S. 5-1905 Dossierfiche K. 53-2502

Wetsontwerp tot wijziging van boek II, titel I ter van het Strafwetboek
Regering E. Di Rupo I  

terrorisme
besluit (EU)
rechten van het individu
strafsanctie
nationale uitvoeringsmaatregel
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2502/1 Wetsontwerp 13/11/2012
K. 53-2502/2 Amendementen 27/11/2012
K. 53-2502/3 Amendementen 4/12/2012
K. 53-2502/4 Verslag namens de commissie 10/12/2012
K. 53-2502/5 Tekst aangenomen door de commissie 10/12/2012
5-1905/1 5-1905/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 20/12/2012
K. 53-2502/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2012
5-1905/2 5-1905/2 (PDF) Amendementen 28/1/2013
5-1905/3 5-1905/3 (PDF) Verslag namens de commissie 30/1/2013
5-1905/4 5-1905/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 7/2/2013
5-1905/5 5-1905/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 7/2/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/11/2012   Indiening Doc. K. 53-2502/1
10/12/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2502/4
19/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 13-14 + p. 42-44
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o15)
Integraal verslag nr. 122, p. 11-12
Doc. K. 53-2502/6
20/12/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1905/1 5-1905/1 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie: Justitie
31/1/2013   Inschrijving op agenda
7/2/2013   Algemene bespreking Hand. 5-91 Hand. 5-91 (PDF)
7/2/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-91 Hand. 5-91 (PDF)
7/2/2013   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-1905/4 5-1905/4 (PDF)
7/2/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o8) Hand. 5-91 Hand. 5-91 (PDF)
Doc. 5-1905/5 5-1905/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/12/2012   Verzending naar commissie
15/1/2013   Inschrijving op agenda
15/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Helga Stevens, Francis Delpérée
15/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
15/1/2013   Bespreking
23/1/2013   Inschrijving op agenda
23/1/2013   Hoorzitting met de heer Alexis Deswaef, voorzitter en vertegenwoordiger van de #iLigue des droits de l'homme#i
23/1/2013   Hoorzitting met de heer Manuel Lambert, juridisch adviseur en vertegenwoordiger van de #iLigue des droits de l'homme#i
23/1/2013   Gedachtewisseling
30/1/2013   Inschrijving op agenda
30/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
30/1/2013   Aanneming zonder amendering
30/1/2013   Vertrouwen rapporteur
7/2/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/2/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/2/2013   Bekrachtiging en afkondiging
4/3/2013   Bekendmaking (13233-13234)
14/5/2014   Erratum (39107)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/12/2012, 20/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/2/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 15/1/2013, 23/1/2013, 30/1/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/12/2012 15 21/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/12/2012 60 15/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/2/2013 4/3/2013, blz 13233-13234
Errata
Op 14/5/2014, blz 39107