S. 1-539 Dossierfiche K. 49-991

Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973
Regering J.-L. Dehaene II  

depolitisering
administratieve rechtspraak
magistraat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-539/1 1-539/1 (PDF) Wetsontwerp 11/2/1997
1-539/2 1-539/2 (PDF) Amendementen 3/3/1997
1-539/3 1-539/3 (PDF) Verslag namens de commissie 11/3/1997
1-539/4 1-539/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/3/1997
1-539/5 1-539/5 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 11/3/1997
1-539/6 1-539/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/3/1997
1-539/7 1-539/7 (PDF) Amendementen 13/3/1997
1-539/8 1-539/8 (PDF) Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 13/3/1997
K. 49-991/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 21/3/1997
K. 49-991/2 Amendement 18/4/1997
K. 49-991/3 Amendementen 14/5/1997
K. 49-991/4 Amendement 23/5/1997
K. 49-991/5 Verslag namens de commissie 6/6/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
11/2/1997   Indiening ontwerp Doc. 1-539/1 1-539/1 (PDF)
11/2/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
11/3/1997   Inschrijving op agenda plenaire
11/3/1997   Amendement: Am. 16 Doc. 1-539/5 1-539/5 (PDF)
12/3/1997   Amendement: Am. 17 Doc. 1-539/6 1-539/6 (PDF)
13/3/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-98 Hand. 1-98 (PDF)
13/3/1997   Aanneming amendementen
13/3/1997   Algemene bespreking Hand. 1-98 Hand. 1-98 (PDF)
20/3/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-100 Hand. 1-100 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
11/2/1997   Verzending naar commissie
19/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/2/1997   Uitgesteld
25/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
25/2/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Henri Mouton
25/2/1997   Artikelsgewijze bespreking
25/2/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-539/2 1-539/2 (PDF)
25/2/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-539/2 1-539/2 (PDF)
25/2/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-539/2 1-539/2 (PDF)
25/2/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-539/2 1-539/2 (PDF)
25/2/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-539/2 1-539/2 (PDF)
25/2/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-539/2 1-539/2 (PDF)
25/2/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-539/2 1-539/2 (PDF)
25/2/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-539/2 1-539/2 (PDF)
25/2/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-539/2 1-539/2 (PDF)
25/2/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-539/2 1-539/2 (PDF)
25/2/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-539/2 1-539/2 (PDF)
25/2/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-539/2 1-539/2 (PDF)
25/2/1997   Amendement: Am. 13 Doc. 1-539/2 1-539/2 (PDF)
25/2/1997   Amendement: Am. 14 Doc. 1-539/2 1-539/2 (PDF)
25/2/1997   Amendement: Am. 15 Doc. 1-539/2 1-539/2 (PDF)
25/2/1997   Artikelsgewijze bespreking
25/2/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-2/o0)
25/2/1997   Beslissing schriftelijk verslag
4/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/3/1997   Lezing van het verslag
11/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
AM
11/3/1997   Lezing van het verslag
11/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
PM
11/3/1997   Goedkeuring verslag Doc. 1-539/3 1-539/3 (PDF)
11/3/1997   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Doc. 1-539/4 1-539/4 (PDF)
12/3/1997   Amendement opnieuw ingediend na goedkeuring verslag
amendement nr. 9 van hh. Boutmans en Vergote; amendement nr. 12 van hh. Vergote en Boutmans
Doc. 1-539/7 1-539/7 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/3/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-991/1
11/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6030-6034
12/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6070
12/6/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-34/o1)
Handelingen, p. 6071
12/6/1997   Aanneming zonder amendering
12/6/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/9/1997   Bekrachtiging en afkondiging
16/10/1997   Bekendmaking (27385-27387)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 13/3/1997, 20/3/1997
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 25/2/1997, 4/3/1997, 11/3/1997
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 11/6/1997, 12/6/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/9/1997 16/10/1997, blz 27385-27387