Auteurs- en sprekersregister betreffende "Stevens Helga" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2010-2011)      
  Benoeming van mevrouw Helga Stevens tot derde ondervoorzitter van de Senaat
5-4
p. 9 5-4 p. 9 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (BZ 2010)      
  Benoeming van mevrouw Helga Stevens tot derde ondervoorzitter van de Senaat
5-3
p. 6-7 5-3 p. 6-7 (PDF)
Administratieve herzieningen van dossiers van personen met een handicap - Cijfergegevens (5-9564)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9564
Asielzoekers - Burgers uit Midden- en Oost Europa - Aanvragen van een verklaring van inschrijving - Aantallen (5-699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-699
Brandweer - Ongevallen met brandweerwagens - Arbeidsongevallen - Stand van zaken (5-8348)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8348
Cochleair implantaat - Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Tussenkomst Aanvragen - Criteria - Cijfers (5-3528)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3528
Cochleair implantaat - Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Tussenkomst Aanvragen - Criteria - Cijfers (5-4287)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4287
Cochleaire implantaten - Uitwendig toestel - Kostprijs - Overzicht (5-10228)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10228
Commissies ter Bescherming van de Maatschappij - Werklast (5-9839)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9839
De schending van het beginsel van actieve openbaarheid van bestuur door de directie-generaal Personen met een handicap (Complexiteit van de informatie over de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming op de website) (5-4692)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-294 COM
p. 7-8 5-294 COM p. 7-8 (PDF)
De "federalisering" van de 100/112-alarmcentrales (Onduidelijkheden over het nieuw federaal statuut van het personeel) (5-2323)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-156 COM
p. 22-25 5-156 COM p. 22-25 (PDF)
De Turkse eisen inzake pleegouders (Richtlijnen op het gebied van religie, seksuele geaardheid, ...) (5-3339)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 38-39 5-222 COM p. 38-39 (PDF)
De aangekondigde staking van de gevangenisartsen (Betaling van achterstallige facturen) (5-1345)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-143
p. 25-26 5-143 p. 25-26 (PDF)
De aanhoudende problemen met het groene nummer van de Directie-generaal Personen met een handicap (5-1944)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-166 COM
p. 4-6 5-166 COM p. 4-6 (PDF)
De aanrekening van de kosten van DNA-onderzoek (Gerechtskosten die ten laste worden gelegd van het slachtoffer van een verkrachting - Lage veroordelingsgraad in verkrachtingszaken) (5-3129)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 32-35 5-212 COM p. 32-35 (PDF)
De aanwezigheid van asbest in federale overheidsgebouwen (Asbestinventaris en asbestbeheersprogramma) (5-4616)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-269 COM
p. 7-8 5-269 COM p. 7-8 (PDF)
De administratieve last voor gerechtstolken (Nieuwe BTW-regeling - Ontbreken van standaardrichtlijnen voor de facturatie) (5-3908)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 26-27 5-259 COM p. 26-27 (PDF)
De afwerking van het nieuwe polyvalente gebouw naast de gesloten jeugdinstelling te Everberg (Technische eisen - Planning - Vertraging - Extra kosten) (5-4332)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-269 COM
p. 5-6 5-269 COM p. 5-6 (PDF)
De armoede bij personen met een handicap (5-3882)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-271 COM
p. 9-12 5-271 COM p. 9-12 (PDF)
De armoede bij personen met een handicap (5-3883)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-273 COM
p. 9-12 5-273 COM p. 9-12 (PDF)
De bekendheid van de nood-sms in Mechelen (Nood aan een informatiecampagne) (5-3258)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 12-14 5-216 COM p. 12-14 (PDF)
De benoeming van forensische verpleegkundigen bij de FOD Justitie (Personen die geslaagd waren voor een wervingsexamen, maar nog niet benoemd zijn) (5-3315)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 35-37 5-222 COM p. 35-37 (PDF)
De beperkte bekendheid en toegankelijkheid van noodnummers (Bereikbaarheid voor doven en slechthorenden - Sms-nooddienst) (5-3426)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-221 COM
p. 6-9 5-221 COM p. 6-9 (PDF)
De bereikbaarheid van de noodnummers voor dove en slechthorende burgers (Noodoproepen via sms - Zie ook vraag om uitleg 5-4793) (5-334)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-40
p. 43-45 5-40 p. 43-45 (PDF)
De btw op het vertaalwerk verricht door gerechtstolken (Impact, budgettair en organisatorisch, op de werking van Justitie en het inzetten van gerechtszaken) (5-1079)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-109
p. 20-21 5-109 p. 20-21 (PDF)
De btw-plicht voor tolken gebarentaal en schrijftolken (of de BTW-vrijstelling, naargelang de opdracht) (5-4112)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-260 COM
p. 13-15 5-260 COM p. 13-15 (PDF)
De cijfers van de Commissies ter bescherming van de maatschappij (Zie ook schriftelijke vraag 5-9839) (5-4669)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-284 COM
p. 13-14 5-284 COM p. 13-14 (PDF)
De controles op het misbruik van parkeerkaarten en parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap (5-3688)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-238 COM
p. 16-17 5-238 COM p. 16-17 (PDF)
De dienst Securail (Bereikbaarheid voor dove reizigers) (5-2584)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 36-37 5-211 COM p. 36-37 (PDF)
De diplomavereisten voor verpleegkundigen in de zorgteams in gevangenissen (Situatie van de gebrevetteerde en gegradueerde verpleegkundigen) (5-480)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 22-23 5-46 COM p. 22-23 (PDF)
De erkenning van mantelzorgers (5-3966)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-273 COM
p. 14-16 5-273 COM p. 14-16 (PDF)
