S. 5-1473 Dossierfiche                  

Het beleid inzake gezinnen, personen met handicap, beroepsziekten en arbeidsongevallen
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

invaliditeitsverzekering
Fonds voor de Beroepsziekten
gezinsuitkering
werknemer met een beperking
rechtspraak voor minderjarigen
arbeidspsychologie
integratie van gehandicapten
herintreding
mantelzorg
gehandicapte
regeringsbeleid
huidziekte
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
alimentatieplicht
positieve arbeidsbeleving
arbeidsongeval
Fonds voor Arbeidsongevallen
beroepsziekte
gezinsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1473/1 5-1473/1 (PDF) Verslag namens de commissie 8/2/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/2/2012   Indiening
8/2/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/2/2012   Verzending naar commissie
8/2/2012   Inschrijving op agenda
8/2/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Cťcile Thibaut, Helga Stevens
8/2/2012   Gedachtewisseling
met de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
8/2/2012   Verslag Doc. 5-1473/1 5-1473/1 (PDF)
8/2/2012   Einde behandeling
8/2/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 8/2/2012