Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6480

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 13 juni 2012

aan de minister van Justitie

Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen

aanbeveling (EU)
rijksbegroting
begrotingstekort
pensioenvoorwaarden
kredietinstelling
concurrentievermogen
loonindexering
energiedistributie
energieprijs
communicatietarief
vermindering van gasemissie
ministerie
belastingbeleid
Protocol van Kyoto

Chronologie

13/6/2012Verzending vraag
23/7/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488

Vraag nr. 5-6480 d.d. 13 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 30 mei laatstleden maakte de Europese Commissie haar aanbevelingen voor de begroting en het economisch beleid 2012-2013 bekend. Voor BelgiŽ waren dit zeven landenspecifieke aanbevelingen:

- Het begrotingstekort terugdringen en onder de 3 % houden. De staatsschuld verder afbouwen;

- De werkelijke pensioenleeftijd opbouwen en besparen op de ziektekosten;

- Het kapitaal van de zwakste banken verder te verhogen;

- Het concurrentievermogen van de bedrijven verbeteren. Hervormen van het systeem van de loonindexering;

- De belastingdruk verschuiven van arbeid naar milieu;

- Meer concurrentie in de telefonie- en energiesector;

- De CO2-uitstoot terugdringen.

Met uitzondering van de CO2-uitstoot terugdringen, waren de landenspecifieke aanbevelingen voor BelgiŽ niet nieuw.

Welke maatregelen zult u voor uw departement nemen om aan de landenspecifieke aanbevelingen te voldoen?

Antwoord ontvangen op 23 juli 2012 :

De eerste vijf aanbevelingen vallen niet onder de beleidsdomeinen, noch de bevoegdheden van Justitie.

Voor de sector energie gebruikt de ederale Overheidsdienst (FOD) Justitie de raamovereenkomsten van de Regie Der Gebouwen. Voor de sector van de mobiele telefonie gebruikt de FOD Justitie de raamovereenkomst van de Aankoopcentrale van de Federale Overheid (FOR). Voor deze raamovereenkomsten wordt de concurrentie regelmatig geraadpleegd.

Wat de vaste telefonie betreft gebruikt de FOD Justitie zijn eigen contract. Deze zal te gepasten tijde in concurrentie worden geplaatst volgens de actuele contractuele en technische mogelijkheden.

De FOD Justitie is zich bewust van de invloed van zijn werkzaamheden op het milieu en sluit zich derhalve aan bij de benadering inzake audit en milieubeheer Emas, zoals aangeraden door de ministerraad.