Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Rompuy Peter" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aan het werk houden van 55-plussers - Hervormingen - Steunpunt Werkgelegenheid en Sociale Economie - Substitutie-effect (5-6701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6701
Aangifteformulieren voor personenbelastingen - Vergelijkende studie - Vereenvoudiging - Tax-on-Web (5-6458)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-6458
Actualiteitendebat : de politieke hervormingen en de overgang naar de democratie in de Arabische wereld      
  Volksopstanden - Bloedige onderdrukking - Noord-Afrika - Midden-Oosten - LibiŽ - Toetreding van LibiŽ tot de VN-Mensenrechtenraad - Wapenleveringen door FN Herstal aan LibiŽ - EU
   Debat
5-13
p. 22-36 5-13 p. 22-36 (PDF)
Arbeidskosten - Loonkosten - Stijging - Loonsonderhandelingen - Interprofessioneel akkoord - Wet vrijwaring concurrentievermogen van 26 juli 1996 - Overschrijding van de loonnorm (5-7257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7257
Arrest FaniŽl tegen BelgiŽ - Kennisgeving van vonnissen aan strafrechtelijk veroordeelden - Termijnen - Beroepsmogelijkheden - Systematische kennisgeving - Budgettaire impact (5-3806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3806
Bedrijfspensioenvoorziening - Toezicht op de instellingen (5-249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-249
Bedrijfspensioenvoorziening - Toezicht op de instellingen (5-4363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4363
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-6471
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6472
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6473
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-6474
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 5-6475
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6476
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6477
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6478
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6479
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6480
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-6481
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6482
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten
SV 5-6483
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6484
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-6485
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6486
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6487
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6488
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen - Standpunt bij verdere besprekingen (5-6558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-6558
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-6325
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6326
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6327
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6328)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-6328
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6329
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 5-6330
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6331
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6332
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6333)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6333
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6334
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-6335
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6336
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten
SV 5-6337
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6338
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6339
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6340)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6340
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6341
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6342
Beroepsinstituut voor boekhouders en fiscalisten (BIBF) - Tuchtstraffen - Aantallen (5-2395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2395
Consumentenkrediet - " Due dilligence " verplichting - Interpretatie (5-3081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-3081
De aanbeveling van de Europese Commissie inzake de concurrentie op de energiemarkt (Versterking van de concurrentie en de regulator) (Zie ook mondelinge vraag 5-184) (5-1075)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-88 COM
p. 15-16 5-88 COM p. 15-16 (PDF)
De aanbeveling van de Europese Commissie inzake de concurrentie op de energiemarkt (Versterking van de concurrentie op de elektriciteits- en gasmarkt en van de effectiviteit van de regulator) (Zie ook vraag om uitleg 5-1075) (5-184)      
  Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-25
p. 35-36 5-25 p. 35-36 (PDF)
De aanbeveling van de Europese Commissie inzake de financiŽle sector in BelgiŽ (Herstructurering van de banksector) (5-1079)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-96 COM
p. 8-13 5-96 COM p. 8-13 (PDF)
De aanbeveling van de Europese Commissie inzake de fiscale druk in BelgiŽ en de fiscale werkloosheidsvallen (5-1076)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-96 COM
p. 8-13 5-96 COM p. 8-13 (PDF)
De aanbeveling van de Europese Commissie inzake de loonhandicap voor goederen met een lage technologische component (Zwakke positie van BelgiŽ i.v.m. moeilijk na te maken producten met een hoog gehalte aan onderzoek en innovatie) (5-1077)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-92 COM
p. 21-22 5-92 COM p. 21-22 (PDF)
De aanbevelingen van de Europese Commissie inzake werkgelegenheid (Optrekken van de werkgelegenheidsgraad bij ouderen en verbetering van de cijfers rond vervroegde pensionering) (5-183)      
  Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-25
p. 27-29 5-25 p. 27-29 (PDF)
De aanpassing van het pensioenbonussysteem (Bonus voor langer werken) (5-2382)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-183 COM
p. 6-7 5-183 COM p. 6-7 (PDF)
De afschaffing van de Dienst voor economische migratie (bij de Dienst Vreemdelingenzaken - SMEDEM - Contactpunt voor buitenlandse investeerders, ondernemers en werknemers - Verblijfskaarten en visums - Procedure Fast Track) (5-2619)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-186 COM
p. 9-11 5-186 COM p. 9-11 (PDF)
De arbeidsmarkthervorming (5-6365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6365
De begroting 2012 (Verdeling van de inkomsten en de uitgaven) (5-2421)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
5-185 COM
p. 4-5 5-185 COM p. 4-5 (PDF)
De begroting voor 2013 (Indiening na de gemeenteraadsverkiezingen - Two-pack en six-pack van de EU) (5-590)      
  Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
5-62
p. 7-8 5-62 p. 7-8 (PDF)
De bepalingen in het Europact met betrekking tot de verhoging van de werkzaamheidsgraad (en de pensioenleeftijd - Beperking van vervroegde pensionering - Loonevolutie - Verlaging van de fiscale en parafiscale lasten op lage lonen - Grotere deelname van de doelgroepen aan de arbeidsmarkt - Generatiepact - Opvolging van werklozen - Flexicurity) (5-114)      
  Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-20
p. 27-29 5-20 p. 27-29 (PDF)
De bijsturingen in het werkgelegenheidsbeleid (5-6363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6363
De brugpensioenen in het kader van het generatiepact (Verhoging van de loopbaanvereiste en de werkzaamheidsgraad) (5-1257)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-97 COM
