Schriftelijke vragen van 5-7601 tot 5-7700

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-7601 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Onmiddellijke inningen - Minnelijke schikkingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 17/12/2012
  Antwoord 16/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7600
5-7602 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale overheidsdiensten - Aanwervingen - Aantallen per niveau
  Verzending vraag 17/12/2012
  Antwoord 29/1/2013
5-7603 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuisbacterie - Opsporing - Gebruik van honden
  Verzending vraag 17/12/2012
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4427
5-7604 Dewinter Filip (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Illegale criminelen - Opsluiting - Veroordeling - RepatriŽring
  Verzending vraag 17/12/2012
  Antwoord 4/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7606
5-7605 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Illegale criminelen - Opsluiting - Veroordeling - RepatriŽring
  Verzending vraag 17/12/2012
  Antwoord 26/7/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7606
5-7606 Dewinter Filip (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Illegale criminelen - Opsluiting - Veroordeling - RepatriŽring
  Verzending vraag 17/12/2012
  Antwoord 22/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7605
5-7607 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Aidsremmers - Voorraad in apotheken - Onbeschikbaarheid - Meldingen
  Verzending vraag 17/12/2012
  Antwoord 8/2/2013
5-7608 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Medicatietekorten - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - Controles en enquÍtes - Inbreuken - Aidsremmers
  Verzending vraag 17/12/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7609 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Agressie tegen cipiers - Stand van zaken - Maatregelen
  Verzending vraag 17/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7610 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Agressie tegen politieambtenaren - Stand van zaken - Gevolgen
  Verzending vraag 17/12/2012
  Herkwalificatie 25/11/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4304
5-7611 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Zelfdodingen - Aantallen - Locaties
  Verzending vraag 17/12/2012
  Dossier gesloten 6/2/2013
5-7612 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Zelfdodingen op het spoor - Gevolgen - Vertragingen - Financieel verlies
  Verzending vraag 17/12/2012
  Antwoord 5/6/2013
5-7613 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Noordzee - Afval - Project "Fishing for litter" - "Waste Free Oceans" pilootproject - Stand van zaken - Resultaten
  Verzending vraag 17/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7614 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Leefloon - Leefloongerechtigden - Stand van zaken
  Verzending vraag 17/12/2012
  Antwoord 8/2/2013
5-7615 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneeskundige Raad voor invaliditeit - Uitspraken - Betwistingen voor de arbeidsrechtbank
  Verzending vraag 17/12/2012
  Antwoord 17/4/2013
5-7616 Sleurs Elke (N-VA) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Fonds voor de medische ongevallen - Begroting
  Verzending vraag 17/12/2012
  Antwoord 22/2/2013
5-7617 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federaal Overlegplatform palliatieve zorg - Evaluatieverslag
  Verzending vraag 17/12/2012
  Antwoord 11/3/2013
5-7618 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Klantendienst - Taalgebruik
  Verzending vraag 17/12/2012
  Antwoord 5/3/2013
5-7619 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Telecommunicatie - World Congress on International Telecommunications Dubai - Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) - Belgische delegatie en standpunten
  Verzending vraag 19/12/2012
  Herkwalificatie 9/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7620
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4443
5-7620 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Telecommunicatie - World Congress on International Telecommunications Dubai - Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) - Belgische delegatie en standpunten
  Verzending vraag 19/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7619
5-7621 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Colombia - Eerbiediging van de mensenrechten - Bescherming van de landbouwgemeenschappen - Colombiaanse wet van 24 mei 2011 - Toepassing - Druk van de Europese Unie (EU) - Vrijhandelsverdrag - Ratificatie - Eventuele blokkering door Belgie
  Verzending vraag 19/12/2012
  Antwoord 15/4/2013
5-7622 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Het klachtenprotocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind
  Verzending vraag 19/12/2012
  Antwoord 18/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2615
5-7623 Deprez Gťrard (MR) minister van Justitie  
  De vermindering van het aantal verzoeken tot herstel in eer en rechten
  Verzending vraag 19/12/2012
  Antwoord 21/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2654
5-7624 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Een vrijlating van een drugsmokkelaar omwille het niet vinden van een tolk
  Verzending vraag 19/12/2012
  Antwoord 18/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2664
5-7625 Franssen Cindy (CD&V) minister van Justitie  
