S. 5-608 Dossierfiche K. 53-772

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II)
Regering Y. Leterme II  

opname in psychiatrische kliniek
postdienst
SELOR
magistraat
kinderbescherming
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
rechtspraak voor minderjarigen
loonpremie
verjaring van de vordering
griffies en parketten
toepassing van de wet
beroep tot nietigverklaring
rechtsstelsel
gerechtelijke achterstand
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
gerechtskosten
illegale migratie
rechtsmiddel
asielzoeker
jurisdictiebevoegdheid
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
strafrechtspraak
Phenix
jeugdcriminaliteit
opleidingsstage
aanstellingsexamen
administratieve formaliteit
milieudelict
programmawet
elektronische overheid
politiek asiel
praktijkopleiding
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
aansprakelijkheid voor milieuschade
hogere rechtspraak
beroep in administratieve zaken
toepassing van informatica
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-772/1 Wetsontwerp 6/12/2010
K. 53-772/2 Amendement ingediend in de commissie 13/12/2010
K. 53-772/3 Amendement ingediend in de commissie 14/12/2010
K. 53-772/4 Amendementen ingediend in de commissie 15/12/2010
K. 53-772/5 Verslag namens de commissie 17/12/2010
K. 53-772/6 Verslag namens de commissie 17/12/2010
K. 53-772/7 Verslag namens de commissie 17/12/2010
K. 53-772/8 Tekst aangenomen door de commissies 17/12/2010
K. 53-772/9 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 21/12/2010
5-608/1 5-608/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/12/2010
5-608/2 5-608/2 (PDF) Amendementen 22/12/2010
5-608/3 5-608/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2010
5-608/4 5-608/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2010
5-608/5 5-608/5 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2010
K. 53-772/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/12/2010
5-608/6 5-608/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/12/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
6/12/2010   Indiening Doc. K. 53-772/1
16/12/2010   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 9, p. 48-49
16/12/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
16/12/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/12/2010   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 53-772/8
20/12/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/12/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 10, p. 1-46 + nr. 11, p. 1-50
22/12/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 12, p. 10-12
22/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+74/-26/o34)
Integraal verslag nr. 12, p. 12
Doc. K. 53-772/10
  Commissie: Justitie
16/12/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
16/12/2010   Inschrijving op agenda
16/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi
16/12/2010   Bespreking
16/12/2010   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/12/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
16/12/2010   Inschrijving op agenda
16/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Huub Broers
16/12/2010   Inleidende uiteenzettingen
16/12/2010   Bespreking
16/12/2010   Einde behandeling
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2010   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
20/12/2010   Inschrijving op agenda
20/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Peter Van Rompuy
20/12/2010   Inleidende uiteenzetting door Etienne Schouppe,
staatssecretaris voor Mobiliteit
20/12/2010   Bespreking
20/12/2010   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
22/12/2010   Overzending Doc. 5-608/1 5-608/1 (PDF)
22/12/2010   Verzending naar commissie: Justitie
22/12/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/12/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/12/2010   Inschrijving op agenda
23/12/2010   Algemene bespreking Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
23/12/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
23/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-8/o18) Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
  Commissie: Justitie
22/12/2010   Verzending naar commissie
22/12/2010   Inschrijving op agenda
22/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi
22/12/2010   Bespreking
22/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o2)
22/12/2010   Aanneming zonder amendering
22/12/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-608/3 5-608/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/12/2010   Verzending naar commissie
22/12/2010   Inschrijving op agenda
22/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Peter Van Rompuy
22/12/2010   Bespreking
22/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
22/12/2010   Aanneming zonder amendering
22/12/2010   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-608/5 5-608/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/12/2010   Verzending naar commissie
22/12/2010   Inschrijving op agenda
22/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Huub Broers
22/12/2010   Bespreking
22/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o5)
22/12/2010   Aanneming zonder amendering
22/12/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-608/4 5-608/4 (PDF)
23/12/2010   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 5-608/6 5-608/6 (PDF)
29/12/2010   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2010   Bekendmaking (83550-83559)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/12/2010, 22/12/2010
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 16/12/2010
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/12/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/12/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2010
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 22/12/2010
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/12/2010 31/12/2010, blz 83550-83559