De evolutie in het dossier van de alarmprocedure voor doven en slechthorenden in geval van een ongeval in een Seveso-inrichting (5-483)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-40 COM
p. 25-27 5-40 COM p. 25-27 (PDF)
De federalisering van de alarmcentrales (Hervorming van de noodoproepcentrales 100/112 - Statuut van het personeel) (5-3425)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-221 COM
p. 4-6 5-221 COM p. 4-6 (PDF)
De gedwongen opnames in psychiatrische instellingen (Stijging) (5-3880)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 26-28 5-251 COM p. 26-28 (PDF)
De geldigheid van attesten die worden uitgereikt door de VDAB (Definitie van arbeidshandicap : verschil tussen het Vlaamse niveau en het federale niveau - Openbaar ambt) (5-1016)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-105
p. 10-11 5-105 p. 10-11 (PDF)
De gevolgen van het arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens inzake het beleid ten aanzien van geÔnterneerden (Terechtwijzing van BelgiŽ voor zijn non-beleid - Bouw van psychiatrische centra) (5-1803)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-129 COM
p. 11-13 5-129 COM p. 11-13 (PDF)
De gevolgen voor de sms-nooddienst van de problemen bij ASTRID (Modernisering van de hulpcentra 112/100 - Doven, slechthorenden en mensen die hun stem niet kunnen gebruiken - Zie ook vraag om uitleg 5-4793) (5-4610)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-282 COM
p. 12-13 5-282 COM p. 12-13 (PDF)
De geÔnterneerden in de psychiatrische annexen in de gevangenissen (5-3909)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 28-30 5-259 COM p. 28-30 (PDF)
De hervorming van de brandweer (Stand van zaken - FinanciŽle middelen) (5-4164)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-262 COM
p. 18-19 5-262 COM p. 18-19 (PDF)
De hervorming van de uitkeringen (Tegemoetkomingen aan personen met een handicap) (5-1230)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-134
p. 10-11 5-134 p. 10-11 (PDF)
De impact van de zesde Staatshervorming op de organisatie van de kinder- en jeugdpsychiatrie in BelgiŽ (Overheveling naar de deelstaten) (5-3607)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 20-21 5-251 COM p. 20-21 (PDF)
De implementatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (Stand van zaken - Verslag) (5-126)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-20 COM
p. 4-7 5-20 COM p. 4-7 (PDF)
De interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (Zie ook mondelinge vraag 5-648) (5-653)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-73
p. 20-23 5-73 p. 20-23 (PDF)
De klantvriendelijkheid van de directie-generaal personen met een handicap (Moeilijke toegang tot het groene telefoonnummer) (5-289)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-35
p. 10-13 5-35 p. 10-13 (PDF)
De koppeling van het leefloon aan het naar school sturen van kleuters en kinderen (5-487)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-55
p. 39-43 5-55 p. 39-43 (PDF)
De maatregelen om het callcenter voor personen met een handicap te ontlasten (Andere eerstelijnsactoren - OCMW's) (5-3965)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-273 COM
p. 13-14 5-273 COM p. 13-14 (PDF)
De modernisering van het uitkeringsstelsel voor personen met een handicap (5-7447)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7447
De mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen van op heterdaad betrapte winkeldieven (5-2659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2659
De ongecontroleerde instroom van nieuwe burgers van de Europese Unie in Gent (Roma) (5-218)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-23 COM
p. 10-14 5-23 COM p. 10-14 (PDF)
De opvolging van geÔnterneerden in de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij (5-2952)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 25-27 5-212 COM p. 25-27 (PDF)
De organisatie van het vervoer van gevangenen (Politie-inzet om transporten uit te voeren tussen de gevangenissen en de justitiepaleizen) (5-588)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-62
p. 19-21 5-62 p. 19-21 (PDF)
De overdracht van de gesloten jeugdinstellingen te Everberg en Tongeren aan de Vlaamse Gemeenschap (5-4331)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-269 COM
p. 4-5 5-269 COM p. 4-5 (PDF)
De personeelsformatie van de 100/112-centrales (Alarmcentrales - Onderbezetting) (5-2322)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-156 COM
p. 20-22 5-156 COM p. 20-22 (PDF)
De plannen van Infrabel voor de aanleg van een tunnel ter vervanging van de overweg nr. 57 te Lichtervelde (Toegankelijkheid voor fietsers en personen met beperkte mobiliteit - Veiligheid) (5-418)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-42 COM
p. 20-21 5-42 COM p. 20-21 (PDF)
De premies voor de schuldsaldoverzekeringen (van mensen met een verhoogd gezondheidsrisico - Uitvoering van de wet-Partyka - Opvolgingsbureau en Compensatiekas - Hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen) (5-4094)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 10-12 5-253 COM p. 10-12 (PDF)
De problemen op het vlak van de gerechtelijke expertise (5-37)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-12
p. 12-15 5-12 p. 12-15 (PDF)
De problemen van homoseksuele koppels bij de burgerlijke stand (Onaangepaste software) (5-127)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22 COM
p. 14-16 5-22 COM p. 14-16 (PDF)
De re-integratie van personen met een langdurige aandoening (5-1274)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-137
p. 29-30 5-137 p. 29-30 (PDF)
De renovaties in Everberg (Gesloten jeugdinstelling - Getouwtrek tussen de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap) (5-3601)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie en aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-234 COM
p. 8-10 5-234 COM p. 8-10 (PDF)
De schadeclaim van de Regie der Gebouwen ten aanzien van de Stad Gent in het dossier van het Gentse gerechtsgebouw (Omwille van grondwatervervuiling) (5-482)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-41 COM
