzen om de achterstand bij het gerecht weg te werken      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-6
p. 100-101 1-6 p. 100-101 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999