Schriftelijke vragen van 5-6601 tot 5-6700

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-6601 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Niet-begeleide minderjarige asielzoekers - Voogdijschap - Ambtenaren - Dienstvrijstellingen
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 22/10/2012
5-6602 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Verplichte steun - Equivalent van het leefloon
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6603 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Niet-begeleide minderjarige asielzoekers - Dienst Voogdij van de Federale Overheidsdienst Justitie - Gebrek aan communicatie en ondersteuning van de voogden - Vademecum - Helpdesk
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6604 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Dienst Voogdij van de Federale Overheidsdienst Justitie - Werking - Leiding - Kwaliteit en praktijkkennis - Evaluatie
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 14/11/2012
5-6605 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Dienst Voogdij - Voogden voor niet- begeleide minderjarige vreemdelingen - Rekrutering - Profiel - Vorming - Bijscholing - Opvolging - Evaluatie
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6606 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Dienst Voogdij van de Federale Overheidsdienst Justitie - Voogden - Terugbetaling van de kosten - Richtlijnen
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 13/9/2012
5-6607 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Dienst Voogdij van de Federale Overheidsdienst Justitie - Voogden van niet begeleide minderjarige asielzoekers - Communicatie - Ondersteuning van de voogden - Helpdesk - Netwerken
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6608 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Niet begeleide minderjarige vreemdelingen - Huisvesting - Rol van de voogd - Problematiek huurcontract - Rol van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Fonds
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 21/9/2012
5-6609 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Dienst Voogdij - Niet begeleide minderjarige vreemdelingen - Identificatie - Bewijs van minderjarigheid - Vaststelling van de leeftijd - Termijnen - Externalisatie
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 26/7/2012
5-6610 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Situatie van de niet begeleide minderjarige asielzoekers - Kinderrechtencommissaris - Onderhoud - Afspraken
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-6611 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Dienst Voogdij - Dienst Vreemdelingenzaken - HiŽrarchische relatie - Doelstellingen
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 26/7/2012
5-6612 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Voogden - Duurzame oplossing voor de minderjarigen - Middelen - Procedure - Rol van de Dienst Voogdij
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6613 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  het transport van gedetineerden met taxi's
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 12/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2340
5-6614 Fourny Dimitri (cdH) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  brucellose
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 10/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2147
5-6615 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  het vervroegd pensioen
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 25/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2190
5-6616 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Zwartwerk - Controle - Inspectiediensten - Illegalen
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 11/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6034
5-6617 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Onlineverkoopsites - Verkoop van namaakproducten - Aansprakelijkheid en risico's
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 24/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2912
5-6618 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Afluistermaatregelen - Evolutie - Tolken - Vertalers
  Verzending vraag 29/6/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6619 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Bijzondere opsporingsmethoden - Opsporing van personen die zich onttrokken hebben aan vrijheidsberovende maatregelen - Wettelijke regeling
  Verzending vraag 29/6/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6620 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Domiciliefraude - Fictieve adressen - Preventie - Bestrijding - Initiatieven - Ambtshalve inschrijvingen - Controles - Gevolgen
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 24/12/2012
5-6621 Torfs Rik (CD&V) minister van Justitie  
  Advocaten - Franstalige en Duitstalige Orde van Advocaten - Pro Deo-systeem - Werking
  Verzending vraag 29/6/2012
  Rappel 25/10/2012
  Antwoord 21/12/2012
5-6622 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Referentieadres - Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Particulier - Procedure - Overtredingen - Verbeteringen
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 5/9/2012
5-6623 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Somaliland - Republiek van SomaliŽ - Relaties
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 10/10/2012
5-6624 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis van Tilburg - Geweld - Comitť tegen Foltering - Belgische gevangenen
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-6625 Anciaux Bert (sp.a) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Horeca - Verkoop van bereide maaltijden - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Ongunstige evaluaties - Communicatie van de verslagen
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 12/7/2012
5-6626 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Drugs - Cannabis - Marihuana - Kwaliteit - Thuisproductie - Gezondheidsgevaren - Controles
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 16/10/2012