p. 23-26 5-41 COM p. 23-26 (PDF)
De stand van zaken betreffende de zelfstandige onthaalouders (Wijziging van het kostenforfait) (5-1243)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-135
p. 29-32 5-135 p. 29-32 (PDF)
De stand van zaken in het dossier van het geplande Forensisch Psychiatrisch Centrum in Wondelgem (5-481)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-46 COM
p. 23-25 5-46 COM p. 23-25 (PDF)
De stand van zaken van het dossier van de noodoproepen via sms (voor o.a. doven en slechthorenden) (5-202)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-17 COM
p. 9-12 5-17 COM p. 9-12 (PDF)
De studie van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie inzake jeugdmagistraten (Aanbevelingen - Communautarisering van het jeugdsanctierecht) (5-3091)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-212 COM
p. 30-32 5-212 COM p. 30-32 (PDF)
De terugbetaling of vergoeding van de kosten veroorzaakt door de treinramp in Wetteren (5-4744)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-289 COM
p. 5-7 5-289 COM p. 5-7 (PDF)
De terugbetaling van stoma- en incontinentiemateriaal (5-3417)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 13-14 5-230 COM p. 13-14 (PDF)
De tevredenheid van treinreizigers met een beperkte mobiliteit over de dienstverlening van de NMBS (Resultaten van de enquÍte) (5-245)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-24 COM
p. 31-33 5-24 COM p. 31-33 (PDF)
De tewerkstelling van personen met een handicap bij de federale overheid (5-751)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-83
p. 22-24 5-83 p. 22-24 (PDF)
De toegankelijkheid van de infrastructuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor personen met een beperking (5-1206)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-129
p. 24-25 5-129 p. 24-25 (PDF)
De toegankelijkheid van de noodnummers (sms naar noodnummers - Doven, slechthorenden en slechtsprekenden - Noodnummer 112 - Zie ook mondelinge vraag 5-334 en vraag om uitleg 5-4610) (5-4793)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-289 COM
p. 7-8 5-289 COM p. 7-8 (PDF)
De toegankelijkheid van de politiediensten voor dove personen (Tolken - VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap - Werkgroep) (5-3128)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 10-12 5-216 COM p. 10-12 (PDF)
De toegankelijkheid van de treinen voor personen met een handicap (Aanpassing van de stations - Samenwerking met taxibedrijven - Assistentie in de stations) (5-128)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-24 COM
p. 26-30 5-24 COM p. 26-30 (PDF)
De toegankelijkheid van pretparkattracties voor personen met een handicap (Zie ook schriftelijke vraag 5-11228) (5-2964)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 11-14 5-218 COM p. 11-14 (PDF)
De toekomst van De Grubbe in Everberg na de Zesde Staatshervorming (Overheveling van de jeugdgevangenis naar de Vlaamse Gemeenschap) (5-1186)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-124
p. 25-27 5-124 p. 25-27 (PDF)
De tolken gebarentaal in ziekenhuizen (Proefprojecten met interculturele bemiddelaars en een systeem van videoconferencing) (5-1914)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 13-16 5-139 COM p. 13-16 (PDF)
De trajectcontrole op de E17 in Gentbrugge (Snelheidsovertredingen - Homologatie - Inwerkingtreding) (5-1945)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-133 COM
p. 24-26 5-133 COM p. 24-26 (PDF)
De uitspraak in kort geding met betrekking tot de internering (Onaanvaardbare wachttijden - GeÔnterneerden die in een gevangenis verblijven i.p.v. een gesloten instelling) (5-1109)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-114
p. 22-24 5-114 p. 22-24 (PDF)
De veiligheidsreglementering voor pretparken (Attracties die niet toegankelijk zijn voor personen met een handicap) (5-661)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-74
p. 11-13 5-74 p. 11-13 (PDF)
De vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor een tegemoetkoming voor personen met een handicap (Proefproject) (5-4093)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-273 COM
p. 18-21 5-273 COM p. 18-21 (PDF)
De verjaringstermijnen van de wet betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (5-2172)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-166 COM
p. 6-7 5-166 COM p. 6-7 (PDF)
De vermindering van de toelagen voor de gewestelijke steuncentra die therapie geven aan zedendelinquenten (5-824)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-90
p. 10-12 5-90 p. 10-12 (PDF)
De vraag om een huurwaarborg van geÔnterneerde psychiatrische patiŽnten aan OCMW's (5-2188)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-170 COM
p. 11-12 5-170 COM p. 11-12 (PDF)
De vraag van geÔnterneerde psychiatrische patiŽnten aan OCMW's naar een huurwaarborg (5-1913)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 11-13 5-139 COM p. 11-13 (PDF)
De werking van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen (5-2347)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-163 COM
p. 5-6 5-163 COM p. 5-6 (PDF)
De zoveelste veroordeling tot een schadevergoeding wegens het gebrek aan behandeling voor een geÔnterneerde (5-1287)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-138
p. 29-31 5-138 p. 29-31 (PDF)
Defensie - Militair personeel - Tewerkstelling van personen met een handicap (5-633)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-633
Diefstal bij de politie (Stelende agenten) (5-3316)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 14-15 5-216 COM p. 14-15 (PDF)
Dove personen - Toegang tot de politie - Tolken gebarentaal (5-8069)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8069
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Helga Stevens, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Een "relay service" voor dove personen (Universele dienstverlening voor de communicatie met andere mensen via tolken/vertalers gebarentaal) (5-3229)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 16-18 5-218 COM p. 16-18 (PDF)
