Schriftelijke vragen van 6-1801 tot 6-1900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-1801 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Waardebepaling - Cultureel patrimonium - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 16/3/2018
  Rappel 12/6/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1799
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1800
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2195
6-1802 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Reistoeslag voor alleenstaanden en singles - Wettelijk kader - Gemiddelde meerprijs - Situatie in de buurlanden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/4/2018 ) 20/3/2018
  Rappel 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1803 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede (stuk Senaat, nr. 6-162) - Opvolging - Agendering - Overleg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
6-1804 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97) - Opvolging - Seksuele en reproductieve rechten - Genderambassadeur - Buitenlands beleid - Acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Antwoord 18/8/2018
6-1805 Morreale Christie (PS) minister van Justitie  
  Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97)- Opvolging - omzendbrief COL 4/2006 - Aanpassing - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1806 Morreale Christie (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97)- Opvolging - Centra voor gezinsplanning - Huisartsen - Erkenning - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Antwoord 28/5/2018
6-1807 Morreale Christie (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat 6-97) - Opvolging - Borstkanker - Gratis opsporing - Mammografie - Terugbetaling - Beperking - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Antwoord 8/7/2018
6-1808 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Glyfosaat - Verbod - Privťgebruikers - Reglementering - Stand van zaken - Overleg op Europees niveau - Alternatieven voor glyfosaat - Ontwikkeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Antwoord 28/8/2018
6-1809 Morreale Christie (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97/1 tot 5) - Opvolging - InterministeriŽle conferentie gendergelijkheid - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2255
6-1810 Morreale Christie (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vrouwelijke genitale verminking (VGV) - Preventie - Acties - Aanpak - Melding door artsen - Vooruitgang - Vorming van beroepsmensen - Geaccrediteerde begeleidingsscentra - Informatiecampagne - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2256
6-1811 Morreale Christie (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Seksueel geweld - Slachtoffers - Ziekenhuizen - Opvang - Afwezigheid - Maatregelen -†Seksuele Agressie Set (SAS)†- Eventuele verplichting tot uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 27/3/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2257
6-1812 Morreale Christie (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Seksisme in de openbare ruimte - Bestrijding - Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Handen af! Stop seksisme †- Afficheringcampagne - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Betrokkenheid - Advertentieruimte - Terbeschikkingstelling tegen betali
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 28/3/2018
  Antwoord 12/6/2018
6-1813 Lacroix Christophe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Elektrohypersensitiviteit - Nieuwe technologie - Li-Fi (Light Fidelity) - Wetenschappelijke ontwikkelingen - Alternatief voor wifi (ďWireless FidelityĒ) - Voordelen voor de volksgezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 28/3/2018
  Antwoord 2/5/2018
6-1814 Lacroix Christophe (PS) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Toegestane garantie aan de ARCO-coŲperatieleden - Arrest van de Raad van State - Ingeroepen juridische argumenten - Belfius - Privatisering - Gemeentelijke holding - Lokale overheden - Schadeloosstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 29/3/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
6-1815 Morreale Christie (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Ziekenhuizen - Kraamafdeling - Mogelijkheid voor vaders om te blijven na de geboorte van een kind
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 29/3/2018
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2258
6-1816 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Antisemitisme - Beleid - Cijfers - Tendensen - Nationale coŲrdinator bestrijding antisemitisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 30/3/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1817
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1818
6-1817 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Antisemitisme - Beleid - Cijfers - Tendensen - Nationale coŲrdinator bestrijding antisemitisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 30/3/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1816
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1818
6-1818 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Antisemitisme - Beleid - Cijfers - Tendensen - Nationale coŲrdinator bestrijding antisemitisme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 30/3/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1816
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1817
6-1819 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Zonnebank - Aanbod door lokale besturen - Controle - Verwijdering - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 30/3/2018
  Antwoord 7/5/2018
6-1820 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  China - Sociaalkredietsysteem van de overheid - Impact op de Belgen die er wonen en verblijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 30/3/2018
  Antwoord 9/8/2018
6-1821 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tweetalig gebied Brussel Hoofdstad - Recht op verzorging in de eigen taal - Gewestelijke of gemeentelijke 100-diensten en MUG's - Taalwetgeving - Naleving - Overleg met een Nederlandstalig woonzorgcentrum of ziekenhuis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 30/3/2018
  Antwoord 7/9/2018
6-1822 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Rechten van meisjes - Aanwijzing van een Bijzondere rapporteur bij de Verenigde Naties (VN) - Rapport van Plan International
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Antwoord 7/5/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1823
6-1823 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Rechten van meisjes - Aanwijzing van een Bijzondere rapporteur bij de Verenigde Naties (VN) - Rapport van Plan International
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Rappel 23/5/2018
  Antwoord 17/8/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1822
6-1824 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Ruimtemijnbouw - Space mining - Ambities van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2082
6-1825 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Justitie  
  Nederlandstalige rechtbank van koophandel - Werkingsverslag 2017 - Ziekteverzuim - Eenheidsrechtbank - Proefproject
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1826 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  BelgiŽ - Productiviteitsgroei - Studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Antwoord 2/10/2018
6-1827 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  BelgiŽ - Werkzaamheidsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Antwoord 14/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1828
6-1828 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  BelgiŽ - Werkzaamheidsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1827
6-1829 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Nationale Bank van BelgiŽ - Dividend 2017
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2083