p. 9-10 5-97 COM p. 9-10 (PDF)
De budgettaire impact van de bijsturingen van de pensioenhervorming en de werkgelegenheidsmaatregelen (5-2269)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
5-161 COM
p. 6 5-161 COM p. 6 (PDF)
De budgettaire impact van het relanceplan 2012 (5-623)      
  Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
5-69
p. 8-9 5-69 p. 8-9 (PDF)
De concurrentiepositie van Zaventem en de hogesnelheidstrein (5-1212)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-107 COM
p. 8-9 5-107 COM p. 8-9 (PDF)
De corruptie-index (van Transparency International - Bescherming van klokkenluiders) (5-591)      
  Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-62
p. 13-15 5-62 p. 13-15 (PDF)
De enquÍte van het Federaal Planbureau inzake de administratieve lasten in BelgiŽ voor het jaar 2010 (Toename van de administratieve lasten voor ondernemingen en zelfstandigen) (5-470)      
  Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
5-50
p. 18-20 5-50 p. 18-20 (PDF)
De erkenningsprocedure in het kader van de fiscaal aftrekbare giften (Vertragingen) (5-240)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-26 COM
p. 4 5-26 COM p. 4 (PDF)
De evolutie van de werkgelegenheid na de economische crisis (5-6361)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6361
De impact van de Bazel III- en Solvency II-normen op de Belgische financiŽle sector (Strengere kapitaalsvereisten voor de banken en de verzekeringssector - Zie ook vraag om uitleg 5-146) (5-562)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-71 COM
p. 6-9 5-71 COM p. 6-9 (PDF)
De impact van de begrotingsmaatregelen op de loonkosthandicap (Bevriezing van de lonen - Herberekening van de indexkorf - Vermindering van de lasten op arbeid) (5-724)      
  Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-81
p. 18-20 5-81 p. 18-20 (PDF)
De impact van de eenmalige fiscale amnestie op de Europese verplichtingen (Begrotingsdoelstellingen) (5-708)      
  Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
5-78
p. 30-31 5-78 p. 30-31 (PDF)
De invoering van Basel III (Strengere kapitaalsvereisten voor banken - Budgettaire impact van de aftrek voor risicokapitaal, de notionele intrestaftrek - Zie ook vraag om uitleg 5-562) (5-146)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-14 COM
p. 9-11 5-14 COM p. 9-11 (PDF)
De kostprijs van de dienstencheques (5-561)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-47 COM
p. 9-10 5-47 COM p. 9-10 (PDF)
De lening voor toekomstgerichte investeringen (Uitgifte van overheidsobligaties - Bevordering van groei en jobcreatie - Zie ook vragen om uitleg 5-2478 en 5-2697) (5-1911)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-137 COM
p. 30-32 5-137 COM p. 30-32 (PDF)
De nieuwe antimisbruikbepaling (Fiscale constructies : fraudebestrijding - Verduidelijking - Rondzendbrief) (5-2003)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-141 COM
p. 4-6 5-141 COM p. 4-6 (PDF)
De nieuwe telecomwet - Toepassing door telecomoperatoren (5-7218)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7218
De omzendbrief met betrekking tot de minnelijke schikking (5-7201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7201
De overmatige schuldenlast in BelgiŽ (Kredieten aan particulieren) (5-145)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-17 COM
p. 4-6 5-17 COM p. 4-6 (PDF)
De project bonds of volkslening (ter ondersteuning van de economie - Zie ook vragen om uitleg 5-1911 en 5-2697) (5-2478)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-179 COM
p. 5-6 5-179 COM p. 5-6 (PDF)
De schuldgraad van de NMBS en de evolutie van de cashflow (Cijfers - Vergelijking met andere spoorwegondernemingen) (5-1084)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-91 COM
p. 16-18 5-91 COM p. 16-18 (PDF)
De situatie in het vluchtelingenkamp van Ashraf (Ontruiming - Lot van de Iraanse vluchtelingen) (5-338)      
  Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-40
p. 33-35 5-40 p. 33-35 (PDF)
De staatssteun aan bedrijven en banken (Steun aan de financiŽle sector ingevolge de crisis - Impact op de begroting - Europese regels) (5-158)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-21 COM
p. 4-6 5-21 COM p. 4-6 (PDF)
De stand van zaken van het Europees semester en het National Reform Plan (Ontwikkelingsplan) (5-139)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
5-14 COM
p. 13 5-14 COM p. 13 (PDF)
De telecommunicatiesector in ItaliŽ (Vergelijking - Gemiddelde installatiekosten - Opzegging van de overeenkomst) (5-1048)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-92 COM
p. 18-20 5-92 COM p. 18-20 (PDF)
De uitgaven voor de gezondheidszorg (Forse groei van de RIZIV-uitkeringen - Opmerking van de Nationale Bank) (5-559)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-64 COM
p. 13-14 5-64 COM p. 13-14 (PDF)
De verbintenissen inzake pensioenstelsels in het Europact (Verhoging van de pensioenlieeftijd - Werkelijke pensioenleeftijd - Werkgelegenheidsgraad) (Zie ook vraag om uitleg 5-1081) (5-1078)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid en aan de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-86 COM
p. 15-17 5-86 COM p. 15-17 (PDF)
De verbreking van telecomcontracten (5-6429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten
SV 5-6429
De verbreking van telecomcontracten (Statistieken over de duur van de contracten en de hoogte van de verbrekingsvergoedingen - Wetsvoorstel) (5-1047)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-92 COM
p. 18 5-92 COM p. 18 (PDF)
De vermindering van de sociale bijdragen bij aanwervingen in KMO's (Budgettaire implicaties) (5-2431)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-168 COM
p. 6-8 5-168 COM p. 6-8 (PDF)
De versoepeling van de pensioenhervorming (Lijst van de bijsturingen - Budgettaire impact - Effect op de werkzaamheidsgraad) (5-2272)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-183 COM
p. 5-6 5-183 COM p. 5-6 (PDF)
De volkslening (Nadere regels voor project bonds - Obligaties ter bevordering van groei en jobcreatie, met overheidswaarborg en fiscale voordelen - Zie ook vragen om uitleg 5-1911 en 5-2478) (5-2697)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-190 COM
p. 6-7 5-190 COM p. 6-7 (PDF)
De voorgestelde richtlijn van de Raad tot vaststelling voor begrotingskaders van de lidstaten en de rapportering van de deelstaten (5-1252)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-100 COM
p. 15-17 5-100 COM p. 15-17 (PDF)
De voorwaarden voor de uitoefening van het recht op volledig tijdskrediet (Voorwaarde met betrekking tot het arbeidsregime - Budgettaire kostprijs) (5-1258)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-97 COM
p. 10-12 5-97 COM p. 10-12 (PDF)
De vruchtgebruikconstructies (Belastingontwijking - Bedrijfsleiders die hun vennootschap inschakelen om een onroerend goed te kopen - Antimisbruikbepaling) (5-2386)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-162 COM
p. 4-5 5-162 COM p. 4-5 (PDF)
De werkgelegenheid in Brussel (Blijvend probleem van de jeugd- en migrantenwerkloosheid) (5-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-61 COM
p. 9-11 5-61 COM p. 9-11 (PDF)
De werkgelegenheidsgraad (Nationaal Hervormingsprogramma - Maatregelen om meer mensen aan het werk te zetten - Zie ook mondeling vraag 5-561) (5-549)      
  Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-59
p. 28-30 5-59 p. 28-30 (PDF)
