Schriftelijke vragen van 7-401 tot 7-500

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-401 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Clearview AI - Privacy - Vermeend gebruik door personen die werken voor de overheid en overheidsdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 10/3/2020
  Antwoord 31/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-400
7-402 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Taalontwikkelings- en spraakstoornissen - Logopedische behandeling - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Verplichte verzekering geneeskundige verzorging - Terugbetaling - Voorwaarden - Situatie van kinderen met een IQ lager d
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 11/3/2020
  Antwoord 18/5/2020
7-403 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Parkeren - Betaalparking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 11/3/2020
  Antwoord 30/4/2020
7-404 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Zeldzame ziekten - Belasting voor gezin en naasten - Ontzorging - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 11/3/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-744
7-405 Ahallouch Fatima (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Personen met beperkte mobiliteit - Zelfstandige toegang - Nieuwe rijtuigen M7 - Bestelling - Onaanpasbaarheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 ) 11/3/2020
  Rappel 19/5/2020
  Antwoord 18/6/2020
7-406 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Radicalisering - Meldingen - Klachten - Processen-verbaal - Strafrechtelijk vervolgen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2020 ) 12/3/2020
  Antwoord 16/4/2020
7-407 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Inwonersaantal - Cijfers per stad of gemeente - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2020 ) 12/3/2020
  Antwoord 16/4/2020
7-408 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Consumenten - Eerlijke handel - Event tickets - Woekerpraktijken - Oplichting - Cijfers - Aanpak - Nieuwe maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2020 ) 12/3/2020
  Antwoord 20/4/2020
7-409 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Trajectcontroles - Snelheidsovertredingen - Boetes - Cijfers voor Vlaams-Brabant
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2020 ) 16/3/2020
  Antwoord 16/4/2020
7-410 Miesen Alexander (MR) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Proximus - Gebruik van het Duits - Internetsite
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2020 ) 16/3/2020
  Antwoord 2/4/2020
7-411 Lambrecht Annick (sp.a) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Flitsmarathon - Aantal - Mediacampagnes - Evaluatie - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2020 ) 16/3/2020
  Antwoord 16/4/2020
7-412 Eerdekens Jean-Frťdťric (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Grondwettelijk Hof - Franstalig kader van rechters niet opgevuld - Impact op de behandeling van de zaken - Achterstand - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2020 ) 16/3/2020
  Antwoord 8/4/2020
7-413 Miesen Alexander (MR) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Reform der Feuerwehr - Situation der freiwilligen Feuerwehren Hervorming van de brandweer - Situatie van de vrijwillige brandweer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2020 ) 17/3/2020
  Antwoord 16/4/2020
7-414 Miesen Alexander (MR) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Zelfstandigen - Pensioen - Berekening - OmzettingscoŽfficiŽnt - Wettelijke basis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2020 ) 19/3/2020
  Rappel 11/5/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-789
7-415 Daems Rik (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Coronacrisis - Voedselbanken - Voedseltekorten - Financiering door de Europese Unie - Oproep aan vrijwilligers (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2020 ) 20/3/2020
  Antwoord 23/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-416
7-416 Daems Rik (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronacrisis - Voedselbanken - Voedseltekorten - Financiering door de Europese Unie - Oproep aan vrijwilligers (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2020 ) 20/3/2020
  Antwoord 17/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-415
7-417 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Coronacrisis - Desinformatie - Fake news - Sociale media - Aanpak - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2020 ) 25/3/2020
  Antwoord 22/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-418
7-418 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Coronacrisis - Desinformatie - Fake news - Sociale media - Aanpak - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2020 ) 25/3/2020
  Antwoord 24/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-417
7-419 Van Cauter Carina (Open Vld) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cybercrime - Cyberveiligheid - Bedrijfsleven - Veiligheid van de Staat - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2020 ) 25/3/2020
  Antwoord 20/5/2020
7-420 Van Cauter Carina (Open Vld) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cybercrime - Cyberveiligheid - Bedrijfsleven - Veiligheid van de Staat - Offensieve cyberaanvallen - Informatiebeveiligingsadviezen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2020 ) 25/3/2020
  Antwoord 20/5/2020
7-421 D'Hose Stephanie (Open Vld) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronacrisis - Destabilitatiecampagne - Fake news - Ondermijning van de democratie (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020 ) 31/3/2020
  Antwoord 20/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-423
7-422 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Coronacrisis - Destabilitatiecampagne - Fake news - Ondermijning van de democratie (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020 ) 31/3/2020
  Antwoord 30/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-423