5-6627 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor medische ongevallen - Personeelsverloop - Ter beschikking stellen van personeelsleden - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  Verzending vraag 29/6/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6628 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fonds voor medische ongevallen - Personeelsbestand - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/6/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6629 Maes Lieve (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Directie inschrijvingen van voertuigen (DIV) - Webapplicatie - Achterstand
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6630 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Verhoren door politie, parket en onderzoeksrechters - Aantallen
  Verzending vraag 29/6/2012
  Herkwalificatie 9/1/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2906
5-6631 Winckel Fabienne (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Overdracht van ondernemingen - Kenniscentrum voor financiering van KMO (KeFiK) - Kost - Rol van Sowacess en Sowalfin - Toename van initiatieven - Verwarring bij de ondernemers - Gewestbevoegdheid
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6632 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Brommobielen - Rijbewijs - Technische controle - Rijtaks - Verval van het rijbewijs - Nummerplaat
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6633 Winckel Fabienne (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Gefailleerde ondernemers - Toegang tot het krediet - Kenniscentrum voor financiering van KMO (KeFiK) - Kredietbemiddelaar
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 30/8/2012
5-6634 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Elektronische enkelbanden - Toewijzingsprocedure - Vereenvoudiging
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 9/8/2012
5-6635 Arena Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De technische bijstand aan TunesiŽ, Egypte en LibiŽ
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 31/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2115
5-6636 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de evaluatie van de werking van het Internationaal Strafhof ter gelegenheid van de eerste veroordeling
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 10/10/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2127
5-6637 Arena Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De blokkade van de Gazastrook
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 31/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2134
5-6638 Arena Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het onderzoek van het Rekenhof met betrekking tot het financieel beheer van de FOD Buitenlandse Zaken
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 31/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2150
5-6639 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De doodstraf in India (Sikh)
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 14/11/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2154
5-6640 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De staatsgreep in Mali
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 10/10/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2170
5-6641 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De Europese sancties tegen Myanmar
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 20/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2205
5-6642 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-lidstaten in Chicago op 20 en 21 mei
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 20/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2243
5-6643 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De bedreigingen van Syrische diplomaten
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 10/10/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2284
5-6644 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het democratische verval in Hongarije
  Verzending vraag 3/7/2012
  Herkwalificatie 26/11/2012
  Antwoord 21/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2302
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2731
5-6645 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De mobilisatie van Turken in het buitenland
  Verzending vraag 3/7/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2303
5-6646 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het debacle bij de Brusselse btw-administratie
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 8/10/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2317
5-6647 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De professionele betrouwbaarheid, deskundigheid en ervaring van bestuurders van kredietinstellingen
  Verzending vraag 3/7/2012
  Herkwalificatie 26/11/2012
  Antwoord 29/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2332
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2732
5-6648 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De houding van BelgiŽ ten opzichte van OekraÔne en de consequenties daarvan voor vergelijkbare regimes
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 23/10/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2335
5-6649 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De vernietiging van Europese en Belgische hulpprojecten in IsraŽl
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 23/10/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2336
5-6650 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De sluiting van 249 belastingskantoren
  Verzending vraag 3/7/2012
  Herkwalificatie 26/11/2012
  Antwoord 11/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2345
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2733
5-6651 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De behandeling van mevrouw Annie Chebeya door de Belgische diplomatie (Weduwe van een vermoorde mensenrechtenactivist in de DRC)
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 23/10/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2096