  Een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges
  Verzending vraag 19/12/2012
  Antwoord 28/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2683
5-7626 Franssen Cindy (CD&V) minister van Justitie  
  De aanpassing van de strafwetgeving voor seksueel misbruik
  Verzending vraag 19/12/2012
  Antwoord 28/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2691
5-7627 Franssen Cindy (CD&V) minister van Justitie  
  Het nultolerantiebeleid inzake verkrachtingen
  Verzending vraag 19/12/2012
  Antwoord 28/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2693
5-7628 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De aanpak van het illegale gokken
  Verzending vraag 19/12/2012
  Antwoord 28/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2723
5-7629 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De commissies van toezicht
  Verzending vraag 19/12/2012
  Antwoord 28/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2724
5-7630 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De verjaring van superboetes
  Verzending vraag 19/12/2012
  Antwoord 29/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2728
5-7631 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De evaluatie van de gemeentelijke administratieve sancties
  Verzending vraag 19/12/2012
  Antwoord 21/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2730
5-7632 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Het publiceren van namen van medewerkers van de Staatsveiligheid
  Verzending vraag 19/12/2012
  Antwoord 21/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2763
5-7633 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De ontsnapping van een gevangene die zich had verkleed
  Verzending vraag 19/12/2012
  Antwoord 21/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2764
5-7634 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  De afwezigheid van forensische psychiatrie in ons land en de repercussies voor de geplande psychiatrische instellingen
  Verzending vraag 19/12/2012
  Antwoord 28/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2827
5-7635 Miller Richard (MR) minister van Justitie  
  De diamantfraude in Antwerpen (Kimberley Process)
  Verzending vraag 19/12/2012
  Antwoord 7/5/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2737
5-7636 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) Ė Vergoedingsaanvraag - Beslissing - Termijnen - Verkorting - Maatregelen
  Verzending vraag 20/12/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7637 Bousetta Hassan (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Werknemers - Moeilijke economische situatie - Zelfmoorden - Statistieken - Preventie - Departement Volksgezondheid - Speciale maatregelen
  Verzending vraag 20/12/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7638 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Premies bij opleidingen - Syndicale acties
  Verzending vraag 21/12/2012
  Antwoord 17/1/2013
5-7639 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Comitť P - Aantal klachten - Evolutie - Politiegeweld - Beleid
  Verzending vraag 21/12/2012
  Antwoord 10/12/2013
5-7640 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Alcohol- en snelheidscontroles - Bekendmaking - Ontwijking - Gebruik van apps en twitteraccounts - Wettelijke bestrijding
  Verzending vraag 21/12/2012
  Antwoord 2/4/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8681
5-7641 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Keizersneden - Overschrijding norm World Health Organisation - Verschillen tussen ziekenhuisen - Maatregelen
  Verzending vraag 21/12/2012
  Antwoord 7/3/2013
5-7642 Targnion Muriel (PS) minister van Werk  
  Werkloosheidsvergoeding - Betalingsachterstand - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Handmatige berekening - Voorschot
  Verzending vraag 21/12/2012
  Antwoord 23/5/2013
5-7643 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Honden - Katten Ė Retributie voor identificatie en registratie - Belasting - Impact op de btw voor beroepsbeoefenaars
  Verzending vraag 21/12/2012
  Antwoord 3/9/2013
5-7644 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Zeebiodiversiteit - Campagne "Waar is Gust?/Oý est Suzette?" - Kostprijs - Resultaten
  Verzending vraag 24/12/2012
  Antwoord 19/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7645
5-7645 Vermeulen Sabine (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Zeebiodiversiteit - Campagne "Waar is Gust?/Oý est Suzette?" - Kostprijs - Resultaten
  Verzending vraag 24/12/2012
  Antwoord 21/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7644
5-7646 Targnion Muriel (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Voedingsindustrie - Palmolie - Gevolgen voor de gezondheid en het leefmilieu - Speciale belasting - Frankrijk
  Verzending vraag 24/12/2012
  Dossier gesloten 24/12/2012
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-8446
5-7647 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Commissies tot bescherming van de maatschappij - Werkgroep Justitie en Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Vergaderingen - Resultaten
  Verzending vraag 24/12/2012
  Antwoord 16/5/2013
5-7648 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis - Lacunes
  Verzending vraag 24/12/2012
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3769
5-7649 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Interneringsbeleid - Nederland - Gespecialiseerde centra - Pieter Baan Centrum - Onderzoek - Klassen en gradaties