Een crisisdienst voor kinderen en jongeren met dringende nood aan psychiatrische hulp (Oprichting van crisiscentra) (5-3606)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 17-19 5-251 COM p. 17-19 (PDF)
Een treinverbinding voor personenverkeer in de Gentse havenzone (5-246)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-24 COM
p. 33-34 5-24 COM p. 33-34 (PDF)
Facturen forensische experts - Beoordeling door FOD Justitie - Criteria, procedure en behandelingstermijn van beoordeling - Cijfers behandelingstermijn periode 2008-2012 (5-8709)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8709
Facturen forensische experts - Betwisting door FOD Justitie - Cijfers voor periode 2008-2012 (5-8710)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8710
Federale ambtenaren - Lichamelijke ongeschiktheid - Ambtshalve ontslag - Definitieve toekenning van vroegtijdig pensioen - Aantallen - Alternatieven (5-6803)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6803
Federale ambtenaren - Lichamelijke ongeschiktheid - Ambtshalve ontslag - Definitieve toekenning van vroegtijdig pensioen - Aantallen - Alternatieven (5-6804)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6804
Federale ambtenaren - Lichamelijke ongeschiktheid - Ambtshalve ontslag - Definitieve toekenning van vroegtijdig pensioen - Aantallen - alternatieven (5-1190)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1190
Federale ambtenaren - Lichamelijke ongeschiktheid - Ambtshalve ontslag - Definitieve toekenning van vroegtijdig pensioen - Aantallen - alternatieven (5-4286)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4286
Federale politiegebouwen - Toegankelijkheid - Toegankelijkheidsonderzoek - Maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid - Normen (5-9768)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9768
Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent - Ingebruikname - Uitbating - Cijfergegevens (5-9838)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9838
Forensische geneeskunde - Autopsies - Stand van zaken (5-8508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8508
Forensische geneeskunde - Deskundigen in strafzaken - Aantallen - Taalrol - Achterstallige facturen (5-9919)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9919
Gerechtsgebouwen - Toegankelijkheid - Toegankelijkheidsonderzoek (5-9766)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9766
Gevangenissen - Behandeling geÔnterneerden - Kosten (5-7517)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7517
Gevangenissen - Gedetineerden met een handicap - Aantal (5-4283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-4283
Gevangenissen - Gedetineerden met een handicap - Aantal (5-804)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-804
Geweld tegen personen met een handicap - Klachten - Processen-verbaal - Opvolging (5-8070)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8070
GeÔnterneerden - Psychisch profiel - Indeling - Risicogroepen (5-3651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-3651
GeÔnterneerden - Psychisch profiel - Indeling - Risicogroepen (5-3652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3652
GeÔnterneerden - Psychisch profiel - Indeling - Risicogroepen (5-4284)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4284
Het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent (Bouw van het Centrum - Streefdatum - Advies van de Inspectie van FinanciŽn) (5-845)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-91
p. 48-50 5-91 p. 48-50 (PDF)
Het Gents proefproject met drugsgebruikers (Drugsbehandelingskamer bij de Rechtbank van eerste aanleg) (5-3968)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 30-32 5-259 COM p. 30-32 (PDF)
Het aantal gedetineerden met een handicap (Slechthorenden, slechtzienden e.a. - Zie ook vraag om uitleg 4-113) (5-2806)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-191 COM
p. 7-8 5-191 COM p. 7-8 (PDF)
Het aantal hulpverlenings- en politiezones in Oost-Vlaanderen (Fusie van politie- en brandweerzones) (5-4805)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-289 COM
p. 9 5-289 COM p. 9 (PDF)
Het beleid inzake gezinnen, personen met handicap, beroepsziekten en arbeidsongevallen (Kinderbijslagen - FUCD - Alimentatiegeld - Familie- en Jeugdrechtbank - EU - Deelname van andersvaliden aan het maatschappelijk leven - Een administratie in dienst van de andersvaliden - Mantelzorg - Plan "grote zorgbehoevendheid" - Toegang van andersvaliden tot de openbare diensten - Plan Back to Work - Fonds voor beroepsziekten - Preventie van de psychosociale druk van werknemers - Spier- en gewrichtsaandoeningen - Langdurig toezicht op de gezondheid - Dermatose) (5-1473)      
  Verslag van de dames Cťcile Thibaut en Helga Stevens
5-1473/1
p. 1-20 5-1473/1 p. 1-20 (PDF)
Het digitaal plan van nutsleidingen (Opstellen van een kadaster van de ondergrond - KLIM : federale Kabel en Leiding Informatie Meldpunt) (5-3605)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-237 COM
p. 7-9 5-237 COM p. 7-9 (PDF)
Het falend beleid rond de forensische geneeskunde (Ontoereikende financiering - Erg laag aantal autopsieŽn) (5-884)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-94
p. 28-31 5-94 p. 28-31 (PDF)
Het gebruik van landmijnen door het Russische leger (in en rond de Krim bij haar interventie in OekraÔne) (5-1376)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-145
p. 7-8 5-145 p. 7-8 (PDF)
Het gebruik van zwarte lijsten in de psychiatrische centra (Weigering van "lastige patiŽnten") (5-4853)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-297 COM
p. 27-29 5-297 COM p. 27-29 (PDF)
Het groene nummer (van de directie-generaal Personen met een handicap) (5-9068)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9068
Het inzetten van tolken gebarentaal bij crisiscommunicatie (5-3700)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-238 COM
p. 17-18 5-238 COM p. 17-18 (PDF)
Het nagaan van het bestaan van een autoverzekering bij de autokeuring (5-248)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-29
p. 29-31 5-29 p. 29-31 (PDF)