5-6652 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Werk  
  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid - Gevangenissen - Brussel - Inspecties - Verslagen - Overzicht - Gevolgen
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6653 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Luchthaven van Zaventem - Onderscheppen van illegalen - "Inadmissibles" - Stand van zaken - INAD-forum - Dienst Vreemdelingenzaken - Controlebezoeken
  Verzending vraag 3/7/2012
  Herkwalificatie 9/1/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2904
5-6654 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  InterministeriŽle Conferentie voor Buitenlands Beleid - Samenkomsten
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 31/7/2012
5-6655 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Militairen - Taalexamens - Deelname - Promotie
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 30/7/2012
5-6656 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Treinbestuurders - Achterstallige vakantiedagen - Ziekteverzuim - Veiligheid - Aanwervingen - Stand van zaken - Maatregelen
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 18/9/2012
5-6657 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussel - Provinciaal veiligheidsoverleg - Bestuurlijke en gerechtelijke politie - CoŲrdinatie - Werking - "Full Integrated Police Action" openbaar vervoer
  Verzending vraag 3/7/2012
  Herkwalificatie 9/1/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2911
5-6658 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Rechtszaken - Uitblijven van gerechtelijke beslissingen - Onttrekking van de rechters - Stand van zaken - Evaluatie
  Verzending vraag 3/7/2012
  Herkwalificatie 9/1/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2905
5-6659 Anciaux Bert (sp.a) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Federaal niveau - Regelgevingsagenda - Eurtransbel databank - Overleg met Vlaamse administratie
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-6660 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Energie - Gas - Bevoorradingszekerheid - Risicoanalyse - Actie- en noodplan
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 13/11/2013
5-6661 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Drugs - Marihuana - Legalisering medicinaal gebruik - Therapeutisch product - Belastingheffing
  Verzending vraag 3/7/2012
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 8/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4518
5-6662 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Nationale enquÍte over mobiliteit - BELDAM - Vaststellingen - Beleidsconclusies - Kostprijs - Vervolgstudie
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6663 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het eerste Kankerplan - Gesubsidieerde projecten - Aantal - Aard - Motivering
  Verzending vraag 3/7/2012
  Herkwalificatie 7/2/2013
  Antwoord 14/3/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3071
5-6664 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het tweede Kankerplan - Geselecteerde projecten - Doelstellingen - Motivering - Toegekende subsidies
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-6665 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Patrice Lumumba - Stichting Lumumba - Oprichting - Problemen - Budget - Dotatie - Plannen
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 22/11/2012
5-6666 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Zwemmen - Onbewaakt water - Publieke ruimte - Drenkelingen - Betuttelende houding van de overheid versus persoonlijke verantwoordelijkheid - Toezicht - Preventie - Zwemonderwijs
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 1/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6667
5-6667 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zwemmen - Onbewaakt water - Publieke ruimte - Drenkelingen - Betuttelende houding van de overheid versus persoonlijke verantwoordelijkheid - Toezicht - Preventie - Zwemonderwijs
  Verzending vraag 3/7/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 10/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6666
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4415
5-6668 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Digitaal erfgoed - Europese erfgoedportal Europeana - Beleid - "Digitaal Erfgoed Nederland" - Aggregator
  Verzending vraag 3/7/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6669
5-6669 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Digitaal erfgoed - Europese erfgoedportal Europeana - Beleid - "Digitaal Erfgoed Nederland" - Aggregator
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 22/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6668
5-6670 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Antisemitisme - Racisme - Evolutie - Aangiftes bij de politie - Veroordelingen - Prioriteit - Slachtoffers - Internet
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 1/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6671
5-6671 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Antisemitisme - Racisme - Evolutie - Aangiftes bij de politie - Veroordelingen - Prioriteit - Slachtoffers - Internet
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 21/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6670
5-6672 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De verkoop van chocoladesigaretten
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2256
5-6673 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Terugbetaling van geneesmiddelen - Verschil gebaseerd op geslacht - Criteria - Osteoporose
  Verzending vraag 3/7/2012
  Antwoord 16/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3511
5-6674 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Sociale fraude - Controles
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 30/11/2012
5-6675 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Giften - Fiscale aftrekbaarheid - Stand van zaken
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 30/4/2013