De werkgelegenheidsgraad (Nationaal Hervormingsprogramma - Maatregelen om meer mensen aan het werk te zetten - Zie ook mondelinge vraag 5-549) (5-561)      
  Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-60
p. 7-9 5-60 p. 7-9 (PDF)
Domiciliefraude - Foutieve gezinstoestanden - Controles - Privacy - Bestrijdingsbeleid (5-5640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5640
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Peter Van Rompuy, gecoŲpteerd senator
5-3
p. 5 5-3 p. 5 (PDF)
Faillissementen - Stijgend aantal - Graydon - Werkloosheid - Preventieve maatregelen (5-6702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6702
Financiering van projecten - "Crowdfunding" - Regelgeving - Vergunning van het Bank-, financie- en assurantiewezen (5-6571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-6571
Herziening van artikel 195 van de Grondwet (Organiseren van deelstatelijke verkiezingen enerzijds en federale en Europese verkiezingen anderzijds binnen een korte periode waarna een langdurige onafgebroken verkiezingsvrije periode volgt - Verlenging van de federale legislatuur tot vijf jaar - Afschaffen van vervroegde federale verkiezingen) (Zie ook doc. 5-1088, 5-1089 en 5-1090) (5-1091)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy
5-1091/1
p. 1-5 5-1091/1 p. 1-5 (PDF)
Herziening van artikel 65 van de Grondwet (Organiseren van deelstatelijke verkiezingen enerzijds en federale en Europese verkiezingen anderzijds binnen een korte periode waarna een langdurige onafgebroken verkiezingsvrije periode volgt - Verlenging van de federale legislatuur tot vijf jaar - Afschaffen van vervroegde federale verkiezingen) (Zie ook doc. 5-1088, 5-5-1090 en 5-1091) (5-1089)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy
5-1089/1
p. 1-9 5-1089/1 p. 1-9 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 51 5-124 p. 51 (PDF)
Herziening van artikel 70 van de Grondwet (Organiseren van deelstatelijke verkiezingen enerzijds en federale en Europese verkiezingen anderzijds binnen een korte periode waarna een langdurige onafgebroken verkiezingsvrije periode volgt - Verlenging van de federale legislatuur tot vijf jaar - Afschaffen van vervroegde federale verkiezingen) (Zie ook doc. 5-1088, 5-1089 en 5-1091) (5-1090)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy
5-1090/1
p. 1-2 5-1090/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 51 5-124 p. 51 (PDF)
Het "Two Pack" (5-6253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-6253
Het Belgisch begrotingskader en de Europese vereisten (Transparantie - Voorzichtigheid bij het ramen van de ontvangsten - Aandacht voor een hogere uitgavenefficiŽntie) (5-2084)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
5-161 COM
p. 4-6 5-161 COM p. 4-6 (PDF)
Het Belgische begrotingskader en de Europese vereisten (5-6254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten
SV 5-6254
Het aantal hypothecaire leningen (en evolutie van het ontleende bedrag) (5-2752)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-187 COM
p. 15-16 5-187 COM p. 15-16 (PDF)
Het eerste commissierapport over de macro-economische onevenwichten in de eurozone en de hele Europese Unie (Loonkostencompetitiviteit - Verlies aan extern concurrentievermogen - Onvoldoende score van BelgiŽ op het gebied van het exportmarktaandeel en de privť- en overheidsschuld - Europese commissie) (5-1965)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 13-16 5-133 COM p. 13-16 (PDF)
Het financieren van projecten door middel van crowdfunding (voor ondernemingen - Specifieke wetgeving) (5-2428)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-169 COM
p. 6-8 5-169 COM p. 6-8 (PDF)
Het gevolg dat gegeven wordt aan de aanbevelingen van de Europese Commissie inzake werkgelegenheid (Verhoging van de pensioenleeftijd - Werkelijke pensioenleeftijd - Werkgelegenheidsgraad) (Zie ook vraag om uitleg 5-1078) (5-1081)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-86 COM
p. 15-17 5-86 COM p. 15-17 (PDF)
Het gezamenlijk aanbod inzake telecommunicatiediensten (Pakketverkoop) (5-1049)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-92 COM
p. 20-21 5-92 COM p. 20-21 (PDF)
Het hypothecair krediet (aan particulieren - Ongeoorloofde reclame - Hergroeperingen en herfinancieringen) (5-147)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-17 COM
p. 6-8 5-17 COM p. 6-8 (PDF)
Het meldpunt "Red mijn huis" bij de FOD Economie (voor bouwklachten) (5-249)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-30 COM
p. 11-13 5-30 COM p. 11-13 (PDF)
Het plan tot administratieve vereenvoudiging (voor de vermindering van de administratieve lasten van de ondernemingen) (5-2275)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
5-161 COM
p. 7-8 5-161 COM p. 7-8 (PDF)
Het recht op vakantie (Arrest van het Europees Hof van Justitie dat bepaalt dat vakantiedagen die samenvallen met een ziekteperiode later kunnen worden gerecupereerd) (5-2432)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-167 COM
p. 9 5-167 COM p. 9 (PDF)
Het risico- en beleggingsbeleid van de NMBS-Holding (FinanciŽle politiek) (5-1083)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-91 COM
p. 15-16 5-91 COM p. 15-16 (PDF)
Het stabiliteitsprogramma (Begrotingsdoelstellingen van BelgiŽ voor 2012, 2013 en 2014) (5-692)      
  Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
5-77
p. 11-12 5-77 p. 11-12 (PDF)
Het standpunt van BelgiŽ inzake economic governance (Betere coŲrdinatie tussen de EU-lidstaten inzake het economische en financiŽle beleid - EU-richtlijnen) (5-140)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-14 COM
p. 7-9 5-14 COM p. 7-9 (PDF)
Het stijgend aantal langdurig zieken (Ziekteverzuim - Vergrijzing - Stress) (5-643)      
  Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen en aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-70
p. 9-10 5-70 p. 9-10 (PDF)
Het systeem van stages in het tewerkstellingsplan (Aanpak van de werkloosheid bij ongeschoolde jongeren) (5-2423)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-167 COM
p. 6-9 5-167 COM p. 6-9 (PDF)
Het systeem voor ouderen in het tewerkstellingsplan (Maatregelen om ontslagen vijftigplussers weer aan het werk te helpen - Werkloosheid met bedrijfstoeslag) (5-2422)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-167 COM
p. 5-6 5-167 COM p. 5-6 (PDF)
Het verslechterende ondernemersklimaat (Ondernemingsobstakels in BelgiŽ volgens het rapport Doing Business 2013 - Startende ondernemingen) (5-2610)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
5-185 COM
p. 5-7 5-185 COM p. 5-7 (PDF)
Het win-win aanwervingsplan (Resultaten - Kostprijs - Terugverdieneffect - Verlenging van het beroepsleven - EU 2020-strategie - Vermindering werkgeversbijdragen) (5-560)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-47 COM
p. 6-9 5-47 COM p. 6-9 (PDF)
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Oudere werknemers - Strengere regels betreffende werkloosheid - Verschuivingen - Sociale zekerheid - Gezondheidszorg (5-7526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7526
Invaliditeit - Psychische stoornissen - Ziekten van het bewegingsstelsel en het bindweefsel - Rugklachten - Medische controle - Evolutie - Initiatieven (5-5639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5639
Invaliditeit per ziektegroep (5-250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-250
Mannen - Combinatie arbeid en gezin - Vaderschapsverlof - Maatregelen (5-7356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten
SV 5-7356
Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comitť en het Comitť van de regio's : routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 : hoorzittingen (Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden) (Duurzaam energiebeleid) (5-1058)      
  Verslag van de heer Peter Van Rompuy
5-1058/1
p. 1-103 5-1058/1 p. 1-103 (PDF)
Metaaldiefstallen - Aantal aangiftes en vervolgingen - Identificatieplicht voor de metaalwederverkopers - Herinvoering (5-268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-268
Metaaldiefstallen - Aantal aangiftes en vervolgingen - Identificatieplicht voor de metaalwederverkopers - Herinvoering (5-4365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-4365
Metaaldiefstallen - Aantallen - Identificatieplicht voor de metaalwederverkopers - Herinvoering (5-269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-269
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Metaaldiefstallen - Vertragingen en veiligheidsincidenten - Herinvoering van de identificatieplicht voor de metaalwederverkopers (5-267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-267
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Metaaldiefstallen - Vertragingen en veiligheidsincidenten - Herinvoering van de identificatieplicht voor de metaalwederverkopers (5-4364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4364
Ondernemerschap bij jongeren - Onderzoek - Aantrekkelijkheid - Maatregelen (5-6570)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6570
Ondernemerschapsgraad - Ondernemingsgeest - Bevordering - Plan "KMO's en zelfstandigen 2012" (5-6413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6413
Ontslag van senatoren (2012-2013)      
  de heer Peter Van Rompuy (vervangen door de heer Etienne Schouppe)
5-86
p. 6 5-86 p. 6 (PDF)
Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel) (5-1673)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpťrťe en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Ontwerp van herziening van artikel 195 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Procedure om de herziening mogelijk te maken van niet voor herziening vatbare grondwetsartikelen met het oog op de uitvoering van het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming - Overgangsbepaling - Autonomie van de gewesten t.a.v. de provincies - Recht op kinderbijslag - Hervorming van het tweekamerstelsel - Toevertrouwen van de residuaire wetgevende bevoegdheden aan de Kamer - Gelijktijdigheid van de federale wetgevende verkiezingen en de verkiezingen van het Europees Parlement - Bij voortijdige ontbinding zal de nieuwe federale legislatuur duren tot de dag van de verkiezingen van het Europees Parlement - Duur van de legislatuur van de parlementen van de gemeenschappen en gewesten - Verbod op het wijzigen van de kieswetgeving op minder dan een jaar vůůr de geplande datum van de verkiezingen - Modaliteiten ter behartiging van de belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant, voor de verkiezingen van de Kamer en het Europees Parlement - Bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de entiteiten - Belangenconflictprocedure inzake personenbelasting - Bevoegdheid van de Raad van State en federale administratieve rechtscolleges inzake de privaatrechtelijke gevolgen van een beslissing - Positief injunctierecht van de Gemeenschappen en Gewesten - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel - Beraadslaging van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Toevertrouwen van opdrachten aan het Rekenhof door de vergaderingen die wetgevend optreden bij wege van decreet) (5-1532)      
  Bespreking
5-52
p. 8-60 5-52 p. 8-60 (PDF)
  Bespreking van de amendementen
5-52
p. 60-64 5-52 p. 60-64 (PDF)
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
Sociale zekerheid - Bijzondere bijdrage - Invorderingen - Nalatigheidsinteresten - Verjaringsregime (5-6489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten
SV 5-6489
Toezicht op de ratingbureaus (5-251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-251
Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Wijziging slechts mogelijk met bijzondere meerderheid - Zie ook doc. 5-1563) (5-1564)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet teneinde een schuldenrem in te voeren (Controle door het Rekenhof op het evenwicht van de begrotingen - Zie ook doc. 5-1499 en 5-1501) (5-1500)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy
5-1500/1
p. 1-3 5-1500/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet teneinde een schuldenrem in te voeren (Structureel sluitende begroting van de federale staat, de gemeenschappen, de gewesten en de lokale overheden - Zie ook doc. 5-1500 en 5-1501) (5-1499)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy
5-1499/1
p. 1-5 5-1499/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-428)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy
5-428/1
p. 1-5 5-428/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Progressieve herfinanciering ten belope van 461 miljoen euro tegen 2015, ten gunste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie [VGC] en de Franse Gemeenschapscommissie [COCOF], evenals ten gunste van de plaatselijke besturen - Wijziging bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten - Zie ook doc. 5-1569) (5-1568)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Handhaving van de bestaande garanties in de rand- en faciliteitengemeenten - Bijwerking van de "standstill") (5-1566)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de zogenaamde "pacificatiewet" van 9 augustus 1988 en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft ("Vlinderakkoord" - Procedure bij de algemene vergadering van de afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van State indien de Vlaamse regering de benoeming weigert) (5-1565)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft ("Vlinderakkoord" - Oprichting Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - Aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen - Mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken - Overleg tussen de drie gewesten) (5-1567)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot uitvoering van artikel 7bis, ß 2, van de Grondwet (Begrotingsevenwicht : nadere regels van de schuldenrem - Zie ook doc. 5-1499 en 5-1500) (5-1501)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy
5-1501/1
p. 1-11 5-1501/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de democratiseringsbewegingen in de Maghreb en het Midden-Oosten (5-829)      
  Amendementen nrs 25 tot 33 van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
5-829/3
p. 5-8 5-829/3 p. 5-8 (PDF)
Voorstel van resolutie die ertoe strekt de producenten van elektronica, mobiele telefonie en andere informatie- en communicatietechnologieŽn die op Belgisch grondgebied leveren, te verplichten meer transparantie aan de dag te leggen in hun beleid inzake bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie (Informatie over de oorsprong van mineralen en metalen gebruikt in mobiele telefoons, computers, ... - Conflictmineralen) (5-1475)      
  Amendementen nrs 7 tot 9 van de heer Peter Van Rompuy
5-1475/2
p. 4-6 5-1475/2 p. 4-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beoefenaars van een vrij beroep (5-781)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-781/1
p. 1-8 5-781/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de non-proliferatie van kernwapens en het Non-Proliferatieverdrag (NPV) (5-622)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