Het omzetten van de Europese richtlijn 2010/64/EU betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (5-4117)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 32-33 5-259 COM p. 32-33 (PDF)
Het opleggen van een dwangsom wegens het gebrek aan behandeling voor een geÔnterneerde (Vraag of de regering de nodige middelen zal vrijmaken voor het wetsvoorstel van senator Bert Anciaux om een zorgplan voor geÔnterneerden op te stellen) (5-987)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-102
p. 20-22 5-102 p. 20-22 (PDF)
Het oude Justitiepaleis in Gent (Toekomst van het gebouw) (5-3759)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-257 COM
p. 7-8 5-257 COM p. 7-8 (PDF)
Het personeelstekort in de alarmcentrales 100 en 101 (Hogere responstijd - Statuut van het personeel) (5-3991)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-254 COM
p. 5-7 5-254 COM p. 5-7 (PDF)
Het reglement van Plopsaland (Pretpark - Niet-toelaten van personen met een handicap op sommige attracties) (5-517)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-57
p. 10-11 5-57 p. 10-11 (PDF)
Het statuut van de dokters in de forensische geneeskunde (Gebrek aan een statuut en aan accreditaties) (5-3407)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 39-41 5-222 COM p. 39-41 (PDF)
Het statuut van onthaalouders (5-1625)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-117 COM
p. 18-20 5-117 COM p. 18-20 (PDF)
Het stroomlijnen van de procedures om een attest van handicap te verkrijgen (5-3881)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-273 COM
p. 6-8 5-273 COM p. 6-8 (PDF)
Het telewerk voor federale ambtenaren (Cijfers - Maatregelen - Ambtenaren van FOD FinanciŽn) (5-527)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-91 COM
p. 6-8 5-91 COM p. 6-8 (PDF)
Het trajectcontrolesysteem op de E17 te Gentbrugge (Modelgoedkeuring en ijking) (5-417)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-41 COM
p. 6-9 5-41 COM p. 6-9 (PDF)
Het uiteenvallen van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (Beslissing van UNIZO geen vertegenwoordigers meer of te vaardigen naar de raden van bestuur - Moeilijkheden om de raden van bestuur samen te stellen - Toekomst van de PWA's) (5-3350)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-242 COM
p. 4-6 5-242 COM p. 4-6 (PDF)
Het uitstellen van het doktersbezoek door personen met een handicap (5-1093)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag niet gesteld, op vraag van de voorzitter - Zie ook mondelinge vraag 5-1096 met zelfde onderwerp
5-111
p. 11 5-111 p. 11 (PDF)
Het uniek loket en de Handipas (Uniek loket voor alle vragen over leven met een handicap - Handipas waarmee personen kunnen aantonen dat ze een handicap hebben) (5-3687)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-233 COM
p. 4-5 5-233 COM p. 4-5 (PDF)
Het voorzitterschap van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen (Benoeming) (5-3245)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-222 COM
p. 17-18 5-222 COM p. 17-18 (PDF)
Huurwoning - Huurprijs - Lasten - Affichering - Controles - Overtredingen - Administratieve boetes (5-8542)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8542
Inkomensvervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Nationaliteit (5-3530)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3530
Inkomensvervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Nationaliteit (5-4288)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4288
Inkomensvervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Nationaliteit (5-5181)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-5181
Inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming - Tegemoetkoming en hulp aan bejaarden - Leeftijd van 65 jaar - Budget (5-10914)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-10914
Lichamelijke ongeschiktheid - Ambtshalve ontslag - Definitieve toekenning van vroegtijdig pensioen - Procedure - Toepassing - Federale ambtenaren (5-7317)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7317
NMBS - Treinreizigers met een beperkte mobiliteit - Aantallen (5-4285)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4285
NMBS - Treinreizigers met een beperkte mobiliteit - Aantallen (5-697)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-697
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) - Deskundigenonderzoek - Kostprijs - Aantallen - Forensische centra (5-8668)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   vraag ingetrokken
SV 5-8668
Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie (NICC) - Deskundigenonderzoek - Kostprijs - Aantallen - Forensische centra (5-8715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8715
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Personen met beperkte mobiliteit - Assistentie - Stand van zaken (5-9769)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9769
Noodoproepen - Kwaliteit - Statistieken (5-631)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-631
Noodoproepen - Kwaliteit - Statistieken (5-632)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-632
Onleesbare nummerplaten - Gevolgen - Flitscontroles - Politiecontroles - Autokeuring (5-7435)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7435
Ontwerp van programmawet (I) (5-1545)      
  Amendementen nrs 9 tot 11 van mevrouw Helga Stevens
5-1545/2
p. 4-7 5-1545/2 p. 4-7 (PDF)
Parkeerkaart voor gehandicapten - Terugsturen (5-9082)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9082
Personen met een handicap - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Nationaliteit van de gerechtigden (5-6958)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6958
Personen met een handicap - Integratietegemoetkoming - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - Gedetailleerde cijfers (5-9434)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9434
Personen met een handicap - Integratietegemoetkoming - Nationaliteit van gerechtigden (5-6959)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6959
Personen met een handicap - Recht op verzaking - Aantal aanvragen - Bedragen (5-7452)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7452
Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen - Personeel - Verloop - Overzicht (5-9081)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9081
Politie - Dove personen - Tolk gebarentaal (5-9339)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9339
Psychiatrische annexen - GeÔnterneerden - Opvolging en behandeling - Personeel - Forensisch opgeleide experten - Overzicht (5-9840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9840
Psychiatrische annexen - GeÔnterneerden - Verblijfsduur - Wachttijden (5-9841)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9841
Sets Seksuele Agressie (SSA) - Stand van zaken (5-8669)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8669
Sociale documenten - Leesbaarheid - Verplichte uitkeringsverzekering (5-9372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9372
Sociale documenten - Leesbaarheid - Verplichte uitkeringsverzekering (5-9373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9373
Stiefouderadoptie - Maatschappelijk onderzoek - Aantallen - Beslissingen (5-803)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-803
Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden - Nationaliteit van de gerechtigden - Cijfergegevens (5-6960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6960
Terugvordering van ten onrechte betaalde tegemoetkomingen - Stand van zaken (5-7466)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7466
Toegankelijkheid van websites van de federale overheid - Anysurfer-audits - Stand van zaken (5-9843)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-9843
Treinstations - Toegankelijkheid - Liften en mobiele platformen - Overzicht (5-10090)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10090
Verenigingen zonder winstoogmerk - Controles van sociale en fiscale inspectiediensten - Overzicht (5-9361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9361
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek (5-538)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Piet De Bruyn, Patrick De Groote en Karl Vanlouwe en de dames Inge Faes, Elke Sleurs en Helga Stevens
5-538/1
p. 1-7 5-538/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het wegwerken van niet te verantwoorden discriminaties tussen verzekeringsnemers op basis van persoonlijke niet-keuzegebonden kenmerken (Personen met een handicap en chronisch zieken) (5-2493)      
  Voorstel van mevrouw Helga Stevens en de heren Gťrard Deprez, Johan Verstreken en Guido De Padt
5-2493/1
p. 1-5 5-2493/1 p. 1-5 (PDF)
Websites van de federale overheid - Toegankelijkheid voor personen met een beperking - Anysurferlabel - Overzicht (5-9842)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9842
Wet van 27 februari 1987 betreffende tegemoetkomingen aan personen met een handicap - Terugvorderingen (5-6003)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6003
Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (5-1189)      
  Amendement nr 147 van mevrouw Helga Stevens
5-1189/5
p. 27 5-1189/5 p. 27 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de Rechterlijke organisatie (Autonoom beheer binnen de rechterlijke organisatie - College van de hoven en rechtbanken - College van het openbaar ministerie - Uitzondering voor het Hof van Cassatie - Beheersovereenkomsten en beheerplannen - Directiecomitťs in de lokale gerechtelijke entiteiten - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek) (5-2408)      
  Algemene bespreking
5-139
p. 58-63 5-139 p. 58-63 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal - Uitbreiding van de kaders bij de rechtbanken van eerste aanleg en de parketten van de procureur des Konings in het kader van de procedure van onmiddellijke verschijning en de strijd tegen fiscale fraude - Brussel : substituut-procureurs-generaal - Griffiepersoneel - Instituut voor gerechtelijke opleiding - Wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten - Wijziging van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis - Wijziging van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd - Wijziging van de wet van 5 augustus 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering - Wijzigingen van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Zie ook doc. 5-1904) (5-1903)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 25-36 5-85 p. 25-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (Omzetting van de richtlijnen 2009/136/EG en 2009/140/EG - Wijziging van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming - Versterking van de rol van regulator van het BIPT - Versterking van de consumentenbescherming - Verlenging, opzegging en duurtijd van contracten - Fiche met tarieven - Waarschuwing boven een bepaald verbruiksplafond - Aanmoediging van innovatie en investeringen - Berekening van de sociale tarieven - Modernisering van de universele dienstverlening - Beheer van het radiospectrum - "Bel me niet"-register - Beheer van de schaarse hulpbronnen) (5-1677)      
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de dames Lieve Maes en Helga Stevens
5-1677/2
p. 1-10 5-1677/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie (Wijzigingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - Wijzigingen van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit - Wijzigingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, voor wat de vergoeding voor kopiŽren voor eigen gebruik en voor reprografie betreft - Wijziging van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering - Wijziging van de wet van 31 juli 2009 betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister - Regie der Gebouwen : het verlenen van een Staatswaarborg onder de vorm van een borgstelling, in de context van een DBFM overeenkomst - Zie ook doc. 5-1903) (5-1904)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 25-36 5-85 p. 25-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie (Bepalingen tot wijziging van het Wetboek diverse rechten en taksen, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de Algemene wet inzake douane en accijnzen, het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten : bevoegdheid van het openbaar ministerie tot het verlenen van inzage of afschrift - Juridische aspecten van de fraudebestrijding : schorsing van de verjaring van de strafvordering tijdens de termijn waarbinnen bijkomende onderzoekshandelingen worden uitgevoerd - Wegwerking van het verschil tussen de Nederlandse en de Franse tekst van artikel 2 van de Wet van 28 april 1999 tot aanvulling, wat de bestrijding van de fiscale fraude betreft, van het koninklijk besluit nr 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten en van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen) (5-1887)      