5-6676 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Luchthaven van Zaventem - Luchthavenpolitie - Stakingsactie - Personeelstekort
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6677 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Paraguay - Afzetting van president Lugo - Legitimiteit nieuwe president Franco - Standpunt BelgiŽ - Standpunt Europese Unie
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 18/2/2013
5-6678 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Gazastrook - Blokkade - Opheffing - Oproep
  Verzending vraag 4/7/2012
  Rappel 26/11/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6679 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Oeganda - Lijst van verboden niet-gouvernementele organisaties (NGO's) - Homoseksualiteit
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 31/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6680
5-6680 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Oeganda - Lijst van verboden niet-gouvernementele organisaties (NGO's) - Homoseksualiteit
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 21/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6679
5-6681 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Horeca - Rookverbod - Opvolging overtreders - Dagvaardingen
  Verzending vraag 4/7/2012
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 16/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4519
5-6682 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Horeca - Rookverbod - Opvolging overtreders - Overleg met Justitie
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 24/9/2012
5-6683 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Risicokapitaal - Notionele intrest - Aftrekpercentage - Werkelijke kosten
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 24/9/2013
5-6684 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Voedingssupplementen ďPOWERtabsĒ - Het op de markt brengen - Toelating - Steekproefsgewijze controles en controles achteraf
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 1/8/2012
5-6685 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Noord-Korea - Strafkampen - Mensenrechten
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 31/7/2012
5-6686 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De officiŽle lijst van erkende beroepsziekten
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 27/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2214
5-6687 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  de erkenning van niet-geregulariseerde vreemdelingen als gehandicapten
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 27/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6688
5-6688 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  de erkenning van niet-geregulariseerde vreemdelingen als gehandicapten
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 13/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6687
5-6689 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De stijging van het aantal parkeerkaarten voor personen met een handicap
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 27/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2342
5-6690 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Banken - Verkooptechnieken - Misleidende reclame rond financiŽle producten - Zichtrekening - Maatregelen
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6691 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Selor - Selecties - Opkomst - Werkloosheidsuitkering - Website Selor - Kostprijs
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 19/7/2012
5-6692 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Heilige Stoel - Ambassade - Belang - Personeelsbestand - Gebouw
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 31/7/2012
5-6693 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Kindersekstoerisme - Voorkomen en bestrijden - Nederlandse website - Beleid - Strafzaken - Meldpunt
  Verzending vraag 4/7/2012
  Antwoord 1/8/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6694
5-6694 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Kindersekstoerisme - Voorkomen en bestrijden - Nederlandse website - Beleid - Strafzaken - Meldpunt
  Verzending vraag 4/7/2012
  Rappel 26/3/2013
  Rappel 24/9/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6693
5-6695 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Ruimtevaart - Federale investeringen - Return on investment - Projecten - Gewesten
  Verzending vraag 9/7/2012
  Rappel 9/7/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-7986
5-6696 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Bouwbedrijven - Oneerlijke buitenlandse concurrentie - Concurrentiepositie van Belgische ondernemingen - Arbeidswetgeving - Versoepeling - Bouwunie - Informatiedoorstroming - Sociale en fiscale aansprakelijkheid
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 27/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6697
5-6697 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Werk  
  Bouwbedrijven - Oneerlijke buitenlandse concurrentie - Concurrentiepositie van Belgische ondernemingen - Arbeidswetgeving - Versoepeling - Bouwunie - Informatiedoorstroming - Sociale en fiscale aansprakelijkheid
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6696
5-6698 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Beliris - Studies - Stand van zaken - Gevolgen
  Verzending vraag 9/7/2012
  Rappel 9/7/2012
  Herkwalificatie 20/2/2013
  Antwoord 27/3/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3139
5-6699 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Brussel - Jubelpark - Paviljoen van "De menselijke driften" - Jef Lambeaux - Victor Horta - Restauratie en onderhoud - Toegankelijkheid
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 27/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6700
5-6700 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussel - Jubelpark - Paviljoen van "De menselijke driften" - Jef Lambeaux - Victor Horta - Restauratie en onderhoud - Toegankelijkheid
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 25/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6699