6-1830 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Woningen in eigendom van rechtspersonen - Verlaging van het belastingtarief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2084
6-1831 Vereeck Lode (Open Vld) eerste minister  
  Bijen in nood - Impact op de economie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 11/4/2018
  Antwoord 28/4/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1833
6-1832 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Bijen in nood - Impact op de economie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 11/4/2018
  Antwoord 15/5/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1833
6-1833 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Bijen in nood - Impact op de economie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 11/4/2018
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1832
6-1834 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  2,4-dinitrofenol (DNP) - Amateursporters - Doping - Gebruik - Verbod van verkoop - Maatregelen - Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2018 ) 18/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1837
6-1835 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  2,4-dinitrofenol (DNP) - Amateursporters - Doping - Gebruik - Verbod van verkoop - Maatregelen - Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2018 ) 18/4/2018
  Antwoord 23/5/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1837
6-1836 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  2,4-dinitrofenol (DNP) - Amateursporters - Doping - Gebruik - Verbod van verkoop - Maatregelen - Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2018 ) 18/4/2018
  Antwoord 4/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1837
6-1837 Taelman Martine (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  2,4-dinitrofenol (DNP) - Amateursporters - Doping - Gebruik - Verbod van verkoop - Maatregelen - Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2018 ) 18/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1836
6-1838 Turan GŁler (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Antwerpen-Berchem - Rolstoelgebruikers - Toegankelijkheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2018 ) 20/4/2018
  Rappel 14/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
6-1839 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Project Safte - Wapenhandel - Regels - Afstemming - Zware wapens - Onderzoek - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2018 ) 26/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1840
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1841
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2196
6-1840 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Project Safte - Wapenhandel - Regels - Afstemming - Zware wapens - Onderzoek - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2018 ) 26/4/2018
  Antwoord 18/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1841
6-1841 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Project Safte - Wapenhandel - Regels - Afstemming - Zware wapens - Onderzoek - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2018 ) 26/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1840
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2197
6-1842 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2018 ) 26/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1844
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2198
6-1843 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2018 ) 26/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1844
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2199
6-1844 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Project Safte - Onklaar gemaakte zware wapens - Legale verkoop - Onderdelen van zware wapens - Onderzoek - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2018 ) 26/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1843
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2200
6-1845 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Justitie  
  Brussels justitiehuis - Halle-Vilvoorde - Geplande antennes - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 28/5/2018
6-1846 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Nieuwe gedragsinzichten - Toepassing - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2279
6-1847 Vereeck Lode (Open Vld) eerste minister  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 6/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1848 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 25/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1849 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2085
6-1850 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 7/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1851 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1852 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Justitie  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 20/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1853 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 29/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1854 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Pensioenen  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 7/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1855 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2086
6-1856 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1857 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1858 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 28/5/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1859 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 9/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1860 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 31/8/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1861 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 4/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1862 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2087
6-1863 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 7/5/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1864
6-1864 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1852
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1853
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1854
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1855
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1856
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1863
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2088
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2089
6-1865 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Europese Commissie (EC) - Voorstel tot invoering van een tijdelijke omzetbelasting voor digitale dienstverleners (ę†digitaks†Ľ) - Invoering - Voordelen en nadelen - Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2090
6-1866 Zrihen Olga (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Synthetische sportvelden - Volksgezondheid - Wetenschappelijk onderzoek in BelgiŽ - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1867 Morreale Christie (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dysautonomie - Behandeling - Enterale sondevoeding - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 9/5/2018
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1868 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Bijstandsfraude - Strijd - Gebruik van algoritmes - Discriminatie - Transparantie - Studie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2018 ) 16/5/2018
  Antwoord 12/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1869
6-1869 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijstandsfraude - Strijd - Gebruik van algoritmes - Discriminatie - Transparantie - Studie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2018 ) 16/5/2018
  Antwoord 6/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1868
