Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6621

van Rik Torfs (CD&V) d.d. 29 juni 2012

aan de minister van Justitie

Advocaten - Franstalige en Duitstalige Orde van Advocaten - Pro Deo-systeem - Werking

advocaat
rechtsbijstand
beroepsorde
rechten van de verdediging

Chronologie

29/6/2012 Verzending vraag
25/10/2012 Rappel
21/12/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-6621 d.d. 29 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Franstalige en Duitstalige Orde van Advocaten hebben te kennen gegeven dat zij hun advocaten niet meer laten meewerken aan het pro Deo-systeem.

Hoe verloopt de verdeling van de pro Deo-zaken dan in deze Franstalige en Duitstalige arrondissementen? Naar verluidt kunnen Franstalige en Duitstalige advocaten niet op eigen houtje een pro Deo-dossier pleiten, aangezien het via de Orde niet meer mogelijk is een dossier aan te maken. Er zouden echter uitzonderingen bestaan, bijvoorbeeld voor vreemdelingenzaken.

1) Kan u mij wat meer uitleg verschaffen over de verdeling van de pro Deo's binnen de Duitstalige en Franstalige Orde?

2) Heeft elke pro-Deaan toegang tot een advocaat?

3) Kunnen advocaten zonder problemen deze zaken pleiten?

Antwoord ontvangen op 21 december 2012 :

De advocaten van de Ordre des barreaux francophones et germanophone die juridische tweedelijnsbijstand verstrekken, hebben inderdaad gestaakt maar de situatie is weer normaal. Iedereen die juridische tweedelijnsbijstand kan genieten, heeft thans toegang tot een advocaat. De voorwaarden om volledig of gedeeltelijk kosteloze juridische tweedelijnsbijstand te kunnen genieten, zijn vermeld in het koninklijk besluit van 18 december 2003. Justitiabelen kunnen juridische tweedelijnsbijstand genieten wegens hun inkomsten, hun statuut of de precaire toestand waarin zij zich bevinden.

De advocaten die onder de noemer van juridische tweedelijnsbijstand prestaties zullen verrichten, worden aangewezen door de bureaus voor juridische bijstand. Het betreft advocaten die zijn ingeschreven op een lijst (de artikelen 508/7 en 508/9 van het Gerechtelijk Wetboek). Bij elke balie is er een bureau voor juridische bijstand. De OBFG bestaat uit de orde van de balies te Aarlen, Brussel, Charleroi, Dinant, Hoei, Luik, Marche-en-Famenne, Bergen, Namen, Neufchâteau, Nijvel, Verviers en Eupen.

Voor 2010-2011 werden 90 751 dossiers afgesloten. Zij waren verdeeld als volgt: 1 150 voor Aarlen, 29 300 voor Brussel, 11 212 voor Charleroi, 2 808 voor Dinant, 815 voor Eupen, 2 315 voor Hoei, 15 392 voor Luik, 1 234 voor Marche-en-Famenne, 6 690 voor Bergen, 5 617 voor Namen, 1 358 voor Neufchâteau, 4 083 voor Nijvel, 4 053 voor Doornik en 4 723 voor Verviers.