  Verzending vraag 24/12/2012
  Antwoord 28/1/2013
  Herkwalificatie 21/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3770
5-7650 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Forensisch psychiatrisch centrum - Antwerpen - Stand van zaken
  Verzending vraag 24/12/2012
  Antwoord 24/5/2013
5-7651 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Wet betreffende de continuÔteit van de ondernemingen - Aanvragen - Doeltreffendheid - Stand van zaken
  Verzending vraag 24/12/2012
  Antwoord 24/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7652
5-7652 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Wet betreffende de continuÔteit van de ondernemingen - Aanvragen - Doeltreffendheid - Stand van zaken
  Verzending vraag 24/12/2012
  Antwoord 14/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7651
5-7653 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Internet - Vrijheid van de internetgebruiker - Vrije meningsuiting - Beperkingen - Straffen en opsluitingen - Internationale acties om internetvrijheid te vrijwaren
  Verzending vraag 8/1/2013
  Rappel 26/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7654 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Griekenland - Xenofobie - Geweld tegen minderheden - Extreemrechtse partij Gouden Dageraad - Politie - Asielpolitiek - Signaal vanuit Europa
  Verzending vraag 8/1/2013
  Rappel 26/3/2013
  Antwoord 5/7/2013
5-7655 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Veroordelingen
  Verzending vraag 8/1/2013
  Rappel 26/3/2013
  Antwoord 26/7/2013
5-7656 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Homofobie - Homofoob geweld - Klachten - Juridische procedures - Gevolgen - Registratiebeleid - Maatregelen
  Verzending vraag 8/1/2013
  Rappel 26/3/2013
  Antwoord 10/9/2013
5-7657 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Kazachstan - Inperking politieke en journalistieke vrijheid - Evoluties - Evaluatie - Reacties
  Verzending vraag 8/1/2013
  Rappel 26/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7658 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Brandweer - Alcohol- en drugstesten - Resultaten - Wetsontwerp
  Verzending vraag 8/1/2013
  Antwoord 25/4/2013
5-7659 Claes Dirk (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Overheidsbedrijven - Werknemers - Alcohol- en drugsgebruik - Beleid - Alcohol- en drugstesten - Middelenmisbruik - Tuchtprocedures en sanctiemaatregelen
  Verzending vraag 8/1/2013
  Antwoord 18/2/2013
5-7660 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ninoofsepoort - Heraanleg - Beliris - Planning - Stand van zaken
  Verzending vraag 8/1/2013
  Rappel 21/3/2013
  Herkwalificatie 1/7/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3855
5-7661 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Politiehelikopters - Onderhoud - Onderhoudscontract - Boordinstrumenten
  Verzending vraag 8/1/2013
  Antwoord 11/2/2013
5-7662 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Spontaan losgeraakte treinwagons - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag 8/1/2013
  Antwoord 22/4/2013
5-7663 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Ryanair - Veiligheidswaarborgen - Controles
  Verzending vraag 8/1/2013
  Antwoord 21/2/2013
5-7664 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Fyra - Betrouwbaarheid - Performantie - Stand van zaken
  Verzending vraag 8/1/2013
  Antwoord 22/4/2013
5-7665 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Neurofibromatose - Evoluties - Benadering en diagnose - Informatie en sensibiliseringscampagne
  Verzending vraag 8/1/2013
  Antwoord 5/3/2013
5-7666 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Gewestelijk ExpresNet - Achterstand aan de werken - Infrabel - Linkebeek - Eentalige bouwaanvraag - Schade
  Verzending vraag 8/1/2013
  Antwoord 21/1/2013
5-7667 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Energie uit golfslag - FlanSea-project - Financiering - Domeinconcessies
  Verzending vraag 8/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7668
5-7668 Vermeulen Sabine (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Energie uit golfslag - FlanSea-project - Financiering - Domeinconcessies
  Verzending vraag 8/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7667
5-7669 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Oldtimers - O-kentekenplaat - Nieuw oldtimerstatuut - Stand van zaken
  Verzending vraag 8/1/2013
  Antwoord 21/2/2013
5-7670 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Aanvullende pensioenen en pensioensparen - Belastingverminderingen - Netto fiscale kost
  Verzending vraag 8/1/2013
  Antwoord 24/1/2013
5-7671 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Overheidspensioenen - Evolutie
  Verzending vraag 8/1/2013
  Antwoord 18/2/2013
5-7672 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Giften - Fiscale aftrek - Kwijtschriften - Erkenningsprocedure van instellingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 8/1/2013
  Antwoord 11/2/2013
5-7673 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Postbodes - Honden - Bijtincidenten
  Verzending vraag 8/1/2013
  Antwoord 17/4/2013
5-7674 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Organen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Adviesorganen inzake volksgezondheid - Aantal vrouwelijke leden - Stand van zaken
  Verzending vraag 8/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Antwoord 23/5/2013