7-423 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Coronacrisis - Destabilitatiecampagne - Fake news - Ondermijning van de democratie (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020 ) 31/3/2020
  Antwoord 9/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-422
7-424 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020 ) 31/3/2020
  Antwoord 11/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-426
7-425 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020 ) 31/3/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-426
7-426 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020 ) 31/3/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-425
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-684
7-427 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Covid-19 - Verzekeringen - Overmacht - Uitsluitingsgrond - Rechtsmisbruik - Gegarandeerd inkomen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020 ) 31/3/2020
  Antwoord 28/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-429
7-428 Daems Rik (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Covid-19 - Verzekeringen - Overmacht - Uitsluitingsgrond - Rechtsmisbruik - Gegarandeerd inkomen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020 ) 31/3/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-429
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-790
7-429 Daems Rik (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Covid-19 - Verzekeringen - Overmacht - Uitsluitingsgrond - Rechtsmisbruik - Gegarandeerd inkomen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020 ) 31/3/2020
  Antwoord 1/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-428
7-430 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Coronacrisis - Kaskredieten - Tarief - Hoge kostprijs - Staatswaarborg - Afspraken met de banksector (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020 ) 31/3/2020
  Antwoord 28/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-432
7-431 Daems Rik (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Coronacrisis - Kaskredieten - Tarief - Hoge kostprijs - Staatswaarborg - Afspraken met de banksector (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020 ) 31/3/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-432
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-791
7-432 Daems Rik (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronacrisis - Kaskredieten - Tarief - Hoge kostprijs - Staatswaarborg - Afspraken met de banksector (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020 ) 31/3/2020
  Antwoord 1/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-431
7-433 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Migranten - Illegalen - Aansluiting bij een ziekenfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-818
7-434 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Asiel en migratie - Personen met een beschermingsstatus - Doorverwijzing naar de Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Verdeling volgens de taalkennis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-819
7-435 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 21/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-436 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 21/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-437 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 7/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-438 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 7/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-439 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 7/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-440 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 27/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-441 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 16/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-442 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 3/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-443 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 15/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-444 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-792
7-445 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 8/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-446 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 20/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-447
7-447 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Coronacrisis - Systeem van thuiswerk (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-437
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-446
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-701
7-448 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 27/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-449 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 21/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-450 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 5/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-451 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 27/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-452 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 7/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-453 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-745
7-454 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Pensioenen  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 16/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-455 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 3/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-456 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 15/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-457 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-793
7-458 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 8/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-459 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 20/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-460