  Algemene bespreking
5-84
p. 8-10 5-84 p. 8-10 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (Indeling van de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken in 12 arrondissementen - Indeling van de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel per ressort van het hof van beroep - Ligging van de zetels - Benoeming van de magistraten en het personeel - Regels voor Brussel [BHV-akkoord] en voor Eupen - Versterking van de mobiliteit door gelijktijdige benoemingen - Opnemen van de toegevoegde magistraten in de personeelsformaties) (5-2212)      
  Amendementen nrs 24 tot 57 van mevrouw Helga Stevens en de heer Karl Vanlouwe
5-2212/3
p. 1-14 5-2212/3 p. 1-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden (5-1095)      
  Amendementen nrs 30 tot 56 van de dames Inge Faes en Helga Stevens
5-1095/2
p. 17-25 5-1095/2 p. 17-25 (PDF)
  Verslag van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Helga Stevens
5-1095/3
p. 1-30 5-1095/3 p. 1-30 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 24-29 5-31 p. 24-29 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Zakia Khattabi en Helga Stevens
5-31
p. 50-51 5-31 p. 50-51 (PDF)
  5-31
p. 60 5-31 p. 60 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van boek II, titel 1ter van het Strafwetboek (Kaderbesluit 2008/919/JBZ - Nieuwe strafbaarstellingen inzake terrorisme : het aanzetten tot het plegen van een terroristisch misdrijf, het rekruteren tot het plegen van een terroristisch misdrijf en het geven of krijgen van onderrichtingen of een opleiding met het oog op het plegen van een terroristisch misdrijf - Individuele rechten en fundamentele vrijheden) (5-1905)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Helga Stevens
5-1905/2
p. 1-2 5-1905/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Helga Stevens en de heer Francis Delpťrťe
5-1905/3
p. 1-24 5-1905/3 p. 1-24 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft (Bereikbaarheid van de syndicus - Kosten bijeenroeping van de algemene vergadering - Volmachten - Termijn ten aanzien van de syndici) (5-1155)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Helga Stevens
5-1155/7
p. 2-2 5-1155/7 p. 2-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de internering van personen (Bepalingen betreffende het slachtoffer - Gerechtelijke fase van de internering : psychiatrisch deskundigenonderzoek ; rechterlijke beslissing tot internering ; kosten, teruggave en bijhorende veiligheidsmaatregelen ; burgerlijke rechtsvordering van de slachtoffers - Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tot internering : uitvoeringsmodaliteiten en bijkomende voorwaarden ; algemene procedure inzake plaatsing, overplaatsing, onderhandelde plaatsing, onderhandelde overplaatsing, uitgaansvergunning, verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht, invrijheidstelling en vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering ; opvolging en controle van de modaliteiten ; herroeping, schorsing en herziening van de modaliteiten ; definitieve invrijheidstelling - De internering van veroordeelden - Gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroordeling tot een vrijheidsstraf - Cassatieberoep - Oprichting bij FOD Justitie van een overlegstructuur - Wijziging artikelen 488bis en 1386bis Burgerlijk Wetboek en 71 Strafwetboek - Wijziging Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, wet 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - Opheffing wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten) (5-2001)      
  Algemene bespreking
5-147
p. 25-34 5-147 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement en tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement, tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en tot wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap) ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Europese verkiezingen - Zie ook doc. 5-1561 en 5-1562) (5-1560)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met betrekking tot de procedure voor de registratie van wilsverklaring (5-1942)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Lieve Maes, Inge Faes en Helga Stevens en de heren Louis Ide, Huub Broers, Patrick De Groote en Frank Boogaerts
5-1942/1
p. 1-4 5-1942/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging) (Reservataire erfgenamen) (5-528)      
  Verslag van mevrouw Helga Stevens
5-528/5
p. 1-15 5-528/5 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 50-51 5-74 p. 50-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage, met het oog op het expliciet opnemen van de notie "arbeidshandicap" in de uitlegging van het begrip handicap (5-2280)      
  Voorstel van mevrouw Helga Stevens
5-2280/1
p. 1-3 5-2280/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling (Wijziging Strafwetboek - Versoepeling van het beroepsgeheim - Strafverzwaring voor feiten gepleegd tegen een persoon die ingevolge leeftijd, ziekte, zwangerschap, dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek bijzonder kwetsbaar is - Ouderen - Intrafamiliaal geweld - Opheffing van de strafrechtelijke straffeloosheid bij misdrijven tegen eigendommen, als de feiten binnen de familie werden begaan - Vorderingsrecht van verenigingen - Wijziging wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) (5-1023)      
  Amendementen nrs 1 tot 29 van mevrouw Helga Stevens
5-1023/2