5-7675 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Werk  
  Inspectie van de sociale wetten - Inspectieopdrachten - Gevolgen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 9/1/2013
  Antwoord 15/5/2013
5-7676 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Werk  
  Medische inspectie - Inspectieopdrachten - Gevolgen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 9/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Antwoord 3/9/2013
5-7677 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Werk  
  Technische inspectie - Inspectieopdrachten - Gevolgen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 9/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Antwoord 3/9/2013
5-7678 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Werk  
  Tijdskrediet - Impact op de loopbaan - Rapporten - Stand van zaken
  Verzending vraag 9/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7679 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst - Gedetineerden - Cipiers - Aantallen
  Verzending vraag 9/1/2013
  Antwoord 24/5/2013
5-7680 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Rijbewijzen - Personen uit het buitenland - Inwisselingen - Aantallen - Weigeringen - Verstrenging
  Verzending vraag 9/1/2013
  Antwoord 21/5/2013
5-7681 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Afleggen rijexamen - Taalgebruik - Tolken
  Verzending vraag 9/1/2013
  Antwoord 21/5/2013
5-7682 Vermeulen Sabine (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Fonds voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en het Continentaal Plat van BelgiŽ - Bijdragen - Concessieaanvragen - Controles van industriŽle activiteiten - Geldboetes - Uitkeringen
  Verzending vraag 9/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-7683 Khattabi Zakia (Ecolo) minister van Justitie  
  De overbrenging van gevangenen van Vorst naar de gevangenis van Andenne
  Verzending vraag 11/1/2013
  Antwoord 18/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2834
5-7684 Vanlouwe Karl (N-VA) eerste minister  
  Staatshoofd - Buitenlandse verblijven - OfficiŽle missies - Privť-aangelegenheden
  Verzending vraag 11/1/2013
  Antwoord 4/2/2013
5-7685 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wielerwedstrijden - Seingevers - Agressie - Statuut - Bevoegdheden - Klachten
  Verzending vraag 11/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7686
5-7686 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Wielerwedstrijden - Seingevers - Agressie - Statuut - Bevoegdheden - Klachten
  Verzending vraag 11/1/2013
  Antwoord 28/5/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7685
5-7687 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Saoedi-ArabiŽ - Onthoofding van een minderjarig kindermeisje - Internationaal verdrag van de Rechten van het Kind - Veroordeling
  Verzending vraag 11/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7688 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Leden van het koningshuis - Dotaties - Berekening - Toezicht - Aanwending
  Verzending vraag 11/1/2013
  Antwoord 4/2/2013
5-7689 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Postbodes - Problemen met honden - Stand van zaken
  Verzending vraag 11/1/2013
  Antwoord 17/4/2013
5-7690 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Werk  
  Zelfstandigen in bijberoep - Uitkeringsgerechtigde werklozen - Aantal
  Verzending vraag 11/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7691 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Zelfstandigen in bijberoep - Ambtenaren - Werknemers - Duur - Uitkeringsgerechtigde werklozen
  Verzending vraag 11/1/2013
  Antwoord 25/2/2013
5-7692 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Restaurants - Btw-bonnetjes - Controles
  Verzending vraag 11/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7693 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking - Evaluatie van niet-gouvernementele organisaties - Resultaten - Klachten
  Verzending vraag 11/1/2013
  Antwoord 6/3/2013
5-7694 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Werk  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening - Controleurs - Stand van zaken
  Verzending vraag 11/1/2013
  Antwoord 15/4/2013
5-7695 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Controleurs
  Verzending vraag 11/1/2013
  Rappel 22/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4933
5-7696 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Illegale houtimport - Haven van Antwerpen - Controles - Stand van zaken
  Verzending vraag 11/1/2013
  Antwoord 29/3/2013
5-7697 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Huishoudelijk en intrafamiliaal geweld - Politionele aangiften en acties - Veroordelingen
  Verzending vraag 11/1/2013
  Antwoord 20/3/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7698
5-7698 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Huishoudelijk en intrafamiliaal geweld - Politionele aangiften en acties - Veroordelingen
  Verzending vraag 11/1/2013
  Antwoord 7/6/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7697
5-7699 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken - Directie Protocol - Aflevering van diplomatieke nummerplaten en documenten - Kosten
  Verzending vraag 14/1/2013
  Herkwalificatie 17/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4579
5-7700 Swennen Guy (sp.a) minister van Justitie  
  Digitale handtekening van documenten - Wetsbepaling - Stand van zaken
  Verzending vraag 14/1/2013
  Antwoord 20/8/2013