7-460 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Federale overheidsdiensten (FOD) - Programmatorische federale overheidsdiensten (POD) - Personeelsleden - Uitval als gevolg van een coronabesmetting (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-450
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-451
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-452
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-453
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-454
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-455
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-457
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-459
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-702
7-461 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Staking van 19 december 2019 - Minimale dienstverlening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 30/4/2020
7-462 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Bangladesh - Verontrustende opsluiting van Khaleda Zia, oud-eerste minister - Toestand - Bijzondere diplomatieke procedures - Standpunt van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Rappel 14/5/2020
  Antwoord 20/5/2020
7-463 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spoorwegperrons en -stations - Vervuiling door sigarettenpeuken - Maatregelen - Sancties voor onwellevend gedrag - Cijfers - Asbakken - Aanwezigheid op de perrons - Sensibiliseringscampagne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Rappel 14/5/2020
  Antwoord 18/5/2020
7-464 El Yousfi Nadia (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Ontslagen werknemers - Outplacement - Verplichting - Sancties voor de werkgever - Gevallen van ontslagen werknemers van 45 jaar of ouder - Sancties - Cijfers - Federale en regionale overheidsdienst - Situatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-685
7-465 El Yousfi Nadia (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Ouderschapsverlof - Uitbreiding - Standpunt - Uitkeringen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-466
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-746
7-466 El Yousfi Nadia (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Ouderschapsverlof - Uitbreiding - Standpunt - Uitkeringen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-465
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-686
7-467 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Covid-19 - Duurzame maskers - Certificering - Centexbel - Procedure - Versnelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 27/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-469
7-468 Daems Rik (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Covid-19 - Duurzame maskers - Certificering - Centexbel - Procedure - Versnelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-469
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-747
7-469 Daems Rik (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Covid-19 - Duurzame maskers - Certificering - Centexbel - Procedure - Versnelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Antwoord 19/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-468
7-470 Durenne Vťronique (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Paracetamol - Gebruik in BelgiŽ - Cijfers - Vrije toegang tot het geneesmiddel - Verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 3/4/2020
  Antwoord 11/5/2020
7-471 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Coronacrisis - Geweigerde domiciliering - Extra kosten - Uitstel - Overleg met de banken en Febelfin - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 3/4/2020
  Antwoord 8/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-473
7-472 Daems Rik (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Coronacrisis - Geweigerde domiciliering - Extra kosten - Uitstel - Overleg met de banken en Febelfin - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 3/4/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-473
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-794
7-473 Daems Rik (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronacrisis - Geweigerde domiciliering - Extra kosten - Uitstel - Overleg met de banken en Febelfin - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 3/4/2020
  Antwoord 17/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-472
7-474 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Oudere inwoners - Telefonische bereikbaarheid - Initiatief van de lokale besturen - Oplossing - Overleg met de telefoonmaatschappijen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 16/4/2020
  Antwoord 25/5/2020
7-475 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Belgische nationaliteit - Verwerving - Cijfers - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 16/4/2020
  Antwoord 20/5/2020
7-476 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Gevangenissen - Cipiers - Ongeoorloofde praktijken - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 16/4/2020
  Antwoord 16/6/2020
7-477 Slootmans Klaas (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Lokale politiezones - Jaarverslagen - Statistieken - Gekende daders - Woonplaats - Halle-Vilvoorde - Brusselse gemeentes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 16/4/2020
  Antwoord 30/4/2020
  Doorverwijzing vraag 30/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-638
7-478 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Coronacrisis - Luchthaven van Zaventem - Toekomende vluchten - Aantal - Passagiers - Controle - Lock down-periode - Overleg met de deelstaten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 20/4/2020
  Antwoord 9/6/2020
7-479 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Vliegverkeer - Preferentieel baangebruik - Cijfers - Bijkomend gezondheidsprobleem voor omwonenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 20/4/2020
  Antwoord 9/6/2020
7-480 Daems Rik (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Politie - Drones - Inzet - Aantallen - Soorten - Budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 20/4/2020
  Antwoord 20/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-481