5-622/1
p. 1-13 5-622/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust (5-994)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
5-994/2
p. 1-2 5-994/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over een duurzame oplossing voor Kamp Ashraf (Kamp van Iraanse vluchtelingen in Irak - Voormalige strijders van de Volksmoedjaheddin) (5-1431)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Philippe Mahoux, Gťrard Deprez, Dirk Claes en Peter Van Rompuy
5-1431/1
p. 1-3 5-1431/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie (5-575)      
  Bespreking
5-58
p. 29-32 5-58 p. 29-32 (PDF)
Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de horecasector (Forfaitair systeem sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing voor extra's die reeds sociale bijdragen betalen - Exclusieve en/of minimale afnameverplichting - Transactiekosten kredietkaarten - Verlaging BTW-tarief - Verhoogde fiscale aftrek voor uitgaven verricht voor het verwerven of huren van een betaalterminal voor elektronisch betalen) (5-1015)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Rik Torfs en Peter Van Rompuy
5-1015/1
p. 1-13 5-1015/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie tot coŲrdinatie van de federale regelgeving en die van de gemeenschappen en de gewesten bij de uitoefening van de toegewezen en impliciete bevoegdheden (Problematiek van overlappende bepalingen - Oprichting van een commissie belast met het uitwerken van een leidraad) (5-828)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune en de heren Rik Torfs en Peter Van Rompuy
5-828/1
p. 1-6 5-828/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van het gebruik van aardgasvoertuigen (5-1174)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-1174/1
p. 1-7 5-1174/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een nationaal tarief voor grensoverschrijdend bellen in de Benelux (GSM) (5-110)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-110/1
p. 1-3 5-110/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht.- Subsidiariteits- en evenredigheidscontrole (5-1382)      
  Bespreking
5-39
p. 4-6 5-39 p. 4-6 (PDF)
Werknemers - Loonkloof oudere en jongere werknemers - Hay Group - AnciŽnniteit (5-7524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7524
Wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling (Omzetting richtlijn 2008/122/EG - Volledige harmonisatie - Opheffing wet van 11 april 1999) (Zie ook doc. 5-1121) (5-1119)      
  Verslag van de heren Peter Van Rompuy en Louis Siquet
5-1119/2
p. 1-7 5-1119/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Opdeling van de zetel over alle 54 gemeenten die momenteel het gerechtelijk arrondissement Brussel vormen - De splitsing van het parket van Brussel in twee parketten, waarvan het ene bevoegd is in het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad en het andere in dat van Halle-Vilvoorde - De aanpassing van een aantal regels van de wet betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Zie ook doc. 5-1675) (5-1674)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpťrťe en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  Verslag van de heren Francis Delpťrťe en Peter Van Rompuy
5-869/4
p. 1-38 5-869/4 p. 1-38 (PDF)
  Algemene bespreking
5-17
p. 26-37 5-17 p. 26-37 (PDF)
   Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken
5-17
p. 26-37 5-17 p. 26-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (5-608)      
  Verslag van de heer Peter Van Rompuy
5-608/5
p. 1-3 5-608/5 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (I) (Verhoging van de transparantie van de gas- en elektriciteitsfacturen en van de mobiliteit van de consument - Afschaffing van de verbrekingsvergoeding - Verbod voor de leveranciers om meer dan de werkelijke kost van de groene stroom- of warmtekrachtcertificaten te verhalen op de consument - Verbeteringen aan de gas- en elektriciteitswet - Bekrachtiging van de begroting van de CREG voor 2012 - Zie ook doc. 5-1761) (5-1760)      
  Verslag van de heer Peter Van Rompuy
5-1760/2
p. 1-6 5-1760/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 31-32 5-74 p. 31-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (II) (Vordering tot staking - Zie ook doc. 5-1760) (5-1761)      
  Verslag van de heer Peter Van Rompuy
5-1761/2
p. 1 5-1761/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 31-32 5-74 p. 31-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009 tussen de Federale Staat en de gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 en houdende uitvoering van het Verdrag (Zie ook doc. 5-613) (5-614)      
  Verslag van de heer Peter Van Rompuy
5-614/2
p. 1 5-614/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-9
p. 11-12 5-9 p. 11-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 3 december 2009 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, de afgifte en de inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996 en houdende uitvoering van het Verdrag (5-613)      
  Verslag van de heer Peter Van Rompuy
5-613/2
p. 1-7 5-613/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-9
p. 11-12 5-9 p. 11-12 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiŽlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (Verbetering van de instrumenten ter beheersing van de instabiliteit en de turbulenties op de financiŽle markten - Verbetering van de Finaliteitsrichtlijn door de uitbreiding van de bescherming tot nachtelijke afwikkeling en tot gekoppelde systemen en van de richtlijn financiŽle zekerheid door het opnemen van kredietvorderingen in de groep van activa waarvoor financiŽlezekerheidsovereenkomsten kunnen worden gesloten) (5-1218)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1999 aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen (Uitbreiding van het toepassingsgebied naar aanleiding van de omzetting van richtlijn 2008/122/EG - Overeenkomsten betreffende vakantieproducten van lange duur - Overeenkomsten betreffende doorverkoop en uitwisseling) (Zie ook doc. 5-1119) (5-1121)      
  Verslag van de heren Peter Van Rompuy en Louis Siquet
5-1121/2
p. 1 5-1121/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, en houdende diverse bepalingen (Verlenging van de termijn waarbinnen de Koning gemachtigd is de bijzonderemachtenbesluiten uit te vaardigen voor de tenuitvoerlegging van de hervorming van de toezichtsarchitectuur voor de banksector en de financiŽle sector - Instandhouding van het Comitť voor systeemrisico's en systeemrelevante financiŽle instellingen [CSRSFI] tot de goedkeuring en de inwerkingtreding van de besluiten die moeten worden uitgevaardigd met toepassing van artikel 26 van de wet van 2 juli 2010) (5-553)      
  Verslag van de heer Peter Van Rompuy
5-553/2
p. 1-3 5-553/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-8
p. 6-7 5-8 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de "European Financial Stability Facility" en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiŽle instrumenten (Verhoging van de steuncapaciteit aan de lidstaten van de eurozone in moeilijkheden tot 440 miljard euro) (5-1219)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Aanpassing van de wetgeving inzake de politie ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Zie ook doc. 5-1674) (5-1675)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpťrťe en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland ("Vlinderakkoord" - Verbeteringen inzake de stemprocedure) (5-1672)      