6-1870 Morreale Christie (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Seksueel geweld - Opvang - Ziekenhuizen - Verplegers - Opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 24/5/2018
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Antwoord 28/1/2019
6-1871 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  NeonicotinoÔden - Verbod door de Europese Commissie - Belgisch standpunt - Verantwoording - Belgische bietensector - Mogelijke alternatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 24/5/2018
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1872 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Circulaire economie - Ontwikkeling in BelgiŽ - FinanciŽle stimulansen - Maatregelen - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 24/5/2018
  Antwoord 26/6/2018
6-1873 Mouyard Gilles (MR) minister van Justitie  
  Wapenwet - Regularisatie van wapens - Bezit van wapen ę†zonder munitie†Ľ - GeŽrfde wapens als souvenir - Verantwoording van de wettige redenen van bezit - Probleem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 24/5/2018
  Rappel 14/11/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1874 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Afval van drugslabo's - Dumpen in de natuur - Cijfers - Handhaving - Kwalificatie van het delict - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 24/5/2018
  Rappel 14/9/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1875
6-1875 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Afval van drugslabo's - Dumpen in de natuur - Cijfers - Handhaving - Kwalificatie van het delict - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 24/5/2018
  Rappel 14/9/2018
  Antwoord 18/11/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1874
6-1876 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Blockchaintechnologie - Federale instanties en overheidsdiensten - Publieke dienstverlening - Toepassingsmogelijkheden - Transversale, beleidsoverschrijdende werkgroep - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 24/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2091
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2092
6-1877 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Belgische doctoraathouders - CarriŤre-uitbouw - Beleid in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 24/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2093
6-1878 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Bpost - Late leveringen - AbsenteÔsme
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 25/5/2018
  Antwoord 29/6/2018
6-1879 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Rapport van de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD) - Digitale spionage - Politieke spionage - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 25/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1880
6-1880 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Rapport van de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD) - Digitale spionage - Politieke spionage - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 25/5/2018
  Antwoord 24/10/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1879
6-1881 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Xtc en zuiverdere cocaÔne - MDMA-gehalte - Toename - Volksgezondheid - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 25/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1882
6-1882 Taelman Martine (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Xtc en zuiverdere cocaÔne - MDMA-gehalte - Toename - Volksgezondheid - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 25/5/2018
  Antwoord 7/9/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1881
6-1883 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Blockchain - Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Studie - B-Hive
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 25/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2094
6-1884 Lacroix Christophe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsenwachtposten (HWP's) - Erkenning door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Aanpak - Financiering - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 25/5/2018
  Antwoord 17/11/2018
6-1885 Daems Rik (Open Vld) eerste minister  
  Nucleair passief - Synatom - Perimeter Electrabel - Inkrimping - Waarborgen - Totale kost - Plafonnering van de bijdrage door de operatoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 4/6/2018
  Antwoord 28/6/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1886
6-1886 Daems Rik (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Nucleair passief - Synatom - Perimeter Electrabel - Inkrimping - Waarborgen - Totale kost - Plafonnering van de bijdrage door de operatoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Antwoord 9/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1885
6-1887 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  BelgiŽ - Begroting - Europese Commissie - Schuldenrapport
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2095
6-1888 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Opleiding op de werkvloer - Federaal toegestaan cumulbedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1889 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Detailhandel in BelgiŽ, Nederland en Luxemburg - Territoriale leveringsbeperkingen - Benelux-studie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Antwoord 3/9/2018
6-1890 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Lozingen door chemische tankers - Noordzee - Handhaving - Cijfers - Strengere internationale regels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Antwoord 28/6/2018
6-1891 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Cijfers - Tendens - Handhaving - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1892
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1893
6-1892 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Cijfers - Tendens - Handhaving - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1893
6-1893 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Cijfers - Tendens - Handhaving - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Antwoord 12/9/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1891
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1892
6-1894 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Alimentatiebeslag - Internationale gezinsbemiddelaar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1895
6-1895 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Alimentatiebeslag - Internationale gezinsbemiddelaar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Antwoord 6/9/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1894
6-1896 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Nieuw durffonds 'Belgian Growth Fund (BGF)' - Financiering - Private sector - Overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2096
6-1897 Zrihen Olga (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV-nummers - Artsen die niet meer echt actief zijn of die in het buitenland werken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Antwoord 10/7/2018
6-1898 Mouyard Gilles (MR) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Proefbank voor vuurwapens te Luik - Interne situatie - Organisatie - Problemen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 6/6/2018
  Antwoord 26/7/2018
6-1899 Lacroix Christophe (PS) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Kinderen in pleeggezinnen - Onroerende voorheffing - Kortingen - Aanmerking - Toekenning - Voorwaarden - Weigering door de Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Redenen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/7/2018 ) 7/6/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2310
6-1900 Lacroix Christophe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kleurstof E171 - Mogelijke toxiciteit - Verbod - Voorzorgsprincipe - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/7/2018 ) 7/6/2018
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019