7-481 Daems Rik (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Politie - Drones - Inzet - Aantallen - Soorten - Budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 20/4/2020
  Antwoord 21/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-480
7-482 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Coronacrisis - Corona-apps - Track and trace technologie - Privacy - Bescherming - Vrijwillig karakter (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 20/4/2020
  Antwoord 8/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-483
7-483 Daems Rik (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Coronacrisis - Corona-apps - Track and trace technologie - Privacy - Bescherming - Vrijwillig karakter (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 20/4/2020
  Antwoord 7/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-482
7-484 D'Hose Stephanie (Open Vld) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronacrisis - Musea en kerken - Diefstal - Verhoogd risico - Verhoogde handhaving (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 20/4/2020
  Antwoord 13/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-485
7-485 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Coronacrisis - Musea en kerken - Diefstal - Verhoogd risico - Verhoogde handhaving (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 20/4/2020
  Antwoord 20/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-484
7-486 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Videobelapps - Privacy - Bescherming - Keuzehulp - Initiatief van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 20/4/2020
  Antwoord 13/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-487
7-487 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Videobelapps - Privacy - Bescherming - Keuzehulp - Initiatief van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 20/4/2020
  Antwoord 27/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-486
7-488 Slootmans Klaas (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Randgemeenten - Franstalig onderwijs - Nederlandse taalles - Taalinspectie - Adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 20/4/2020
  Antwoord 20/5/2020
7-489 Slootmans Klaas (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Vlaams-Brabant - Adjunct van de gouverneur - Tweejaarlijkse verslagen over zijn werkzaamheden - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 20/4/2020
  Antwoord 20/5/2020
7-490 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Rijksregister - Gegevens - Koppelen van een vast telefoonnummer, een gsm-nummer, een faxnummer of een e-mailadres - Cijfers - Lokale besturen - Verzameling van de gegevens - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 20/4/2020
  Antwoord 20/5/2020
7-491 Ahallouch Fatima (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Proximus - 5G mobiel datanetwerk - Uitrolling - Initieel bereik - Milieunormen - Naleving - Reactie van de betrokken gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 22/4/2020
  Antwoord 20/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-492
7-492 Ahallouch Fatima (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Proximus - 5G mobiel datanetwerk - Uitrolling - Initieel bereik - Milieunormen - Naleving - Reactie van de betrokken gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 22/4/2020
  Antwoord 18/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-491
7-493 Ahallouch Fatima (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Coronavirus - Verspreiding - Beperking - Elektronische betaalmiddelen - Ouderen of digibeten - Cashbetalingen - Toelating (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 22/4/2020
  Antwoord 28/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-494
7-494 Ahallouch Fatima (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronavirus - Verspreiding - Beperking - Elektronische betaalmiddelen - Ouderen of digibeten - Cashbetalingen - Toelating (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020 ) 22/4/2020
  Rappel 13/7/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-493
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-965
7-495 Gahouchi Latifa (PS) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronavirus - Werkgroep voor het terugschroeven van de lockdown - Groep van experts belast met de exitstrategie (GEES) - Uitbreiding tot de sociale partners - Andere beleidsniveaus - Samenwerking (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 23/4/2020
  Antwoord 27/5/2020
7-496 Gahouchi Latifa (PS) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronavirus - Mondmaskers - Vervaardiging door verenigingen en vrijwilligers - Gebrek aan grondstoffen - Eventuele heropening van garen- en stoffenwinkels (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 23/4/2020
  Antwoord 27/5/2020
7-497 Gahouchi Latifa (PS) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronavirus - Verspreiding - Beperking - Winkels die heropend worden tijdens de lockdown - Personeel met mondmaskers - Eventuele verplichting - Eventuele sancties (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 23/4/2020
  Antwoord 27/5/2020
7-498 Gahouchi Latifa (PS) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronacrisis - Periode van lockdown - Controle van de artsen - Opportuniteit - Veiligheid van de controleambtenaren (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 24/4/2020
  Antwoord 27/5/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-499
7-499 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Coronacrisis - Periode van lockdown - Controle van de artsen - Opportuniteit - Veiligheid van de controleambtenaren (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 24/4/2020
  Antwoord 19/8/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-498
7-500 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Covid-19 - Opsporing - Mobiele gezondheidsapplicaties - Principes van transparantie, proportionaliteit, efficiŽntie en tijdelijkheid - Naleving - Ouderen of digibeten - Uitsluiting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2020 ) 24/4/2020
  Antwoord 11/5/2020