  Verslag van de heren Peter Van Rompuy en Gťrard Deprez
5-1672/3
p. 1-23 5-1672/3 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking
5-71
p. 4-19 5-71 p. 4-19 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Omzetting van de richtlijnen 2008/8/EG, 2009/69/EG en 2009/162/EU - Diensten in verband met culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke activiteiten - Leveringen van aardgas - Voorwaarden voor vrijstelling van BTW bij invoer - Vrijstelling van BTW voor de organen van de EU - Uitgaven met betrekking tot onroerende goederen en roerende goederen met een duurzaam karakter) (5-612)      
  Verslag van de heer Peter Van Rompuy
5-612/2
p. 1-5 5-612/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-9
p. 9-10 5-9 p. 9-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de invoering van het bevel tot betalen na inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer) (Administratieve boetes) (5-54)      
  Amendement nr 4 van de heer Peter Van Rompuy
5-54/2
p. 6-9 5-54/2 p. 6-9 (PDF)
  Amendementen nrs 6 en 7 van de heer Peter Van Rompuy en mevrouw Martine Taelman c.s.
5-54/5
p. 1-6 5-54/5 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de instelling van een verplichte waarborg voor verhaal van derden in de brandverzekering (5-340)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-340/1
p. 1-8 5-340/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kwaliteitsrekening van vastgoedmakelaars (Afzonderlijke bankrekening voor het professionele beheer van geld van derden) (5-1378)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Martine Taelman en de heer Peter Van Rompuy
5-1378/1
p. 1-12 5-1378/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Europees Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-430)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy
5-430/1
p. 1-4 5-430/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-431)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy
5-431/1
p. 1-4 5-431/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoŲpteerd senator bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-429)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy
5-429/1
p. 1-5 5-429/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering en informatiseringsvooruitgang binnen justitie (Werklastverminderingen inzake meldingen aan de Kruispuntbank van ondernemingen - Vervollediging van het centraal huwelijksovereenkomstenregister - Werklastvermindering en informatisering inzake de Burgerlijke Stand - Informatisering van de verwerping van nalatenschappen - Aanwezigheid van de vrederechter op een openbare verkoop door beschermde personen - Reorganisatie van de griffies van de handelsrechtbanken in verband met huwelijkscontracten handelaars, de elektronische neerlegging van de oprichting van VZW's en de databank verstekvonnissen - Oprichting van de Dienst Informatiebeheer) (5-1418)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy en Francis Delpťrťe en de dames Christine Defraigne, Sabine de Bethune en Martine Taelman
5-1418/1
p. 1-32 5-1418/1 p. 1-32 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting voor financiŽle instellingen om een financieel noodplan op te stellen (Wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, van de wet van 9 juli 1975 betreffende controle der verzekeringsondernemingen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten) (5-555)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-555/1
p. 1-7 5-555/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement en tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement, tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en tot wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap) ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Europese verkiezingen - Zie ook doc. 5-1561 en 5-1562) (5-1560)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers van werken in onroerende staat (5-112)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-112/1
p. 1-7 5-112/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van culturele creaties op het internet (Illegaal downloaden - Strijd tegen illegale websites - Aanmoedigen van websites met werken die ter beschikking van het publiek worden gesteld met toestemming van de auteurs en houders van naburige rechten - Werken en prestaties die door databankoperatoren ter beschikking van het publiek worden gesteld - Uitwisselen van werken via providers - Graduele reactie bij het niet-naleven van de voorwaarden waaronder de houder werken die door het auteursrecht of de naburige rechten worden beschermd, mag uitwisselen en bij het illegaal downloaden van werken - Oprichting van een Raad voor de bescherming van de auteursrechten op het internet) (5-741)      
  Verslag van de heren Peter Van Rompuy en Louis Siquet
5-741/3
p. 1 5-741/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (5-186)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-186/1
p. 1-16 5-186/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel ter vervanging van boek IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake het statuut van de gerechtsofficieren en tot aanvulling van artikel 279/1 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Aanpassing van het statuut van de gerechtsdeurwaarders tengevolge de regionalisering - Objectivering van de benoeming, versterking en opwaardering van het tuchtrecht - Waarborg van de continuÔteit van een kantoor - Naamswijziging in "gerechtsofficier") (5-811)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Rik Torfs en Peter Van Rompuy
5-811/1
p. 1-48 5-811/1 p. 1-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de inning van het auteursrecht aan de technologische ontwikkeling, terwijl de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruikers beschermd wordt (Instellen van een "globale licentie" teneinde de rechthebbenden van de inhoud die op het internet beschikbaar is, forfaitair te financieren - Maximumprijs voor aansluiting op het internet) (5-590)      
  Verslag van de heren Peter Van Rompuy en Louis Siquet
5-590/2
p. 1-42 5-590/2 p. 1-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet ter voorkoming van woekerrentes en verborgen kosten bij minikredieten (Flitskredieten) (5-1874)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Richard Miller, Peter Van Rompuy en Bart Tommelein en mevrouw Nele Lijnen
5-1874/1
p. 1-6 5-1874/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (Onderzoek van een bloedmonster van de verdachte) (5-1013)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Christine Defraigne en de heren Dirk Claes, Francis Delpťrťe en Peter Van Rompuy
5-1013/1
p. 1-20 5-1013/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot beheersing van de gerechtskosten (Verlichting van de druk op het budget door een daling van excessieve tarieven, vnl. inzake telefonie en DNA - Duidelijk en omvattend reglementair kader - Controlemiddelen - Uitzuivering van kosten die thans worden vergoed, maar die eigenlijk geen rechtskosten zijn - Sensibilisering en responabilisering van de gerechtelijke overheden - Commissie voor de gerechtskosten - Opheffing van de wet van 1 juni 1849 op de herziening van de tarieven in strafzaken, van de wet van 16 juni 1919 waarbij aan de regering machtiging wordt verleend om aan de bepalingen betreffende de rechtskosten wijzigingen toe te brengen, van de programmawet [II] van 27 december 2006 en van artikel 142 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen [I])(5-1824)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Dirk Claes, Peter Van Rompuy, Guy Swennen, Francis Delpťrťe en Alain Courtois en de dames Sabine de Bethune en Martine Taelman