p. 1-9 5-1023/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling (Wijziging Strafwetboek - Versoepeling van het beroepsgeheim - Strafverzwaring voor feiten gepleegd tegen een persoon die ingevolge ziekte, zwangerschap, dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek bijzonder kwetsbaar is - Opheffing van de strafrechtelijke straffeloosheid bij misdrijven tegen eigendommen, als de feiten binnen de familie werden begaan - Vorderingsrecht van verenigingen) (5-191)      
  Amendementen nrs 1 tot 17 van mevrouw Helga Stevens
5-191/2
p. 1-5 5-191/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2bis van de uitleveringswet van 15 maart 1874, teneinde de uitlevering te weigeren van een persoon die ter dood is veroordeeld of kan worden veroordeeld (5-243)      
  Algemene bespreking
5-146
p. 43-45 5-146 p. 43-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikelen 137 en 138 van het Strafwetboek, teneinde de strijd tegen het terrorisme op te voeren (Deelname aan paramilitaire trainingskampen van terroristische aard) (5-1655)      
  Verslag van mevrouw Helga Stevens en de heer Francis Delpťrťe
5-1655/2
p. 1 5-1655/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken : verval van de strafvordering voor sommige misdrijven onder bepaalde voorwaarden - Storting van een geldsom aan FOD FinanciŽn) (5-893)      
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de dames Inge Faes en Helga Stevens
5-893/2
p. 1-6 5-893/2 p. 1-6 (PDF)
  Verslag van de dames Zakia Khattabi en Helga Stevens
5-893/3
p. 1-25 5-893/3 p. 1-25 (PDF)
  Algemene bespreking
5-18
p. 25-32 5-18 p. 25-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (5-15)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (5-16)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-1255)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-438)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-439)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel (5-1254)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, met het oog op de schrapping van de verjaringstermijn van ťťn jaar voor de onverschuldigde betaling die voortVloeit uit een materiŽle vergissing (5-1691)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs en Helga Stevens en de heer Louis Ide
5-1691/1
p. 1-3 5-1691/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 (Invoering van een enkele verjaringstermijn voor het terugvorderen van uitkeringen die ten onrechte door het ziekenfonds werden betaald) (5-1688)      
  Voorstel van de dames Helga Stevens en Elke Sleurs en de heer Louis Ide
5-1688/1
p. 1-3 5-1688/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de dames Elke Sleurs en Helga Stevens
5-1688/2
p. 1 5-1688/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen") (Afname van celmateriaal ter identificatie van onbekende doden) (5-1633)      
  Voorstel van de dames Inge Faes, Elke Sleurs, Lieve Maes en Helga Stevens
5-1633/1
p. 1-8 5-1633/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor de mondiale strijd tegen HIV/aids (5-1522)      
  Voorstel van de heren Piet De Bruyn, Karl Vanlouwe en Patrick De Groote en de dames Helga Stevens en Elke Sleurs
5-1522/1
p. 1-3 5-1522/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, met het oog op de schrapping van de verjaringstermijn van ťťn jaar voor de onverschuldigde betaling die voortvloeit uit een materiŽle vergissing (5-1693)      
  Voorstel van de dames Helga Stevens en Elke Sleurs en de heer Louis Ide
5-1693/1
p. 1-3 5-1693/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten van 3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, met het oog op de opheffing van de verjaringstermijn van zes maanden voor de terugvordering van prestaties die ten onrechte werden toegekend als gevolg van een vergissing van het Fonds voor de Beroepsziekten (5-1692)      
  Voorstel van de heer Louis Ide en de dames Helga Stevens en Elke Sleurs
5-1692/1
p. 1-3 5-1692/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling) (Actualisering van de gronden tot erfrechtelijke onwaardigheid) (5-550)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman, Helga Stevens en Christine Defraigne en de heren Rik Torfs, Guy Swennen en Francis Delpťrťe
5-550/1
p. 1-28 5-550/1 p. 1-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de invoering van een DNA-gegevensbank "Inverdenkinggestelden en verdachten" (5-1576)      
  Voorstel van de dames Inge Faes, Lieve Maes, Elke Sleurs en Helga Stevens
5-1576/1
p. 1-18 5-1576/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Intervenanten" in strafzaken (Uitsluiten van het DNA-materiaal van de mensen die betrokken zijn bij het forensisch sporenonderzoek : politie, hulpverleners, onderzoeksrechters, ...) (5-1634)      
  Voorstel van de dames Inge Faes, Elke Sleurs, Lieve Maes en Helga Stevens
5-1634/1
p. 1-9 5-1634/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, met het oog op de invoering van de mogelijkheid kandidaten voor een mandaat van korpschef aan een "assessment center"-proef te onderwerpen (5-824)      
  Voorstel van mevrouw Helga Stevens en de heren Frank Boogaerts en Huub Broers
5-824/1
p. 1-3 5-824/1 p. 1-3 (PDF)
de adoptie van Marokkaanse kinderen (5-10793)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10793
de afstandstolkendienst voor dove personen en personen die niet kunnen praten (5-11226)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11226
de behandeling van geÔnterneerden (5-11294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11294
het onthaal in de gevangenis de Nieuwe Wandeling in Gent (5-9632)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9632
het spanningsveld tussen de veiligheidsnormen in pretparken en de non-discriminatiewetgeving (5-11228)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-11228
het tekort aan cipiers (5-10794)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10794
het verdrag voor wereldwijde toegang voor mensen met een leesbeperking tot publicaties in een aangepast leesformaat (5-11225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-11225
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999