5-1824/1
p. 1-35 5-1824/1 p. 1-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van een objectieve berekening van de onderhoudsuitkering na echtscheiding (Wijziging artikel 301 Burgerlijk Wetboek - Wijziging artikel 1322 Gerechtelijk Wetboek en invoeging artikelen 1320/1 en 1321/1) (5-1064)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
5-1064/1
p. 1-23 5-1064/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot coŲrdinatie van diverse wetsbepalingen om ze in overeenstemming te brengen met de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (5-556)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-556/1
p. 1-21 5-556/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen (5-1825)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Peter Van Rompuy, Dirk Claes, Francis Delpťrťe en Alain Courtois en mevrouw Sabine de Bethune
5-1825/1
p. 1-18 5-1825/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van een carry-backbeschikking voor de land- en tuinbouwsector (Aftrek van verliezen van in het verleden behaalde winsten) (5-351)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-351/1
p. 1-7 5-351/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van vennootschappen van een minderheidsvordering voor de coŲperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (5-594)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy en Wouter Beke
5-594/1
p. 1-6 5-594/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een identificatieverplichting voor de schroothandel (Strijd tegen metaaldiefstal) (5-554)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy en Wouter Beke
5-554/1
p. 1-7 5-554/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het hof van beroep te Leuven (5-755)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot strafbaarstelling van het kraken van gebouwen en tot uitbreiding van de strafbaarstelling van woonstschennis (5-648)      
  Voorstel van de heren Rik Torfs, Wouter Beke, Dirk Claes en Peter Van Rompuy
5-648/1
p. 1-4 5-648/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de sociale bescherming van zelfstandigen die de pensioenleeftijd bereiken maar nog geen pensioen opnemen (Pensioenrechten - Uitbreiding van sommige sociale rechten) (5-1876)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Jan Durnez en Peter Van Rompuy en mevrouw Sabine de Bethune
5-1876/1
p. 1-5 5-1876/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijwaring van de pensioenrechten voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen bekomen (De voor de zelfstandige "in staat van behoefte" vrijgestelde kwartalen inzake bijdragen opnieuw beschouwen als betaalde kwartalen voor de vaststelling van de pensioenrechten) (5-1106)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Rik Torfs, Peter Van Rompuy et Jan Durnez
5-1106/1
p. 1-4 5-1106/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat of van de persoon die krachtens artikel 728, ß3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te verlenen) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen) (Schuldvorderingen) (5-145)      
  Amendement nr 3 van de heer Peter Van Rompuy
5-145/2
p. 4-6 5-145/2 p. 4-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de erkenning van een kind (Wegwerken van de ongelijkheid tussen kinderen jonger dan ťťn jaar en kinderen ouder dan ťťn jaar door in alle gevallen de rechtbank de mogelijkheid te geven de erkenning door de biologische vader te weigeren indien deze strijdig is met de belangen van het kind) (5-1014)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Inge Faes en Zakia Khattabi en de heren Peter Van Rompuy, Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe
5-1014/1
p. 1-5 5-1014/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek (Bescherming van het omgangsrecht) (5-1045)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
5-1045/1
p. 1-2 5-1045/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de aanvulling van de bevoegdheden van de vrederechter inzake de mede-eigendom (5-1113)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy en mevrouw Sabine de Bethune
5-1113/1
p. 1-3 5-1113/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 betreffende de bevrijding van de wettelijk samenwonende partner van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde (5-1043)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1043/1
p. 1-3 5-1043/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (5-1117)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy en mevrouw Sabine de Bethune
5-1117/1
p. 1-14 5-1117/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken : verval van de strafvordering voor sommige misdrijven onder bepaalde voorwaarden - Storting van een geldsom aan FOD FinanciŽn) (5-893)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Francis Delpťrťe, Philippe Mahoux en Peter Van Rompuy
5-893/1
p. 1-4 5-893/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 577-6 en 577-11/1 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 19 van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken (Voorlegging door de syndicus van een gecoŲrdineerde tekst : verlenging van de termijn - Verlenging van de termijn waarover de syndicus beschikt om de notaris op de hoogte te brengen van een beslag - Rechtzetting van een verwijzing in artikel 577-6, ß4) (5-1114)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy en mevrouw Sabine de Bethune
5-1114/1
p. 1-3 5-1114/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (Bevoegdheid om instructies te geven over de modaliteiten van de beslissing die moet worden genomen in de plaats van de vernietigde bestuurshandeling - Mogelijkheid om voor alle vernietigde akten de gevolgen aan te duiden die moeten gehandhaafd blijven - Mogelijkheid om een zaak hangende te houden en de overheid een termijn te geven om vormfouten of andere fouten weg te werken) (5-1579)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy, Dirk Claes, Jan Durnez en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1579/1
p. 1-10 5-1579/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (5-15)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (5-16)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-1255)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-438)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-439)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel (5-1254)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid (Socialezekerheidsbijdragen - Solidariteitsbijdragen - Personenbelasting : "persoon ten laste"; berekening van de nettobestaansmiddelen - Bedrijfsvoorheffing - Studentencontract - Wijziging KB 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij KB 10 november 2005 - Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten - Wijziging van de artt. 141 en 143 WIB 1992 en van bijlage III van het KB tot uitvoering van het WIB 1992) (5-348)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-348/1
p. 1-9 5-348/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de zekerheid tot voltooiing van werken voor erkende aannemers en andere personen dan erkende aannemers (5-114)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-114/1
p. 1-6 5-114/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen ("Vlinderakkoord" - Verhoging dotatie Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel - Beliris fonds - Oprichting van een begrotingsfonds Taalpremies - Zie ook doc. 5-1568) (5-1569)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie met het oog op de invoering van een beperking van de verbrekingsvergoeding in contracten betreffende mobiele spraaktelefoniediensten (5-1135)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy
5-1135/1
p. 1-5 5-1135/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan) (Salduz arrest) (5-663)      
  Amendementen nrs 54 tot 56 van de heer Peter Van Rompuy
5-663/2
p. 1-52 5-663/2 p. 1-52 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (5-187)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-187/1
p. 1-5 5-187/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, met het oog op de verbetering van de rechtspositie van de minderjarige kinderen en de ouders in geval van een extra-contractuele aansprakelijkheid (Strictere definitie van de begrippen opzet en grove schuld) (5-592)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-592/1
p. 1-11 5-592/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking (Actualisering van de wet van 25 mei 1999) (5-271)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Rik Torfs en Peter Van Rompuy
5-271/1
p. 1-14 5-271/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en het Gerechtelijk Wetboek wat het erfdeel van een gehandicapt kind betreft (Private stichting - Erfrecht - Schenkingsrechten) (5-1104)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Peter Van Rompuy en Rik Torfs
5-1104/1
p. 1-17 5-1104/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, met het oog op het bestrijden van reclameronselaars (Verplichting om aan te geven dat de reclamewerving een aanbod van overeenkomst tegen betaling uitmaakt) (5-624)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-624/1
p. 1-4 5-624/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake het hypothecair krediet wat betreft de reclame (Beperkingen) (5-537)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-537/1
p. 1-12 5-537/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de betaling van sommige verkeersboetes betreft (Bevel tot betaling opgelegd door de procureur des Konings - Verminderen van de werkdruk voor de politierechtbanken - Wijziging wet 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en artikel 590 Wetboek van strafvordering) (5-1148)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy, Wouter Beke en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1148/1
p. 1-11 5-1148/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders en de afscheiding van vermogens betreft (Afzonderlijke bankrekening voor het professionele beheer van geld van derden) (5-1354)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Martine Taelman en de heer Peter Van Rompuy
5-1354/1
p. 1-23 5-1354/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op verzoek van personen gevestigd in de randgemeenten) ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Zie ook doc. 5-1564) (5-1563)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het recht op huur van echtgenoten en van wettelijk en feitelijk samenwonenden betreft (5-1056)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
5-1056/1
p. 1-10 5-1056/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, en van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de omzetting van de echtscheidingsprocedure betreft (5-1046)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
5-1046/1
p. 1-4 5-1046/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek tot invoering van een "verkiezingssalvo" (Organiseren van deelstatelijke verkiezingen enerzijds en federale en Europese verkiezingen anderzijds binnen een korte periode waarna een langdurige onafgebroken verkiezingsvrije periode volgt - Verlenging van de federale legislatuur tot vijf jaar - Afschaffen van vervroegde federale verkiezingen) (Zie ook doc. 5-1089, 5-1090 en 5 -1091) (5-1088)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy
5-1088/1
p. 1-10 5-1088/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat betreft de verplichte inschrijving van de kiezers uit het buitenland in de gemeente van hun laatste officiŽle verblijfplaats (Misbruiken - Gebruik der talen) (5-693)      
  Verslag van de heren Peter Van Rompuy en Gťrard Deprez
5-693/2
p. 1 5-693/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-71
p. 4-19 5-71 p. 4-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard) (Strafverzwaring in geval van weloverwogen planning - Online en offline - Wijziging van het Strafwetboek) (5-1823)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune, Dalila Douifi, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Hassan Bousetta, Francis Delpťrťe, Wouter Beke, Peter Van Rompuy en Rik Torfs
5-1823/1
p. 1-13 5-1823/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de buitenlandse inkomsten onderworpen aan het progressievoorbehoud (o.a. opzegvergoedingen Belgische grensarbeiders) (5-111)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-111/1
p. 1-3 5-111/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het Centraal Strafregister, de uitwissing van veroordelingen en het herstel in eer en rechten (Verbod om in contact te komen met minderjarigen : aanpassing van de regeling in verband met het strafblad zodat het verbod alleen op de uittreksels vermeld wordt voor de duur van het verbod - Mogelijkheid om een veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uit te wissen en voor de veroordeelde tot een eenvoudige schuldigverklaring om herstel in eer en rechten te krijgen) (5-1417)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Peter Van Rompuy en Francis Delpťrťe
5-1417/1
p. 1-11 5-1417/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening met betrekking tot de verjaringstermijn van de openbare en burgerlijke rechtsvordering na overtreding (5-1042)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1042/1
p. 1-4 5-1042/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het artikel 91 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen met betrekking tot de jaarlijkse forfaitaire bijdrage voor vennootschappen (5-1041)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy en Rik Torfs en mevrouw Sabine de Bethune
5-1041/1
p. 1-3 5-1041/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Peter Van Rompuy
5-1041/2
p. 1-3 5-1041/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen (5-352)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Peter Van Rompuy
5-352/1
p. 1-5 5-352/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen (Beperking in de tijd van de bijdrageregeling voor zelfstandigen in bijberoep - Sectoren waarin er manifeste misbruiken worden vastgesteld - Verschijnsel van schijnzelfstandigheid - Machtiging aan de Koning) (5-213)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Peter Van Rompuy en mevrouw Cindy Franssen
5-213/1
p. 1-6 5-213/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen (Zelfstandigen geconfronteerd met achterstallige bijdragen gezien de stijging van hun schuldenberg) (5-214)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Peter Van Rompuy
5-214/1
p. 1-4 5-214/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de aanpassing van de regeling van de gelegenheidsarbeid in de horecasector (5-1422)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-1422/1
p. 1-14 5-1422/1 p. 1-14 (PDF)
het vervroegd pensioen (5-6615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6615
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999